Enhver vælger kan brevstemme i stedet for at møde op på valgdagen og stemme

https://www.borger.dk/sider/Brevstemme-til-kommunal--og-regionsvalg.aspx

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey