Skip til hoved indholdet

Frivillighedspolitik for senior-, social- og sundhedsområdet

To ældre damer der nyder en cykeltur i en rickshaw
Billedet er brugt med tilladelse fra "Cykling uden alder".

Det skal være attraktivt at være frivillig i Kolding - vi gør det nemt for alle borgere at indgå i det fællesskab, som frivilligheden giver.

Derfor har Senior-, Social- og Sundhedsområdet i Kolding Kommune en fælles frivillighedspolitik, hvis overordnede mål er at gøre det mere overskueligt, og dermed lettere at udføre frivilligt socialt arbejde, men også at modtage frivillig hjælp og støtte.

Politikken

Frivilligheden fylder mere og mere på den politiske dagsorden, og dermed også i det enkelte menneskes liv. Det er godt, fordi vi tror på at frivillige skaber værdi, både for dem de er frivillige for, men også for dem selv.

Men vi tror også på, at det er vigtigt at der er styr på rammer, regler og lovgivning.
Både i forhold til de institutioner, som tager de frivillige ind, i forhold til de frivillige selv og en ikke mindst i forhold til de borgere, som nyder godt af at have en frivillig i deres liv.

Vi ønsker at slå fast, at der i vores frivilligpolitik ikke er en skjult sparedagsorden. De frivillige i Kolding skal ikke erstatte personale eller løse kerneopgaver. De frivillige i Kolding skal være et værdifuldt supplement til den professionelle indsats, som Kolding Kommune skal levere.

Hvorfor en frivillighedspolitik

Det overordnede mål med at have en frivillighedspolitik på senior-, social og sundhedsområdet, er at gøre det mere overskueligt, og dermed lettere at udføre frivilligt arbejde, men også at modtage
frivillig hjælp og støtte:

Vi vil gøre det nemt og attraktivt for alle borgere i Kolding at indgå i det fællesskab, som frivilligheden giver.

Senior- og Socialforvaltningens selvværdsstrategi bygger på 4 bærende elementer, hvoraf 1 af dem er frivillighed.

De frivillige udgør et vigtigt supplement til den professionelle indsats som Senior og Socialforvaltningen yder.
Vores frivillighedspolitik er ikke en skjult sparedagsorden, som handler om at få frivillige til at overtage kommunale kerneopgaver.

Vores politik bygger på en tro på, at når nogen bidrager til en andens liv uden at få betaling for det, så opstår der en helt ny og tillidsfuld relation med hinanden.

De frivillige skal bruge deres erfaring og kompetencer til at støtte borgeren i at leve et aktivt og deltagende liv, dermed bliver de borgerens ligeværdige sparringspartner, hvilket også bidrager til at bevare de frivilliges egne ressourcer, deres selvværd og livskvalitet.

Vi vil gerne have endnu flere frivillige, og vi tror på at det er vigtigt at stille gode betingelser og rammer til rådighed for at udføre frivilligt arbejde. Vi vil påskønne den vigtige indsats som både de enkelte frivillige og
foreningerne yder. Det indebærer blandt andet at vi stiller os til rådighed for debat og information, når de frivillige og foreningerne ønsker det, og at vi en gang om året afholder en fest for at fejre de frivillige.

Vi tror på, at der er et uforløst potentiale af frivillige, særligt hos byens virksomheder og hos de unge mellem 16 og 25 år. Det er et potentiale, som vi vil forsøge at få forløst ved at udvikle målrettede initiativer og aktiviteter.

Konkret indebærer vores frivillighedspolitik at:

  • frivillighed foregår på de frivilliges præmisser.
  • frivillige og foreninger understøttes af kommunen.
  • frivillige og foreninger udgør et supplement til de kommunale opgaver.
  • frivillige og foreningers samarbejde med Kolding kommune bygger på enkle rammer og konkrete muligheder for at gøre en forskel.
  • frivillige og foreninger inddrages i, hvordan borgernes egne ressourcer styrkes.
  • frivillige og foreninger motiveres til nye indsatsområder.
  • frivillige ikke skal udføre skemalagte opgaver.