Se Videosekvens fra Udsatteråds første møde på youtube.

 

Værestedshandleplanen

Medlemmer af Kolding Kommunes Udsatteråd

Overmarksgården
Brugerrepræsentant: Thomas Engel (næstformand)
Medarbejderrepræsentant: vakant

De Frie Fugle
Brugerrepræsentant: Brian Møller Jensen
Medarbejderrepræsentant: Sonja Hansen

Folkekøkkenet
Brugerrepræsentant: Tommy Engstrøm
Medarbejderrepræsentant: Søren Efraimsen

Cafe Paraplyen
Brugerrepræsentant: Karsten Mikkelsen
Medarbejderrepræsentant: Birte Marie Sørensen

Space
Brugerrepræsentant: Rikke Steppat Damkjær Nielsen
Medarbejderrepræsentant: Tanya Marie Jensen

Vækststedet
Brugerrepræsentant: Jørn Krogh
Medarbejderrepræsentant: Lena Schødt Sørensen

Repræsentanter fra Socialudvalget
Hans Holmer (formand): Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Trille Nikolajsen: Social- og Sundhedsudvalget

Sekretariatsbetjening
Bettina Brøndsted: Social- og handicapchef, Socialforvaltningen
Kim Hansen: Chefkonsulent, Socialforvaltningen

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey