Medlemmer i Grønt Råd Kolding

Hans Damgaard, KHL, Netværksgruppen
Asger Kristensen, Sønderjysk Landbrugsforening
Inken Breum Larsen, Naturstyrelsen, Trekantområdet
Vakant, TRE-FOR Vand A/S
Bent Pedersen, Vandrådet
Jørn F. Andersen, Friluftsrådet
Esben Christoffersen, Danmarks Naturfredningsforening
Jens Venø Kjellerup, Skovdyrkerforeningen
Bent Junker-Hansen, Danmarks Jægerforbund
Kurt Storgaard, Dansk Ornitologisk Forening
Torben Lindholst, Danmarks Sportsdyrkerforbund
Claus Reinholdt, Kolding Økologiske Råd
Fritze Lundstrøm, Grøn Hverdag
Jimmy Kristensen, Troldhedestifælleskabet
Inger Birkebæk Madsen, Kolding Kommune
Jakob Weber, Kolding Kommune

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey