Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 16. dec 2021 kl. 15:00

Koldings Arbejdsmarkedsråd

Skype

Referat

Resumé

Uddannelses- og Fritidsjobmessen 2021 blev afholdt d. 14. oktober 2021 på HANSENBERG, hvor cirka 2300 elever og lærere deltog i tidsrummet 8.30-15.30, hvorefter 175 forældre besøgte messen. 

 

På messen deltog elever, lærere og forældre, som alle havde mulighed for at møde uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som fortalte om uddannelser, fritidsjob og job.

 

På mødet vil Ungechef Søren Bork Hansen præsentere evaluering af Uddannelses- og Fritidsjobmessen 2021. 

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at evalueringen drøftes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 18-11-2021

Evalueringen blev drøftet.

Fraværende:

Mette Løwe Voss

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2021

Evalueringen blev drøftet. 

Fraværende:

Benny Dall

Kjeld Kjeldsen

Jesper Elkjær

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 16-12-2021

Arbejdsmarkedsrådet drøftede evalueringen af messen og foreslog, at man i planerne for den næste messe har for øje, at Skills kommer til Fredericia i 2024. Det blev desuden foreslået, at der inviteres endnu flere virksomheder med på messen, hvilket business Kolding gerne vil hjælpe med at formidle. Endelig var der forslag om at sende materiale om deltagende uddannelsesinstitutioner og virksomheder ud til forældre og elever, så de kan nå at forberede sig bedre.

Fraværende:

Rasmus Lund-Sørensen

Henrik Sig

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede efter Uddannelses- og Fritidsjobsmessen i 2019, at messen skulle gennemføres igen i 2020. Sidste års messe blev aflyst som følge af coronapandemien, og blev i stedet afholdt d. 14. oktober 2021.

 

Uddannelses- og Fritidsjobmessen 2021 blev afholdt d. 14. oktober 2021 på HANSENBERG, hvor cirka 2300 elever og lærere deltog i tidsrummet 8.30-15.30, hvorefter 175 forældre besøgte messen.  

 

Messen skal ses i sammenhæng med Arbejdsmarkedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets målsætning om, at 30 % af de unge skal søge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Messen er således et led i en række af indsatser, der skal give flere faglærte unge i Kolding.

 

I alt var cirka 2300 elever (8., 9. og 10. klasse samt FGU) og lærere tilmeldt messen. Ved ankomsten til messen blev eleverne mødt af SkillsDenmark, uddannelsesworkshops og virksomheder, hvor de fik mulighed for at høre, mærke, se og tale om uddannelser, fremtidsmuligheder og fritidsjob. Efter at eleverne havde forladt messen, deltog 175 forældre i fyraftensarrangementet, hvor de fik mulighed for at møde uddannelserne samt høre et foredrag med kultursociolog Emilia van Hauen om generation XYZ.

 

Følgende uddannelsesinstitutioner deltog:

 • IBC
 • Munkensdam Gymnasium
 • Kolding Gymnasium
 • Kolding HF og VUC
 • Social- og Sundhedsskolen
 • AMU SYD
 • Den Jyske Håndværkerskole
 • HANSENBERG
 • FGU Kolding & Vejen
 • EUC Lillebælt.

 

Følgende virksomheder deltog:

 • Phønix Tag Materialer A/S
 • LEGO, Plast Maker Academy
 • Forsvaret, Føringsstøtteregimentet
 • Sydøstjyllands Politi
 • Sallinggroup
 • Slotssøbadet
 • Fakta som en del af Coop Crew
 • Elgiganten
 • Hotel Koldingfjord A/S.

 

Følgende havde også en stand:

 • Ungdomsskolen/UngKolding med Brandkadetter
 • Dansk Industri
 • Business Kolding
 • Uddannelsesvejledningen
 • SkillsDenmark
 • Aktiv Fritid.

 

Evalueringen, som præsenteres til udvalgsmødet, består af spørgeskemaundersøgelser fra standholdere, elever, lærere og forældre. Evalueringen suppleres af indsamling af erfaringer med repræsentanter fra UU, planlægningsgruppen og projektledelsen.

 

Evalueringen præsenteres på mødet af Ungechef Søren Bork Hansen.


Resumé

Kolding rummer en række forskellige erhvervsskoler, virksomheder af mange forskellige slags og en geografisk central placering, hvilket samlet set giver et godt bud på placeringen af en af de tre nye klimaskoler, som regeringen ønsker at etablere.

 

Derfor er HANSENBERG, AMU SYD og IBC gået sammen med Business Kolding og en række centrale virksomheder i Kolding Klimaskole Alliancen, som sammen skal rette fokus på, hvad der kan tilbydes og hentes her i området i form af viden og efterspørgsel, når skolerne skal placeres.

 

På mødet vil direktør for HANSENBERG, Morten Kaj Hansen, direktør for AMU SYD, Heino Svenningsen og direktør for Business Kolding, Morten Bjørn Hansen, fortælle om alliancen og arbejdet med at få skolen etableret i Kolding.

 

Baggrunden for Kolding Klimaskole Alliancen

Regeringen foreslår at etablere tre nye klimaskoler, der skal være kraftcentre med fagligt stærke miljøer for grøn omstilling og bæredygtighed. De nye skoler skal udbyde uddannelser til de sektorer, der især bidrager til at opfylde klimamålsætningerne i 2030 og på længere sigt i 2050. Det gælder eksempelvis uddannelser inden for landbrugs-, transport-, energi-, byggeri-, industri- og affaldssektoren. Regeringen vil investere 100 millioner kroner årligt fra 2023 – 2028 og 30 millioner årligt herefter i klimaskolerne.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Nyt forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Koldings Arbejdsmarkedsråd drøfter perspektiver og muligheder ved Kolding Klimaskole Alliancen. 

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 16-12-2021

Rådet fik en orientering omkring processen og udfordringerne med at skabe interesse for at udpege Kolding som placering for den nye klimaskole.

Fraværende:

Rasmus Lund-Sørensen

Henrik Sig


Resumé

Ledigheden i Kolding er nu nede på 2,5 %, mens den på landsplan er 3,1 %. Et blik ud over året viser en bevægelighed i ledigheden fra februar 2021, hvor den var oppe på 1.740 og nede på 1.165 i oktober 2021. Det vil sige 576 borgere, der er kommet i beskæftigelse og vidner om en stor bevægelse på arbejdsmarkedet, som også er præget af en stor efterspørgsel på arbejdskraft.

 

Denne sag giver et overblik over de tiltag, som Jobcenter Kolding og Ungecentret har sat i gang sammen med forskellige samarbejdspartnere for at øge udbuddet af arbejdskraft.  Desuden er der et udvalg af tal og data om den nuværende situation.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Koldings Arbejdsmarkedsråd drøfter emnet og eventuelle tiltag. 

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 16-12-2021

Rådet drøftede behovet for at skaffe arbejdskraft til virksomhederne i Kolding, og kom bl.a. ind på mulighederne ved at informere om handicapkompenserende ordninger, opkvalificering af medarbejderne, bosætning af udenlandsk arbejdskraft og deres familier og gruppen af unge ledige, der har færdiggjort en gymnasiel uddannelse.

Fraværende:

Rasmus Lund-Sørensen

Henrik Sig

Sagsfremstilling

Indledning - og et vue ud over ledigheden i Kolding Kommune

Ledigheden i Kolding er faldet til 2,5 %, mens den på landsplan er 3,1 %. Et blik ud over året viser en bevægelighed i ledigheden fra februar 2021, hvor den var oppe på 1.740 og nede på 1.165 i oktober 2021. Det vil sige 576 borgere, der er kommet i beskæftigelse og vidner om en stor bevægelse på arbejdsmarkedet, som også er præget af en stor efterspørgsel på arbejdskraft.

 

Hvis man ser nærmere på tallet fra oktober 2021 (1.165 ledige), var der 383 ledige over 30 år, som havde været ledige tre måneder eller mindre, og ud af dem havde 105 et kontaktforløb ved en a-kasse. For dem under 30 år var det tilsvarende tal på 148, hvor 23 af dem havde et forløb ved deres a-kasse.

 

Zoomes der ind på gruppen af unge ledige (under 30 år) var udviklingen fra februar 2021 til oktober 2021 på 175 ledige (fra 374 til 199). Et kig kun på gruppen af dimittender viser, at antallet er faldet med 120 personer i perioden fra november 2020 til november 2021 (fra 308 til 188). Så også denne gruppe har fået en fod inden for på arbejdsmarkedet i det forgangne år.

 

Denne sag skitserer nogle af de initiativer, der er sat i gang for at afhjælpe behovene for arbejdskraft, som er sidegevinsten af den lave ledighed. Og her er der f.eks. i løbet af efteråret foretaget 1.300 serviceopkald til virksomhederne for at have en dialog med dem omkring behov for rekruttering eller andet, som jobcentret kan være behjælpelig med.

 

Statistik for forgæves rekrutteringer i Sydjylland, udarbejdet af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) i september, viser, at brancherne sundhed, omsorg og personlig pleje oplever forgæves rekrutteringsforsøg ved en stor del af jobopslagene. Stillingsbetegnelser inden for hotel, restauration, køkken og kantine er ligeledes berørt af stor mangel på arbejdskraft. Det samme gør sig gældende for medarbejdere til rengøring. Også industriproduktion har oplevet en stor stigning i forgæves rekrutteringsforsøg.

 

Tiltag igangsat af Jobcenter Kolding og Ungecentret for at imødegå arbejdskraftmanglen

Jobcentret og Ungecentret har igangsat følgende initiativer for at koble ledige med brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. De forskellige tiltag sker i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter, som alle har en rolle at spille i at opfylde behovet for at skaffe flere medarbejdere til virksomhederne. 

 

 • Sammen med HANSENBERG, Horesta og Vejle og Fredericia Kommuner har Jobcenter Kolding startet et projekt i regi af STAR om et femugers kursus som ufaglært serveringspersonale for at afhjælpe mangler på personale på hoteller og restauranter.  Fra Kolding deltog 20 ledige i kurset. Der blev afholdt matchdag mellem restauranter, hoteller og caféer fra alle tre kommuner d. 27. oktober, hvor interesserede arbejdsgivere kunne møde deltagerne. Der deltog fire arbejdsgivere, som repræsenterede i alt 11 restauranter og caféer, og alle fire gik hjem med navnene på hver to kandidater, som de skal tale videre med i forhold til ansættelse.

 

 • I ugerne 39 – 41 er der gennemført 1.300 servicekald til virksomhederne i Kolding om understøtning fra jobcentret. Samme måned er 80 ledige gået i gang med opkvalificering og kurser, og i oktober gennemføres uddannelsesdating for 150 – 200 unge.
   
 • Der arbejdes på et husassistentprojekt målrettet de ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, og som ikke kan klare et fuldtidsjob. De lærer om hygiejne, lettere rengøring, servering m.m. Tanken er, at de kan få ansættelse på plejehjem eller sygehuse, hvor de kan hjælpe til med at anrette morgenmad og foretage lettere rengøring f.eks. tre timer om dagen. Forløbet er f.eks. målrettet borgere tilkendt et fleksjob. Forløbet planlægges sammen med HANSENBERG og AMU SYD, og der forventes opstart februar/marts 2022.
   
 • Ungecentret og AMU SYD har startet et forløb for unge under 30 omkring transport (lastbil, bus eller varebil). Det har kørt i august/september med snuseforløb, hvor de unge bliver afklaret på, om det er en vej, de vil videre ad. Indtil videre har syv valgt at gå i gang med at tage kørekort. Tilbuddet forbliver fortsat åbent, hvis der kommer interesserede ledige ind, som vil i gang. 
 • Klar til SOSU er fortsat et tilbud til de ledige, hvor et nyt hold er startet op. Det er et samarbejde mellem Kolding Kommune (HR og Seniorområdet) om SOSU-skolen, som kører fremadrettet. Lige nu arbejdes der på at afvikle to forløb i 2022 op mod opstart på uddannelsens grundforløb. Der arbejdes også med tanker om et Klar til SOSU for tosprogede, hvor dansk vil blive opprioriteret som en del af uddannelsen.

 

 • Jobcentret har fået midler fra den regionale uddannelsespulje målrettet ledige, der er over 50 år. Sammen med AMU SYD er der afholdt uddannelsesdag for målgruppen, og 30 ledige deltog. På dagen hørte de om mulighederne for at få foretaget en realkompetencevurdering (RKV) for at få kortlagt alle de kompetencer og kvalifikationer (erhvervede og tillærte) som et langt arbejdsliv har givet dem i forhold til tidligere arbejdserfaring og uddannelse. Tanken er, at det er første skridt hen mod opkvalificering eller brancheskift eller muligheden for at gå fra ufaglært til faglært. P.t. har jobcentret 338 dagpengemodtagere tilmeldt, der er over 50 år.

 

 • D. 29. oktober 2021 blev der igen afholdt Jobdating på Jobcenter Kolding. På dagen mødte 100 ledige og 13 virksomheder op sammen med AMU SYD, som deltog til en snak om opkvalificering i forbindelse med nyt job.  

 

 • Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere vedtaget, at der to gange om året skal foretages servicekald ud til virksomhederne i Kolding. Dette foregik i ugerne 39 – 41, og der blev gennemført 1.300 servicekald. Opkaldene førte til, at virksomhederne har bedt om hjælp til 80 rekrutteringer, 35 fleksjob, 41 småjob, 38 virksomhedspraktikker og otte henvendelser vedr. uddannelse og opkvalificering.

 

 • Onsdag d. 27. oktober 2021 blev der arrangeret uddannelsesdating for ledige under 25 år eller deltagere på FGU, hvor de kunne møde virksomheder og høre om de forskellige job, snakke med vejledere og med andre unge, der allerede er i gang med en uddannelse. Der deltog mellem 150 – 175 ledige unge i arrangementet, som afvikles igen til næste år.
 • Fem ledige fra Kolding har deltaget i et forløb i Job7regi, hvor dimittender med uddannelser inden for markedsføring eller f.eks. digitale multimediedesignere bliver uddannet som digitale koordinatorer. De har fået en googlecertificering og lært om søgeoptimering og hjemmesideannoncering. Forløbet blev afsluttet med en matchdag med virksomheder med henblik på praktik og ordinær beskæftigelse. Alle fem Kolding-deltagere gennemførte uddannelsen, og der arbejdes nu på det videre forløb mod job som digitalkoordinator.
   
 • STAR og TAXA SYD har sammen udarbejdet et opkvalificeringsforløb til taxachauffør, hvor der p.t. akut mangler ca. 30 chauffører i Trekantområdet til blandede vagter. Projektet starter op medio januar.

 

Status på ledighed

Ledigheden er faldet kraftigt siden topppunktet under coronakrisen på arbejdsmarkedet. I figuren nedenfor fremgår udviklingen:

 

Udvikling i procentdel jobparate ledige - sæsonkorrigeret

Datakilde: Danmarks Statistik, tabel AUS08

 

I Kolding var ledighedsprocenten i oktober 2,5 %, mens den var 2,4 % i RAR Syd, og tallet på landsplan var 3,1 %. I Kolding svarer en ledighed på 2,5 % til 1.165 fuldtidsledige. Fra september til oktober faldt dette antal med 79 fuldtidsledige. I oktober afsluttede Jobcenter Kolding og Ungecentret 269 personer til arbejde eller uddannelse. Der er tale om en meget dynamisk gruppe, hvoraf en stor del kun er kortvarigt i jobcentret imellem job. Gruppen består bl.a. af forsikrede ledige, jobparate ledige og unge, der er åbenlyst uddannelsesparate.

 

I forhold til den gruppe af jobparate ledige, som i oktober var tilmeldt Ungecentret eller Jobcenter Kolding, er der følgende fakta omkring dem:  

 

 • 153 er jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • 923 er forsikrede ledige
 • Heraf er 105 i et forløb ved en a-kasse, der løber de første tre måneder af ledigheden
 • Heraf er 292 langtidsledige med en ledighed på over 42 uger det seneste år
 • Heraf er 223 ledige dimittender, hvilket er et fald på 26 fra september. Tallet er 114 personer lavere end samme måned sidste år
 • 183 var i virksomhedspraktik eller løntilskud i oktober måned.

 

Udenlandsk arbejdskraft i Kolding

I løbet af 2021 er antallet af fuldtidsbeskæftigede med udenlandsk statsborgerskab steget næsten 500 personer. Fra 1.923 i januar 2021 til 2.404 i september. Det svarer til, at udenlandsk arbejdskraft udgjorde 5,5 % af det samlede antal beskæftigede i september set i forhold til 4,6 % i januar 2021.

 

I løbet af 2021 har Kolding haft en større stigning i antallet af udenlandske beskæftigede end udviklingen i landsgennemsnittet. Udviklingen er gengivet for dem med statsborgerskab fra et EU/EØS/EFTA land, herunder de østeuropæiske lande. I Kolding er udenlandsk arbejdskraft steget fra at udgøre 4,6 % til 5,5 %, hvor landstallet er steget fra 5,0 % til 5,6 %.

 

Størstedelen af den udenlandske arbejdskraft i Kolding kommer fra Polen, Rumænien, Tyskland og Litauen. Udenlandsk beskæftigelse fra de nordiske lande indgår ikke i tallene.

 

Stigningen i antallet af fuldtidsbeskæftigede med udenlandsk statsborgerskab er særlig sket i brancherne ”byg- og anlæg” og ”rengøring og andre operationelle services”, som også er de brancher, der har størst mangel på arbejdskraft.


Resumé

I lyset af den stigende efterspørgsel på arbejdskraft har virksomhederne brug for, at sygemeldte medarbejdere vender hurtigst muligt tilbage til det job, som de har eller til et nyt job og/eller muligvis et andet fag.

 

Denne sag præsenterer de forskellige tilbud og indsatsen, som sygemeldte borgere kan møde i deres forløb. Den viser tal og fakta omkring gruppen af sygemeldte borgere tilknyttet beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune og desuden nogle af de snitflader og samarbejder, der er omkring gruppen i forhold til andre organisationer og parter.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at rådet drøfter indsatsen og de forskellige tilbud til sygemeldte borgere, og

 

at rådet drøfter, hvordan den virksomhedsvendte indsats kan styrkes. 

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 16-12-2021

Rådet drøftede emnet bl.a. mulighederne for revalidering og en afklaring af årsagerne til sygemeldingerne for at kunne sikre en fokuseret indsats.

Fraværende:

Rasmus Lund-Sørensen

Henrik Sig

Sagsfremstilling

Indledning

Mange mennesker vil opleve at møde længerevarende sygdomsperiode i livet. I de tilfælde kommer en del af den voksne befolkning i berøring med det lokale jobcenter, som tilbyder forskellige indsatser. For langt de fleste mennesker indebærer et sygedagpengeforløb kun en kortvarig kontakt med jobcentret, inden de atter er raskmeldte og retur på job. For nogle borgere kan forløbet dog blive komplekst, uventet eller svært – både pga. sygdommens karakter – men også fordi lovgivningen sætter nogle rammer og krav for forløb, hvor økonomien vil ændre sig undervejs for den enkelte.

 

Arbejdsmarkedet og sygemeldte borgere – hvad er situationen november 2021?

Arbejdsmarkedet har været præget af en markant efterspørgsel på medarbejdere siden sommeren 2021. Det påvirker også gruppen af sygemeldte borgere, hvor en eventuel arbejdsgiver kan være mere interesseret i hurtigere at få sin medarbejder retur og gøre en indsats for at fastholde vedkommende, eller virksomheder der melder om større interesse for at få sygemeldte ud i praktik med målet om at få dem ansat på sigt. Samtidig har suspensionen af beskæftigelsesindsatsen under coronanedlukningen medført, at der er en gruppe af borgere, som ufrivilligt har fået deres sygdomsforløb forlænget enten pga. manglende mulighed for behandling og/eller efterfølgende jobafprøvning. 

 

Tal og udvikling blandt sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaring

Oktober 2021 har Beskæftigelsesministeriet udgivet en benchmarking af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.  Sammenligningen mellem kommunerne er skabt med udgangspunkt i, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på sygedagpengeområdet på baggrund af kommunens rammevilkår.

 

Ministeriets seneste offentliggjorte benchmark af kommunernes beskæftigelsesindsats viser, at Kolding er placeret på en 17. plads ud af 98 kommuner. Sygedagpengeområdet udgøres af sygedagpengemodtagere samt personer i jobafklaringsforløb. Målingen er for perioden 2. halvår 2020 – 1. halvår 2021, og placeringen er en forbedring i forhold til sidste gang, hvor Kolding var på en 22. plads i målingen for det forrige halvår (1. halvår 2020 – 2. halvår 2020), og før det var nede på en 33. plads i den tidligere måling for perioden 2. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020.

 

Antal sygedagpengemodtagere i procent af befolkningen.

Datakilde: www.jobindsats.dk

 

Figuren viser, at antalsudviklingen i Kolding har fulgt samme udvikling som landstal, regionstal og sammenlignelige kommuner.

 

Fakta og eksempler på sygedagpengesager

Gruppen af sygemeldte borgere voksede under corona – dog ikke fordi flere blev sygemeldt med COVID-19 eller fik senfølger. Enkelte borgere har haft senfølger, men langt de fleste i gruppen har lidt af de samme sygdomme som i andre perioder. Der er blot sket en ophobning i antallet af dem, fordi mulighederne for at få dem videre har været lukket ned pga. restriktioner og suspension af beskæftigelsesindsatsen.

 

Hvad møder sygemeldte borgere i Kolding?

Den helt overordnede og mest anvendte indsats for sygemeldte borgere er, at de delvist genoptager arbejdet på deres nuværende arbejdsplads eller alternativt kommer ud i praktik på en anden virksomhed. Samtidig med at medarbejderen gradvist vender tilbage til et arbejdsliv, kan der suppleres med yderligere indsatser. Det kan være fysisk træning eller forskellige andre indsatser, der kan hjælpe ved f.eks. en stresssygemelding.

 

En tæt dialog med borgeren og vedkommendes arbejdsgiver er central for at sikre en succesfuld genoptagelse af jobbet ved raskmelding. I den proces holdes der rundbordssamtaler mellem parterne, hvor tidsperspektivet i sygemeldingen drøftes, og muligheden for delvis raskmelding også bliver vendt. Desuden om der kan være behov for hjælpemidler undervejs eller på længere sigt, for at arbejdet kan genoptages.

 

En indsats med flere deltagere

Langt de fleste borgere oplever enkle sygedagpengeforløb af kortere varighed og med få kontakter til jobcentret. Men for nogle borgere bliver forløbene svære pga. sygdommens karakter og kan blive langvarige af forskellige årsager. I de situationer opstår der ofte pressede situationer for den sygemeldte og vedkommendes familie, hvor bekymringer for fremtiden, arbejdsevnen og økonomien fylder meget og kan tage fokus fra at blive rask. 

 

For at sikre en bedre dialog omkring forløbet, de tiltag der sættes i gang og økonomien under sygeforløbet, er der arbejdet med forskellige tiltag:

 

 • Samarbejdet med virksomheden – helt afgørende er, at der tidligt etableres en dialog med den sygemeldtes arbejdsplads om hel eller delvis tilbagevenden
 • Dialog med fagforeningerne – mange borgere vælger at tage en repræsentant fra deres fagforening med til møderne på jobcentret. Mange elementer i lovgivningen kan være svære at forstå, og møderne indeholder mange informationer. Det er derfor centralt med et velfungerende samarbejde med fagforeningerne, og jobcentret mødes med dem i forskellige sammenhænge, hvor udfordringer på området drøftes
 • Min Plan – en designproces med inddragelse af borgere, medarbejdere og sundhedspersonale fra forskelige dele af det offentlige sundhedsvæsen deltog og sammen blev Min Plan skabt. Det er et enkelt, men effektivt aftale- og kommunikationsredskab, som borger og rådgiver samarbejder omkring
 • Dialog, koordinering og samarbejdet med den sygemeldtes egen læge eller en læge i behandlingsforløbet.

 

Kommunikation og kontakt ved utilfredshed og klager

I Kolding Kommune er der igennem flere år arbejdet med et begreb om ”styrket borgerkontakt”. Ideen er, at der tages en personlig kontakt med det samme, hvis der viser sig utilfredshed omkring en sag eller en afgørelse. Frem for en skriftlig kommunikation via mail eller brev, kontaktes borgeren telefonisk og indbydes til et møde. Denne tilgang har ført til, at langt flere klager bliver afklaret hurtigt i forløbet, og kun få sager ender som reelle konfliktsager.


Resumé

Multikulturelt forum besluttede på sit møde den 4. maj 2021, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til en dialogpræget workshop/temadrøftelse med drøftelse af, hvordan man i højere grad kan understøtte etniske iværksætteri initiativer, og få flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse.

 

På baggrund heraf, afholdte Multikulturelt forums på deres møde den 14. september 2021 en temadrøftelse omkring etnisk iværksætteri, hvor deltagerne var opdelt i 4 grupper på tværs af etniske foreninger, politikere og forvaltningen. Grupperne blev bedt om at drøfte:

 • 3 ting, som gør det svært at starte op som etnisk iværksætter
 • 3 ideer til, hvordan flere etniske iværksættere kan starte egen virksomhed op
 • Forslag til, hvad man selv, Kolding Kommune og de etniske foreninger kan gøre. 

 

Det blev besluttet at Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, med afsæt i gruppearbejdet, til mødet den 30. november 2021, udarbejder forslag til konkrete indsatser, der kan igangsættes samt at forslaget efterfølgende sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget, Kolding Arbejdsmarkedsråd og Udvalget for Udfordrede Boligområder.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum, Arbejdsmarkedsudvalget, Kolding Arbejdsmarkedsråd og Udvalget For Udfordrede Boligområder.

Forslag

Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at de konkrete forslag til indsatser drøftes og oversigten kvalificeres,

 

at forvaltningen løbende orientere forummet om status på de konkret indsatser,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget, Kolding Arbejdsmarkedsråd og Udvalget for Udfordrede Boligområder informeres.

Beslutning Multikulturelt forum den 30-11-2021

Godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-12-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Benny Dall

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 16-12-2021

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Rasmus Lund-Sørensen

Henrik Sig

Sagsfremstilling

Multikulturelt forum besluttede på sit møde den 4. maj 2021, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til en dialogpræget workshop/temadrøftelse med drøftelse af, hvordan man i højere grad kan understøtte etniske iværksætteri initiativer, og få flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse.

 

På baggrund heraf, afholdte Multikulturelt forums på deres møde den 14. september 2021 en temadrøftelse omkring etnisk iværksætteri, hvor deltagerne var opdelt i 4 grupper på tværs af etniske foreninger, politikere og forvaltningen. Grupperne blev bedt om at drøfte:

 • 3 ting, som gør det svært at starte op som etnisk iværksætter
 • 3 ideer til, hvordan flere etniske iværksættere kan starte egen virksomhed op
 • Forslag til, hvad man selv, Kolding Kommune og de etniske foreninger kan gøre. 

 

Det blev besluttet at Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, med afsæt i gruppearbejdet, til mødet den 30. november 2021, udarbejder forslag til konkrete indsatser, der kan igangsættes samt at forslaget efterfølgende sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget, Kolding Arbejdsmarkedsråd og Udvalget for Udfordrede Boligområder.

 

Forslaget tager udgangspunkt i nedenstående overordnede temaer:

 1. Behov for styrket motivation
 2. Behov for styrket netværk
 3. Behov for styrket fokus på kompetencer.

Resumé

Koldings Arbejdsmarkedsråd har til formål at rådgive Kolding Kommune og at samordne og udvikle den lokale beskæftigelsesindsats. I denne valgperiode har coronaen haft en stor betydning for det lokale arbejdsmarked, og der har været fokus på at understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft, nye udfordringer med grøn omstilling og unges valg af erhvervsuddannelse.

 

Rådets beslutninger kan derfor samles og grupperes under følgende temaer:

 

 • En bæredygtig og grøn omstilling
 • Flere unge i erhvervsuddannelse
 • Bedre virksomhedsservice og øget hjælp til rekruttering
 • Opkvalificering til virksomhedernes behov.

 

Som bilag til denne sag er et overblik over de beslutninger og initiativer, som rådet har igangsat i perioden 2018 – 2021.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Koldings Arbejdsmarkedsråd drøfter overblikket over beslutninger, og hvordan der kan ske overlevering til et nyt arbejdsmarkedsråd. 

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 16-12-2021

Rådet drøftede etableringen af rådet i den kommende valgperiode og foreslog bl.a. en indsats for Skills i Fredericia i 2024 og deltagelse i arbejdet med at starte Netværkslokomotivet op igen.

Fraværende:

Rasmus Lund-Sørensen

Henrik Sig

Sagsfremstilling

Koldings Arbejdsmarkedsråd har til formål at rådgive Kolding Kommune og at samordne og udvikle den lokale beskæftigelsesindsats.

 

Opgaverne for Koldings Arbejdsmarkedsråd er at:

 

 • Vejlede og rådgive kommunen i udviklingen af arbejdsmarkedspolitikken
 • Medvirke til at beskæftigelsespolitik, erhvervspolitik, socialpolitik, uddannelsespolitik og erhvervslivet samordnes til fordel for ledige og syge borgere i Kolding Kommune
 • Være jobcentrets ambassadører
 • Være tænketank og idegenererende for Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Rådet har et årligt budget på 350.000 kr. som kan bruges til at igangsætte initiativer og kampagner. I denne valgperiode har coronaen haft en stor betydning for det lokale arbejdsmarked og derfor også på de drøftelser, anbefalinger og initiativer, som rådet har haft. Desuden har der været fokus på at understøtte virksomhedernes behov for velkvalificeret arbejdskraft, de nye udfordringer med en grøn og bæredygtig omstilling og et fremtidigt fokus på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

 

Rådets beslutninger kan derfor samles og grupperes under følgende temaer:

 

 • En bæredygtig og grøn omstilling
 • Flere unge i erhvervsuddannelse
 • Bedre virksomhedsservice og øget hjælp til rekruttering
 • Opkvalificering til virksomhedernes behov.

 

Som bilag til denne sag er et overblik over de beslutninger og initiativer, som rådet har igangsat i perioden 2018 – 2021.


Resumé

Der er udarbejdet forslag til mødedatoer 2022 for Koldings Arbejdsmarkedsråd. Der tages dog forbehold for, at arbejdet efter konstitueringen af det nye byråd fortsat foregår, og det derfor primo december 2021 endnu er uafklaret, hvordan og i hvilket forum samarbejdet med arbejdsmarkedets parter vil fortsætte. 

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at mødedatoer for 2022 godkendes.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 16-12-2021

Godkendt.

Fraværende:

Rasmus Lund-Sørensen

Henrik Sig

Sagsfremstilling

Af forretningsordenen for Koldings Arbejdsmarkedsråd fremgår det, at rådet har til opgave at

rådgive kommunen og at samordne og udvikle den lokale beskæftigelsesindsats.

 

Desuden at opgaverne for Koldings Arbejdsmarkedsråd er at:

 

 • Vejlede og rådgive kommunen i udviklingen af arbejdsmarkedspolitikken
 • Medvirke til at beskæftigelsespolitik, erhvervspolitik, socialpolitik, uddannelsespolitik og erhvervslivet samordnes til fordel for ledige og syge borgere i Kolding Kommune
 • Være jobcentrets ambassadører
 • Være tænketank og idegenererende for Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Der er udarbejdet forslag til mødedatoer i 2022 for Koldings Arbejdsmarkedsråd:

 

 • 3. marts
 • 15. juni
 • 15. september
 • 8. december.

 

Derudover kan der evt. inviteres til yderligere arrangementer og temadage.

Møderne holdes oftest ude på virksomhederne med mulighed for en rundvisning og præsentation af det enkelte sted. For at give tid til en god præsentation og rundvisning, og samtidig have tiden til at gennemføre et rådsmøde, kan der være behov for at udvide møderne.

 

Der tages dog forbehold for, at arbejdet efter konstitueringen af det nye byråd fortsat foregår, og det derfor primo december 2021 endnu er uafklaret, hvordan og i hvilket forum samarbejdet med arbejdsmarkedets parter vil fortsætte. 


Resumé

For at sikre en maksimal inddragelse af Koldings Arbejdsmarkedsråds baglande, orienterer rådets medlemmer på mødet om nyt fra deres organisationer.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 16-12-2021

Godkendt.

Fraværende:

Rasmus Lund-Sørensen

Henrik Sig

Sagsfremstilling

Poul Erik Jensen (S) og Hans Holmer (SF) vil orientere om konstitueringen af det nye byråd.


Resumé

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren vil på mødet give en orientering om nyt fra forvaltningen.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 16-12-2021

Godkendt.

Fraværende:

Rasmus Lund-Sørensen

Henrik Sig

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedschef, Mette Byskov, vil orientere om:

 

 • Rekruttering via ny digital platform
 • Servicekald til virksomhederne.