Fritiden er det rum, der giver os mening og glæde i hverdagen.
Fritids- og Idrætsudvalget har udarbejdet fire fokusområder.

Kolding Kommune vil skabe grundlaget for, at alle borgere kan have et aktivt og alsidigt fritidsliv, der er kendetegnet af kvalitet, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Fritiden er det rum, der giver os mening og glæde i hverdagen. Nogle går til sprogundervisning på aftenskole, går til fysisk aktivitet i idrætsforeningen, løber en tur, mødes i folkedanserforeningen eller tager til foredrag og debatmøder. Børnene går til spejder, musik, teater eller gymnastik, og de ældre spiller krolf.

Politikken er resultatet af en proces, hvor brugerorganisationer, borgere, foreningsledere, instruktører og andre borgere gennem temamøder, dialogmøder og anvendelse af facebook har haft mulighed for at komme til orde, og derved har bidraget med holdninger og idéer.

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitikken er gældende fra 1. januar 2012 og skal ses i en tæt sammenhæng med såvel de økonomiske muligheder og Kolding Kommunes øvrige politikområder, og vi håber, at mange bliver inspireret til at medvirke til at udmønte strategien.


Venlig hilsen

Fritids- og Idrætsudvalget

pdfFritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik 

I tilknytning til den vedtagne Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik har Fritids- og Idrætsudvalget i en designproces med eksterne interessenter og samarbejdspartere udarbejdet 4 fokusområder indeholdende

  • fysiske rammer
  • aktiviteter for alle generationer
  • borgeren som medskaber
  • synliggørelse


De fire fokusområder dækker perioden fra 2015 - 2017.

pdfFokusområder for fritids- og idrætsområdet

pdfFokusområder for fritids- og idrætsområdet - pixiudgave

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey