Model og leveregler
Vi skal tænke velfærd på en helt ny måde.

Se folderen her:

pdfStrategi for Selvværd og Sammenhæng4.06 MB

 


Selvværdsfilm

Du skal være opmærksom på, at Youtube sætter en eller flere cookies på din computer/enhed, når du klikker på afspil video.
Hvad er cookies?

 

Strategi for Selvværd og Sammenhæng

I december 2016 godkendte Seniorudvalget og Social- og Sundhedsudvalget projektgrundlaget for det strategiske designprojekt ”Selvværd og Sammenhæng”. Projektet er en videreudvikling af den eksisterende strategi, Selvværdsstrategien.

Formålet var at gennemføre en brugerundersøgelse blandt de borgere, der modtager hjælp fra Senior- og Socialforvaltningen. Undersøgelsen tog sit afsæt i, at måske er kommunen blevet så kompleks, at de eneste der for alvor kan gennemskue den, er de borgere, der benytter den. I tre måneder var fire designere ude blandt borgerne for at gennemføre interview og foretage observationer af deres møde med kommunen. Mindst 320 borgere og medarbejdere har været genstand for undersøgelsen.

Med afsæt i indsigterne fra brugerundersøgelsen har Senior- og Socialforvaltningen udarbejdet en strategi for, hvordan kommunen kan imødekomme de behov for forandringer, som indsigterne peger på. Strategien består af en vision og fem leveregler, som er politisk vedtaget i august 2017, og som gælder for hele Senior- og Socialforvaltningen. Visionen og de fem leveregler skal ses i forlængelse af Selvværdsstrategien udviklet og godkendt i 2012 samt Kolding Kommunes fælles mål om, at omdrejningspunktet er ”borgerens centrum”.

Visionen

Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør.

De fem leveregler er:

 1. TAL ET SPROG ALLE MENNESKER FORSTÅR
  Faglighed skal oversættes
  Sæt fokus på det der fylder for borgeren
  Gør det enkelt og relevant
 2. ALT INDEN FOR DIN RADAR ER DIT ANSVAR
  Slip aldrig en borger før en anden har taget over
  Reager, hvis der er brug for hjælp
 3. DET ER BORGERENS PLAN/AFTALE
  Borgeren bærer sin egen plan
  Borgeren har én plan
 4. SÆT FÆLLESSKABET I SPIL
  Kommunen er sjældent hele svaret
  Alle mennesker kan bidrage
  Alle har brug for meningsfulde fællesskaber
 5. GÅ BORGEREN I MØDE
  Reager hurtigt
  Tag det mundtligt
  Lav en aftale

De fem leveregler har alle til formål at skabe mere selvværd og sammenhæng for borgerne.

Ad 1: Tal et sprog alle mennesker forstår

Denne leveregel handler om, at når personalet kommunikerer med borgerne, så skal de huske, at deres faglighed ofte skal oversættes. Borgerne forstår ikke mange af de fagudtryk og henvisninger til lovparagraffer, som er hverdagssprog for personalet. Der skal derfor arbejdes med at kommunens personale bliver bevidste om, når grænsen imellem det vi kan kalde ”fagland” og ”borgerland” krydses. Samtidig skal personalet arbejde med at kommunikere enkelt og det der er relevant for borgerne.

Ad 2: Alt inden for din radar er dit ansvar

Denne leveregel er inspireret af Tivolis ”tre meter regel”, som handler om, at en medarbejder i Tivoli har ansvaret for alt i en radius på tre meter. Det gælder uanset, om det er skrald, der skal samles op, gæster der har brug for hjælp til at finde vej eller et barn der har slået hul på knæet. Oversat til Senior- og Socialforvaltningen handler det om, at personalet aldrig skal slippe en borger før, en anden har taget over. Samtidig er man altid forpligtet til at reagere, hvis der er en borger, som har brug for hjælp. Dette uanset om borgerens behov for hjælp er inden for personalets eget fagområde. Vi skal hjælpe borgeren med at finde det rette sted hen.

Ad 3: Det er borgerens plan

Denne leveregel tager udgangspunkt i ”Min plan” udviklet til Kolding Kommunes sygedagpengeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Vi ønsker at overføre princippet om, at borgeren altid udfylder og ”bærer” sin egen plan – det er ikke forvaltningens plan. Samtidig skal vi arbejde for, at borgeren kun har én plan, også selvom borgeren modtager hjælp fra flere forskellige fagområder inden for kommunen.

Ad 4: Sæt fællesskabet i spil

Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lokal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker, så derfor er det også vigtigt, at vi ikke ser kommunen som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp. Vi skal tænke i at understøtte helhedsløsninger, der rækker ud i civilsamfundet.

Ad 5: Gå borgeren i møde

Denne leveregel er inspireret af en hollandsk model for klagesagshåndtering, som også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med igennem ”Styrket borgerkontakt”. Modellen bygger på, at når personalet får en indikation på, at en borger er utilfreds eller usikker, så skal man som ansat reagere hurtigt, tage mundtligt kontakt til borgeren og altid afslutte samtalen med at lave en aftale om næste handling. De hollandske erfaringer viser, at på denne måde stiger tilfredsheden blandt borgerne, og der bliver færre klager.

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey