Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 14. sep 2021 kl. 17:00

Multikulturelt forum

Kantine Syd, Jobcenter Kolding, Dieselvej 6

Referat

Resumé

Multikulturelt forum besluttede sit møde den 4. maj 2021, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til en dialogpræget workshop/temadag en gang om året, enten som et møde ifm. Multikulturelt forum eller som et særskilt møde.

 

Det foreslås, at medlemmerne af Multikulturelt forum drøfter og inspirerer til, hvordan man i højere grad kan understøtte etniske iværksætteri initiativer, og få flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse.

 

Ifølge Integrationsnet er 11% af alle flygtninge, som er i beskæftigelse selvstændig erhvervsdrivende, mens tallet for etniske danskere er 6%. Der kan derfor være potentialer i at understøtte etnisk iværksætteri.

 

Multifoods og SHEworks er eksempler på, hvordan medbragte kompetencer og flygtninges interesser kan føre til etnisk iværksætteri.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Multikulturelt forum drøfter forslag og ideer, som kan øge interessen for og understøtte etnisk iværksætteri

 

at forvaltningen til næste møde bearbejder de fremkomne forslag/ideer og udarbejder et forslag til den videre proces.

Beslutning Multikulturelt forum den 14-09-2021

Godkendt.

 

Forvaltningen vil til næste møde konkretisere forslagene, som efterfølgende vil blive drøftet på næste møde i Multikulturelt Forum.

 

Herefter sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget og Kolding Arbejdsmarkedsråd.

Sagsfremstilling

Multikulturelt forum besluttede på sit møde den 4. maj 2021, at Forvaltningen skulle udarbejde forslag til en dialogpræget workshop/temadag en gang om året, enten som et møde ifm. Multikulturelt forum eller som et særskilt møde.

 

Det foreslås, at medlemmerne af Multikulturelt forum drøfter og inspirerer til, hvordan man i højere grad kan understøtte etniske iværksætteri initiativer, og få flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse.

 

Ifølge Integrationsnet er 11% af alle flygtninge, som er i beskæftigelse selvstændig erhvervsdrivende, mens tallet for etniske danskere er 6%. Der kan derfor være potentialer i at understøtte etnisk iværksætteri.

 

Multifoods og SHEworks er eksempler på, hvordan medbragte kompetencer og flygtninges interesser kan føre til etnisk iværksætteri

 

Der vil på mødet være inspiration at hente fra den lokale iværksættere i Kolding, Ahmed Abulail fra Multi-service, som vil holde et kort oplæg omkring hans rejse fra ankomsten til Danmark med sin familie i 2016 til stiftelse af Multi-service i 2018.

 

Det kan indgå i drøftelserne om ”Puljen til udfordrede boligområder” kan være med til at understøtte nye tanker og ideer, og om socialøkonomi kan være et værktøjer, der kan understøtte etnisk iværksætteri og dermed få flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse.

 

Ud over ovenstående oplæg vil også forretningsudvikler Jakob Thoftdahl Westphall fra Business Kolding, og iværksætterkonsulent Mustafa Niazi fra Jobcenter Kolding præsentere værktøjer og muligheder, som kan være med til at understøtte etnisk iværksætteri samt pege på udfordringer, som de er stødt på i arbejdet med etnisk iværksætteri. 


Resumé

Af forretningsorden for Multikulturelt forum fremgår det af § 3, stk. 1, at foreningerne hver kan udpege op til to repræsentanter, som er bosiddende i Kolding Kommune til at sidde i Multikulturelt forum, samt at forummet kan udpege nye medlemmer, hvis det er relevant.

Der opfordres generelt til, at minimum en af repræsentanterne er under 30 år, samt at begge køn er repræsenteret.

 

Der indstilles to nye medlemmer til Multikulturelt forum fra henholdsvis Kurdisk Forening og Dansk Flygtningehjælp.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Mheadin Waissi, Kurdisk Forening, indtræder som medlem i Multikulturelt forum

 

at Sultan Ali Rustom, Dansk Flygtningehjælp, indtræder som medlem i Multikulturelt forum.

Beslutning Multikulturelt forum den 14-09-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Af forretningsorden for Multikulturelt forum fremgår det af § 3, stk. 1, at foreningerne hver kan udpege op til to repræsentanter, som er bosiddende i Kolding Kommune til at sidde i Multikulturelt forum, samt at forummet kan udpege nye medlemmer, hvis det er relevant.

Der opfordres generelt til, at minimum en af repræsentanterne er under 30 år, samt at begge køn er repræsenteret.

 

Kurdisk Forening har fået ny bestyrelse, og har i den forbindelse besluttet, at Rawan Ouso ikke længere er repræsentant for Kurdisk Forening i Multikulturalt forum.

 

Som nyt medlem indstilles Mheadin Waissi, Kurdisk Forening i Multikulturelt forum.

 

Hasib Ebadi er ikke længere koordinator for DFUNK i Dansk Flygtningehjælp, og er ikke længere repræsenteret for Dansk Flygtningehjælp i Multikulturelt forum.

 

Som nyt medlem indstilles Sultan Ali Rustom, Dansk Flygtningehjælp i Multikulturelt forum.


Resumé

Med det formål at få input og ideer til projekter og tiltag, vil der på mødet den 14. september 2021 blive informeret omkring nedenstående:

 1. Orientering fra Ungdomsskolen Kolding
  1. Brandkadet – Bliv en del af Danmarks største ungdomsbrandkorps
  2. Coop Crew – Vil du have et fritidsjob
 2. Aktiv Fritid for børn og unge – udvidet med en ekstra medarbejder
 3. Aktiv Fritid for voksne – Nyt tiltag finansieret af Investeringspuljen
 4. Småjobindsats.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Multikulturelt forum den 14-09-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

 

Med det formål at få input og ideer til projekter og tiltag, vil der på mødet den 14. september 2021 blive informeret omkring nedenstående:

 1. Orientering fra Ungdomsskolen Kolding
  1. Brandkadet – Bliv en del af Danmarks største ungdomsbrandkorps
  2. Coop Crew – Vil du have et fritidsjob
 2. Aktiv Fritid for børn og unge – udvidet med en ekstra medarbejder
 3. Aktiv Fritid for voksne – Nyt tiltag finansieret af Investeringspuljen
 4. Småjobindsats

 

Afdelingsleder Ahmad Nasser for Ungdomsskolen Kolding vil mundtligt orientere om Brandkadet og Coop Crew.

 

Udviklingschef Brite Muhs vil mundtligt orientere om Aktiv Fritid og Småjobindsats.