Oplevelser og muligheder i det fri

Målet med outdoorstrategien er at udvikle flere udendørs-aktiviteter, nye mødesteder og samtidig at være social løftestang for sårbare grupper.

Outdoorstrategien omfatter geografisk hele Kolding Kommune. Strategien udstikker rammer og peger på mulighederne for at optimere mulighederne for udendørs-oplevelser med natur, kultur, motion og sundhed som omdrejningspunkter.

Strategien består af en strategitekst og et bilag der beskriver udvalgte oplevelsessteders potentiale. Vi kalder stederne for ”hotspots”. Til strategien hører fire handleplaner. En for hvert af de 4 indsatsområder beskrevet i strategien: Steder, Ruter, Synlighed og partnerskaber.

Et af målene med strategien er at øge synligheden, så det bliver let at opleve og være med til at udvikle oplevelserne. Har du en god idé, der kan være med til at realisere strategien, så skriv til outdoor@kolding.dk .

Bag Outdoorstrategien står tre politiske udvalg, Miljøudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget. Det brede politiske samarbejde om strategien understreger, at der er tale om mere end en klassisk friluftsstrategi.

Men strategien rummer også indsatser i forhold til at skabe oplevelsesrum for alle, hvad enten det er bevægelseshæmmede, svagtseende, psykisk eller socialt sårbare. Outdoorstrategien skal med andre ord sikre, at naturen og friluftslivet er for alle.

Den skal skabe rammer for fællesskaber og oplevelser i hverdagen samt i fritiden for borgere og turister. På tværs af generationer samt sociale og kulturelle barrierer.

Outdoorstrategien er godkendt af Kolding Byråd i december 2016.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies