Grønt Råd Kolding skal være et rådgivende forum i spørgsmål inden for planlægnings-, miljø-, klimatilpasning- og naturområdet samt generelt arbejde for bæredygtig udvikling i Kolding Kommune.

Rådet skal have fokus på, en bæredygtig udvikling i Kolding Kommune herunder erhvervsudvikling indenfor det grønne område, og at styrke dialogen om balance mellem udvikling, beskyttelse og benyttelse af natur og landskab. Desuden skal rådet have dialog om hvordan der skabes mere og bedre natur og oplevelsesmuligheder samt øge biodiversiteten plus håndtering af klimaudfordringerne med ændrede nedbørsmønstre og hyppigere oversvømmelser.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey