Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er godkendt i alle kommuner i Syddanmark samt i Region Syddanmark.

Ved lov skal Rammeaftalen offentliggøres på kommunernes og regionens hjemmesider samt sendes til Socialstyrelsen senest 1 måned efter indgåelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey