Vi lever længere, og vi bliver flere ældre.

I 2022 er vi 15 procent flere borgere over 65 år i Kolding Kommune. Denne udfordring er omdrejningspunktet for Kolding Kommunes Seniorpolitik 2015-2022.

Seniorpolitikken er blevet til i et samarbejde mellem politikere, borgere og forvaltningen. 


Du er velkommen til at kontakte Lars Siig Nielsen, Seniorområdet på 79 79 71 93 eller 
lasn@kolding.dk for yderligere information.


Den fysiske udviklingsplan beskriver behovet for om- og nybygning af plejecentre i Kolding Kommune i årene 2010 - 2018.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey