Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer på 60 år og derover. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Sekretariat

Senior-, og Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Brian Vad tlf. 79 79 72 03.


Ældrerådets underudvalg

Ældrerådet har nedsat forskellige underudvalg:

  • Sundhedsudvalg
  • Bolig- og Byggeudvalg
  • Trafik og tilgængelighedsudvalg
  • Kommunikation/koordinationsudvalg
  • Økonomiudvalg
  • Madudvalg


Informationsbladet 60+

Ældrerådet udgiver 4 gange årligt et informationsblad til alle 60+ årige i Kolding Kommune. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey