Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 2. dec 2021 kl. 14:30

Byrådet

Byrådssalen

Referat

Resumé

Forslag til en ny styrelsesvedtægt for Kolding Kommune gældende fra 1. januar 2022.

Sagen behandles i

Byrådet (2 gange).

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at udkastet til ny Styrelsesvedtægt for Kolding Kommune godkendes.

Beslutning Byrådet den 23-11-2021

Udkast til ny styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling med den ændring, at antallet af medlemmer i Plan og Teknik fastsættes til 9.

Fraværende:

Ole Alsted

Birgitte Kragh

Beslutning Byrådet den 02-12-2021

Godkendt.

Fraværende:

Mette Voss

Poul Erik Jensen

Elvis Comic

Ole Alsted

Michael Krogh

Kjeld Kjeldsen

Per Bødker Andersen

Benny Dall

Eea Haldan Vestergaard

Hanne Dam

Sagsfremstilling

Byrådet skal vedtage en styrelsesvedtægt, der fastsætter de nærmere regler for kommunens styrelse, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

 

Det er alene regler af mere overordnet karakter, der optages i styrelsesvedtægten.

 

Forslaget til styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.


Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Byrådet.