Sammen skaber vi et bedre byliv. Kolding Byråd har vedtaget en bylivsstrategi for Kolding bymidte.

Læs bylivsstrategien:

pdfBylivsstrategi 2013-201833 MB

Kolding skal være en vital og imødekommende by. Vi vil designe en bæredygtig bymidte med plads til oplevelse, udfoldelse og møder mellem mennesker. Vores by skal være et sted, hvor bylivet lever og leves.

Kolding by er under forandring. Det samme er vores brug af byen. Med bylivsstrategien vil Kolding Byråd sætte fokus på forandringerne og bruge dem konstruktivt til at udvikle bymidten i Kolding i de kommende fem år – 2013-2018.

 

Vi vil bruge bylivet som indikator for udviklingen. Mennesker er byens største attraktion. Mennesker skaber byliv, og flere mennesker skaber mere byliv. Gennem en dedikeret satsning på udvikling af bymidtens fysiske byrum og deres indhold vil vi styrke Koldings identitet og brand. Målene er at:

  • flere bruger byen,
  • flere opholder sig længere i byen
  • flere bor i byen

Vi vil bruge bylivsstrategien til at designe de bedste rammer for borgerne til at deltage i og bidrage til at skabe byliv.

 

Bylivsstrategien er udarbejdet i forlængelse af Kolding Kommunes vision og angiver en retning for udviklingen af bylivet i Kolding, der skal bidrage til at gøre visionen til virkelighed. Bylivet i Kolding skal udvikles gennem designprocesser og engagere mange aktører i den fælles opgave. Ligeledes skal de initiativer, der sættes i gang i forlængelse af strategien medvirke til at synliggøre, at Kolding er en designby.

 

En række aktører har været inddraget i arbejdet med bylivsstrategien, og Byrådet vil gerne takke dem alle for deres bidrag. Samtidig vil vi gerne invitere alle, der bruger bymidten, til at involvere sig i at realisere bylivsstrategien. Sammen skaber vi et bedre byliv.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies