Spørgetiden holdes i byrådssalen på Rådhuset, Akseltorv 1, forud for Byrådets første ordinære møde i hver måned (undtagen januar og juli). Spørgetiden varer fra kl. 18.45 til byrådsmødets start kl. 19.00.

I spørgetiden har borgere bosat i Kolding Kommune mulighed for at stille spørgsmål til Byrådet eller til Byrådets enkelte medlemmer.

Spørgsmål skal fremsendes skriftligt og være Byrådet i hænde seneste ugedagen før spørgetiden.

Derudover skal spørgsmålene:

 

  • vedrøre kommunale forhold
  • være af almen interesse
  • være korte og kunne forelægges inden for tre minutter

 

Spørgsmål, som indeholder angreb på navngivne borgere og/eller fortrolige oplysninger, afvises.

Når spørgsmålet er besvaret, kan spørgeren bede om lov til at kommentere svaret eller stille tillægsspørgsmål i forlængelse af det oprindelige spørgsmål. Byrådets øvrige medlemmer kan også bede om ordet. Borgmesteren har mulighed for at begrænse antallet af supplerende spørgsmål og kræve, at de højst strækker sig over to minutter.

I en periode af fire måneder før et byrådsvalg aflyses spørgetiden.

 

 

Stil spørgsmål til byrådsmedlemmerne

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey