Skip til hoved indholdet

Valgret

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folkeafstemninger har enhver, der har valgret til Folketinget, dvs. enhver der på afstemningsdagen

  • har dansk indfødsret (er dansk statsborger),
  • er fyldt 18 år,
  • har fast bopæl i riget og
  • ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig)

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har dog ikke valgret til folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Det skyldes, at afstemningen ikke afholdes på Færøerne og i Grønland. I visse tilfælde kan Københavns Kommune dog efter ansøgning optage personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland på valglisten.

Læs mere om Udlandsdanskeres valgret