Udvalget for udvikling af Koldings havneområder mødes efter behov.

Læs mere
Du kan læse mere om udviklingen af Koldings havneområder på temasiden kolding.dk/havneudvikling.

Udvalget er nedsat efter beslutning i Byrådet den 24. september 2019 på baggrund af Byrådets langsigtede strategiske aftale om udvikling af Koldings havneområder til blandede byformål, der blev indgået den 27. november 2018.

Udvalget for udvikling af Koldings havneområder har til formål at:

  • Bidrage til udviklingen af vision og strategi for udvikling af Koldings havneområder, herunder sikre et helhedorienteret og langsigtet perspektiv på denne.
  • Sikre samarbejdet parterne imellem ift. projektet
  • At bidrage med viden og engagement, som kan føre til nye visionære løsninger.
  • At rådgive om og anbefale konkrete løsninger til fagudvalg og kommunalbestyrelse.

 

Udvalget har følgende medlemmer:

Jørn Pedersen (V), borgmester (formand for udvalget)

Søren Rasmussen (D), 1. viceborgmester

Poul Erik Jensen (A), 2. viceborgmester

Birgitte Kragh (V), formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

Tobias Jørgensen (V), formand for Kolding Havns bestyrelsen

Jan Riis Nielsen, næstformand for Kolding Havns bestyrelse

Jesper Hansson, repræsentant for virksomheder på Kolding Havn

Vagn Hundebøll, repræsentant for virksomheder på Kolding Havn

Peter Hulweg Christiansen, repræsentant for Koldings øvrige erhvervsliv

Peter Lindegaard, markant udenbys erhvervsperson

Under afklaring, repræsentant fra andet havneprojekt

Thomas Boe, kommunaldirektør, deltager som observatør

Anders Vangsbjerg Sørensen, havnedirektør, deltager som observatør

 

Sekretariat:

By- og Udviklingsforvaltningen.

 

 

Udvalgets første møde afventer gennemførelse af en dialogproces.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey