Multikulturelt forum er et uformelt organ, hvor der ikke er lovgivningsmæssige rammer i forhold til antal medlemmer, eller hvem der skal udpeges som medlemmer.

I Multikulturelt forum er der ikke bundne opgaver, hverken i forhold til at agere høringsorgan eller i forhold til rådgivning af Byrådet.
 
Forummet kan frit beskæftige sig med forskellige integrationspolitiske spørgsmål, som baserer sig på emner, som borgerne lokalt i Kolding Kommune interesserer sig for.


Alle foreninger er velkomne og lige gode, uanset om deres medlemmer er tilflyttere, flygtninge eller er født og opvokset i Kolding.

 

 

 

Repræsentanter fra Byrådet (Arbejdsmarkedsudvalget)

Kurdisk forening

Den Afghansk/Danske Venskabsforening

Den Afghanske Kulturforening

Somalisk Forening

Somalisk Kulturforening

Bosnisk Kulturcenter ”Kolding” 

Foreningen Nyd Bare Danmark 

Byliv Kolding

Dansk Flygtningehjælp

Repræsentanter fra Kolding Provstis tværkulturelle arbejde

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Kolding Kommune

Senior- og Sundhedsforvaltningen, Kolding Kommune

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey