Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Informationsbladet 60+ (Ældrerådet)

Informationsbladet 60+ (Ældrerådet)

Informationsbladet 60+ er et blad for seniorer i Kolding Kommune. Bladet udgives af Ældrerådet i Kolding Kommune.

Informationsbladet 60+ udkommer 4 gange årligt - ca. februar, maj, august og november måned og kan også læses i Kolding Ugeavis.

Informationsbladet 60+ marts 2021

Ældreministeriet er nu under Astrid Krag, og derfor har Ældrerådet i Kolding spurgt om hvad Tryg ældrepleje i Danmark er.

Astrid Krag: Vi skal have genoprettet tilliden til vores ældrepleje. Ingen må være i tvivl om, at der er den rette, dygtige og omsorgsfulde hjælp klar, hvis man på sine gamle dage ikke længere kan klare sig selv og får brug for fællesskabets hjælp. Men sådan er det desværre blevet i dag. Det duer ikke. For alle skal kunne gå deres alderdom trygt i møde.

Hver dag er der hundredevis af gode stunder mellem dygtige social- og sundheds-medarbejdere og ældre borgere, der modtager omsorg og pleje af høj kvalitet og med stor hjertevarme.

Men vi må også være ærlige om, at der er problemer. Ældreplejen er presset, efter at pengene i flere år ikke er fulgt med det stigende antal ældre. Mange steder løber man for stærkt.
Man bruger for meget tid på papirarbejde og bureaukrati. Nogle steder er der en hård og
forrået kultur, som ikke har noget med omsorg for mennesker at gøre, som vi fx så det i sommerens skrækkelige behandling af den 90-årige Else på et plejehjem.

Når vi skal genoprette tilliden til vores ældrepleje, så er det fordi, det er grundlæggende for vores alle sammens tryghed: Man skal kunne regne med, at vi tager os af hinanden på tværs af generationer, når der er behov for hjælp og omsorg.

Det er altså en stor og meget vigtig opgave at få løftet vores ældrepleje. Og regeringen er allerede i gang. Vi har indgået økonomiaftaler og vil fremsætte en velfærdslov, der sikrer, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre. Vi har med finanslovsaftalen for 2020 afsat 125 mio. kr. årligt til omsorg og nærhed i ældreplejen og med den seneste finanslovs-aftale, løfter vi ældreplejen med yderligere 1,8 mia. kr. til højere faglighed og flere ansatte.

Derudover har regeringen i partnerskab med Ældre Sagen, FOA og KL sat et arbejde i gang, der skal skabe en ny fælles retning for ældre-plejen. Det handler blandt andet om bedre inddragelse og samarbejde med pårørende og om styrket tilsyn og kvalitet. Der er ingen nemme løsninger, og vi skylder området at komme i dybden med de svære udfordringer.

Vi skal have en ældrepleje, som alle kan være trygge ved. Der foregår utroligt meget godt i vores ældrepleje. Men de ansatte løber for hurtigt. Og de ældre har for lidt indflydelse på den hjælp, de får. Der er meget at tage fat på. Og der er meget, der er værd at kæmpe for.

Social-og Ældreminister Astrid Krag

I disse coronatider er det svært for en ældrerådsformand at have fingeren på pulsen.
Jeg er jo også isoleret fra vore venner på plejehjem og iaktivitetshusene, hvor alt er lukket ned. Vi må konstatere, at det i øjeblikket er svært at spå om, hvornår vi alle sammen kan mødes og igen udføre aktiviteter sammen.
Det positive er, at alle plejehjemsbeboere og personale er blevet tilbudt vaccinen, så må vi andre væbne os med tålmodighed og stille og roligt vente, til det bliver vores tur.

En af sundhedsstyrelsens anbefalinger er: Vis tålmodighed.

Og husk - de fleste mennesker er lige så lykkelige,som de beslutter sig til at være...

Henry Clausen, formand for Ældrerådet, har ikke let ved at have fingeren på pulsen i disse corona-tider.

Mennesket kan ikke leve af frisk luft og kildevand alene, og ind i mellem kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt og hvilke kostråd, der skal vælges.

www.minmaaltidshaandbog.dk findes der gode råd omkring indkøb – spar penge – undgå madspild – ernæring – opskrifter og meget mere.

På de fleste af kommunens aktivitetscentre og enkelte aktivitetshuse er der cafeterier eller cafeer, som pensionister og efterlønsmodtagere frit kan benytte.

Priserne for maden, som kan være både varme retter og smørrebrød, fastsættes af byrådet.

 

Inger Rotne, medlem af Ældrerådet, fortæller om at være pårørende til et nært dement familiemedlem

 

Tanker i denne svære pandemi tid, om at være pårørende til et nært dement familiemedlem
(i mit tilfælde min ægtemand gennem 53 år). I en tid med meget svær udefrakommende påvirkelighed, og en meget brutal sygdom lurende lige bagved.


Jeg vil gerne starte med at skrue tiden tilbage til midt i marts 2020. Corona epidemien blev en realitet i hele verden. Sygdommen hærgede og skabte død og ødelæggelse overalt, hvor man koncentrerede opmærksomheden.

Ingen kendte midlet, som var i stand til at afhjælpe den kæmpemæssige skandale, som det hurtigt viste sig, at ingen kunne stå imod. Situationen forværredes igen og igen, uden at nogen var i nærheden af at knække koden.

Regeringen blev dog hurtigt opmærksom på, at den ældre del af befolkningen var særdeles udsatte og sårbare, og derfor måtte der sættes virkelig skrappe restriktioner ind overfor den gruppe af medborgere. Landet blev lukket ned, vi skulle og måtte udvise yderste forsigtighed i vores omgang med hinanden.

Der blev indført besøgsrestriktioner på samtlige plejehjem og sygehuse. Ingen beboere eller patienter måtte få besøg af nært pårørende i ca. 1,5 måned. Jeg var i lange perioder bange for, at min ægtefælle ville glemme mig og heller ikke ville kunne kende min og mine børns stemmer, hvilket ville være en stor sorg for os alle.

Det stillede naturligvis kæmpe krav, til alle ansatte og pårørende om at vise størst muligt hensyn og forståelse til demente og deres behov. det var pludselig blevet en visdom, at navigere indenfor de rammer, som nu engang kunne udstikkes, og som flest muligt kunne acceptere.

Midt i maj blev kravene om nul besøg lempet, af hensyn til, om man turde spænde buen yderligere i forhold til ensomme gamle, hvor rigtig mange ikke forstod den isolation man var anbragt i.

Det blev nu tilladt at aflægge besøg udendørs, hvis vejret var til det, enten i telte eller skurvogne.
I visse situationer også i dertil indrettede besøgsrum indenfor, men dog med plexiglasrude imellem beboer og pårørende.
Reglerne er nu sådan, at man må ringe på døren til plejehjemmene, hvorefter man bliver lukket ind for at tage mundbind på og spritte hænder af. Mundbind skal bæres så længe opholdet varer og kun i egne rum. Ingen ophold i fællesrum, kun turen ind og ud.
I min situation er jeg nok så heldig, hvis man må benævne den sådan, at min mand er så dårlig og dybt dement, at han er tvunget til fast vagt døgnet rundt, og dermed ikke forstår særlig meget af hele situationen, men dog fornemmer stemmegenkendelse. Det er meget vigtigt at være opmærksom på, for at han kan bevare den smule værdighed, han har tilbage - ikke mindst for min skyld.

Jeg vil nu afslutte min beretning med den glædelige nyhed, at man så godt som er i hus med 2 vaccinationer til hver enkelt plejehjemsbeboer. Tillykke til os alle.

Jeg glæder mig til at det snart kan blive min tur til vaccination. Desværre har 2 af min mands vagter været smittet med COVID-19, hvilket har givet mig en smule bekymring, men jeg ser frem til, at det også vil lykkes for mig, at komme ud på den anden side med et godt resultat.

Folkepensionsalderen er steget fra 1. januar i år, så nu skal du være 66,5 år før du kan få folkepension.

Lov om tidlig pension – den er trådt i kraft 1 januar, og giver dig mulighed for at trække dig tilbage 3 år før din folkepensionsalder, hvis du har været 44 år på arbejdsmarkedet, når du fylder 61 år.

Er du fyldt 61 år, kan du begynde at søge i august 2021, og gå på tidlig pension 2022.

Medielicensen afskaffes, og fra 2022 bliver den opkrævet over skatten. Du har dog mulighed for at slippe med det halve, hvis du opfylder visse krav:

• er folkepensionist og har en tillægsprocent på 100 (fremgår at din pensionsmeddelelse)
• er førtidspensionist – tilkendt før 2003
– og har tillægsprocent på 100.
Udbetaling Danmark, tlf. 70 12 80 61 kan svare på, om du er berettiget, og ansøgningsskemaet kan fås hos kommunen, som også skal bekræfte dine oplysninger.

Hvad sker der med min Facebookprofil, når jeg dør?
Det er ikke noget som mange af os har taget stilling til, men en god ide at gøre. Man kan vælge om ens profil skal slettes permanent eller ændres til et mindesmærke. For at ændre til et mindesmærke, skal der vælges en person, der er eftermælekontakt. Facebook har en blanket, hvor familien kan informere om et dødsfald, og i den forbindelse kan dine ønsker om sletning eller mindesmærke blive brugt.

Du kan læse om mange flere nyttige informationer i Seniorhåndbogen. Seniorhåndbogen holder dig fuldt opdateret på alle ændringer, der har betydning for din økonomi både som senior og pensionist.
På Faglige seniorers hjemmeside har du mulighed for at bestille en gratis digital udgave af Seniorhåndbogen 2021 på www.seniorhaandbogen.dk

Du kan også bestille en trykt udgave til kun 49 kroner. Hvis du er medlem af ÆldreSagen kan du også købe en Seniorhåndbog.
Se Ældresagens hjemmeside.

Hans Jørgen Aarøe, medlem af Ældrerådet

At være noget for andre er en slidt frase, men ikke desto mindre var det min bevæggrund for at blive besøgsven.
Efter et langt og aktivt arbejdsliv melder tanker sig - hvad nu?

I et indlæg i ugeavisen blev der beskrevet, hvordan der var mangel på besøgsvenner.
Et af vores velfærdssamfunds udfordringer er ensomhed, og da samvær styrker både sjæl og krop, tænkte jeg, at her var en opgave, der kunne opfylde behov både for at glæde mig selv og andre.

Ved henvendelse fik jeg af en venlig dame at vide, at der var rigtig mange, der havde henvendt sig, hvilket i sig selv var positivt. Der var venteliste til at modtage besøg. Kort tid efter fik jeg dog henvendelse fra den lokale besøgstjeneste. Jeg blev godkendt ved et besøg, og der blev fundet et match.
Vi har nu kørt ture, snakket om gamle dage, hvor vi er kommet vidt omkring.
Jeg kan kun anbefale dem, der kender nogen der sidder ensomme, til at henvende sig til besøgstjenesten.

Der er mange frivillige kræfter i gang, både i privat, kirkeligt og kommunalt regi og mit indtryk er, at de arbejder godt sammen og formidler for hinanden.
Det er også muligt for pårørende til syge, handicappede eller demente at henvende
sig for aflastning.

Mange sidder alene, og eneste kontakt er måske vores søde og travle hjemmehjælpere en gang hver eller hver anden uge samt mad udbringning, hvorefter der er mange ensomme timer tilbage i døgnet.

Jeg kan på det varmeste opfordre til både at modtage og yde besøg til gensidig glæde.

Som alt andet er også ældrerådets arbejde sat lidt på stand-by under corona. Forsamlingsforbuddet har konsekvenser for vores mødeaktivitet. Mange af ældrerådets møder har været aflyst i 2020, og vi har endnu ikke haft vores første møde i 2021. Vi følger selvfølgelig den politiske udvikling i kommunen, når det handler om 60+. Vi kommer med høringssvar til den politiske dagsorden og gør vores indflydelse gældende, hvor det er muligt. Normalt vil vi have en større kontakt til 60+, end vi har for øjeblikket.

Plejehjemmene kan ikke modtage besøg på samme niveau som tidligere. Beboerne har ganske få kontakter, og der er mange restriktioner, der skal overholdes. Normalt har vi tilknytning til plejehjemmenes bruger- og pårørende råd, men på grund af forsamlings-forbud er også disse møder for øjeblikket lukket ned.
Aktivitetsudvalgene følger vi også, men de er som alt andet også sat på stand-by. Desværre er der et meget begrænset aktivitetsniveau overalt. Ældrerådets mange udvalg er også berørt. Sundhedsudvalget har ikke i lang tid haft mulighed for at komme rundt på vores mange plejehjem.

Vi forsøger så godt vi kan, at holde hjulene i gang. Kommunikationsudvalget, som står for denne avis, kan mødes uden at overtræde forsamlingsforbuddet. Vi har dog også benyttet os af digitale møder, hvilket godt kan fungere, når vi ikke er så mange.

Vi har heller ikke mulighed for at erfarings-udveksle med vores kolleger fra andre byer. Vi har blandt andet et samarbejde med Fredericia, Vejle og Middelfart. Vi havde i 2020 aftalt et fællesmøde, som desværre endnu ikke har været muligt at afvikle. Møderne i Danske ældreråd er ligeledes udsat for en tid.
Bisidderordningen fungerer dog stadig, og du kan kontakte ældrerådets bisiddere telefonisk. De står gerne til rådighed. Hvem du kan kontakte, kan du se på side 4 i Information fra ældrerådet.

Nu er der heldigvis gang i vaccinationerne, og forhåbentlig kan de medvirke til, at vi igen kan mødes om noget tid.
Hvor langt ud i fremtiden det er, ved vi ikke og under hvilke former vil vi fremadrettet kunne være mere sammen, det ved vi heller ikke.
Vi vil meget gerne være mere synlige, end det lige nu er muligt.

Vi håber bare på bedre tider og ønsker alle det bedste.

Det er et spørgsmål, som vi I ældrerådet ofte får stillet.
Hvad er standarden for den hjælp, du kan ansøge om, f.eks. praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice?

Det er beskrevet i kvalitetsstandarderne, som hvert år bliver forelagt Ældrerådet via Seniorudvalget, og vi har mulighed for at få tilrettet ting, som måske ikke er så hensigtsmæssigt, som vi kunne ønske.

Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i meningen med Selvværd og Sammenhæng, og er skrevet i et sprog alle forstår. Selvværd og Sammenhæng er en strategi for, hvordan hvilken service, medarbejderne giver dig, og som skal sætte dig i centrum.

Du kan læse mere om kvalitetsstandarder på www.kolding.dk/borger/aeldre

 

Ved henvendelse på tlf. 79 79 84 50 eller e-mail SSR@kolding.dk, kan man få tilsendt en papirudgave af ”Støtte og hjælp til en god hverdag i dit hjem”.

Nem-ID bliver snart afløst af Mit-ID

 

Mange har vænnet sig til, at vi bruger vores Nem-id til mange ting stort set hver dag. Når vi skal åbne vores post, når vi skal tjekke vores skat, når vi handler på nettet og mange andre ting, så skal vi bruge vores Nem-id.

Nu skal vi snart til at tage noget nyt i brug. I løbet af 2021 afløses Nem-id af Mit-id. Det tyder på, at det ikke bliver den store forandring i forhold til det, vi kender, heldigvis. Men vi skal dog forholde os til det.

Er man ikke den store IT- nørd kender man måske nogen, der kan hjælpe med at komme i gang.
Fremadrettet bliver det som i dag muligt at bruge både Tablet og Smartphones.
Den kommende App kommer til at fungere på stort set samme måde, som den nøgleapp, vi kender i dag.

Har man ikke en Smartphone, eller kan man ikke bruge Smartphone, så bliver der som i dag mulighed for at få en kodeviser eller en kodeoplæser, hvis man er blind eller svagtseende.

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside - digst.dk - kan man læse mere om Mit-id.

Der er fra 1. januar 2021 ansat en ny borgerrådgiver. Hanne Petersen afløser Rikke Laigaard-Andersen, som har fået job ved en anden kommune.

Borgerrådgiveren kan kontaktes, hvis der er afgørelser man ikke helt forstår, eller man er i tvivl om, hvor man kan klage over en afgørelse.

Borgerrådgiveren kan træffes på telefon 79 79 06 79 eller e-mail:
borgerraadgiver@kolding.dk

 

Hanne Petersen blev ansat 1. januar, og er Kolding Kommunes nye borgerrådgiver. Hun afløser Rikke Laigaard-Andersen.

Deltag i konkurrencen og du har mulighed for at vinde 2 flasker vin

Ud for hver af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder. Vælg den mulighed som du mener er korrekt, noter det bogstav der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen.

Dette ord sendes på mail til: ahua@kolding.dk senest den 10. marts 2021.
Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.


Hvad hedder Ældreministeren i dag?
Karina Lorentzen (B)
Amalie Dollerup (A)
Astrid Krag (C)

Hvilken dato starter sommertiden i 2021?
1. april (L)
15. marts (E)
28. marts (O)

Hvorfor holder vi påske?
For at få tid til at pakke julepynten væk (K)
Mindes Jesu død og opstandelse (R)
For at få haven lavet forårsklar (A)

Hvor skal Museet på Koldinghus
fremover have til huse?
Amalienborg (B)
Staldgården (O)
Skamlingsbanken (E)

Hvad hedder kommunaldirektøren
i Kolding Kommune?
Thomas Nielsen (E)
Thomas Boe (N)
Thomas Reintoft (J)

Hvor skal den nye bydel
Marina City placeres?
Binderup Strand (K)
Sydsiden af Kolding Fjord (A)
Grønninghoved Strand (V)


Løsningen i sidste udgave var: VINTER
Der kom 106 besvarelser og
gevinsterne er udleveret.

Informationsbladet 60+ december 2020

Henry Clausen

Af Henry Clausen, formand for Ældrerådet i Kolding

Her mod årets slutning når nytårsklokkerne ringer det nye år ind, kan vi se tilbage på 3 gode år som Ældreråd. Vi har alle 13 haft fingeren på pulsen. Vi er repræsenteret på alle plejehjem og i aktivitetshusene rundt omkring.
Men det nye år er også valgår, hvor vi alle er på valg.
Et stort ønske fra et flertal i Ældrerådet er et ønske til byrådspolitikerne om, at de vedtager, at vi får fremmødevalg, dvs. når vi møder op for at stemme til byråds- og regionsvalg, kan vi også, hvis vi er 60+, stemme i samme valglokale til Ældrerådet.
I andre byer med fremmødevalg er stemmeprocenten ca. 20 % højere.

Det som fylder vores hverdag i øjeblikket er jo Corona krisen, og dens smitte har i skrivende stund godt tag i os her i kommunen.
Vi har en kommunal krisestab som leder slagets gang, og et upåklageligt samarbejde med vores forvaltning, som orienterer os om de udbrud, der særligt rammer 60+ borgere.
Vi kan i øjeblikket som frivillige ikke komme i kontakt med jer på grund af smittefaren, men vi er parate, så snart der bliver åbnet for os igen.
Selv med Coronaen over os håber jeg, at vi alle vil medvirke til en Glædelig Jul og Godt nytår.

Tiden flyver, og snart er der igen valg til Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen. Det er noget, som altid har fundet sted som fremmødevalg.
På Landsplan er vi en del af Danske Ældreråd, som arbejder målrettet på at få indflydelse med henblik på at forbedre vilkårene for vores ældre borgere. Der afholdes temadage om forskellige emner, og senest i oktober deltog vi i en temadag, hvor det kommende valg var et hovedtema.

Danske Ældreråd har lavet undersøgelser i kommuner, der har haft fremmødevalg, og de viser tydeligt at stemmeprocenten er væsentlig højere ved denne valgform. Det er et demokratisk problem, at man i næsten halvdelen af kommunerne, der afholder valg som digital – og brevvalg, har en lavere stemmeprocent. I Kolding kommune havde vi ved sidste valg en valgdeltagelse på 41,4%. Kommunerne skal høre ældrerådene i alle spørgsmål, som har med ældre at gøre, før der træffes beslutning af kommunalpolitikerne. Det er derfor i alles interesse, at ældrerådene har et solidt mandat og repræsenterer borgerne i kommunen bedst muligt.

Derfor spørger vi Søren Rasmussen, formand for Seniorudvalget:
Hvilke tanker gør du dig omkring at afvikle det kommende ældrerådsvalg som Fremmødevalg?
Jeg har tidligere stillet forslag om Fremmødevalg, men det var der ikke flertal for. På opfordring fra Ældrerådet har forslaget igen været fremme, men der er stadig ikke opbakning. Begrundelsen har været, at det er dyrt, måske i omegnen af en mio. kr. Set i lyset af de mange andre ønsker til forbedringer på seniorområdet med styrkelse af indsatsen for demente og ønsket om nyt plejehjem, er der nok at bruge pengene på. Der kan også være bekymring for, at kandidaterne til Ældrerådsvalget drukner i byrådsvalg og valg til regionen, så måske er det bedre, at det afvikles før andre valg.

Er det vigtigt for dig og Kolding kommune, at flest mulige seniorer benytter deres demokratiske ret til indflydelse for byens ældre?
Ja, det er det. I Kolding har valgene været afviklet digitalt, og samtidig har det også været muligt at stemme via brev. Jeg vil gerne medvirke til, at vi får set på det igen og får lavet nye beregninger på baggrund af Danske Ældreråds beregninger.

Tænker du at seniorudvalget har haft glæde af ældrerådets input til diverse forslag til politik?
Gør ældrerådets input det nemmere at have fingeren på pulsen i forhold til borgernes behov og ønsker til ældres muligheder for et godt liv?
Jeg synes Ældrerådet er helt uundværligt og opfordrer også selv andre til at stille op.
Netop fordi det er upolitisk, er det meget vigtigt at få input fra alle de steder hvor ældrerådets medlemmer kommer. Det er bl.a. på plejecentre og aktivitetscentre m.m.
Ældrerådet har jo været stærkt medvirkende omkring 60+ frisk, seniorbofællesskaber, buskort og at vi nu har en pårørendeguide.

Er valg til ældreråd på niveau med byrådsvalg og er der noget godt argument for, at det rangerer på et lavere niveau?
Nej, det er der ikke noget godt argument for. Ældrerådet har stor betydning for seniorudvalgets arbejde. Vi har et aktivt og engageret ældreråd, der kommer med forslag og ideer til udvikling. Vi har et godt samarbejde med Ældrerådet.

Søren Rasmussen, formand for Seniorudvalget, svarede på spørgsmål fra Ældrerådet.

Søren Rasmussen, formand for Seniorudvalget

Som du måske har set i Kolding Ugeavis, så skal der bestilles tid, hvis du har et ærinde i Borgerservice i Bredgade.
Tidsbestillingen er indført for bl.a. at mindske smittefaren samt at overholde de afstandskrav, der er gældende overalt i dag.

Der kan bestilles tid på flere forskellige måder. Det kan ske via kommunens hjemmeside, hvor der dog skal bruges Nem-ID, til nogle af opgaverne, eller der kan ringes på 79 79 79 79. På denne måde sikres, at der ikke er flere personer i lokalet, end loven tillader, samt at du undgår at bruge lang tid med at vente på, at det bliver din tur.

Vi producerer alle affald i større eller mindre mængder. Turen har været lang, fra dengang hvor mængden var begrænset til metalskraldespanden over papirposen til i dag, hvor vi sorterer i både organisk, papir, glas, metal og restaffald.
Genbrug og miljø er blevet det man kalder et ”buzzword” og har stor betydning i planlægningen af affaldshåndteringen i kommunen. Der er selvfølgelig ingen der har noget imod, at vi passer på miljøet og genbrug er også en god tanke. De fleste kender til miljøstationer, genbrugspladser og 2 delte skraldespande. Det har vi lært at leve med og er generelt ikke noget problem.

Det er vigtigt, for at planerne skal lykkes, at man også tænker sund fornuft og omtanke for alle borgere ind i projekterne. Bliver det for besværligt, taber man en stor gruppe på gulvet, og her kommer specielt seniorer og ældre ind i billedet. Vi har i Ældrerådet set planen for Kolding Midtby hvor plads og afstande spiller ind. Her havde man f.eks. tænkt en miljøstation ind på Låsbybanke og en i den nordlige del af Låsbygade. Det vil sige at gamle fru Knudsen på 2. sal midt i Låsbygade, skal samle sit affald sammen i lejligheden og så begive sig afsted på gåben til nærmeste miljøstation med affaldet under armen og smide det i de respektive containere. Resultatet vil formentlig blive, at man kører i bil til miljøstationerne og så er miljøtanken forduftet.

Det sidste er, at regeringen nu vil indføre et ens affaldssorterings system for alle kommuner i hele landet. Her skal affaldet sorteres i 10 forskellige containere, og det vil give endnu flere udfordringer for kommunen og ikke mindst brugerne. Det betyder, at det system vi har i dag skal ændres efter de nye regler. Derfor har man sat affaldssorteringen i Kolding Midtby på standby, til man har et overblik over, hvordan man kan leve op til de nye regler.
Ældrerådet opfordrer til, at man tænker sig godt om, så det bliver til at leve med for alle. Miljøet og genbrugstanken skal styrkes, men det skal også være til at håndtere i dagligdagen.

Et velkendt og helt normalt fænomen for os alle. Med tiden bliver der kortere mellem at trangen melder sig, og ikke mindst seniorer befinder sig i den sidste kategori.
Vi har i Ældrerådet før påpeget, at offentlige toiletmuligheder i Kolding Kommune er mangelfulde. Specielt her i Corona tiden har mange af disse været lukkede, med begrundelse i rengøring. Det har gjort at mange har planlagt deres tur i byen, så der var mulighed for et toiletbesøg undervejs. Hvor mange toiletter er så reelt til rådighed. Det kan være lidt svært at finde ud af, da tilbuddene består af både kommunale og private tilbud.
Den bedste oversigt får man med Appen ”Toilet Finder”, hvor man kan se åbningstider, placering mv. for alle typer toiletter. I center byerne er der få offentlige toiletter i Vamdrup, Christiansfeld og Hejlsminde, mens der ikke er nogen i Lunderskov.

Er det så noget, der bliver arbejdet på politisk. Ikke umiddelbart. Tværtimod fjernes toilettet på Stejlbjerg. Der er så 3 nye på vej langs Troldhedebanestien, hvor den hos Skovløberhuset er tættest på byen. Det er rigtig fint, men uforståeligt at man omkring Marielundsøen er henvist til skoven.
Der var sat et rigtig godt projekt i søen med at butikkerne i Kolding City stillede deres toiletter til rådighed for alle. Man kunne så via et mærke på døren se basale oplysninger om, hvilke typer toilet, der var tale om.

Desværre kuldsejlede projektet, som så meget andet, med Coronaens indtog.
Vi vil så gerne være attraktive som by, men det kræver, at vi har nogle forhold, der er tidssvarende. Storcenteret og private kan finde ud af at gøre toiletter rene, men kommunen kan ikke. Det kan gøres bedre.
Ældrerådet vil stærkt anbefale, at man tager problemet alvorligt og får noget gjort ved sagen. Vi vil stille som ønske til næste års budget, at en udvikling mod bedre toiletforhold, kommer med i forhandlingerne om næste års budget.

Vi har spurgt 2 medlemmer af Ældrerådet i Kolding, Ellen Tolshøj og Molle Lykke Nielsen om:
Hvad tænker du om livet med Corona - er det et fremtidsscenarie, vi skal tage højde for?

Ellen Tolshøj

Ellen Tolshøj siger:
Hvordan lærer vI at leve med Corona? Måske skal vi i flere år frem regne med, at Corona er en virus på lige fod med andre vira, som vi har lært at leve med.
Jeg har i mit lange liv (82 år) være berørt af mange virussygdomme såsom difteri og polio m.m. Selvfølgelig har man haft store bekymringer i forhold til smittefare og spredning af smitte, men nu er jeg nået dertil, hvor jeg synes, at vi skal til at tænke på hvordan vi kommer videre.
Der er ingen, der kan blive ved med at leve med at være isoleret, så derfor har jeg et ønske og et håb om, at man kan finde nye og smarte løsninger i stedet for alle de begrænsninger.
Jeg kommer i hverdagen meget på vores plejehjem og også i de brugerstyrede huse. Her har jeg oplevet meget forskellighed omkring isolation.

Under Corona har plejehjemmene bygget en helt ny verden op, hvor både personale og beboere befinder sig godt. Der er næsten intet sygefravær, og alle har levet godt med de nye initiativer. Der er dog et stort MEN - mange beboere har alligevel følt sig ensomme på grund af de manglende aktiviteter.

Noget andet er de brugerstyrede huse og hjemmeplejen, hvor jeg har mødt vrede og skuffelse over nødvendigheden af at lukke så meget ned. Det er her, at jeg mener, vi må til at ændre således, at vi lærer at leve med de udfordringer som Corona giver. Hvad kan vi så gøre? Handler det om at vise borgerne mere tillid? Jeg ser det flere steder, hvor ældre samles, at man godt kan finde ud af at mødes på en sikker og forsvarlig måde, uden at det skal dikteres oppefra.
Som en sagde til mig: “jeg gider ikke, at blive behandlet som et barn, med de erfaringer livet har givet mig - vi er kloge nok til selv at tænke og beslutte”.
Sådan tænker jeg også, så kan vi ikke starte en debat, der handler om, hvordan vi kommer videre, da vi nok ikke kommer fri af Corona foreløbig.

Molle Lykke Nielsen

Molle Lykke Nielsen, siger:
I slutningen af februar 2020, ændrede dagligdagen sig markant.

Der blev udstedt forsamlings forbud, caféer, restauranter, motionscentre og meget andet, måtte lukke helt ned. Al mødeaktivitet blev lukket ned i det politiske, og Ældrerådets månedlige møde blev aflyst.
Nu bliver det meste afviklet via Skype.Ved indgangen til alle forretninger, skal der nu sprittes hænder, og der skal holdes afstand ved kassen, eller i det hele taget når der er mange kunder.
Men når der sker reguleringer i menneskers normale gøren, opstår der nye former for aktiviteter.

Udendørsaktiviteter er vokset i stort omfang, og f.eks. er medlemstallet i Golfklubberne vokset med flere tusinde nyindmeldte i 2020. Men nu er udendørs aktiviteter jo for alle friske og rørige mennesker.
Hvis jeg tænker på de ældre, der sidder på plejehjem, og ikke har kunnet modtage besøg, samt de pårørende, der ikke kunne besøge deres ældre familiemedlemmer, alle de aktivitetscentre, der har ligget brak og brugerstyrede huse i kommunen, der har været lukket ned under pandemien, så har det haft store omkostninger for mange borgere, der er vant til at færdes og har fået et lille løft i hverdagen.

De indskrænkninger, der har været, kan vi ikke ændre, men som medlem af Ældrerådet, ser jeg det som en vigtig opgave, at være med til at foreslå tiltag, til gavn for de ældre og deres pårørende.
Der er ingen tvivl om, at det er et samlet Ældreråd, der vil arbejde for dette.

Ældrerådets Sundhedsudvalg har besøgt plejehjemmet Teglgårdsparken i Kolding.

Plejehjemmet Teglgårdsparken er et 15 år gammelt plejehjem med 33 beboere, som bor i nogle dejlige store lyse lejligheder.

Vi talte med Gruppeleder Kirsten Degn, og stillede hende spørgsmålet:
Hvad er ledelsens vigtigste funktion:
Til det svarede Kirsten, at beboerne trives og har det godt. At medarbejderne har de redskaber, som skal til, for at beboerne trives og har en god hverdag.

Hvordan sætter du dig i funktion:
Selvværd og Sammenhæng, sættes i centrum ud fra det menneske beboeren er. Som arbejdsredskab bruges Blomsten, hvis blade medarbejderne i huset skal sørge for at fylde ud sammen med beboerne. Demensrejseholdet har været et godt arbejdsredskab for os.

Vi stillede Aktivitetsmedarbejder Lene Brødsgaard følgende spørgsmål:
Hvad er din arbejdsfunktion:
At skabe fællesaktiviteter samt ene aktiviteter. Jeg tager også udgangspunkt i Blomsten, også spontane aktiviteter, ud fra hvor beboeren er i dag. Jeg forsøger at sætte mig i beboerens situation. Vi er så heldige, at vi lige nu er to aktivitetsmedarbejdere, så vi kan sparre med hinanden her i Corona tiden. Vi er på nuværende tidspunkt nødt til at zoneinddele, adskillelse af etagerne. Mange beboere bliver urolige og inaktive, fordi de sidder meget alene i deres lejligheder. Det kræver meget mere af aktivitetsmedarbejderen, derfor er det godt vi er to. Vi laver zoneopdelt stolegymnastik, bankospil og tager på cykelture ud i det fri, hvor vi har stor nytte af det øvrige personale som kan køre, nu hvor de frivillige ikke må komme på plejehjemmene. Det giver røde kinder.

Vi stillede Køkkenleder Alice Riis-Vestergaard følgende spørgsmål:
Hvordan skaber du gode mad rammer for beboerne:
Køkkenet laver mad efter de forskrifter Kolding kommune foreskriver. Vi er et modtagerkøkken, men bestemmer selv hvad vi vil modtage fra Elbo-køkkenet. Duften fra køkkenet er et vigtigt plus i huset og køkkenet er placeret centralt. Vi bager al brød og kager, selv lagkagebundene. Vi afholder en del mad temaer, såsom Halloween, Mortens aften, julefrokost, amerikanske dage med burgere, italienske dage med pizza, det amerikanske valg med amerikanske flag. Jeg kunne blive ved med at fortælle om mad oplevelser. Når der kommer nye beboere, tages stilling til, om der skal speciel mad serveres. Vi har deltaget i projekt ”Elfråserne”, hvor vi fik en 2. plads, ved at spare 25.000 kr. på elregningen. Ligesom vi opnåede Bronzemærke i økologi, ved at bruge over 30 procent økologiske varer over et kvartal. Det er en udfordring, da Elbo køkkenet ikke er økologisk. Men Elbo køkkenet leverer rigtig god mad.

Vi talte med Formanden for bruger- og pårørende råd Anne Marie, og stillede hende spørgsmålet:
Hvorfor vil du gerne være formand for bruger og pårørende råd:
Jeg har haft min mor på plejehjemmet. Efter dødsfaldet ville jeg gerne fortsætte med at gøre et stykke arbejde, derfor blev jeg medlem af bruger og pårørende rådet og senere valgt som formand. Dette arbejde giver mig mulighed for at give ”fløden på lagkagen”.
Mange beboere kan selv, men det er vigtigt, ikke at glemme dem, som ikke kan selv, alle skal tilgodeses. Bruger og pårørende rådet får meget igen ved at se beboernes glæde. Vi har igennem det sidste år søgt flere fonde, og været heldig at få en del penge til at opfylde ønskesedlen fra personalet med tvillingecykel, nyt fjernsyn, sangbøger, cykel til kørestolsbrugere, ting til glæde i huset, julepynt, udflugter med mere. Fint når vi kan deltage i aktiviteterne. Vi i bruger og pårørende rådet har lavet en pjece, som udleveres til nye beboere samt deres pårørende, som beskriver rådets opgaver. Der er en god ånd og åbenhed på plejehjemmet. Både personale og bruger og pårørende rådet sætter pris på det gode samarbejde. Man supplerer hinanden.

Vi talte med pårørende, Ingelise og stillede hende spørgsmålet:
Hvordan er det at være pårørende til en beboer:
Jeg er glad for, at jeg fik min mand, Knud, ned på Teglgårdsparken. Både min mand og jeg har været frivillige her i mange år. Knud er blevet glad for at være her og for personalet og ikke mindst for maden, han siger han spiser på restaurant. Det er blevet en tryghed for børnene og jeg, at Knud trives så godt. Jeg er glad for, at der er en god fordeling imellem mænd og kvinder. Og Knud er begyndt at hjælpe til i haven.

Så sluttede vi besøget med Rita, som er beboer sammen med sin mand Håkon, og stillede hende spørgsmålet:
Hvordan er det at være beboer her:
Vi valgte Teglgårdsparken efter besøg på flere plejehjem, og fordi vores datter bor i nærheden. Vi har fået den bedste lejlighed. På grund af at Håkon har brug for mere hjælp, har vi opdelt os, så Håkon har soveværelset, og jeg sover i stuen. De to første år, var de bedste for os hernede, men så skete der en større udskiftning af personalet, nogle gik på pension og andre rejste. Håkon og jeg har det lidt svært ved at lære det nye personale at kende. Vi er glade for de aktiviteter, som er på plejehjemmet. Jeg vil gerne deltage i alle aktiviteter i huset, men har lidt dårlig samvittighed over at Håkon sidder tilbage. Håkon har deltaget på ålespisningstur på Viuf kro, hvor jeg var en tur på Koldinghus. Vi spurgte til maden, hvor Rita svarede, at hun godt kunne ønske sig mindre portioner, og i stedet eventuelt bede om en portion mere.
Sundhedsudvalget takker plejehjemmet, fordi vi måtte komme på besøg og høre om Teglgårdsparkens hverdag.

I 2020 er der særlig fokus på, at viden fra UTH bliver brugt til læring og forbedring for patientsikkerheden. Dette gælder både omkring medicinhåndtering samt arbejdsmetoder.
Der blev i 2019 indberettet 3172 UTH i kommunen. Disse opdeles i fem kategorier, ingen skade, mild skade, moderat skade, alvorlig skade og dødelig skade. I kategorien ingen skade og mild skade var 92% af sagerne, moderat skade 7% og alvorlig skade eller dødelig under 1%.
UTH betyder ikke nødvendigvis at noget er håndteret ukorrekt eller uhensigtsmæssigt.

De fleste af de indberettede UTH sker fra plejeboligområdet, fra sociale tilbud og fra hjemmeplejen, da det er fra disse tre områder, der leveres en stor andel af de sundhedsfaglige ydelser bl.a. medicinhåndtering.
På Kolding Kommunes hjemmeside www.kolding.dk kan der læses mere om utilsigtede hændelser (UTH), og der findes link til Styrelsen for Patientsikkerheds pjece. Her er også et direkte link til Danske patientsikkerhedsdatabase, hvor der kan indrapporteres en hændelse.

Deltag i konkurrencen, så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin

Ud for hver af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder, vælg den mulighed som du mener er korrekt, noter det  bogstav der står bag svaret. Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk, senest den 10. december 2020. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.

Hvor mange indbyggere er der i Kolding Kommune?
61.121 (S)
93.175 (V)
125.275 (F)

Advent kommer fra latin og betyder?
Sommertiden slutter (L)
Navn på nyt politisk parti (O)
Komme - begyndelse på kirkeåret (I)

UTH er forkortelse på?
Upasteuriseret mælk (A)
Ud til højre (Ø)
Utilsigtede hændelser (N)

Hvad indgår i byvåbnet for Kolding?
Sten, papir og saks (P)
Måne, sol og stjerne (S)
Ørn, lilje, sten og bølge (T)

Hvor mange medlemmer er der i byrådet i Kolding?
19 (P)
23 (D)
25 (E)

Hvad er kommunens ”pejlemærke”?
Byen ved fjorden (Å)
Kolding verdens navle (M)
Sammen designer vi livet (R)

Løsning sidste udgave var KOLDING. Der kom 132 rigtige svar.

Find os på Facebook

Følg Ældrerådet på Facebook: Søg på Kolding Ældreråd
Giv os gerne et Syntes Godt Om - så er du altid opdateret!

Kontakt Ældrerådet

Formand Henry Clausen
Tlf. 60 54 93 26