Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, jf. §§ 13 og 14.

Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af Byrådet blandt dets medlemmer ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

Efter lov om kommunernes styrelse, § 25, stk. 2, regnes borgmesterens plads som en af de pladser, der kan tilkomme den gruppe i Byrådet, hvortil borgmesteren hører.

Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

 

Medlemmer Stedfortrædere
(V) Jørn Pedersen - født formand (V) Jakob Ville
(O) Søren Rasmussen - næstformand (O) Kristina Jørgensen
(A) Poul Erik Jensen (A) Per Bødker Andersen
(B) Jesper Elkjær (V) Trille Nikolajsen
(F) Hans Holmer (F) Mette Voss
(B) Merete Due Paarup (V) Ole Alsted
(Ø) Benny Dall (V) Henrik Nielsen


Med hensyn til gennemførelse af kommunale valg henvises til valgbøgerne for valgenes afholdelse. Adgang til valgbøgerne opnås hos valgsekretariatet. 

Valgsekretariat: Centralforvaltningen, Kolding Rådhus, 6000 Kolding

Sekretær: Kommunaldirektøren

Protokolfører: Rikke Laigaard-Andersen

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey