Funktionsnedsættelse berører alle spektre af ens livet.

Kolding Kommunes handicappolitik skal sikre helhed og sammenhæng for borgere med en funktionsnedsættelse

En funktionsnedsættelse berører alle spektre af livet (familieliv, skoleliv, fritidsliv og arbejdsliv). Derfor må handicappolitikken være sammenhængende.


Politikken skal endvidere sikre, at der er helhed og sammenhæng i kommunens målsætninger og indsatser på tværs af de forvaltninger, som er involveret.


Kolding Kommunes handicappolitik er grundlagt på de nationalt tiltrådte principper indeholdt i FN´s handicapkonvention og standardregler om:

  • kompensation
  • sektoransvarlighed
  • solidaritet
  • ligebehandling


Målgruppe

Handicappolitikken omfatter alle borgere i Kolding Kommune, som synligt såvel som usynligt har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 

Med udgangspunkt i FN's handicapkonvention omfatter målgruppen borgere med en permanent fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk (sansemæssig) funktionsnedsættelse, hvor samspillet med forskellige former for barrierer kan forhindre deres fulde og effektive deltagelse i samfundslivet.

Vision

Beslutninger og handlinger, der gælder for borgerne i Kolding Kommune, skal være for alle. Således skal ingen borger isoleres hverken fysisk, intellektuelt eller socialt på grund af en funktionsnedsættelse.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey