Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 11. okt 2022 kl. 19:00

Byrådet

Byrådssekretariatet

Referat

Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2023 og budgetoverslag for årene 2024, 2025 og 2026, behandling af budgetnoter samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2023.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi

Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår følgende,

 

Ad A. Forslag til budget for 2023

Det foreslås, at de af forligspartierne stillede forslag indstilles til Byrådets vedtagelse mens de af Dansk Folkeparti indstillede forslag indstilles til Byrådets forkastelse.

 

Ad B. Forslag til budgetoverslag for 2024 til 2026

Det foreslås, at de af forligspartierne stillede forslag indstilles til Byrådets vedtagelse mens de af Dansk Folkeparti stillede forslag indstilles til Byrådets forkastelse.

 

Ad C. Budgetnoter

Det foreslås, at budgetnoter videreført fra 2022 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

 

Endvidere foreslås, at forslag til nye budgetnoter fremsendt af forligspartierne indstilles til Byrådets vedtagelse mens det af Dansk Folkeparti stillede forslag indstilles til Byrådets forkastelse.

 

Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2023

Det foreslås, at forslag til fastsættelse af takster indstilles til Byrådets vedtagelse.

 

Ad E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent i 2023 på 25,5 % på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 17.798,267 mio. kr. indstilles til Byrådets vedtagelse.

 

Ad F. Grundskyldspromille

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille i 2023 på 7,20 ‰ for produktionsjord og 25,00 ‰ for øvrige ejendomme indstilles til Byrådets vedtagelse.

 

Ad G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2023 på 12,50 ‰ indstilles til Byrådets vedtagelse.

 

Ad H. Dækningsafgift af forretningsejendomme

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede dækningsafgift pålignet forretningsejendomme i 2023 på 9,6 ‰ indstilles til Byrådets vedtagelse.

 

Ad I. Den kirkelige ligning

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2023 på 0,92 % indstilles til Byrådets vedtagelse.

Beslutning Byrådet den 11-10-2022

Ad A.:

 

Økonomi og Strategis mindretals indstilling blev forkastet med 21 stemmer mod 1. For forslaget stemte Søren Rasmussen.

 

Økonomi og Strategis flertals indstilling blev godkendt med 21 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Søren Rasmussen.

 

Ad B.:

 

Økonomi og Strategis mindretals indstilling blev forkastet med 21 stemmer mod 1. For forslaget stemte Søren Rasmussen.

 

Økonomi og Strategis flertals indstilling blev godkendt med 21 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Søren Rasmussen.

 

Ad C.:

 

Vedrørende budgetnoter videreført fra 2022:

Økonomi og Strategis indstilling blev godkendt.

 

Vedrørende øvrige budgetnoter:

Økonomi og Strategis mindretals indstilling blev forkastet med 21 stemmer mod 1. For forslaget stemte Søren Rasmussen.

 

Økonomi og Strategis flertals indstilling blev godkendt med 21 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Søren Rasmussen.

 

Ad D.:

 

Økonomi og Strategis indstilling blev godkendt.

 

Ad E.:

 

Økonomi og Strategis indstilling blev godkendt.

 

Ad F.:

 

Økonomi og Strategis indstilling blev godkendt.

 

Ad G.:

 

Økonomi og Strategis indstilling blev godkendt.

 

Ad H.:

 

Økonomi og Strategis indstilling blev godkendt.

 

Ad I.:

 

Økonomi og Strategis indstilling blev godkendt.

 

 

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Jonathan Dyring Løvbom

Molle Lykke Nielsen

Beslutning Økonomi og Strategi den 11-10-2022

Ad A.:

Et mindretal (Søren Rasmussen) indstiller de af Dansk Folkeparti stillede forslag til Byrådets vedtagelse.

 

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller borgmesterens forslag til Byrådets vedtagelse.

 

Ad B.:

Et mindretal (Søren Rasmussen) indstiller de af Dansk Folkeparti stillede forslag til Byrådets vedtagelse.

 

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller borgmesterens forslag til Byrådets vedtagelse.

 

Ad C.:

Vedr. budgetnoter videreført fra 2022:

Økonomi og Strategi indstiller budgetnoter videreført fra 2022 til Byrådets vedtagelse.

 

Vedr. øvrige budgetnoter:

Et mindretal (Søren Rasmussen) indstiller de af Dansk Folkeparti stillede forslag til Byrådets vedtagelse.

 

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller borgmesterens forslag til Byrådets vedtagelse.

 

Ad D.:

Forslaget indstilles til Byrådets vedtagelse idet det er en konsekvens af de under A-C vedtagne indstillinger og flertalsindstillinger.

 

Ad E.:

Forslaget indstilles til Byrådets vedtagelse idet det er en konsekvens af de under A-C vedtagne indstillinger.

 

Ad F.:
Forslaget indstilles til Byrådets vedtagelse idet det er en konsekvens af de under A-C vedtagne indstillinger.

 

Ad G.:

Forslaget indstilles til Byrådets vedtagelse idet det er en konsekvens af de under A-C vedtagne indstillinger.

 

Ad H.:

Forslaget indstilles til Byrådets vedtagelse idet det er en konsekvens af de under A-C vedtagne indstillinger.

 

Ad I.:

Forslaget indstilles til Byrådets vedtagelse idet det er en konsekvens af de under A-C vedtagne indstillinger.

Fraværende:

Eva Kjer Hansen

Sagsfremstilling

A. Forslag til budget for 2023

Til behandling er fremsat ændringsforslag til budgetforslag 2023 med tilhørende budgetoverslagsår 2024 til 2026 (førstebehandlet på Byrådets møde den 19. september 2022, sag nr. 1).

 

 1. Bevilling: Uddannelsespolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitiks driftsbevilling ændres fra 929,158 mio. kr. til 945,893 mio. kr. eller i alt en merudgift på 16,735 mio. kr.

 

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitiks driftsbevilling ændres fra 929,158 mio. kr. til 941,593 mio. kr. eller i alt en merudgift på 12,435 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Familie og Børnesocialpolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Familie og Børnesocialpolitiks driftsbevilling ændres fra 197,996 mio. kr. til 211,382 mio. kr. eller i alt en merudgift på 13,386 mio. kr.

 

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Familie og Børnesocialpolitiks driftsbevilling ændres fra 197,996 mio. kr. til 209,996 mio. kr. eller i alt en merudgift på 12,000 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Fritids- og Idrætspolitiks driftsbevilling ændres fra 86,822 mio. kr. til 88,976 mio. kr. eller i alt en merudgift på 2,154 mio. kr.

 

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Fritids- og Idrætspolitiks driftsbevilling ændres fra 86,822 mio. kr. til 87,422 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,600 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Sundhedspolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Sundhedspolitiks driftsbevilling ændres fra 83,449 mio. kr. til 87,349 mio. kr. eller i alt en merudgift på 3,900 mio. kr.

 

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Sundhedspolitiks driftsbevilling ændres fra 83,449 mio. kr. til 87,022 mio. kr. eller i alt en merudgift på 3,573 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Kulturpolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Kulturpolitiks driftsbevilling ændres fra 102,658 mio. kr. til 103,993 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,335 mio. kr.

 

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Kulturpolitiks driftsbevilling ændres fra 102,658 mio. kr. til 102,908 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,250 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Miljøpolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Miljøpolitiks driftsbevilling ændres fra 9,376 mio. kr. til 10,576 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,200 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Lokaldemokratipolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Lokaldemokratipolitiks driftsbevilling ændres fra 3,645 mio. kr. til 3,895 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,250 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Seniorpolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Seniorpolitiks driftsbevilling ændres fra 843,013 mio. kr. til 857,042 mio. kr. eller i alt en merudgift på 14,029 mio. kr.

 

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Seniorpolitiks driftsbevilling ændres fra 843,013 mio. kr. til 844,863 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,850 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Socialpolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Socialpolitiks driftsbevilling ændres fra 620,448 mio. kr. til 626,245 mio. kr. eller i alt en merudgift på 5,797 mio. kr.

 

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Socialpolitiks driftsbevilling ændres fra 620,448 mio. kr. til 624,589 mio. kr. eller i alt en merudgift på 4,141 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Vej- og parkpolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Vej- og parkpolitiks driftsbevilling ændres fra 203,031 mio. kr. til 203,331 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,300 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Erhvervspolitik, drift, serviceudgifter

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Erhvervspolitiks driftsbevilling ændres fra 35,622 mio. kr. til 36,542 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,920 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Administrationspolitik, drift, serviceudgifter

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Administrationspolitiks driftsbevilling ændres fra 711,406 mio. kr. til 657,413 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 53,993 mio. kr.

 

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Administrationspolitiks driftsbevilling ændres fra 711,406 mio. kr. til 687,763 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 23,643 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Skattefinansieret anlæg, netto

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 206,257 mio. kr. til 175,457 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 30,800 mio. kr.

 

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 206,257 mio. kr. til 191,137 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 15,120 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Langfristede tilgodehavender (TBU)

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Langfristede tilgodehavender ændres fra 30,000 mio. kr. til 25,000 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 5,000 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Kortfristet gæld i øvrigt

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Kortfristet gæld i øvrigt ændres fra -19,955 mio. kr. til 30,045 mio. kr. eller i alt en mindre indtægt på 50,000 mio. kr.

 

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Kortfristet gæld i øvrigt ændres fra -19,955 mio. kr. til -15,955 mio. kr. eller i alt en mindre indtægt på 4,000 mio. kr.

 

 1. Bevilling: Likvide aktiver

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra et kasseforbrug på 6,331 mio. kr. til et kasseforbrug på 28,641 mio. kr. eller i alt et kasseforbrug på 22,310 mio. kr.

 

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra et kasseforbrug på 6,331 mio. kr. til et kasseforbrug på 4,570 mio. kr. eller i alt en kasseforøgelse på 1,761 mio. kr.

 

B. Forslag til budgetoverslag for 2024 til 2026

Til behandling er fremsat en række ændringsforslag til budgetoverslagsårene 2024 til 2026. Konsekvenserne, der fremgår af bilaget, er en konsekvens af de under Ad A. Forslag til budget for 2023 fremsatte ændringsforslag:

 

 1. Forligspartiernes ændringsforslag.

 

 1. Dansk Folkepartis ændringsforslag.

 

C. Budgetnoter

 

Budgetnoter, der videreføres fra budget 2022:

1.

Redegørelse om budgetrealisering samt likviditetsbudget

 

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomi og Strategi omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

 

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et likviditetsbudget for budgetperioden. Likviditetsbudgettet fremsendes til Økonomi og Strategiudvalgets godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomi og Strategi.

 

2.

Mad til seniorområdet

 

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2023, set i forhold til prisen den 1. januar 2022.

 

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2023, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

 

3.

Frivilligt socialt arbejde

 

Social- og Arbejdsmarked bemyndiges til, på Byrådets vegne at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Arbejdsmarked kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

 

4.

Kantinepriser

 

Økonomi- og Strategi bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

 

5.

Salg af jord og fast ejendom

 

Det pålægges kommunaldirektøren at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomi og Strategi i januar måned.

 

Kommunaldirektøren er pålagt kvartalsvis at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusivt salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

 

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

 

 

Forligspartierne fremsender følgende forslag til nye budgetnoter:

1.

Kolding Stadion

 

Med Kolding IF Fodbolds oprykning til 1. division i 2019 fulgte nye krav til Kolding Stadion. En masterplan beskriver, hvordan Kolding Stadion kan komme til at leve op til licenskravene til topfodbold i Danmark og samtidig være hele byens moderne superliga-stadion. Et moderne superligastadion kan kun realiseres, hvis klubben, erhvervslivet og kommunen står sammen om en realisering af projektet.

 

Forligspartierne ønsker at støtte en opdatering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. Derfor nedsættes der en styregruppe med formanden for Sundhed- og Fritid som formand samt en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. tilvejebringe et revideret projektoplæg, der ud over det af KIF skitserede projekt indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale det.

 

Byrådet støtter en opgradering af Kolding Stadion til superliganiveau under følgende forudsætninger:

 

a. at der foreligger et revideret budgetoplæg.

b. at Kolding Kommunes medfinansiering maksimalt udgør 33,5  mio. kr.

c. at der ikke er yderligere økonomiske forpligtelser for Kolding Kommune i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende.

 

Det reviderede projektoplæg skal forelægges Økonomi og Strategi senest på det ordinære møde i juni 2023.

 

2.

Bosætning, attraktive byggegrunde i Kolding Nord

 

Byrådet prioriterer at etablere et stort, attraktivt boligområde i Kolding Nord beliggende ved Nr. Bjert / Birkemosevej. Projektet finansieres i henhold til ny model for køb, byggemodning og salg, hvor der i det korrigerede budget 2022 er afsat betydelige, ikke-disponerede midler primært til opkøb af jord.

 

Afdækning af afledte anlægsinvesteringer og eventuel afledt drift skal indgå i projektet. Det drejer sig først og fremmest om en nordlig ringvejsforbindelse mellem Nr. Bjert og Fynsvej, men også afledte udgifter til indfrielse af byrådets ambitioner i forhold til klima, natur og bæredygtighed, samt nødvendige velfærdsinvesteringer i form af f.eks. daginstitution, skole og seniorbofællesskaber.

 

3.

Bæredygtige kvadratmetre

 

By- og udviklingsdirektøren pålægges på tværs af forvaltninger at analysere muligheden for en mærkbar reduktion af den kommunale bygningsmasse inden 2030. Analysen udarbejdes med den tilgang, at vi skal udnytte vores kvadratmetre klogt – både af hensyn til økonomien, men også af hensyn til kommunens klimaregnskab.

 

På administrationsområdet har der gennem de seneste år været fokus på at opsige lejemål for i højere grad at benytte egne bygninger. Endvidere er der sket en optimeret og ændret udnyttelse af lokaler. Arbejdet med optimering af administrationsbygningerne vil fortsætte i de kommende år.

 

For at opnå en mærkbar reduktion bliver det nødvendigt især at sætte fokus på de bygninger, der anvendes i de borgernære aktiviteter. Multiudnyttelse af lokaler skal indgå som et analyseelement, ligesom værdien af at samle flere funktioner i større enheder skal fremmes. Når lokaler deles mellem flere brugergrupper, er det med til at fremme fællesskab og dialog mellem grupperne.

 

I afklaringsfasen skal der indgå en studietur for Økonomi og Strategi til kommuner eller private, der har opnået effektiviseringer ved en optimering af lokaleudnyttelsen. Finansiering sker inden for det nuværende budget.

 

4.

Fremtidens ungdomsskole

 

Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at igangsætte en proces, der har til formål at afsøge, om ungdomsskolen i Kolding Kommune har de rigtige placeringer i forhold til, hvor mange unge, der bruger ungdomsskolen, og i forhold til de tilbud, der er i ungdomsskolen.

 

Processen skal inddrage kommende og nuværende unge, forældre og personale i forhold til at skabe favnende fællesskaber for de unge uanset, hvor de bor. Eventuelle udgifter finansieres inden for det eksisterende budget.

 

5.

Analyser af fagområder

 

Direktionen pålægges at gennemføre endnu en serie af analyser af fagområderne, idet der som udgangspunkt analyseres ét område årligt. Analyserne skal undersøge baggrunden for det nuværende udgiftsniveau på området og komme med anbefalinger til, hvilke tiltag, der kan igangsættes med henblik på at sikre et budget i balance. Formålet er, med udgangspunkt i et godt samarbejde med de kommunale ledere og medarbejdere, at pege på muligheder for forenkling, effektivisering og bedre styring af områderne.

 

Baggrunden for analyserne er, at den demografiske udvikling i kombination med stadigt mere komplekse borgerforløb medfører stigende udgifter i mange af kommunens sektorer. Medmindre serviceniveauet reduceres eller omlægges, vil en yderligere stigning i udgifterne kunne forventes. Derfor er det afgørende, at ressourcerne investeres i de indsatser, der gør størst gavn for borgerne, at unødvendige arbejdsgange afskaffes eller automatiseres, og at indsatserne til enhver tid leveres omkostningseffektivt. 

 

Den første analyse skal være færdig inden udgangen af 2022 og skal tage afsæt i den nyeste årlige analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed. Det skal belyses på, hvilke områder Kolding Kommunes administration ligger over det forventede, hvad årsagerne er hertil, samt hvordan udgiftsniveauet kan nedbringes.

 

Sideløbende med denne analyse gennemføres en analyse af Seniorområdet mhp. afrapportering i maj 2023. Kommunaldirektøren stiller efter disse analysers afrapportering forslag til rækkefølgen for analyser for de øvrige områder. Analyserne gennemføres herefter for et område årligt med henblik på afrapportering senest i maj, således at korrigerende handlinger kan igangsættes i forbindelse med budgetforhandlingerne i andet halvår.

 

Der har i perioden 2018-2021 været gennemført analyser af Kolding Kommunes store velfærds-områder med ekstern konsulentbistand. Der er gennemført analyser af seniorområdet (2018), det specialiserede socialområde (2019), arbejdsmarkedsområdet (2019), børne- og uddannelsesområdet (2020) og administrationsområdet (2021).

 

Udgifter til analyserne finansieres inden for det eksisterende budget.

 

6.

Biodiversitet

 

Det er byrådets overbevisning, at en klog prioritering og omprioritering af kommunens eksisterende ressourcer kan fremme biodiversitet i kommunen.

 

By- og udviklingsdirektøren pålægges derfor:

 

- at undersøge og afprøve mulighederne for omlægning af driften på arealer i kommunen med det formål at styrke biodiversiteten. Undersøgelsen skal opstille fordele og ulemper i forhold til borgertilgængelighed og -opfattelse, herunder både kortsigtede og langsigtede fordele og ulemper ved en ændret vedligeholdelse af arealer i kommunen.

 

- at sikre rent drikkevand og øge biodiversiteten på land, i åer og fjord. Det skal ske gennem kortlægning og beskyttelse af særlige naturværdier, udtagning af lavbundsjord og skovrejsning samt tiltag for at vende udviklingen i Kolding Fjord og Lillebælt samt forbedre vandkvaliteten i Kolding Å mv. som det også er nævnt i Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Tiltagene er i overensstemmelse med målsætningen om at give naturen mere plads i Kolding. Af kommunes Biodiversitetsstrategi, som er vedtaget den 31. maj 2022, fremgår det, at de fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje, og at bevarelsen af de vigtige levesteder og de særlige arter derfor fortsat skal ske i et tæt og frivilligt samarbejde med de private lodsejere.

 

Tiltagene realiseres inden for den afsatte anlægsramme på 3,2 mio. kr. årligt, idet det forventes, at pengene kan geares via statslige tilskuds- og støtteordninger samt via fundraising.

 

7.

Konkurrenceudsættelse

 

Kommunaldirektøren pålægges, inden for det eksisterende budget at udarbejde en oversigt over områder, der er egnet til konkurrenceudsættelse. Formålet er at afdække, på hvilke områder der kan være en mulig effektiviseringsgevinst og/eller en forbedret service ved at øge konkurrence-udsættelsen.

 

Endvidere udarbejdes en vurdering af de områder, der i dag udføres af eksterne leverandører, i forhold til hensigtsmæssigheden heraf og i forhold til, om Kolding Kommune kan opnå gevinster ved at hjemtage eller omlægge områderne.

 

Sammen med disse to oversigter udarbejdes et kort notat over argumenterne for og imod konkurrenceudsættelse som værktøj til at opnå økonomiske effektiviseringer. Notatet skal blandt andet inddrage de input til emnet, der blev modtaget i analysen af administrationsområdet, som Muusmann gennemførte for Kolding Kommune i 2021.

 

Materialet fremsendes til Økonomi og Strategi i marts 2023.

 

8.

Evaluering af organisationsændringer afledt af konstitueringen

 

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre en evaluering af de organisationsændringer, der blev gennemført som følge af konstitueringen efter kommunalvalget i 2021. Endvidere gives eventuelt anbefalinger til yderligere hensigtsmæssige justeringer i organisationen.

 

Evalueringen forelægges for Økonomi og Strategi i april 2023.

 

9.

Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet

 

Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre et eftersyn af kommunens erhvervsservice.

 

Det undersøges, om Kolding Kommune i endnu højere grad kan komme til at spille en aktiv rolle i erhvervspartnerskaber – eksempelvis i forhold til styrkelse af biodiversitet og bæredygtighed, samarbejdet om at få unge i job eller udjævning af trafikbelastningen i kommunen.

 

Endvidere skal der udarbejdes en analyse af de midler, der anvendes på erhvervsservice (Business Kolding, Trekantområdet Danmark m.fl.) med henblik på at afklare, om midlerne anvendes optimalt, eller om en ændret fordeling mellem de forskellige parter, herunder Kolding Kommune, kunne give en forbedret effekt.

 

10.

Dækning af kapacitetsbehov på Børnepasningsområdet, herunder genplacering af daginstitutionen Kloden

 

Det afsatte rammebeløb på 5 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028 har til formål at sikre, at Kolding fortsat skal være attraktiv som bopælskommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt. Ligeledes skal rammebeløbet sikre, at pasningsgarantien kan overholdes. 

 

Den aktuelle udfordring med genplacering af daginstitutionen Kloden i et nyt byggeri skal håndteres inden for den afsatte ramme, ligesom rammen skal sikre etablering af yderligere pladser, såfremt pladser i private institutioner ikke realiseres som forventet.

 

Direktørerne for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen pålægges at afklare forskellige muligheder for tilvejebringelse af pladser inden for den tilførte ramme; herunder bæredygtigt byggeri, udvidelser af eksisterende byggeri og naturdaginstitutioner. Det skal også afklares, i hvilket omfang der fortsat er behov for fremsendelse af yderligere ændringsforslag til budgetlægningen 2024, såfremt rammen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper kapacitetsudfordringerne. Forslag til tids- og handleplan, skal forelægges til politisk beslutning senest i januar 2023.

 

Eventuelle udgifter til notens realisering finansieres inden for det eksisterende budget.

 

11.

Ungedemokrati

 

Udvalget for social bæredygtighed pålægges at igangsætte arbejdet for at styrke ungedemokratiet i Kolding Kommune med fokus rettet mod unge i aldersgruppen 15-25 år.

 

Arbejdet skal baseres i en model, hvor tankesættet skal være ”ungedemokrati til unge – skabt af unge”. Derfor udføres arbejdet gennem dialog med unge og med et fokus på, hvilke lokalpolitiske dagsordener, der konkret påvirker unge, og som de finder interessant at være del af. Arbejdet forventes at øge viden og forståelse for betydningen af lokalpolitiske beslutninger, og hvordan disse påvirker unge- og studielivet i Kolding Kommune.

 

Arbejdet, der gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer, skal konkluderes med oplæg til flere konkrete modeller, der skitserer mulige forsamlinger/netværk af unge mennesker, der kan påvirke den lokalpolitiske dagsorden f.eks. som i Ungebyrådet i Aarhus eller arbejde med temaer valgt af unge.

 

12.

Byudviklings-laboratorium

 

Af byrådets politiske arbejdsprogram fremgår en målsætning om at styrke fokus på arkitektur og måden der skabes en bæredygtig bolig- og byudvikling på.

 

By- og udviklingsdirektøren pålægges derfor i løbet af 2023 at starte et fysisk og aktivt byudviklings-laboratorium med bl.a. en fysisk model af Kolding by, der skal være med til at fremme kommunikation og dialog med aktører og borgerinddragelse samt øge synlighed omkring udviklingen af kommunen. Der er i budgetforliget afsat 100.000 kr. til formålet.

 

Byudviklings-laboratoriet skal kobles til en styrkelse og synliggørelse af Kolding Kommunes arkitekturpolitik, fremtidens fysiske helhedsplaner samt bruges som et synligt og aktivt værktøj til både stadsarkitekt og arkitekturteam.

 

13.

Sammenhængende 2050-plan

 

Udvalget for bæredygtig vækst pålægges at igangsætte en visionsproces og udvikling af en sammenhængende udviklingsplan for "Fremtidens Kolding", der sætter en visionær og bæredygtig retning for den kommende planstrategi og kommuneplan – og pejler frem mod 2050. Der er i budgetforliget afsat 2,5 mio. kr. til formålet.

 

Kolding har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe en mere sammenhængende by på trods af de mange barrierer som f.eks. infrastruktur, biler, banen, åen og fjorden.

 

Der skal igangsættes en visionsproces med screening af nuværende planer for Koldings fysiske planer, og med inddragelse af alle relevante interessenter og borgere.

 

Visionsprocessen skal udmøntes i en udviklingsplan for ”Fremtidens Kolding”, hvor flere eksterne tværfaglige rådgivergrupper inviteres i et parallelopdrag til at komme med bud på en fysisk helhedsplan, der viser stærke hovedgreb for byens og kommunens udvikling med blik på både mobilitet, bosætning, uddannelse, indkøb, fritid, erhverv mm. Udviklingsplanen skal danne grundlag for revision af Koldings planstrategi og efterfølgende revision af andre relevante planer, politiker og strategier.

 

14.

Seniorbofællesskaber og friplejehjem

 

Det er forligskredsens filosofi, at stærke fællesskaber forebygger og udskyder dårligdom og behov for offentlig hjælp. Derfor pålægges by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med senior-, sundheds- og fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med de almene boligselskaber om mulighederne for at etablere almene seniorbofællesskaber i Kolding Kommune.

 

Ligeledes pålægges by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med senior-, sundheds- og fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med private plejehjems-operatører med henblik på at få opført ét eller flere friplejehjem med tilknyttede seniorboliger i Kolding Kommune. Formålet er at tilvejebringe de nødvendige plejehjemspladser i de kommende år samt at forebygge ensomhed og sygdom ved at fremme etableringen af bofællesskaber.

 

15.

Studieby, koordinering og midlertidige tiltag mm

 

Det er byrådets ambition at udvikle Kolding som studie- og campusby med fokus på at skabe sammenhæng mellem byen og campus-området. En hjørnesten i den ambition er udvikling af området omkring inderhavnen, herunder etablering af et samlingssted, hvor innovation, socialøkonomiske virksomheder, cafémiljø m.v. samles.

 

Indtil det kan realiseres, iværksættes midlertidige tiltag inden for en ramme på 1,0 mio. kr. i 2023. Rammen, der er fordelt med 0,5 mio. kr. til henholdsvis drift og anlæg, disponeres af kommunaldirektøren.

 

16.

Investeringer i værdighedsteknologi

 

Senior-, sundheds – og fritidsdirektøren pålægges at gennemføre en analyse af mulighederne for at implementere værdighedsteknologiske løsninger i endnu større udstrækning end hidtil. Analysen skal indeholde en identificering af mulighederne, vurdering af potentialet, igangsættelse af prøvehandlinger og evaluering af disse.

 

Værdighedsteknologiske løsninger forventes at kunne forbedre forholdene for de ældre ved at understøtte dem i at være selvhjulpne længst muligt. Det giver både en oplevelse af at få god service og en øget livskvalitet. Et andet formål med analysen er at belyse værdighedsteknologi som en mulighed for at give noget af svaret på udfordringerne vedrørende økonomi, rekruttering og sygefravær.

 

17.

Kunstgræsbaner

 

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at udarbejde et overblik over Kolding Kommunes eksisterende kunstgræsbaner. Overblikket skal indeholde oplysninger om den enkelte banes forventede restlevetid, miljøtilstand og bæredygtighed. Endvidere skal der redegøres for planlagte fremtidige kunstgræsbaner og bæredygtigheden af disse.

 

Overblikket skal forelægges for Sundhed og Fritid inden udgangen af første kvartal 2023.

 

18.

Haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet

 

Der modtages hvert år ansøgninger om hjælp til udbedring af den bygningsmæssige tilstand af Kolding Kommunes haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet.

 

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges derfor at udarbejde et overblik over kommunens haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet. Overblikket skal indeholde oplysninger om den bygningsmæssige tilstand af de enkelte haller og selvejende institutioner med henblik på at give byrådet et samlet overblik på området.

 

Eventuelle udgifter til ekstern bistand finansieres af de afsatte midler til planlagt bygningsvedligeholdelse afsat under anlæg.

 

19.

Grusgrav og rekreativ anvendelse

 

By- og udviklingsdirektøren pålægges at invitere borgerne i lokalområdet med ind i et tæt samarbejde om udarbejdelsen af en efterbehandlingsplan for det nye graveområde (Viuf II) efter endt råstofgravning. By- og Udviklingsforvaltningen og Centralforvaltningen er allerede i dialog med lokalrådet for at aftale en efterbehandlingsplan for Viuf II, der skaber gode muligheder for rekreativ anvendelse og stier, der forbinder områderne.

 

Dansk Folkeparti fremsender følgende forslag til ny budgetnote:

1.

Yderligere anlægsprojekter

 

Der indgås aftale om at nedennævnte projekter gennemføres i 2022 eller 2023, uden at de indgår i budgettet:

 

VEJ-A-01

Renovering af Kolding Bymidte

8.000

8.000

0

0

VEJ-A-04/05

Krydsomlægning

6.000

6.000

6.000

6.000

VEJ-A-06

Adgangsregulering i gågade

4.000

0

0

0

VEJ-A-08

Biodiversitetsprojekter i kommunens grønne områder

 

250

 

250

 

250

 

250

VEJ-A-10

Vejkapital

7.000

7.000

7.000

7.000

VEJ-A-11

Afledte anlægsudgifter

10.000

10.000

10.000

10.000

VEJ-A-12

Banespor Vamdrup

7.200

0

0

0

MIL-A-01

Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan

 

3.200

 

3.200

 

3.200

 

3.200

FRI

Underskudsgaranti søpavillon i Ødis

1.000

0

0

0

FRI

Fælleshus i Jordrup

1.500

0

0

0

FRI-A-04

Etablering af kunstgræsbaner

500

4.000

4.000

0

 

D. Forslag til fastsættelse af takster for 2023

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2023 samt i ændringsforslagene indarbejdede forudsætninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret i forhold til de for 2022 gældende takster, fremgår af nedenstående. Flere takster er jf. nedenstående fortsat under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

 

Børn og Uddannelse:

Takster vedrørende ”Knallertkøreskole”, Institutioner for børn i skolealderen” og ”Forældres egenbetaling til efterskoleophold” afventer godkendelse i Børn og Uddannelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

 

Takster vedrørende ”Pasningsordninger” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

 

Kultur:

01: Forslag om fastsættelse af takster for ”Musikskolen – Kulturskolen Kolding”

 

Gældende for skoleåret 22/23

10 rater pr. skoleår

Gældende for skoleåret 23/24

10 rater pr. skoleår

 

 

 

Takst 3 – Holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned

 

370,00 kr.

 

375,00 kr.

Takst 4 – Soloundervisning 20 min. pr. uge – pris pr. måned

 

410,00 kr.

 

415,00 kr.

Takst 5 – Soloundervisning 25 min. pr. uge – pris pr. måned

 

495,00 kr.

 

500,00 kr.

Takst 6 – Soloundervisning 30 min. pr. uge – pris pr. måned

 

605,00 kr.

 

610,00 kr.

Takst 7 – Soloundervisning 45 min. pr. uge – pris pr. måned

 

895,00 kr.

 

905,00 kr.

Takst 8 – Voksen, holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned

 

390,00 kr.

 

395,00 kr.

Takst 9 – Voksen, soloundervisning 20 min. pr. uge – pris pr. måned

 

455,00 kr.

 

460,00 kr.

Takst 10 – Voksen, soloundervisning 25 min. pr. uge – pris pr. måned

 

565,00 kr.

 

570,00 kr.

Takst 11 – Voksen, soloundervisning 30 min. pr. uge – pris pr. måned

 

675,00 kr.

 

685,00 kr.

Takst 12 – Voksen, soloundervisning 45 min. pr. uge – pris pr. måned

 

990,00 kr.

 

1.000,00 kr.

 

02: Forslag om fastsættelse af takster for ”Billedskolen – Kulturskolen Kolding”

 

Gældende for skoleåret 22/23

7 rater pr. skoleår

Gældende for skoleåret 23/24

7 rater pr. skoleår

 

 

 

Projektforløb af kortere varighed. Pris pr. uge

 

95,00 kr.

 

100,00 kr.

 

03: Forslag om fastsættelse af takster for ”Stadsarkivet”

 

2023

 

 

Arkivundersøgelser

 

Pris pr. påbegyndt time. Efter første time beregnes pr.

 

påbegyndt kvarter

650,00 kr.

 

 

Klargøring af kommunale arkivalier til aflevering. Udgifter

 

til makulering eller materialer afregnes særskilt. Overslag

 

gives ved henvendelse. (pris inkl. moms pr. time)

650,00 kr.

 

 

 

04: Forslag om fastsættelse af takster for ”Skoletjenesten Kolding”

 

2023

 

 

No-show-fee ved manglende afbud eller afbud senere end

 

48 timer før (ved kompetenceudviklingsforløb og undervis-

 

ningsforløb over 3 timer)

500,00 kr.

 

 

 

05: Forslag om fastsættelse af takster for ”Godset”

 

2023

Leje af lokaler:

 

Brugere af øvelokaler under 18 år

110,00 kr.

Brugere af øvelokaler over 18 år

225,00 kr.

 

 

Kommerciel udlejning af spillestedernes lokaler på Godset

 

jf. regler, inkl. 1 hustekniker (A) samt alm. rengøring

12.600,00 kr.

 

 

 

06: Forslag om fastsættelse af takster for ”Scenetrailer”

 

2023

 

 

Leje pr. dag (1. dag)

4.000,00 kr.

Efterfølgende dage pr. dag

2.000,00 kr.

 

 

 

07: Forslag om fastsættelse af takster for ”Amfiscenen”

 

2023

 

 

Leje af Amfiscenen pr. gæst

6,00 kr.

 

 

 

I By- og Udviklingsforvaltningens regi gennemføres en lang række aktiviteter, hvor der opkræves entre. Det drejer sig bl.a. om arrangementer på Godset, Biblioteket, Kulturskolen Kolding, Nicolai m.v.

 

Det foreslås, at Byrådet, som tidligere delegerer kompetencen til at fastsætte billetpriserne for disse enkeltstående arrangementer til by- og udviklingsdirektøren.

 

Natur, Miljø og Klima:

08: Forslag om fastsættelse af takster for ”Skadedyrsbekæmpelse”

 

 

2023

Gebyr opkræves som andel af ejendomsværdien,

 

opkræves via ejendomsskatten

7 ‰

 

 

 

Plan og Teknik:

09: Forslag om fastsættelse af ”Renovationstakster”

 

Private:

I kr.

2023

 Administration

 

 Villaer/stuehus

394

 Rækkehuse

355

 Etageboliger

276

 Ældre-/ungdomsboliger

236

 Sommerhuse

236

 Kolonihaver

39

 Værelser

79

 

 

 Bygning/lukket dep. 

 

 Villaer/stuehus

205

 Rækkehuse

184

 Etageboliger

143

 Ældre/ungd.boliger

123

 Sommerhuse

123

 Kolonihaver

20

 Værelser

41

 

 

 Genbrugsbilen

 

 Villaer/stuehus

80

 Rækkehuse

72

 Etageboliger

56

 Ældre-/ungdomsboliger

48

 Sommerhuse

48

 Kolonihaver

8

 Værelser

16

 

 

 Miljøstationer og genbrugsøer

 

 Villaer/stuehus

247

 Rækkehuse

223

 Etageboliger

173

 Ældre-/ungdomsboliger

148

 Sommerhuse

148

 Kolonihaver

25

 Værelser

49

 

 

 Farligt affald

 

 Villaer/stuehus

160

 Rækkehuse

144

 Etageboliger

112

 Ældre-/ungdomsboliger

96

 Sommerhuse

96

 Kolonihaver

16

 Værelser

32

 

 

 Genbrugsplads

 

 Villaer/stuehus

1.052

 Rækkehuse

947

 Etageboliger

736

 Ældre-/ungdomsboliger

631

 Sommerhuse

631

 Kolonihaver

105

 Værelser

210

 

 

 Hensatte Klimamidler

 

 Villaer/stuehus

331

 Rækkehuse

297

 Etageboliger

231

 Ældre-/ungdomsboliger

198

 Sommerhuse

198

 Kolonihaver

33

 Værelser

66

 

 

 Tømningsgebyr, rest/madaffaldssortering

 

 Sække m. ugetømning:

 

 Madaffald 90L uge

1.256

 Rest 130L sæk uge

1.375

 

 

 Sække m. 14-dags tømning:

 

 Madaffald 90L 14dg

628

 Rest 130L sæk 14dg

687

 

 

 Beholder m. ugetømning:

 

 Restaffald:

 

 Rest 140L uge

1.838

 Rest 190L uge

1.949

 Rest 240L uge

2.111

 Rest 400L uge

2.880

 Rest 660L uge

4.279

 Rest 770L uge

4.917

 

 

 Madaffald:

 

 Madaffald 140L uge

1.799

 Madaffald 190L uge

1.987

 Madaffald 240L uge

2.159

 Madaffald 400L uge

2.959

 

 

 Todelte rest/madaffald:

 

 2-delt 240L uge

2.145

 2-delt 370L uge

2.736

 

 

 Beholder m. 14-dags tømning:

 

 Restaffald:

 

 Rest 140L 14dg

947

 Rest 190L 14dg

1.006

 Rest 240L 14dg

1.083

 Rest 400L 14dg

1.493

 Rest 660L 14 dg

2.210

 Rest 770L 14dg

2.532

 

 

 Madaffald:

 

 Madaffald 140L 14 dg

927

 Madaffald 190L 14 dg

1.025

 Madaffald 240L 14 dg

1.107

 Madaffald 400L 14dg

1.533

 

 

 Todelte rest/madaffald:

 

 2-delt 240L 14dg

1.107

 2-delt 370L 14dg

1.419

 

 

Tømningsgebyr sommerhuse

 

19 sommerhustømninger

 

 Sække: 

 

 Madaffald 90L 

459

 Rest 130L sæk 

502

 

 

 Restaffald:

 

 Rest 140L 

692

 Rest 190L 

735

 Rest 240L

791

 Rest 400L 

1.091

 Rest 660L

1.615

 Rest 770L 

1.850

 

 

 Madaffald:

 

 Madaffald 140L 

678

 Madaffald 190L 

749

 Madaffald 240L 

809

 Madaffald 400L 

1.120

 

 

 Todelte rest/madaffald:

 

 2-delt 240L 

809

 2-delt 370L 

1.037

 

 

32 sommerhustømninger

 

 Sække: 

 

 Madaffald 90L 

773

 Rest 130L sæk 

846

 

 

 Restaffald:

 

 Rest 140L 

1.131

 Rest 190L 

1.199

 Rest 240L

1.299

 Rest 400L 

1.772

 Rest 660L

2.634

 Rest 770L 

3.026

 

 

 Madaffald:

 

 Madaffald 140L 

1.107

 Madaffald 190L 

1.223

 Madaffald 240L 

1.329

 Madaffald 400L 

1.821

 

 

 Todelte rest/madaffald:

 

 2-delt 240L 

1.320

 2-delt 370L 

1.684

 

 

Ekstra tømning af containere samt tømning ved div. arrangementer:

 

90L Madaffald (Sæk)

24

130L Restaffald (Sæk)

26

240L Restaffald

42

660L Restaffald

85

140L Madaffald

36

240L Madaffald

43

400L Madaffald

59

240L Rest/Mad

43

370L Rest/Mad

55

 

 

Øvrige gebyr:

 

Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time

776

Afhentning, for 1 ekstra mand.

393

 

 

Ekstra affald:

 

Kode til ekstra affald pr. stk. incl. tømning

34

Ekstra køb af grønne madposer - 200stk.

64

 

 

Vask af beholder:

 

Vask af restaffaldscontainer pr. stk

163

Vask af restaffaldscontainer. Afhentning/levering efter medgået tid pr. time

 

393

 

 

Leje af beholder/stativer:

 

240L Restaffald

10

400L Restaffald

12

660L Restaffald

15

770L Restaffald

18

240L Madaffald

10

400L Madaffald

12

240L Rest/Mad

12

370L Rest/Mad

11

Låner skal selv afhente/aflevere materiel.

  

Ved 10 beholdere og derunder betales ikke leje.

  

 

 

Særgebyr - dagrenovation pr. time:

 

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning. 

804

Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger.

 

 

 

Nedgravede for én eller få ejere:

 

Rest- og madaffald indsamlet i underjordiske beholdere afregnes efter regning for indsamling og behandling. Dertil lægges administrationsudgifter på 150 kr. pr. kvartal.

 

 

 

 Nedgravede fordelt på flere ejere i en fællesløsning - pris pr. husstand:

 

 5000 Liter - Restaffald ugetømning

323

 2500 Liter - Restaffald ugetømning

232

 2500 Liter - Madaffald ugetømning

120

 

Erhverv:

 

2023

 

Ekskl. moms

Genbrugsgebyr:

 

Gebyr for aflevering af farligt erhvervsaffald pr. kg. på genbrugspladserne

7

Udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyrer som danske virksomheder

 

 

 

Tømningsgebyr:

 

1 sæk - restaffald 130 L - uge

1.375

1 sæk - restaffald 130 L - 14dags

687

 

 

Institutioner:

 

Intern affaldshåndtering for kommunale institutioner

-

 

 

Skatkammeret, helårlige takster:

 

Private dagplejere

-*

Private institutioner (Ekskl. Børnehave, skole eller SFO

 

-*

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner

 

-*

Kulturinstitutioner

-*

 

 

Brugere udenfor Kolding Kommune:

 

Brugere udenfor Kolding Kommune

800

 

 

* Bortfaldt pr. 01.06.2022

 

Senior:

Takster vedrørende ”Sundhed og omsorg” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

 

E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu

Økonomi og Strategi foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2023 fastsættes til 25,5 % på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 17.798,267 mio. kr. Byrådet vælger hermed statsgaranti.

 

F. Grundskyldspromille

Økonomi og Strategi foreslår, at den kommunale grundskyldspromille i 2023 fastsættes til 7,20 ‰ for produktionsjord og 25,00 ‰ for øvrige ejendomme.

 

G. Dækningsafgift for offentlige ejendomme

Økonomi og Strategi foreslår, at dækningsafgiften for offentlige ejendomme i 2023 fastsættes til 12,50 ‰.

 

H. Dækningsafgift af forretningsejendomme

Økonomi og Strategi foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2023 fastsættes til 9,6 ‰.

 

I. Den kirkelige ligning

Økonomi og Strategi foreslår, at udskrivningsprocenten for 2023 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,92 %.


Resumé

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

 

Dette gøres ved, at hvert medlem skal underskrive ved at trykke ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Byrådet.