Kolding Uddannelsesråd skal blandt andet tjene som høringsorgan for Kolding Kommune i alle sager vedrørende planlægning af og kommunal bistand til uddannelsesinstitutioners etablering, drift og udvikling i Kolding Kommune.

Rådet skal samtidig tjene som koordinerende forum for uddannelsesrelevante fællesemner herunder gensidig lokalebistand og andre gensidige bistandsprojekter.

Medlemmer

Udpeget af Byrådet:

  • Kristina Jørgensen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget (O)
  • Hanne Dam, byrådsmedlem (L)
  • Merete Due Paarup, byrådsmedlem (B)

Derudover repræsentanter for uddannelsesinstitutioner i Kolding.


Sekretariat

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey