Brugernævnet kan komme med forslag til initiativer på skoleområdet.

Brugernævnet kan tage alle skolespørgsmål af fælles interesse op til drøftelse og komme med forslag til initiativer på skoleområdet.

Desuden kan Børne- og Uddannelsesudvalget forelægge spørgsmål af almen interesse for skolevæsenet til høring i Brugernævnet.

Brugernævnet er sammensat af:

  • Børne- og Uddannelsesudvalget
  • Skolebestyrelsesformændene i Kolding Kommune
  • Repræsentant for Kolding Lærerkreds
  • Repræsentant for BUPL
  • Repræsentant for skolelederne
  • Repræsentant for teknisk/administrativt personale
  • To repræsentanter for eleverne


Sekretariat: Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey