Skip til hoved indholdet

Informationsbladet 60+ (Ældrerådet)

Informationsbladet 60+ er et blad for seniorer i Kolding Kommune. Bladet udgives af Ældrerådet i Kolding Kommune.

Informationsbladet 60+ udkommer 4 gange årligt - ca. februar, maj, august og november måned og kan også læses i Kolding Ugeavis.

Informationsbladet 60+ juni 2022

Kan vi undvære dokumentation i Ældreplejen

Formand Bent Jørgensen

Af Formand Bent Jørgensen

Når talen falder på ældrepleje og hvad der er godt og skidt, kommer dokumentation næsten altid på banen. Nogen hævder, at det tager alt for meget tid og kræver for mange ressourcer, og det bare skal fjernes

Er det virkelig så nemt? Kan man virkelig bare formindske eller måske helt afskaffe dokumentation? Ikke umiddelbart vil jeg mene. Vi lever i et samfund, hvor man skal være sikker på at alt går rigtigt til, og der gives den pleje og omsorg, som den enkelte har brug for og krav på.

Dokumentation er først og fremmest sat i verdenen for at sikre borgerne, men også for at medarbejderne kan få en tryg hverdag.

Udfordringen går på at gøre det på den mest optimale måde, og ikke bare som man plejer. De mange nye muligheder som moderne teknologi giver, skal vurderes og bruges hvis det giver mening. At skrive en tekst kan være en udfordring for nogle. Derfor skal vi have et system, hvor man let og uden besvær kan klikke sig frem til en brugbar dokumentation. Realistisk set kan man ikke skabe et fejlfrit system, men vi kan komme et godt stykke ved at lave et let og gennemskueligt system.

 

Det nye ældreråd, som er valgt for perioden 2022 til 2025 er kommet godt fra start og har allerede afviklet 5 ordinære møder.
Der er i alt 13 medlemmer i ældrerådet og af disse er 2 medlemmer nyvalgte.
Som nyvalgt ældrerådsrepræsentant oplever jeg ofte at blive spurgt ind til, hvad forskellen er på Ældrerådet og Ældre Sagen.
Ældrerådet og Ældre Sagen er to meget forskellige organisationer, men gode på hver deres måde.

Ældre Sagen er en privat landsorganisation/forening, hvor man melder sig ind og betaler et årligt kontingent. Foreningen vælger en bestyrelse blandt medlemmerne. Ældre Sagen udbyder mange spændende arrangementer, som der er stor opbakning til. Ligeledes har foreningen mange frivillige, som gør et stort stykke arbejde for seniorer i kommunen.
Ældrerådet er derimod et råd, der er lovbestemt, at alle kommuner skal have. Rådsmedlemmerne er frivillige over 60 år, som hver især har et indsatsområde de ønsker at styrke. Ældrerådet er høringspartner i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sager om socialpolitik og ældreemner i Kolding kommune.
Det vil sige, at Ældrerådet skal høres i alle sager i kommunen, som vedrører de ældre borgere over 60 år og derved medvirke til, at de ældre i vores kommune får så gode forhold som muligt. Det drejer sig om alt, hvad der vedrører vores ældre medborgere, lige fra nyt plejehjems byggeri, hjemmepleje, madleverancer samt forhold for ældre, der bor på plejehjem etc. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt efter loven og i bestemte sager.

Som medlem af Ældrerådet ligger det os meget på sinde at arbejde for, at alle ældre medborgere behandles med respekt og ordentlighed. Vi er officielt de ældres talerør for de godt og vel 25.000 borgere over 60 i Kolding Kommune.

Den 1. januar 2022 tiltrådte Lena Schødt Sørensen stillingen som Centerleder på Munkensdam Pleje og Daghjem.

Lena er grunduddannet pædagog og har været leder i Kolding Kommune i lidt over 10 år, på socialområdet. Her har hun har arbejdet med voksne udsatte inden for psykiatri, misbrug og handicapområdet. Derfor er kendskabet til Kolding Kommunes strategier, hvor der arbejdes med at tage udgangspunkt i Borgerens Centrum og Selvværd og Sammenhæng, en godt integreret del af hendes ledelse, og ligger hende meget på sinde.

Til spørgsmålet om, hvorfor Lena valgte at skifte fra en lederstilling på socialområdet til senior området, svarer hun:
”Jeg har gennem årene været vidne til, at når borgere fra psykiatri, misbrug og handicap området blev ældre, og fik behov for måske at komme på et plejehjem, så var det ofte svært med denne overgang. Borgere med komplekse problematikker, har gennem årene været svære at hjælpe optimalt. Jeg blev mere og mere nysgerrig på, hvad det var, der skete, og hvordan vi sammen kunne hjælpe den enkelte borger, så det blev en lettere overgang. Det er altid en kritisk overgang i livet, når man skal flytte, fordi man ikke kan klare sig selv længere. Det skal vi have et særligt blik for. Når man påvirker noget, må man flytte sig, gøre noget andet end det man plejer at gøre – og derfor søgte jeg stillingen på Munkensdam”.
Lena fortæller om den første tid på Munkensdam:
”Det var nogle vilde måneder! For det første trådte jeg ind i et hus, der 18. januar fik et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der var mange punkter vi nu skal arbejde med.
Men så væltede Corona hele huset. Over halvdelen af det faste personale blev syge samtidig. Vi ”levede” fra time til time, og vidste ikke, hvor mange der mødte ind i næste vagt. Sådan var det helt frem til slutningen af februar. Derefter var medarbejderne altså trætte! De skulle restituere og mange af de nye tiltag, vi skulle i gang med, blev for nogen uoverskuelige.

Tilsynet havde meldt deres ankomst igen allerede i april, men jeg har nogle drivkraftige medarbejdere. De rejste sig, og vi er kommet rigtig godt i gang! Vi arbejder målrettet med tidlig opsporing af ændringer hos vores borgere. Vi har fået IPads i alle lejligheder. Vi har ansat en sygeplejerske mere.

Lige nu får medarbejderne undervisning i, hvordan vi skal anvende IPads og dokumentere i fremtiden. Det har betydet en kæmpe oprydning i vores dokumentations system – og det tager rigtig lang tid! Det er en stor kulturforandring vi har gang i. Derfor har vi også inviteret til pårørende møde, så alle har mulighed for, at følge med i, hvad det er, der foregår. En kulturforandring tager rigtig lang tid. Men det vigtigste er, at huske på, at alt vi gør, gør vi for at vores borgere kan trives – at de har et godt og værdigt liv hos os.
Det er det absolut vigtigste!”.

FAKTA
Plejehjemmet Munkensdam
Afdelingen består af 30 ældreboliger som rækkehuse. Der er 30 lejligheder på Munkensdam Plejehjem.
Plejehjemmet er certificeret senior idrætscenter.

 

Lena Schødt Jørgensen, er ny centerleder 

Storebæltsbroen bliver fyldt med cykler -også røde rickshaw, lørdag d. 11. juni 2022. Cykling uden alder i Kolding er selvfølgelig med til Tour de Storebælt. Passager fra plejehjem og daghjem i Kolding deltager og de frivillige piloter træder i pedalerne over Europas længste hængebro en tur på 20 km. Alle glæder sig til denne unikke oplevelse. En af passagerne fortæller, at han har været med til gå over broen, ved indvielsen af broen, sammen med hans far og datter.
Ved fælles indsats mellem frivillige, “cyklingudenalder - Kolding” og personalet er det hele nu planlagt, og vi er klar med deltagelse af 4 Rickshaws.

Tour de France er kæmpe stort, om man er ung eller ældre. Ikke uden grund hedder det ”cykling UDEN alder ” for alle skal uanset alder opleve stemningen af Tour de France. Alle plejehjem i Kolding er derfor inviteret med til flere ture langs Tour de France - ruten i og omkring Kolding optil til 3. juli. De mødes ved forskellige plejehjem og cykler sammen i ført fine gule trøjer hvorpå der står ” De gule cykelstjerner” og et rutekort, så alle kan følge med i hvor der cykles. Sådan en tur giver en masse fællesskab og noget at snakke om efterfølgende derhjemme på plejehjemmet.

Alle plejehjem i Kolding har en rickshaw og alle kan blive frivillig pilot, om du er studerende, pensionist eller pårørende. Der er brug for mange piloter da en cykeltur er meget eftertragtet.
Det at komme ud i frisk luft, besøge kendte steder, naturen eller ned til havnen giver så meget glæde for både passager og pilot.

Er du interesseret i at blive cykelpilot kan du melde dig ind via hjemmesiden Cyklingudenalder.dk
Eller kontakt aktivitetskonsulent Bente Suni, besu@kolding.dk
Tlf. 51 52 60 04

Harry Sørensen, tidligere præst ved Kristkirken og Immanuelskirken.

 

Harry er i dag 84 år, og han har været alene efter hans kone døde for 14 år siden. Han er heldigvis stadig frisk og rørig og stadig tilknyttet Bruger- og pårørenderådet på Plejehjemmet Dreyershus. Som han siger, så er “Det er ikke et spørgsmål om hvordan man har det, men hvordan man tager det”. Negative tanker sætter sig i kroppen som en knude. Det er en erfaring han har gjort sig. Har været både fængselspræst, sygehuspræst, og plejehjemspræst! Så han ved, hvad han taler om.

Harry brugte meget tid på præstegerningen, men han havde heldigvis en forstående kone. Hun var sygeplejerske og selv meget engageret i sit arbejde. Den gensidige respekt for hinandens arbejde, gav rum og plads til det personlige engagement. Han har været meget glad for sit job som præst i Kolding.
Harry har, som alle moderne mænd gør i dag, også altid ydet sit bidrag til den daglige husholdning med både madlavning, rengøring og praktisk arbejde.

Harry har altid haft mange interesser, og det har han stadig. Det har især været historie og sprog, der har optaget ham. I dag er det det franske sprog der fylder mest, bl.a. fordi han har familie i Belgien. Det er også interessen for den franske historie, der fylder. Den interesse blev til under en 3 måneders orlov, som Harry tilbragte på et kloster i Paris. Her deltog han i sognearbejde i Versailles, ved en fransk protestantisk menighed. Udover det franske, som stadig fylder, så er han p.t. i gang med at læse om billedhuggeren Thorvaldsen liv.
Meget tid tilbringes også i Ebeltoft, hvor sønnen bor med sin familie. Der bor Harry i sit sommerhus, som han har haft i mange år. Der bruger han også tid med de 3 børnebørn, der er i alderen fra 10 til 16 år. Det betyder rigtig meget, for de er jo fremtiden.

Harry tror på, at man som menneske får udleveret et liv. “ Dit liv er dit ansvar”. At få et indholdsrigt liv, er dit eget ansvar. Han er et troende menneske. Det har ført ham igennem både glæder og sorger her i livet. Livet skal jo leves på godt og ondt.

Ensomhed er ikke nødvendigvis et onde, men det fylder meget i mange ældre menneskers tilværelse, MEN ensomhed er dog også et vilkår for mange andre mennesker i dele af deres liv. Ensomheden kan bearbejdes på mange måder. Som Harry siger, så er man nødt til at gå i gang med livet for sin egen skyld, men også til glæde for andre.

Harry har altid holdt sig i god form. Han har løbet! cyklet, brugt motionscenter og sågar løbet på rulleskøjter indtil for få år siden. I dag holder han sig i form med lidt cykling, nogle gåture og så passer han selv sit hus og store have. Han har dog besluttet, at når han bliver 85 år, så vil han have en vinduespudser.

Harry siger som Voltaire: “Jeg har besluttet mig til at være lykkelig, fordi det er godt for mit helbred”.

Danske Seniorer ønsker at sætte fokus på alt det gode, rigtigt mange medarbejdere og ledere gør rundt omkring på danske plejehjem.

Danske Seniorer kårede i 2021 Danmarks bedste plejehjem. Dreyershus i Kolding blev nr. 2
Et meget flot resultat at være næsten Danmarks bedste plejehjem.

Her i 2022 vil Danske Seniorer kåre Danmarks bedste plejehjem med fokus på musik og sang.
Så kender du et plejehjem, der bruger musik og sang til at skabe glæde for sine beboere, så kan du indstille plejehjemmet via Danske Seniorers hjemmeside. www.danske-seniorer.dk

Musik og sang giver velvære og livskvalitet.
Frem til 1. august kan man indsende sit forslag med en kort motivation, der beskriver hvordan musik og sang gør en forskel på det plejehjem, man indstiller.

• De mange indstillinger vil blive gennemgået af et udvalg under Danske Seniorer.
• Der udpeges 5-7 bedste plejehjem i hver region, som går videre til nomineringen.
• Den endelige nominering foretages af Danske Seniorers landsledelse.
• Prisoverrækkelsen vil finde sted i november måned.
• Det plejehjem som vinder får 20.000 kr. samt et diplom.

Der er mange plejehjem i Kolding Kommune, som gør meget indenfor musik og sang. Det er bare at komme i gang med at indstille, SÅ hvilket plejehjem synes du er bedst til musik og sang?

Buskort til borgere over 66 år
Buskortordningen betyder, at alle borgere over 66 år, der bor i Kolding Kommune, kan købe et buskort til kr. 500,-. Kortet gælder for 12 måneder.
Buskortet kan bruges til ubegrænset kørsel med bybusser, lokale busser og regionale busser inden for Kolding Kommune. Kortet kan bestilles på www.sydtrafik.dk/pensionist hvis du ikke er god til computer har du måske en pårørende eller bekendt der kan hjælpe dig. Biblioteket eller borgerservice er også en mulighed.

Kortet er noget som Ældrerådet har fået indført for år tilbage, og i dag benyttes af ca. 1000 personer. Med kortet er det muligt gratis at tage 2 børn under 12 år med på turen. Kortet er personligt og må ikke udlånes til andre.
Husk at tjekke ind og ud på de blå kortlæsere i bussen.


Hvorfor vente til sidste øjeblik?
Du har sikkert allerede hørt at overgangen fra NemID til Mit ID er forlænget, så alle nu skal have skiftet senest den 31. oktober 2022.
Men hvorfor vente? Hvis du er usikker på hvordan du skal få Mit ID oprettet, så er der hjælp at hente på Borgerservice i kommunen. Husk at du skal bestille tid. Det kan gøres ved at ringe 79 79 79 79 eller på www.kolding.dk. Der bliver løbende sat tider ind, så selv om der ikke umiddelbart er tid, kan man med held prøve igen senere.

Du behøver ikke en app på telefonen, men kan i stedet få en kodeviser. Den fungerer ligesom du tidligere har brugt dit nøglekort til NemID. Kodeviseren er gratis, og batteriet holder i 10 år.
Husk at medbringe gyldig pas eller kørekort. Hvis du ikke har det, skal du medbringe Sundhedskort og dåbs eller navneattest.

I nytårstalen bekendtgjorde statsminister Mette Frederiksen, at nu skal der gøres op med mange års “snak” om mere tid til omsorg i ældreplejen og afbureaukratisering. Der skal handling til.
Derfor foreslog hun, Citat:
“At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og starter helt forfra.” “En ny kort og præcis ældrelov. Med klare værdier. Værdighed. Valgfrihed. Selvbestemmelse og få dokumentationskrav.”
“Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og varme hjerter. Lad os pårørende være mere sammen med vores gamle. Lad de ældre få den kærlighed og pleje, som livets efterår kræver.”
Siden har social- og ældreminister Astrid Krag rejst land og rige rundt, for at sætte gang i debatten og få de ældres, de pårørendes og ikke mindst personalets bud på, hvordan vi kan få en bedre ældrepleje? Alle kan deltage i debatten, og har man ikke lige deltaget på møderne rundt i landet, så kan man på social- og ældreministeriets hjemmeside, sm.dk, under borgermøder og downloade debatoplægget.
Her finder du dialogkort med spørgsmål til debatten om Mere tid til omsorg og Mere selvbestemmelse og faglighed. Det kan være udgangspunkt for en samtale med din nabo, dine kollegaer, venner eller familie om, hvordan vi kan skabe mere tid til omsorg i fremtidens ældrepleje.
Du må meget gerne fortælle, hvad der kommer ud af jeres samtale. Send derfor gerne tanker og historier og også gerne billeder fra jeres samtale til tidtilomsorg@sm.dk. Det vil indgå i det videre arbejde for en ældrepleje præget af omsorg, tillid og sund fornuft.
Forhåbentlig når denne regering i mål med mange års forsøg på at skabe en bedre ældrepleje i Danmark.

Social- og ældreminister Astrid Krag

Ud for hvert af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder, vælg den mulighed du mener er korrekt, noter det bogstav der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 8. juni 2022. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.


Hvor afholdes en del af Seniorfestival 2022?
 Arena Syd, Vamdrup (k)
 Cuben, Christiansfeld (g)
 Pulzion, Kolding (b)


Hvad hedder formanden for Ældrerådet i Kolding?
 Bent Jørgensen (o)
 Bent Nielsen(a)
 Bent Ginnerskov (d)


Hvad hedder plejehjemslederen på Munkensdam Plejecenter?
 Lena Rasmussen (p)
 Lena Sørensen (r)
 Lene Siel (m)


Hvad koster et buskort +66?
 500 kr.(g)
 600 kr.(s)
 700 kr. (m)


Hvilken måned køres etaper af Tour de France i Danmark?
 Juni (p)
 Juli (e)
 August (y)


Hvor mange medlemmer er der i Kolding Byråd?
 17 (l)
 23 (d)
 25 (r)


Løsningen sidste gang var NYTÅR og der kom 74 besvarelser.

Informationsbladet 60+ december 2021

Ved det netop overståede ældrerådsvalg, hvor 23.951 borgere over 60 havde mulighed for at stemme, stemte over 10.000. Det giver en stemmeprocent på 43. Ved valget i 2017 blev der afgivet 9.289 stemmer og dengang var stemmeprocenten på 41.
Der var mulighed for enten at stemme pr. brev eller digitalt og i forhold til sidste valg i 2017 var der denne gang 60% der stemte digitalt mod sidst 40%.
Ældrerådet havde håbet på, at valget kunne have været afviklet som fremmødevalg, på samme dato som det netop overståede kommunal og regionsrådsvalg, men det var der ikke økonomi og ressourcer mente byrådet. Vi i ældrerådet vil dog forsøge at overbevise det nye byråd om, at det vil give en større stemmeprocent ved afholdelse af fremmødevalg i 2025.

 

Ældrerådet består af 13 medlemmer hvoraf 8 er mænd og 5 kvinder.
Kirsten Christensen
Henry Clausen
Bent Ginnerskov Jensen
Margit Steenberg Jensen
Bent Jørgensen
Lisbeth Kessler
Carsten Vixø Kristensen
Bent E. Nielsen
Birthe Valentin Nielsen
Gunnar Nielsen
Molle Lykke Nielsen
Anni Aarestrup
Hans Jørgen Aarøe

På det konstituerende møde den 8. november 2021 blev Bent Jørgensen valgt som formand og Anni Aarestrup blev valgt som næstformand.

 

 

Henry Clausen
Formand for Ældrerådet

For godt et år siden skrev jeg om coronaen og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår trods coronaen.
Nu her året efter skal jeg minde om, at coronaen stadig er iblandt os. Selv om vi er vaccinerede, kan vi stadig blive smittede.
Vi skal fortsætte de gode vaner med at vaske hænder ofte og spritte af.
Vi har lige overstået valget til Ældrerådet, og det nyvalgte ældreråd tiltræder den 1. januar 2022.
Så er de fire år som formand slut.
Jeg har været med i 12 år, og os der startede sammen dengang oplevede, at der var krav om store besparelser. Vi fandt hurtigt sammen, og havde fingeren på pulsen.
Vi byggede det fundament som Ældrerådet i dag arbejder videre på.
Vi har ældrerådsmedlemmer repræsenteret i alle pårørende råd på plejehjem og i bestyrelser i aktivitets husene, så derved har vi fingeren på pulsen.
Jeg må ikke glemme ledelsen og takker for en god dialog og samarbejde.
Trods coronaen håber jeg, alle må få en glædelig jul og et godt nytår.

 

Pårørendeguiden kan være din livline. Kolding kommune har for nogle år siden ansat Helle F. Bach som pårørendeguide. Pårørendeguiden er et tilbud til dig, som har brug for råd og vejledning i forhold til din rolle som pårørende. Uanset om du er pårørende til en person der er ramt af kronisk/langvarig sygdom, demens eller psykisk sygdom. Som pårørende kan du være ægtefælle eller samlever, ung eller voksen, barn eller forældre, kollega eller ven.
Pårørendeguiden kan for eksempel hjælpe med at finde vej i de mange tilbud, der findes i Kolding Kommune eller give dig viden og vejledning om helt konkrete ting.
Hvis du er i tvivl, om en samtale med pårørendeguiden er noget du har brug for, kan du altid tage kontakt til Helle F. Bach på tlf. 23 99 56 41 eller skrive en mail til hebac@kolding.dk

Aktivitetshuset Catolhavegyden er nu åbent for alle seniorer i Kolding Kommune. Vi har afholdt indvielsesfest og Åbent Hus, så nu er vi klar til aktiviteter alle ugens dage. Motionsrummet er også klar, og der er allerede mange hold i gang med at træne.
Aktivitetsplanen er ved at komme på plads, så kom endelig forbi Aktivitetshuset og se om der er noget, du kunne tænke dig at deltage i.
Alle er velkomne til at komme med ideer og forslag til nye aktiviteter!

Det er frivillige, der står for aktiviteterne i samarbejde med aktivitetskonsulenterne.
Vi har brug for mange frivillige, der har lyst at være med til at planlægge og hjælpe til ved arrangementer og andre små opgaver i huset.
Har du lyst til at høre mere om opgaverne som frivillig, så kontakt endelig aktivitetskonsulent
Maria (2172 8614 marne@kolding.dk) eller Bente (5152 6004 besu@kolding.dk)

Aktiviteter:
Hver uge er der faste aktiviteter, som alle er velkomne til at deltage i bl.a. gymnastik, nørkleri, madhold, hyggesnak, gåture, kortspil og dart.

Der er foreslået følgende nye aktiviteter, som endnu ikke er i gang:
Læsegruppe, senioryoga, billard, keglebillard
Sig endelig til, hvis du har lyst til at være med til en af disse aktiviteter.

Kommende arrangementer:
Der er mange spændende arrangementer i den kommende tid med både frokost jazz, julefrokost , julealsang og nytårsmatine med bobler og gårdmusikanter
Hold øje med opslag i aktivitetshuset, i Ugeavisen og i Vonsild Rundt bladet.

Vi glæder os til at byde jer alle velkomne i Catolhavegyden 19.

 

Inger Rotne
Afgående ældrerådsmedlem

Kære 60+ i Kolding Kommune

Efter 10 års engagement i Kolding Kommunes Ældreråd, har jeg valgt, at stoppe. Jeg har haft et rigtig godt og inspirerende samarbejde i Rådet og Seniorudvalget, og naturligvis Forvaltningen, hvilket har ført til mange konstruktive resultater til gavn for os alle 60+.
Vi har arbejdet seriøst og målrettet, og det er lykkedes det tidligere Råd, at få fremstillet et ganske fantastisk arbejdsredskab, nemlig en forretningsorden, foruden mange andre redskaber, som har medført en gennemgribende fordel for sundhed iblandt kommunens seniorer. En stor udfordring vil jeg nævne nemlig udskrivning af ældre fra Sygehus til hjem.
Den sidste halvdel af arbejdet i Rådet har været dybt berørt af Pandemien, som ramte os alle incl. de ældre. Der fulgte mange restriktioner med og savn af pårørende, som pegede på situationen og trivslen for især de ældre Demente.
I det gamle råd skabte vi en målsætning, om, at Kolding Kommune skal være den bedste Kommune at blive senior i.
Det må man sige er seriøst, men dog ikke uopnåelig.
Ældrerådet er sparringspartner for Seniorudvalget, og skal høres i alle spørgsmål, der vedrører 60+ seniorer i Kolding Kommune, derudover har Rådet mulighed for, selv at komme med forslag til Byrådet.
Jeg har valgt at stoppe nu. Min tid er gået, og jeg vil gerne sende en varm tak til de Seniorer, som har givet mig mandat til, at være med i 10 år, og hermed kunnet få indflydelse på alle de seriøse forslag og resultater, som er opnået.

Rigtig mange varme hilsener og tillykke med valget til det nye råd.
Det bliver vildt spændende med både nyt Ældreråd og nyt byråd. Tak for tillid.

 

 

Aase Christine Thomsen
Afgående ældrerådsmedlem


Jeg har valgt ikke at genopstille til ældrerådet denne gang, men ønsker det nye ældreråd og mine gamle kolleger tillykke med valget, og held og lykke. I gør et godt stykke arbejde, som sætter sine aftryk på de politiske beslutninger.
Jeg har været rigtig glad for at være en del af ældrerådet i de sidste 4 år. Jeg har været med i underudvalgene: Sundhedsudvalget og boligudvalget. To spændende og velfungerende udvalg.
Det har været meget givende at være med i sundhedsudvalget, som har givet mig et fint indblik i, hvordan hverdagen er for de ældre og personalet på de forskellige plejehjem i kommunen. Sundhedsudvalget har besøgt alle plejehjem. Alt kan gøres bedre, men i det store og hele har både personalet og beboerne på plejehjemmene givet udtryk for tilfredshed. Kolding er ikke så ringe at blive ældre i. Hvis jeg skal angribe noget, er det beboernes lejligheder på plejehjemmene. Jeg så gerne krav til, at lejlighederne både har en stue og et soveværelse. På mange plejehjem sover beboerne i stuen.
I boligudvalget har vi haft fokus på seniorboliger, og været på spændende ekskursioner til bl. a. Seniorbofællesskabet Sonnegården i Aarhus, og flere andre seniorbofællesskaber. Boligudvalget har deltaget i en stor undersøgelse sammen med forvaltningen vedrørende seniorers ønsker til boligformer, når man flytter fra sit store hus eller lejlighed.
Til slut vil jeg af hjertet gerne sige tak til hver og en i det afgående ældreråd samt til seniorforvaltningens repræsentanter for et super dejligt samarbejde, som jeg vil komme til at savne. Jeg har fra begyndelsen været meget imponeret over den opbakning ældrerådet har fået til arbejdet fra seniorforvaltningen.
Jeg vil med stor interesse følge det nye ældreråds arbejde.


Af: Projektansatte i demensområdet

Antallet af mennesker med demens stiger, og derfor undersøger Kolding Kommune mulighederne for at skabe et demensvenligt lokalsamfund i Lunderskov.

Demens – et samfundsproblem
Der bliver flere ældre i Danmark, fordi vi lever længere, hvilket betyder, at flere rammes af en demensrelateret sygdom. Det betyder, at vi vil stå med et stigende antal ældre, som har særlige behov, der skal løses med færre midler i fremtiden.
På nuværende tidspunkt har Kolding Kommune flere indsatser, og alle indsatserne arbejder ud fra visionen om, at mennesker med demens og deres pårørende skal kunne leve et så godt og så meningsfuldt liv med demens som muligt.


Projektets tilblivelse
Kolding Kommune har vedtaget en demenshandleplan for 2019-2025, som er blevet til på baggrund af indsigter fra borgere i Kolding Kommune. Planen inkluderer 9 indsatsområder, og en af indsatsområder er et demensvenligt lokalsamfund. Formålene med et demensvenligt lokalsamfund er, at borgere med demens mødes med værdighed og bliver hjulpet ved behov, at de kan være en del af lokalsamfundet på lige vilkår med andre mennesker, og at demens bliver mindre tabubelagt.
Dette blev startskuddet til et 3 måneders projekt, hvor Kolding Kommune har nedsat en projektgruppe, der skal være med til at skabe et koncept til et demensvenligt lokalsamfund i Lunderskov.


Borgere inddrages i projektet
I overensstemmelse med Senior-, Sundhed- og fritidsforvaltningens tilgang Selvværd og Sammenhæng tager projektet ligeledes udgangspunkt i borgerens centrum, hvor man er nysgerrige på at forstå borgerens situation og behov og herudfra skabe meningsfulde løsninger sammen med borgerne.
Projektets formål er at skabe et koncept for et demensvenligt lokalsamfund med udgangspunkt i Lunderskov, og her er der fokus på at inddrage borgernes oplevelser og erfaringer om demens.
På nuværende tidspunkt har projektet givet nogle vigtige indsigter, såsom at demens ofte er forbundet med tabu, og at demensvenlighed i nærmiljøet har stor værdi for en person med demens.
At demens ofte er forbundet med tabu var et gentaget svar hos de adspurgte borgere. I nær relation til dette ligger der en berøringsangst, som flere med demens inde på livet kan nikke genkendende til.
En anden indsigt er, at det skaber stor værdi for personer med demens og deres pårørende, hvis de oplever at blive mødt med en rummelighed og venlighed i deres nærmiljø, og at det skaber en stor tryghed for den pårørende, hvis der er et nærmiljø, der tager ansvar for den demente.


Hvad så nu?
Projektet løber frem til midt januar 2022, hvor projektets resultater samt forslag til prøvehandlinger bliver præsenteret for relevante interessenter i kommunen. Herefter griber en af de projektansatte bolden og tester prøvehandlingerne og dermed tager de første skridt mod at forsøge at skabe et demensvenligt lokalsamfund i Lunderskov.
På sigt er forhåbningen til projektet, at indsigterne og prøvehandlingerne skal bane vejen for et koncept, der kan bruges på andre lokalsamfund i Kolding.
Overordnet set, skal projektet også være med til at understrege, at demensvenlighed er noget vi alle kan bidrage med uanset, hvilken plads, man har i samfundet.
Du kan læse mere om demens og Kolding Kommunes demenshandleplan på:
https://www.kolding.dk/media/hzhhu0n2/demenshandleplan.pdf

"Mit hjem er som en banegård".
Det hører vi sommetider fra nogle af de 2470 borgere som modtager hjemmehjælp i Kolding kommune. Vi i Ældrerådet vil gerne støtte op om, at der indføres faste og selvstyrende teams, så der bliver mulighed for at ændre på dette. Kommunen har søgt om at få del i de 170 millioner, som er afsat på finansloven i 2021. Til samme formål er der i 2022 afsat 450 millioner og i 2023 500 millioner.

Haderslev kommune er en af de kommuner, der tidligere på året fik del i en pulje fra Sundhedsstyrelsen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. De har startet et projekt der hedder ”Kaffen først”. Projektet tager udgangspunkt i den hollandske Buurtzorg-model. Der er tilknyttet ergoterapeut, sygeplejerske, pædagoger og social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til hvert team. De arbejder med faglige løsninger, der involverer borgerens formelle og uformelle netværk. Der er pt. startet 2 teams op, og disse består af 8-10 medarbejdere.

Ældrerådet håber på, at vi også i Kolding kan få del i nogle af de midler, som er afsat på finansloven, så der kan skabes bedre vilkår både for medarbejdere, som arbejder inden for hjemmeplejen og for borgere som kan se frem til at få knap så mange forskellige hjælpere i hjemmet.

Dreyershus, Danmarks næstbedste plejehjem!

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Kolding kommune har mange rigtig gode plejehjem. Derfor var det også både glædeligt og fuldt fortjent at det blev et af disse, nemlig Dreyershus, som Danske seniorer pegede på, som et af 5 nominerede til Danmarks bedste plejehjem.
Afstemningen endte med at Dreyershus blev valgt som Danmarks næstbedste plejehjem.

Dreyershus drives af OK fonden, som er et non-profit foretagende.
Det er et leve- bo miljø, som blandt andet kendetegnes ved, at al mad bliver lavet fra bunden i husets syv køkkener– og personalet spiser med. Hver bo-enhed/afdeling har sin egen fælles husholdningskasse, der betaler for husholdningen og øvrige ønsker, som beboerne er blevet enige om.
I stueetagen er der fælles lokaler og faciliteter som f.eks. trænings rum, aktiviteter
som billard, plads til fester, kortspil, banko, gudstjeneste og meget mere.
Desuden kan alle benytte den afskærmede sansehave.

Kendetegnende for Dreyershus er den nære ledelse, som Hanne Lise Hansen står i spidsen for. Det betyder tilstedeværelse og synlig ledelse i et tæt samspil med medarbejdere, beboere og pårørende samt frivillige. Når medarbejderne har det godt har beboerne det godt. Der arbejdes værdibaseret og visionen for borgerne er, at “livet skal leves hele livet”. Ledelse og medarbejdere “gør, siger og syner værdierne”.
Formanden for bruger- og pårørende rådet på Dreyershus, Finn Hansen siger endvidere:
“Dreyershus er noget af det nærmeste man kan komme tæt på sit tidligere hjem, og hvor man blandt andet kan dufte, hvad man skal have til middag i de enkelte bo-enheder.
Dreyershus er et sted, hvor der altid lyttes til den enkelte beboer, de pårørende og personalet. Vi har et meget aktivt bruger- og pårørende råd, hvor frivillige også har stor indflydelse. Alle involverede har indflydelse, og lige præcis det har været medvirkende til den flotte 2. plads.”

Dreyershus, beliggende på Agtrupvej i Kolding, har fået en nominering som det næstbedste plejehjem i Danmark.


Ligesom vi troede, at det gik så godt, og at Coronaen var på retur, må vi desværre revidere vores opfattelse. Smittetrykket stiger meget igen, og selv om ca. 75% af befolkningen er vaccineret, er det åbenbart ikke nok.

Vi må håbe, at det lykkes at overbevise flere om nødvendigheden af at blive vaccineret. Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at tage det alvorligt, hvis vi vil undgå alt for mange restriktioner fremover. Vi er forbavsede over, hvor hurtig mange glemmer at spritte hænder, holde afstand og i det hele taget vise hensyn.

Det ser heldigvis ud til, at når man er vaccineret, bliver man ikke så syg, men det er dog stadig vigtig, at vi husker at passe på os selv og andre.
Vi vil derfor kraftig opfordre til at huske de gode vaner såsom håndhygiejne, sæbe og sprit. Vær opmærksom på at vise omsorg, både for dig selv og andre, når du færdes i det offentlige rum.

Deltag i konkurrencen så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.
Ud for hvert af de 5 spørgsmål er der 3 svarmuligheder, vælg den mulighed du mener, er korrekt, noter det bogstav der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 14. december 2021. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.

Hvor mange modtager hjemmehjælp i
Kolding Kommune?

1250 (k)
6000 (I)
2470 (n)


Hvilket plejehjem blev valgt som det
næstbedste i Danmark?

Birkebo (P)
Vesterled (a)
Dreyershus (y)


Hvor mange kvinder er der i det nye Ældreråd?
3 (m)
8 (d)
5 (t)


Hvad hedder pårørendeguiden i
Kolding Kommune?

Helle Virkner (l)
Helle D. Persson (h)
Helle F. Bach (å)
Hvad var stemmeprocenter til ældrerådsvalget i 2021?
41 (j)
43 (r)
45 (d)

Løsningen sidste gang var SENIOR, der kom 54 besvarelser.

 

Find os på Facebook

Følg Ældrerådet på Facebook: Søg på Kolding Ældreråd
Giv os gerne et Syntes Godt Om - så er du altid opdateret!

Kontakt Ældrerådet

Formand Henry Clausen
Tlf. 60 54 93 26