Skip til hoved indholdet

Styrelsesplan

A. Socialdemokraterne

Per Bødker Andersen: peba@kolding.dk
Poul Erik Jensen: poje@kolding.dk
Hamlaoui Bahloul: elhba@kolding.dk
Elvis Comic: elvco@kolding.dk

B. Det Radikale Venstre

Merete Due Paarup: merpa@kolding.dk

F. Socialistisk Folkeparti

Mette Voss: mlov@kolding.dk
Hans Holmer: hholm@kolding.dk
Jesper Elkjær: jeel@kolding.dk

Løsgænger

Hanne Dam: hhda@kolding.dk

O. Dansk Folkeparti

Søren Rasmussen: sora@kolding.dk
Molle Lykke Nielsen: olni@kolding.dk
Kristina Jørgensen: krijr@kolding.dk

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Jørn Pedersen: borgmesteren@kolding.dk
Birgitte Kragh: birgt@kolding.dk
Ole Alsted: olkor@kolding.dk
Trille Nikolajsen: trnik@kolding.dk
Yrsa Mastrup: yrma@kolding.dk
Jakob Ville: jakje@kolding.dk
Tobias K. J. Jørgensen: tobjr@kolding.dk
Michael Krogh: mikro@kolding.dk
Eea Haldan Vestergaard: eeves@kolding.dk
Ole Rosengreen Martensen: olerm@kolding.dk
Simon Rømer: simml@kolding.dk

Ø, Enhedslisten, De Rød-Grønne

Benny Dall: bedal@kolding.dk

Navn

Født

Medlem

Anciennitet ved valgperiodens begyndelse den 1. januar 2018

Per Bødker Andersen

10.03.46

01.04.74 -

43 år 9 måneder 0 dage

Poul Erik Jensen

26.03.53

01.01.90 -

28 år

Søren Rasmussen

06.12.72

01.01.93 – 31.12.97
25.05.99 – 30.06.99
01.08.00 – 31.12.00
01.01.02 -

21 år 6 måneder 5 dage

Molle Lykke Nielsen

27.05.49

01.01.98 – 31.12.06 Chr.feld
01.02.06 – 31.08.06 Kolding
01.01.10 -

17 år, 7 mdr.

Hanne Dam

23.03.60

01.01.02 – 15.03.06
15.09.06 –

15 år 6 mdr.

Jørn Pedersen

18.04.68

01.01.06 – 31.12.06
01.04.08 –

10 år 8 mdr.

Tanya Buchreitz Løwenstein

13.10.83

01.01.10 -01.08.21

7 år, 6 mdr., 24 dage
01.01.14-31.12.14
06.06.15-31.12.17

Yrsa Mastrup

16.05.53

01.01.10 -

8 år

Jesper Elkjær

20.03.63

01.01.14 -

4

Birgitte Kragh

04.09.74

01.01.14 -

4

Merete Due Paarup

07.08.70

01.01.14 -

4

Ole Alsted

09.03.70

01.01.14 -

4

Asger Christensen

08.01.58

01.01.14 -

4

Trille Nikolajsen

12.01.73

01.01.14 -

4

Tobias K. J. Jørgensen

08.08.84

01.01.14 -

4

Eea Haldan Vestergaard

26.05.77

01.01.14 -

4

Benny Dall

19.02.56

01.01.14 -

4

Kristina Jørgensen

20.03.88

25.08.14 -

3 år, 4 mdr., 6 dage

Hans Holmer

01.05.80

08.06.16 – 08.08.16
10.12.16 – 15.01.17
24.06.17 – 13.08.17
01.01.18 -

For Lis Ravn Ebbesen
For Lis Ravn Ebbesen
For Lis Ravn Ebbesen

Karina Lorentzen

26.10.73

01.01.18 -

Jakob Ville

12.06.77

01.01.17 -

Michael Krogh

13.05.72

01.01.18 -

Pernille Øhlenschlæger Pedersen

24.03.84

01.01.18 -

Hamlaoui Bahloul

21.04.65

01.01.18 -

Elvis Comic

11.11.96

01.04.18 -


Stedfortrædere 2018-2021

Simon Rømer

26.01.98

01.01.18 - 01.05.18

For Birgitte Kragh

Ivan Balleby

24.06.57

01.06.18 - 31.07.18

For Benny Dall

Henrik Nielsen

22.06.59

01.01.19 - 

For Pernille Øhlenschlæger

Valg af borgmester sker efter regler i den kommunale styrelseslov.

I henhold til § 6, stk. 2, i Lov om kummunernes styrelse vælger Byrådet - på det konstituerende møde - sin formand blandt sine medlemmer efter reglerne i § 24, stk. 1. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.

Indenrigsministeriet har fastslået, at det er i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov at lade valget af borgmester og viceborgmester foregå ved anvendelse af stemmesedler, men stemmeafgiverens navn skal være påført stemmesedlen sammen med den valgte kandidat.

Ifølge den kommunale styrelseslov kan valg af borgmester og viceborgmester ikke ske for lukkede døre, og dermed bør det - ifølge udtalelse fra Indenrigsministeriet - også ske ved åbne afstemninger.

Indenrigsministeriet er endvidere af den opfattelse, at dette ’bør’ er at læse som et ’skal’.

I henhold til § 32 i lov om kommunernes styrelseskal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Byrådets formand (borgmesteren) eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

I Byrådets møde den 1. december 2017 (sag nr. 89) vedtoges signaturbestemmelser til opfyldelsen af ovennævnte bestemmelse:

Kommunaldirektøren eller byrådssekretariatschefen bemyndiges - med gyldighed indtil videre - til sammen med borgmesteren eller den viceborgmester, der til enhver tid måtte træde i borgmesterens sted, at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, når det af påtegningen fremgår, at der kun kan disponeres over dokumentet med Byrådets samtykke.

I henhold til Lov om kommunale valg § 51, stk. 1, foregår afstemningen i de samme afstemningsområder som ved valg til Folketinget.

I hvert afstemningsområde foregår afstemningen på ét afstemningssted.

I henhold til Lov om valg til Folketinget § 9 er hver kommune eller del af en kommune i en opstillingskreds inddelt i afstemningsområder. En kommune eller del af en kommune kan dog udgøre ét afstemningsområde. Byrådet træffer beslutning om oprettelse, ændring eller nedlæggelse af afstemningsområder.

I medfør af ændring af lov om valg til Folketinget - lov nr. 536 af 8. juni 2006 - medfører, at Kolding Kommune inddeles i 2 opstillingskredse: Opstillingskreds 11 Kolding Nordkredsen og Opstillingskreds 12 Kolding Sydkredsen.

Sammenlægningsudvalget har den 18. september 2006 (sag nr. 06.12.1) vedtaget, at 7. Sydjyllands Storkreds – Opstillingskreds 11 Kolding Nordkredsen og Opstillingskreds 12 Kolding Sydkredsen - med virkning fra 1. januar 2007 og indtil videre inddeles i i alt 15 afstemningsområder med 7 afstemningsområder/afstemningssteder i Kolding Nordkredsen og med 8 afstemningsområder/afstemningssteder i Kolding Sydkredsen og i øvrigt på grundlag af følgende principper/synspunkter:

 • at afstemningsområder mindst består af 2.000 vælgere og højst består af 7.000 vælgere af hensyn til organisering, styring og opgørelse af valget på afstemningsstederne,
 • at afstemningsstedet geografisk placeres i centrum af afstemningsområdet,
 • at adgangsforhold, tilkørselsforhold, parkeringsforhold er bedst mulig for handicappede og gangbesværede,
 • at lokalerne funktionelt er indrettet under videst muligt hensyn til afstemningsstedets behov,
 • at anvende bygninger og lokaler, der ikke i forvejen anvendes til permanent brug,
 • at kommunalt ejede bygninger i videst muligt omfang anvendes,
 • at lokaler på kommunale skoler ikke må medføre, at undervisningen ikke kan opretholdes,
 • at afstemningsstederne placeres så tæt på holdepladsen for kollektiv trafik som muligt,
 • at fastholde inddelingen i afstemningsområder i så lang tid som muligt af hensyn til vælgernes vaner.

Sammenlægningsudvalget vedtog den 18. september 2006 (sag nr. 06.12.2) at inddele kommunen i 15 afstemningsområder pr. 1. marts 2007.

Kolding Nordkredsen:

Afstemningsområde nr. 01 Centrum Nord

(ca. 5.700 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Parkhallen, Fynsvej 49, Kolding Ndr. Ringvej (incl.) - Marielundsøen - Marielundskoven - Kolding Skov - Bramdrup Skov - Bramdrupskovvej - Fynsvej (incl.) - Havnen (incl.) - Kolding Å - Søndergade 2-10C og 1-9 (incl.) Kolding Stadion-område.


Afstemningsområde nr. 02 Nordbyen

(ca. 4.200 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Pædagogisk Center (tidl. Dronning Dorothea Skolen), Dyrehavevej 108B , Kolding Gøhlmannsvej - Vejlevej - Ndr. Fælledvej (incl.) - Emerholtsvej (incl.) - Skovvangen (incl.) - Skovbrynet (incl.) - Ndr. Ringvej.


Afstemningsområde nr. 03 Vestbyen

(ca. 4.800 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Munkevængets Hal, Munkevænget 2, Kolding Kolding Stadion-område - Kolding Å - Ejstrup Å - Kommunegrænsen mod Lunderskov - Motortrafikvejen til Esbjerg - Motorvej S - Egtvedvej øst for motorvej (incl.) - Vejlevej (incl.) - Gøhlmannsvej (incl.) - Ndr. Ringvej.


Afstemningsområde nr. 04 Strandhuse/Nr. Bjert/Eltang

(ca. 5.900 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Lyshøjhallen, Lyshøj Allé 1 , Kolding Fynsvej - Kolding Fjord - Motorvej C/Ø - Kommunegrænse mod Fredericia - Sognegrænse Eltang/Viuf - Sognegrænse Eltang/Almind.


Afstemningsområde nr. 05 Bramdrupdam

(ca. 4.100 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Bramdrupdam Sports- & Mødecenter, Bramdrupskovvej 110 , Kolding Egtvedvej - Vejlevej - Ndr. Fælledvej - Banestien - Marielund - Bramdrup Skov - Motorvej Ø/C - Sognegrænse Bramdrup/Eltang - Sognegrænse Bramdrup/Almind - den tidligere kommunegrænse mod Egtved - den tidligere kommunegrænse mod Lunderskov - Stubdrupvej (nr. 47-175 og 44-200 incl.) - Motorvej S/V.


Afstemningsområde nr. 06 Alminde-Viuf/Vester Nebel

(ca. 3.400 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Almind-Viuf-Hallen, Storgaden 7 , Viuf Sognegrænse Almind/Harte - Sognegrænse Almind/Bramdrup - Sognegrænse Almind/Eltang - Sognegrænse Almind/Sdr. Vilstrup - Kommunegrænse mod Fredericia - tidligere kommunegrænse mod Børkop. Fra Egtvedvej 167 over Donsvej 81 og videre mod syd langs hele den vestlige bred af Donssøerne, videre til Koldingvej 119. Derfra går grænsen i nordvestlig retning og adskiller ved Elkærholmvej 9, Jordrupvej 28 samt Sparkærvej 27, gennem Bølling Sønderskov til Egtvedvej 114. Derfra mod øst over Ågårdvej 35.


Afstemningsområde nr. 07 Lunderskov/Jordrup

(ca. 4.200 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, Lunderskov Mod vest kommunegrænse til Vejen kommune - mod nord tidligere kommunegrænse til Egtved kommune - mod øst tidligere kommunegrænse til Kolding Kommune - mod syd tidligere kommunegrænse til Vamdrup kommune.

Kolding Sydkredsen:

Afstemningsområde nr. 08 Centrum Syd

(ca. 5.000 stemmeberettigede)

Afstemningssted: International Business College (IBC), Tvedvej 7 , Kolding Sdr. Ringvej (incl.) - Agtrupvej nr. 98-144 og 101-159 (incl.) - Dalbygade - Sydbanegade (incl.) - Søndergade - Kolding Å - Fjordstien - Skamlingvejen 2-80 (incl.) - Kløvervej - Fjordvang - Nellikevej - Syrenvej - Liljevej - Gyvelvej - Tulipanvej - Dyvekesvej - Christoffer 2. Vej.


Afstemningsområde nr. 09 Sydbyen

(ca. 6.500 stemmeberettigede)

Afstemningssted: PULZION - KFUM-Hallerne, Peter Tofts Vej 21, Kolding Tankedalsvej - Østerskovvej - Eliassensvej - Drachmannsvej (incl.) - Lykkegårdsvej (incl.) - Kolonihaveområde - Munkensdam (incl.) - Tøndervej nr. 17-41/58-84 (incl.) - Warmingsgade(incl.) - Vejrupsgade (incl.) - Bredgade nr. 22-24 (incl.) - Sydbanegade - Dalbygade (incl.) - Agtrupvej (incl.) - Sdr. Ringvej.


Afstemningsområde nr. 10 Seest

(ca. 4.400 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Bakkeskolen, Seestvej 6, Kolding Sognegrænse Seest/Vonsild - den tidligere kommunegrænse mod Vamdrup - den tidligere kommunegrænse mod Lunderskov - Ejstrup Å - Kolding Å - Vestre Ringgade - Tøndervej (incl.) - Kolonihaveområde - Drachmannsvej - Lykkegårdsvej - Eliassensvej (incl.) - Østerskovvej (incl.) - Midtkærvej (incl.).


Afstemningsområde nr. 11 Dalby/Tved/Rebæk

(ca. 3.000 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Dalbyhus, Dalbyvej 118, Kolding Erik Glippingsvej - Christian 4 Vej - Agtrupvej 146-198 og 181-219 (incl.) - Brunebjerg - Valmuevej - Primulavej - Skellet - Skamlingvejen 61-65 og 82 (incl.) - Rebæk - Stenderupvej 1-10 (incl.) - sognegrænsen Dalby/Vonsild.


Afstemningsområde nr. 12 Sdr. Bjert/Sdr. Stenderup/Vejstrup

(ca. 3.400 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Bjert-Hallen, Engløkke 7, Bjert Højvejen 2-48 og 1-49, Åstorpvej 2-68 og 1-69, Vejstruprødvej 1-47 og 2-48, Fjællebrovej 2-48 og 1-47, Vesterslettevej 2-10 og 14-22 og 1-17 - sognegrænse Sdr. Bjert/Vonsild - sognegrænse Sdr. Bjert/Dalby.


Afstemningsområdet nr. 13 Vonsild

(ca. 2.000 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Vonsild-Hallen, Catolhavegyden 21, Kolding Sognegrænse Vonsild/Kristkirken – Sognegrænse Vonsild/Seest – tidligere kommunegrænse mod Lunderskov – tidligere kommunegrænse mod Vamdrup, Sognegrænse Vonsild/Dalby – tidligere kommunegrænse Christiansfeld.


Afstemningsområde nr. 14 Vamdrup/Hjarup/Ødis

(ca. 5.700 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Arena Syd, Idrætsvej 3, Vamdrup De tidligere kommunegrænser til Vejen og Rødding mod vest - de tidligere kommunegrænser til Lunderskov og Vejen mod nord - den tidligere kommunegrænse til Kolding mod øst - de tidligere kommunegrænser til Christiansfeld og Rødding mod syd.


Afstemningsområde nr. 15 Christiansfeld/Stepping/Taps/Aller/Hejls

(ca. 5.100 stemmeberettigede)

Afstemningssted: Cuben, Østprøven 1, Christiansfeld Åstorpvej 70-134 og 71-127, Vejstruprødvej 56-115 og 57-109, Højvejen 50-58, Fjællebrovej 50 og 49-55, Vesterslettevej 12, Gartnervej 10-14 og 1-15, Stubbum Landevej 2-64A og 1-81, kommunegrænsen mod Haderslev, tidligere kommunegrænse mod Vamdrup, tidligere kommunegrænse mod Kolding.

Inhabilitet

Regler for byrådspolitikere, der af byrådet er udpeget til at varetage bestyrelseshverv

Formålet med dette notat er at redegøre for, hvordan byrådsmedlemmer skal forholde sig til forskellige habilitetsspørgsmål, der kan opstå, når de varetager deres hverv dels i byrådet dels i diverse selskaber, foreninger og andre juridiske personer, hvortil de er udpeget af byrådet.

Notatet er disponeret således, at der i kapitel 1 er en sammenfatning af inhabilitetsreglerne i forhold til ovennævnte problemstillinger.

I kapitel 2 redegøres der uddybende for inhabilitetsreglerne i forhold til byrådsmedlemmerne, når de er i byrådet.

Kapitlet indledes med en kort gennemgang af de relevante bestemmelser i forvaltningsloven og styrelsesloven samt nogle grundlæggende betragtninger om inhabilitet. Herefter beskrives både den hidtidige praksis på området samt den nyeste tilsynspraksis. Det skyldes, at der i et vist omfang er sket en ændring i retstilstanden som følge af en i 2006 afgivet rapport vedrørende de styringsmæssige relationer mellem byråd og kommunale selskaber. Denne rapport vedrører for så vidt angår inhabilitet alene kommunale aktie- og anpartsselskaber, hvorfor dens afsmittende effekt på andre juridiske personer ikke er ganske klar. Derudover foreligger der på nuværende tidspunkt alene få tilsynsudtalelser om inhabilitet, hvori rapporten er omtalt. Den nyeste af disse tilsynsudtalelser er særlig interessant, idet den på baggrund af rapporten også udtaler sig om andre juridiske personer, end de der netop er omtalt i rapporten.

I kapitel 3 redegøres for inhabilitetsreglerne, når byrådsmedlemmer varetager deres hverv i diverse selskaber, foreninger og andre juridiske personer, hvortil de er udpeget af byrådet.

Spørgsmålet om eventuel inhabilitet, når behandlingen af sagen finder sted i byrådet eller dets udvalg, er reguleret af forvaltningsloven og den kommunale styrelseslov.

Inhabilitet ved varetagelse af hvervet i diverse selskaber, foreninger og andre juridiske personer er derimod forskelligt reguleret alt efter, hvilken juridisk person der er tale om.

Når man skal vurdere sin habilitet er det væsentligt at have for øje, at statuering af inhabilitet grundlæggende forudsætter, at der foreligger en interessekonflikt.

For byrådsmedlemmer, der af byrådet er udpeget til bestyrelsen for en juridisk person, kan spørgsmålet om eventuel inhabilitet opstå både i relation til varetagelsen af vedkommendes hverv i byrådet og i forhold til varetagelsen af hvervet i bestyrelsen for den pågældende juridiske person.

Inhabilitetsreglerne har to formål. Det ene formål er at sikre, at den enkelte sag behandles korrekt, således at afgørelser træffes på et sagligt grundlag, og uvedkommende interesser ikke indgår i den offentlig myndigheds beslutningsproces. Det andet formål er, at der ikke skabes mistillid til den offentlige forvaltning.

Beslutningen om at anse et byrådsmedlem for inhabilt er baseret på en generel vurdering af risikoen for, at uvedkommende hensyn skal få indflydelse på sagens afgørelse. En sådan beslutning indebærer således ingen tilkendegivelse om, at det pågældende byrådsmedlem rent faktisk må antages at ville lægge vægt på uvedkommende hensyn.

I dag er retstilstanden således, at byrådsmedlemmer, der er udpeget af byrådet til bestyrelsen for et anpartsselskab, aktieselskab, kommunalt fællesskab, en forening, fond eller anden juridisk person, som udgangspunkt ikke er inhabile ved byrådets eller et af de politiske udvalgs behandling af en sag, hvori den pågældende juridiske person har en interesse.

Det er væsentligt at hæfte sig ved, at dette udgangspunkt forudsætter, at byrådsmedlemmet er udpeget af byrådet for at repræsentere dette i bestyrelsen for den pågældende juridiske person.

Der kan dog efter omstændighederne foreligge inhabilitet i følgende 4 sagstyper:

 1. byrådet skal tage stilling til den pågældendes varetagelse af sit bestyrelseshverv,
 2. byrådet udøver tilsyn – ud over det overordnede økonomiske tilsyn med selskabet, der følger af kommunernes ejerskab – eller kontrolvirksomhed i forhold til selskabet,
 3. byrådsmedlemmet er bestyrelsesformand i selskabet, og der kan være tvivl om, hvorvidt den pågældende ved byrådets behandling af sagen alene vil varetage saglige offentlige interesser, og
 4. byrådet og selskabet indgår privatretlige aftaler.

Det er værd at bemærke, at ovenstående gælder uanset, hvilken juridisk person et byrådsmedlem er udpeget til at sidde i bestyrelsen for.

Virkningen af inhabilitet fremgår af forvaltningslovens § 3, stk. 3, hvorefter den der er inhabil i forhold til en sag ikke må træffe afgørelse eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag . Forvaltningslovens § 3, stk. 3 sammenholdt med ordlyden af styrelseslovens § 14, stk. 1, indebærer, at et inhabilt byrådsmedlem er udelukket fra at deltage i sagens behandling i alle stadier.

Det medfører, at det pågældende medlem hverken kan deltage i sagens behandling i byrådet eller i udvalgets behandling af sagen.

Der kan ikke konkluderes noget sammenfattende om inhabilitet for byrådsmedlemmer, når de varetager de hverv, de er udpeget til af byrådet, idet der gælder særlige regler for hver enkelt type juridisk person. Derfor er der en kort gennemgang af hver enkelt type nedenfor og en mere udførlig gennemgang i kapitel 3.

Kommunale fællesskaber er en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Det kommunale fællesskabs interesser udgøres af summen af de deltagende kommuners interesser. Der foreligger derfor som udgangspunkt ikke nogen interessekonflikt og dermed som udgangspunkt heller ikke inhabilitet.

Inhabilitet kan dog foreligge i forbindelse med bestyrelsens behandling af sager vedrørende privatretlige dispositioner i forholdet mellem det kommunale fællesskab og den kommune, som et medlem af fællesskabets styrende organer repræsenterer.

Disse selskaber betragtes ikke som en del af den offentlige forvaltning og er dermed ikke omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Der gælder ingen inhabilitetsregler for kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelsen i et kommunalt interessentskab, medmindre der er fastsat særlige regler herom i vedtægten for selskabet.

Spørgsmålet om inhabilitet er ikke reguleret i anpartsselskabsloven og kun reguleret i forhold til særlige situationer i aktieselskabsloven. Disse særlige situationer fremgår af aktieselskabslovens § 58 og § 67, stk. 4.

Ifølge § 58 må et bestyrelsesmedlem ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller aftaler/ søgsmål i forhold til tredjemand, hvor bestyrelsesmedlemmet har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.

Derudover indeholder aktieselskabsloven § 67, stk. 4 en lignende regel om inhabilitet for aktionærer ved deltagelse i afstemning på generalforsamlingen. Ifølge denne regel må en aktionær ikke selv, ved fuldmægtig eller som fuldmægtig for andre deltage i afstemning på generalforsamlingen om søgsmål mod aktionæren selv eller om aktionærens eget ansvar over for selskabet og heller ikke om søgsmål mod andre eller andres ansvar, hvis aktionæren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.

Andelsselskaber (a.m.b.a.’er ) kan være kommunale fællesskaber, jfr. styrelseslovens § 60. Hvis det er tilfældet henvises der til bemærkningerne om inhabilitet i afsnit 1.2.1. På samme måde henvises der til afsnit 1.2.6 om almene boligorganisationer, hvis andelsselskabet tilhører denne gruppe.

I forhold til andelsselskaber i øvrigt er der ingen særlige skrevne inhabilitetsregler for bestyrelsen. Der kan imidlertid være fastsat regler om inhabilitet i andelsselskabets vedtægt eller forretningsorden.

Ved selvejende institutioner er det relevant at sondre mellem offentlige og ikke offentlige selvejende institutioner/fonde.

Spørgsmålet om inhabilitet er for så vidt angår ikke offentlige selvejende institutioner/fonde reguleret i enten lov om erhvervsdrivende fonde eller i lov om fonde og visse foreninger i henholdsvis § 20 og § 19. Ifølge disse bestemmelser må et bestyrelsesmedlem ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem den selvejende institution/fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem den selvejende institution/fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod den selvejende institutions/fondens.

Spørgsmålet om inhabilitet for så vidt angår de offentlige selvejende institutioner/fonde er reguleret i forvaltningsloven.

Det afgørende, i forhold til hvorvidt en selvejende institution betragtes som en offentlig selvejende institution, er om institutionen udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og som følge heraf er undergivet intensiv offentlig regulering, tilsyn og kontrol.

Generelt vil det faktum, at der er indgået driftsoverenskomst typisk føre til, at institutionen betragtes som en offentlig selvejende institution.

Almenboligloven indeholder i §§ 17-18 regler om inhabilitet, der minder om forvaltningslovens regler, derved at de handler om situationer, hvor der må antages at være en særlig personlig eller økonomisk interesse, som gør, at den pågældende ikke må deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Spørgsmålet om inhabilitet er som hovedregel ikke lovreguleret i forhold til foreninger.

For langt de fleste foreninger vil reguleringen af foreningen herunder reglerne om inhabilitet derfor alene fremgå af foreningens vedtægt, eller der kan have udviklet sig en praksis i foreningen vedrørende inhabilitet. Derudover indeholder den almindelige ulovbestemte foreningsret et inhabilitetsprincip, hvorefter bestyrelsesmedlemmer vil være inhabile, hvis de har væsentlige særinteresser, som strider mod de interesser, der kan rummes indenfor foreningsformålet.

Foreninger vil i helt særlige situationer kunne blive omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet, såfremt de udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og derved er undergivet offentlig regulering, tilsyn og kontrol. (se ovenfor under selvejende institutioner).

Kommunale nævn og kommissioner med selvstændige opgaver er en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet. Derudover kan der i lovgivningen for det enkelte nævn være fastsat særlige inhabilitetsregler.

Havneloven har ikke særlige regler om inhabilitet.

De kommunale selvstyrehavne må betragtes som en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

For de havne, der er organiseret som aktieselskaber eller andre privatretlige organisationsformer, finder den relevante selskabslovgivnings regler om inhabilitet anvendelse, jf. fremstillingerne ovenfor.

Diætregulativ

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i § 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler findes i ”Bekendtgørelse om vederlag, diæter og pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv” (vederlagsbekendtgørelsen) med tilhørende vejledning.

I det følgende gennemgås, hvilke ydelser byrådsmedlemmer i Kolding Kommune er berettiget og forpligtet til at modtage.

Endvidere beskrives vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer i et særskilt afsnit.

Fast vederlag

Den grundlæggende vederlæggelse af byrådsmedlemmer består at et fast vederlag, jf. styrelseslovens § 16, stk. 1. Det faste vederlag udgør i Kolding Kommune et grundbeløb på 107.178 kr. Det faste vederlag reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Ved reguleringen anses det anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016. Det faste vederlag ydes til alle byrådsmedlemmer (bortset fra borgmesteren) og er som udgangspunkt vederlæggelse for alt det kommunalpolitiske arbejde, der udføres af et byrådsmedlem.

Udvalgsvederlag

Der ydes i Kolding Kommune udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget. Udvalgsvederlaget til medlemmer beregnes på baggrund af en procentdel af borgmesterens vederlag og fordeles ligeligt pr. medlem i udvalget.

Der ydes ikke udvalgsvederlag til formanden eller næstformanden for udvalget, hvis den pågældende modtager vederlag for formands- eller næstformandshvervet.

Udvalgsmedlemmerne i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Børn og Unge-udvalget ydes et vederlag på 3,10 pct. af borgmesterens vederlag.

Udvalgsmedlemmerne i Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget, og Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget ydes et vederlag på 2,40 pct. af borgmesterens vederlag.

Udvalgsvederlaget betales månedsvis forud.

I henhold vederlagsbekendtgørelsen kan Byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Byrådet for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4 og 5, samt til de medlemmer, der er valgt af Byrådet til Børn- og Ungeudvalget.

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd

I henhold til vederlagsbekendtgørelsen kan Byrådet beslutte at yde vederlag til udvalgsformændene for de stående udvalg, næstformændene for Økonomiudvalget og de stående udvalg, formanden for Børn- og Ungeudvalget og formænd for udvalg Byrådet har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven.

Summen af formandsvederlag, næstformandsvederlag og udvalgsvederlag kan højest udgøre 370 pct. af borgmesterens vederlag i en kommune på Kolding Kommunes størrelse.

Ifølge Kolding Kommunes styrelsesvedtægts § 27 modtager formændene for de stående udvalg Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og formanden for børn og unge-udvalget 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformændene i Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget modtager 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Desuden modtager formændene for de stående udvalg Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget, Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformændene i Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget, Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget modtager 4,01 pct. af borgmesterens vederlag.

Viceborgmestervederlag

1. viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som udgør 10 pct. af borgmesterens vederlag.

Tillægsvederlag for børn under 10 år (Børnetillæg)

Et byrådsmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, har krav på et særligt tillægsvederlag (børnetillæg) på 13.819 kr. årligt. Tillægsvederlaget reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Ved reguleringen anses det anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Der kan kun ydes et vederlag, selv om der er flere børn under 10 år i hjemmet.

Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med 20.741 kr. Valget foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. Reduktionen i det faste vederlag reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Ved reguleringen anses det anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Skema til brug for valg af enten fast vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste udsendes af Løn-afdelingen hvert år i november måned.

Hvor der efter særlovgivningen ydes særskilt vederlæggelse til et byrådsmedlem for varetagelse af hverv i bestyrelser, kommissioner, udvalg mv., kan der ikke samtidig af kommunen udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for hvervet som formand eller næstformand i et stående udvalg, når der ydes særskilt vederlag herfor.

Der kan maksimalt pr. dag udbetales det femdobbelte af det diætbeløb, som indenrigsministeren fastsætter for møder af ikke over 4 timers-varighed.

Når et byrådsmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv., jf. styrelsesloven § 16, stk. 1, litra a-f. De nærmere regler herfor gennemgås nedenfor:

§ 16, stk. 1, litra a

Deltagelse i møder i byrådet og dennes udvalg samt underudvalg

Der kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis følgende mødebetingelser er opfyldt:

Der har været afholdt et møde, hvortil alle medlemmer af det pågældende organ har været indkaldt (behøver ikke at være mødt op).
Der har fundet en forhandling sted.
Der er truffet en beslutning, eller der har i hvert fald været mulighed for at træffe en beslutning.
Møder mellem to eller flere udvalg (fællesmøder) er omfattet af litra a.

Der er ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for:

Mødeforberedelse.
Formøder.
Møder med administrationen.
Møder med borgmester.
Møder i de politiske grupper.
Spørgsmålet om, hvor længe et møde varer, afhænger bl.a. af, hvor længe der på mødet behandles emner på dagsordenen og i tilknytning hertil. Det sker ikke sjældent, at et møde varer længere end berammet, og at det derfor er nødvendigt at fortsætte forhandlingerne både under og efter en spisepause. Denne uformelle del af mødet vil således medgå til den samlede mødetid. Hvis mødet er afsluttet inden en eventuel frokost eller middag (som eksempelvis Byrådets møder) indgår frokosten eller middagen ikke i den samlede mødetid.

16, stk. 1, litra b

Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse

Vedrørende kommunale hverv, der udføres efter valg fra byrådet

Litra b omfatter hverv, hvortil Byrådet udpeger en eller flere repræsentanter, fx medlemskab af råd, nævn, bestyrelser mv.

Det fremgår af vejledningen til vederlagsbekendtgørelsen, at udtrykket ”efter valg af byrådet” i litra b indebærer, at vedkommende reelt skal være udpeget af Byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg fra et udvalg eller andre.

Såfremt valget ikke anses som foretaget af Byrådet, indebærer det, at den pågældende i medfør af styrelseslovens § 16, stk. 1 litra b ikke kan ydes tabt arbejdsfortjeneste.

Er Byrådet ved udpegningen bundet af indstillinger fra foreninger, organisationer mv. på en sådan måde, at der reelt ikke er nogen valgmulighed, kan vedkommende således ikke anses at for være valgt af Byrådet, og der kan derfor ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste.

Omvendt kan der efter omstændighederne være tale om et hverv udført efter valg af Byrådet, selv om byrådet alene har indstillingsret til det pågældende hverv. Det gælder fx, hvis Byrådets indstilling er retligt bindende for den udpegende myndighed.

Såfremt et byrådsmedlem er udpeget til eksempelvis et aktieselskabsbestyrelse af en generalforsamling – uanset hvordan denne afholdes – vil der ikke være tale om, at byrådsmedlemmet varetager et kommunalt hverv, der udføres efter valg af Byrådet. I sådanne situationer vil der ikke være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Fremgår det derimod af selskabets vedtægter, at bestyrelsesmedlemmet udpeges af Byrådet, vil der være tale om, at bestyrelsesmedlemmet varetager et kommunalt hverv, og der vil være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, - jf. Indenrigsministeriets brev af 25. april 2007 til Odense kommune.

Et byrådsmedlem, der videreudpeges af den bestyrelse, råd, nævn mv., hvortil den pågældende er valgt af Byrådet, til fx underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelsen, er derfor heller ikke valgt dertil af Byrådet.

Hvis en bestyrelse beslutter at deltage i kursus, studierejse, venskabsbybesøg eller lignende kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af rejseudgifter ikke ydes, medmindre deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller det relevante udvalg, se nedenfor under § 16, stk. 1, litra f.

§ 16, stk. 1, litra c

Deltagelse i kurser mv., der af byrådet eller økonomiudvalget efter bemyndigelse fra byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv

Vedrørende kursusbegrebet

Ved kurser mv., forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Kursuslignende arrangementer, som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder og lignende anses tillige som kurser.

Byrådet anser kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer, og som i væsentligt omfang vedrører

 • kommunens styrelse,
 • lovgivning og aftaler på det kommunale område,
 • kommunens budgetlægning og økonomistyring, og
 • kommunens planlægning, prioritering og omstilling indenfor de områder, Byrådet og dets udvalg varetager for relevante.

Byrådet anser tillige et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, indenfor hvilket et medlem er udpeget til at varetage et hverv, jf. styrelseslovens § 16, stk. 1, litra b, for at være relevant for det pågældende medlem.

Byrådet anser nedenstående kurser og lignende for at have betydning for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem:

 • Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer og udbydes af:
 • Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)
 • Kommunernes Landsforening
 • Kolding Kommune
 • Ministerier og andre offentlige myndigheder/institutioner.


Andre kursustilbud forelægges Økonomiudvalget til afgørelse af, om kurset anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv.

§ 16, stk. 1, litra d

Deltagelse i seminarer, jf. § 9a

Vedrørende seminarer

Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra d, skal ses i sammenhæng med lovens § 9a, hvorefter Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

Byrådets beslutning om afholdelse af seminarer i henhold til § 9a indebærer, at seminaret er forbundet med mødepligt, og at deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bestemmelsen i § 9a omfatter ikke seminarer for udvalg.

§ 16, stk. 1, litra e

Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c

Bestemmelsen giver kommunens revision mulighed for på eget initiativ at forelægge revisionens beretninger for Byrådet. Endvidere kan mindst en fjerdedel af medlemmerne kræve en sådan forelæggelse.

Der er mødepligt for det enkelte medlem af Byrådet, hvorfor deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

§ 16, stk. 1, litra f

Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller dettes udvalg

Der tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når dette sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Det gælder fx:

forelæggelse af en sag for en statslig myndighed
deltagelse i forhandlinger med kommunale eller regionale myndigheder
besigtigelse
deltagelse i borgermøder
venskabsbybesøg
studietur
repræsentativt arbejde
Det bemærkes, at forudsætningen for, at fx en studietur eller en besigtigelse for hele udvalget kan anses for omfattet af litra f, er, at aktiviteten sker efter anmodning fra Byrådet.

§ 16, stk.1., litra g

Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder

Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt under litra a-f.

Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter nævnt i lovens § 16, stk. 1, litra g, men der kan godt ydes godtgørelse.

Byrådet har besluttet, at der kan ydes godtgørelse i forbindelse med mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger og repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning af Byrådet eller dets udvalg.

Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt hverv. Der skal således være tale om et reelt konstateret tab i forhold til det enkelte møde mv.

Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor byrådsmedlemmet er nødt til at tage fri for at varetage det kommunale hverv. Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde. Derimod vil forberedelsestid i forbindelse med møder mv. ikke kunne indgå i beregningen.

Tiden mellem møder på samme dag kan normalt ikke medregnes ved opgørelsen. Dette gælder dog ikke, hvor medlemmet ikke kan nå at vende tilbage til arbejdsstedet.

Der kan maksimalt pr. dag udbetales det femdobbelte af det diætbeløb, som indenrigsministeren fastsætter for møder af ikke over 4 timers-varighed. Det svarer pt. til 2.100 kr. Satsen reguleres hvert år den 1. januar.

Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v.

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste foregår ved, at der foretages indberetning herom på en særlig blanket for 1 måned ad gangen.

Lønmodtagers dokumentation

Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for lønmodtageren sker i form af en skriftlig underskrevet erklæring fra arbejdsgiveren med oplysning om timeløn og løntræk svarende til det beløb, der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste for.

Selvstændiges dokumentation

Som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende skal foreligge skriftlig tro og love erklæring om indtægtstabets størrelse suppleret med enten en revisor-erklæring eller anden sandsynliggørelse for tabet. Det er tilstrækkeligt med én revisorerklæring/sandsynliggørelse af tabet ved valg af tabt arbejdsfortjeneste i hver byrådsperiode under forudsætning af, at der ikke er ændringer i indtægtstabet. Det påhviler den selvstændige at foretage en kritisk vurdering af, om den medgåede tid til varetagelsen af det kommunale hverv rent faktisk har medført tab af erhvervsindtægter. Her tænkes særligt på aften- og weekendaktiviteter.

3.1. Møder m.v.

I forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i de møder m.v. der er nævnt i styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-f, ydes der følgende godtgørelser:

a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet
b) godtgørelse for dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og
c) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.

3.2. Andre aktiviteter

Der tillægges derudover byrådsmedlemmer godtgørelse som nævnt under 3.1 a)-c) i forbindelse med udførelse af de under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra g nævnte aktiviteter:

 • mødeforberedelse, herunder formøder,
 • dialogmøder mellem borgmester, udvalgsformand, kommunaldirektør og direktør m.v.
 • møder i underudvalg der er nedsat efter lovens § 17, stk. 4,
 • deltagelse i Trekantområdet Danmarks mødeaktivitet,
 • deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer samt indvielser i forbindelse med anlæg af veje i Kolding Kommune og lign.,
 • deltagelse i brugerråd og bestyrelser m.v. ved kommunale institutioner,
 • deltagelse i borgermøder arrangeret af kommunen,
 • kommunale konkurrencer og lignende,
 • deltagelse i erhvervsdelegationer,
 • besigtigelser og åstedsforretning,
 • studieture og venskabsbybesøg,
 • tilsynsforretninger,
 • deltagelse i institutionsbesøg og virksomhedsbesøg,
 • deltagelse i repræsentativt arbejde.

Der kan ikke ydes godtgørelse til befordring udover de af Kolding Byråd vedtagne aktiviteter som nævnt ovenfor, medmindre Kolding Byråd træffer beslutning herom efter styrelseslovens § 16, stk. 11.

Uden for litra g falder deltagelse i sociale arrangementer og politiske møder, herunder vælgermøder. Der vil ved deltagelse i sådanne møder ikke kunne ydes godtgørelse.

Som politiske møder betragtes ikke formøder i de politiske grupper, hvor dagsordner til udvalgsmøder og Byrådsmøder drøftes.

Der ydes desuden befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

Vedrørende befordringsgodtgørelse

Det er en grundlæggende betingelse for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at der er tale om udgifter afholdt i forbindelse med det kommunalpolitiske arbejde, dvs. udgifter i forbindelse med de møder mv., der er beskrevet i styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-g.

Der ydes som udgangspunkt godtgørelse af den faktiske udgift til befordring. Ved transport med offentligt transportmiddel refunderes den faktiske udgift. Ved anvendelse af eget transportmiddel anvendes de af Skatterådets fastsatte satser for kilometergodtgørelse.

Befordringsgodtgørelse tager først og fremmest sigte på transport fra bopælen og til det sted, hvor det kommunale hverv udføres.

Befordringsgodtgørelsen tager først og fremmest sigte på transport fra bopæl til det sted, hvor det kommunale hverv skal varetages. Der vil også være krav på godtgørelse af omkostninger til transport fra arbejdsstedet eller andet opholdssted (fx sommerhus) til mødestedet, også selv om arbejdsstedet ligger uden for kommunen.

Det afgørende er, om det under hensyn til transporttiden og udgifterne er naturligt, at den pågældende deltager i mødet. Hvis der er mødepligt, vil der som hovedregel være pligt til at yde godtgørelse, mens der omvendt som udgangspunkt ikke vil være pligt til at yde godtgørelse, hvis der ikke er mødepligt. Høje omkostninger til befordring kan dog føre til, at der ikke er hjemmel til at yde godtgørelse, selv om der er mødepligt.

Firmabil

Byrådsmedlemmer med en sædvanlig firmabil-ordning, der også omfatter driftsudgiften har ikke krav på at få udbetalt befordringsgodtgørelse for varetagelse af deres kommunale hverv, da de pågældende ikke har haft nogen kørselsudgift.

60-dages-reglen

60-dages-reglen betyder, at udbetaling af befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads er skattefri de første 60 dage inden for 12 måneder. Arbejdsplads forstås her som det sted, hvor byrådsmedlemmet deltager i møder i forbindelse med varetagelse af sit kommunale hverv. Foregår disse møder på forskellige lokaliteter gælder der en 60-dages regel for hvert sted.

Vedrørende godtgørelse for fravær fra hjemstedet:

Godtgørelse for fravær fra hjemstedet ydes med henblik på at godtgøre nødvendige merudgifter, som følger af, at et byrådsmedlem i forbindelse med varetagelse af et kommunalt hverv er tvunget til at opholde sig borte fra hjemmet. Udgifter til overnatning kan således kun dækkes, hvis overnatning er nødvendig under hensyn til en fornuftig varetagelse af hvervet.

Der ydes rejse- og befordringsgodtgørelse efter de til enhver tid af Skatterådet fastsatte regler og satser. Udgifter til logi dækkes efter dokumentation eller med det af Skatterådet fastsatte beløb pr. døgn uden dokumentation.

Der henvises til kommunens regler for rejsevirksomhed.

Vedrørende udgifter forbundet med et handicap.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at fysisk handicappede byrådsmedlemmer i videst muligt omfang kan deltage på samme vilkår som andre byrådsmedlemmer.

Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt.

Vedrørende udgifter til pasning af syge, nære pårørende.

Et byrådsmedlem har krav på godtgørelse af dokumenterede udgifter til pasning af syge, nære pårørende, som det må anses som nødvendigt for medlemmet at afholde i forbindelse med deltagelse i møder.

Det er en forudsætning at medlemmet normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder mv. er nødsaget til at afholde udgifter til anden pasning. ”Nære pårørende” forstås som forældre, børn, søskende, ægtefælle eller samlever.

3.3. Anden støtte

Byrådsmedlemmerne får abonnement på ét dagblad, tidsskriftet Danske Kommuner samt fagtidsskrifter efter nærmere protokollerede beslutninger i de respektive udvalg.

Der stilles mobiltelefon, Ipad og printer, samt eventuelt bærbar PC til rådighed for byrådsmedlemmerne til brug for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.

Ved udtræden af Byrådet værdiansættes installationerne, hvorefter der gives det udtrædende medlem mulighed for at erhverve installationerne til den fastsatte pris.

Vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette.

Ved fravær pga. helbredstilstand, graviditet og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

5.1. Diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Reglerne om vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv efter valg af eller anmodning fra Byrådet, findes i styrelseslovens § 16a.

Der tillægges ikke-byrådsmedlemmer diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de i styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-f nævnte møder, som beskrevet ovenfor i afsnit 2.

Dokumentationen for tabt arbejdsfortjeneste er den samme for ikke-byrådsmedlemmer som for byrådsmedlemmer, jf. ovenfor i afsnit 2.

Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. I det omfang særlovgivningens bestemmelser ikke er udtømmende, suppleres de af dette regulativ.

Størrelsen af diæter og tabt arbejdsfortjeneste fastsættes og ydes efter de af Økonomi- og Indenrigsministeren til enhver tid fastsatte regler.

5.2. Godtgørelse

I forbindelse med deltagelse i de i § 16, stk. 1, litra a-c nævnte møder, se ovenfor i afsnit 2, ydes der til ikke-byrådsmedlemmer:

 • befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet,
 • godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap,
 • godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende og
 • godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i afsnit 3.

Der tillægges tillige godtgørelse for deltagelse i seminarer jf. § 9a i styrelsesloven, deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42c i styrelsesloven og for varetagelse af kommunale hverv efter anmodning af Byrådet eller dettes udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.

Ikrafttræden

Regulativet træder i kraft den 30. januar 2018.

Således vedtaget i Byrådet den 30. januar 2018

P.B.v.

(Sign.) Jørn Pedersen borgmester

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommune

§ 1. Kolding Byråd består af 25 medlemmer.
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse, i det følgende kaldet styrelsesloven.

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, i det følgende kaldet forretningsordenen, jf. styrelseslovens § 2.

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.
Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.
Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet og byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomiudvalget
 2. Arbejdsmarkedsudvalget
 3. Børne- og Uddannelsesudvalget
 4. Fritids- og Idrætsudvalget
 5. Kulturudvalget
 6. Lokaldemokratiudvalget
 7. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
 8. Seniorudvalget
 9. Social- og Sundhedsudvalget
 10. Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
 11. Teknik- og Klimaudvalget

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til et andet udvalg, Byrådet eller en anden myndighed, kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage
denne med en begrundelse for sit standpunkt, jf. styrelseslovens § 20, stk. 3.

§ 8. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 10 af byrådets øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af Kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
Stk. 4. Udvalget varetager Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver, herunder bidrag til den regionale udviklingsplan og udarbejdelse af en bypolitik. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.
Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • udlejning af Kommunens faste ejendomme, herunder boliger og lokaler, forpagtning af jorder m.m., med mindre opgaven ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til et andet udvalg
 • erhvervspolitiske forhold
 • indretning af Kommunens borgerservice
 • beredskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der er henlagt til umiddelbar forvaltning i Beredskabskommissionen
 • kommunale opgaver i henhold til lovgivningen om offentlige registre
 • vedligeholdelse af Kommunens bygninger med tilhørende anlæg samt tilvejebringelse af nødvendigt projektmateriale for bygge- og anlægsarbejder og gennemførelse af godkendte projekter vedrørende samme
 • udarbejdelse af erhvervs- og vækststrategi for Kolding Kommune
 • identificering og prioritering af fokus- og indsatsområder for realisering af kommunens vækststrategi
 • sager i medfør af lov om erhvervsfremme
 • opfølgning på den indgåede kontrakt om varetagelse af Kolding Kommunes erhvervsfremmeaktiviteter
 • Kommunens bidrag til den regionale udviklingsplan
 • Kommunens bidrag til den regionale erhvervsfremmestrategi
 • udarbejdelse af international strategi for Kolding Kommune
 • internationale relationer
 • samordning af Kommunens kontakt til internationale fora og organisationer af lokal og regional karakter
 • samarbejde med Kommunens venskabsbyer
 • støtte til venskabsbyaktiviteter

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.
Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 9. Økonomiudvalget fastsætter regler om 

 • forvaltning af kommunens ejerinteresser i juridiske personer
 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 10
 • i hvilket omfang Kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af Kommunens indkøbsfunktioner
 • sags- og projektstyring af kommunens bygge- og anlægsarbejder
 • forvaltning af tilsynsopgaver i henhold til fondslovgivningen
 • kommunens almindelige PR- og informationsvirksomhed
 • procedurer for persondatalovens efterlevelse ved Kolding Kommune
 • Kolding Kommunes anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
 • den forvaltningsprocesuelle virksomhed i forvaltningerne

§ 10. Økonomiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at der er etableret de fornødne procedurer for såvel finansiel som operationel risikostyring og interne kontroller indenfor alle forvaltningsgrene
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • at Kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Fritids- og Idrætsudvalget
 • Kulturudvalget
 • Lokaldemokratiudvalget
 • Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
 • Seniorudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
 • Teknik- og Klimaudvalget

§ 11. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgsområde, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31a.

§ 12. De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

§ 13. De stående udvalg tilvejebringer inden for hvert sit forvaltningsområde nødvendigt projektmateriale for forestående bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med de af Økonomiudvalget i henhold til § 9 fastsatte regler. Endvidere forestår de stående udvalg inden for hvert sit forvaltningsområde gennemførelsen af godkendte bygge- og anlægsprojekter.
Stk. 2. De stående udvalg har den umiddelbare forvaltning af kommunens faste ejendomme, som er henlagt til udvalgets forvaltningsområde i henhold til særlig beslutning i Byrådet, jf. dog § 8, stk. 5.
Stk. 3. De stående udvalg står for udlån og udleje af lokaler, bygninger og anlæg, der er henlagt til udvalgets forvaltningsområde i overensstemmelse med Kommunens regler herom.
Stk. 4. Koordination af Kommunens samlede ansvar for sundhedsopgaver varetages af Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor alle øvrige stående udvalg skal samordne sundhedsinitiativer og forvaltningsopgaver med dette udvalg. Det enkelte stående udvalgs sundhedsopgaver varetages selvstændigt indenfor rammerne af Byrådets overordnede sundhedspolitik.
Stk. 5. Koordinationen af Kommunens overordnede samarbejde med foreningen Trekantområdet Danmark varetages af Økonomiudvalget. Hvert enkelt stående udvalg varetager samarbejdet inden for eget område med foreningen Trekantområdet Danmark.

§ 14. De stående udvalg varetager forvaltningen af tilsynsopgaver i henhold til fondslovgivningen for de fonde, som Byrådet ved særlig beslutning har henlagt til udvalget.

§ 15. De stående udvalg fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk.3, samt bidrag til Kommunens opgaver i henhold til styrelseslovens §§ 62-62c.

§ 16. De stående udvalg varetager Kommunens ejerinteresser inden for eget forvaltningsområde gennem forvaltning af kapitalandele og repræsentationsrettigheder i juridiske personer efter regler fastsat af Økonomiudvalget i henhold til § 9.

§ 17. Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på beskæftigelses- og integrationsområdet efter nedenstående lovgivning, eller senere lovgivning der måtte erstatte denne:

 • lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • lov om aktiv socialpolitik
 • lov om sygedagpenge
 • lov om integration af udlændinge i Danmark
 • lov om kompensation til handicappede i erhverv m.m.
 • lov om individuel boligstøtte kap. 10 - 11
 • lov om erhvervsgrunduddannelse
 • lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende de i stk. 2 beskrevne sagsområder samt opgaver vedrørende Koldings Arbejdsmarkedsråd og Multikulturelt Forum.
Stk. 4. Udvalget forhandler forsyningsaftaler med Regionsrådet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.
Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 

 • sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 8
 • politikker inden for udvalgets område
 • anlægsplaner
 • takster

§ 18. Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner og i sager om enkeltpersoner og varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver vedr. nedennævnte lovgivning samt opgaver, der naturligt har tilknytning til området.

 • lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
 • lov om folkeskolen
 • lov om ungdomsskoler
 • lov om specialundervisning for voksne
 • lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
 • lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
 • lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., § 10 (LBK nr. 437 af 8/5 2017)
 • lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), §45 a om daghøjskoler (LBK nr. 854 af 11/7 2011)
 • lov om produktionsskoler, §§ 4, 9 og 13 (LBK nr. 97 af 26/1 2017)
 • lov om friskoler og private grundskoler, § 17, stk. 5, og § 23 (LBK nr. 166 af 25/2 2013)
 • lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 16 (LBK nr. 749 af 21/6 2017)

Stk. 3. Udvalget forhandler forsyningsaftaler med Regionsrådet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 8
 • anlægsplaner
 • takster

§ 19. Fritids- og Idrætsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver indenfor nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil.

lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), med undtagelse af daghøjskolevirksomhed

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet omsektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 8

 • anlægsplaner
 • takster

Stk. 4. Udvalget varetager endvidere

 • udarbejdelse af fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik for Kolding Kommune
 • drift af bygninger og anlæg inden for udvalgets forvaltningsområde
 • drift og vedligeholdelse af Kommunens Uddannelsescenter og andre tilsvarende lokaler, der ikke er henlagt under andre stående udvalg
 • drift og vedligeholdelse af fritids- og idrætsfaciliteter og anlæg inden for udvalgets område
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, der er henlagt til udvalgets forvaltningsområde
 • udlån af øvrige privatejede/selvejende institutioners lokaler med hvem, der er indgået aftale
 • fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • samarbejde med fritids- og idrætsforeninger, private og selvejende institutioner med fritids- og idrætsformål herunder lystbådehavne

§ 20. Kulturudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver indenfor nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil.

 • Folkebiblioteksloven
 • Museumsloven
 • Teaterloven med undtagelse af børneteatervirksomhed i folkeskolen
 • Biografloven
 • Lov om musik (Kolding Musikskole)
 • Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed herunder kommunal støtte tilmedievirksomhed

Stk. 3. Udvalget forhandler indgåelse af kulturaftaler i henhold til lov om regionale kulturaftaler, med henblik på forelæggelse for Byrådet.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 8
 • anlægsplaner
 • takster

Stk. 5. Udvalget varetager endvidere

 • udarbejdelse af kulturpolitik for Kolding Kommune
 • kommunens interesser i Skamlingsbanke-selskabet
 • kunstnerisk udsmykning af Kommunens bygninger, parker og pladser m.v. med undtagelse af udsmykning efter gældende regler om udsmykning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på kommunale ejendomme
 • drift af bygninger og anlæg inden for udvalgets forvaltningsområde
 • drift og vedligehold af Nicolai Kultur inkl. Billedskolen og Legeparken, Godset inkl. Kvarterhuset, Christiansfeldcentret, Stadsarkivet, Kolding Musikskole og Koldingbibliotekerne
 • kommunens samarbejde med selvejende institutioner, foreninger eller individer, der udøver kulturelle aktiviteter og virksomhed
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, der er henlagt til udvalgets forvaltningsområde
 • udlån af øvrige privatejede/selvejende institutioners lokaler med hvem, der er indgået aftale
 • cirkusforhold.

§ 21. Lokaldemokratiudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2 Udvalget understøtter Byrådets ønske om med udgangspunkt i borgerens centrum, at understøtte og aktivere de ressourcer, som lokalsamfundene rummer, så hele kommunen bliver et endnu bedre sted at bo og leve. Lokaldemokrati, medborgerskab og en styrket dialog mellem borgere, civilsamfund og kommune er et væsentlig element i den fortsatte udvikling af lokalområderne.

Stk. 3 Udvalget varetager opgaven med at videreudvikle dialogen og afprøve nye former for borgerinddragelse og deltagelse. Dette foregår i samarbejde med de øvrige stående udvalg.
Arbejdet består herunder i:

 • Administration af landsby-, centerby- og bydelssamarbejde
 • Støtte til private initiativer til fremme af lokalområdernes funktionalitet herunder borgerplaner i Vamdrup og Lunderskov
 • Støtte til etablering og drift af offentlige og private netværk i de enkelte lokalområder
 • Planer og koordinering af landsbyfælleskaber
 • Indhente inspiration og ny viden om samskabelsesprocesser
 • Afprøve nye samarbejdsformer, herunder frivillighedsmodeller, dialogmetoder og designprocesser.

§ 22. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver indenfor nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil:

 • planloven og anden arealanvendelseslov, som ikke er henlagt til Økonomiudvalget jf. § 8.
 • byggeloven, herunder støtte til ejere af fast ejendom
 • byfornyelsesloven
 • udstykningsloven
 • lov om sommerhuse og campering m.v.
 • lov om beskyttelsesrum
 • lov vedrørende boliger opført med offentlig støtte
 • naturbeskyttelsesloven
 • miljømålsloven
 • miljøloven med undtagelse af spildevandsområdet
 • miljøskadeloven
 • varmeforsyningsloven
 • vandløbsloven
 • lov om kystbeskyttelse
 • lov om beskyttelse af havmiljøet
 • lov om forurenet jord
 • lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
 • lov om miljøbeskyttelse, administration af skadedyrsbekæmpelse
 • lovgivning samt tiltag inden for klima og bæredygtighed
 • lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • lokalplaner og kommuneplantillæg med væsentlig offentlig interesse, i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
 • sektorplaner under udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
 • anlægsplaner
 • takster

Stk. 4. Udvalget varetager endvidere

 • drift og vedligeholdelse af vandløb
 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • forslag til og endelig vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg, der følger en lokalplan, hvor planerne ikke har væsentlig offentlig interesse
 • administration af lejeloven
 • formidlings- og outdooraktiviteter i tilknytning til ovenstående lovgivningsområder
 • Naturpark Lillebælt

Stk. 5. Udvalget har til opgave at arbejde for at sikre et tilstrækkeligt udbud af boliger generelt set - herunder til flygtninge.

§ 23. Seniorudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner i henhold til nedenstående bestemmelser i lov om social service og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte dette:

 • § 79 om tilskud til aktiverende tilbud og § 79a om forebyggende hjemmebesøg.
 • § 81a om værdighedspolitik.
 • kapitel 16 om personlig og praktisk hjælp med undtagelse af §§ 96, 97 og 99.
 • § 85 i det omfang ydelsen tildeles borgere, der har tættest tilknytning til Seniorudvalgets område (over 67 år)
 • § 112 i det omfang der er tale om inkontinenshjælpemidler eller nødkald
 • § 117 om støtte til individuel befordring
 • § 119 om pasning af døende
 • § 122 om sygeplejeartikler ved pasning af døende
 • anmodning om iværksættelse af værgemål for beboere på institutioner på Seniorudvalgets område, samt for borgere, der udelukkende har kontakt til seniorområdet
 • anmodning om iværksættelse af værgemål for øvrige folkepensionister, dog ikke folkepensionister, der bor på institutioner på Socialudvalgets område samt Socialøkonomi, Fysisk Handicap og Hjælpemiddeludvalgets område.
 • visitation til boliger efter §§ 192 og 192a om plejehjem og ældreboliger, samt visitation til ydelser knyttet til boformen
 • tilbudsportal, tilsyn og magtanvendelse i det omfang boligerne hovedsageligt er oprettet til målgrupper under Seniorudvalgets område.
 • § 98 ydelser i det omfang der er tættest tilknytning til Seniorudvalgets områder (over 67 år)
 • handicapkørsel § 11 i Lov om Trafikselskaber.
 • bevilling af lægekørsel og kørsel til speciallæge efter sundhedslovens § 170
 • sundhedslovens bestemmelser vedr. hjemmesygepleje (kapitel 38)
 • sundhedsberedskab efter sundhedslovens § 210
 • visitation til omsorgstandpleje efter sundhedslovens § 131

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de under stk. 2 nævnte opgaver, samt opgaver vedrørende:

 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • opgaver vedrørende Ældrerådet
 • samarbejde med private og selvejende institutioner, samt deltagelse i fælleskommunale selskaber og Offentlig-Private Partner- og udviklingsselskaber indenfor udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget forhandler forsyningsaftaler med Regionsrådet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og indstillinger til Byrådet om

 • sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
 • takster
 • anlægsplaner

§ 24. Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner i henhold til nedenstående bestemmelser i lov om social service og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte denne i det omfang ydelsen tildeles borgere i det omfang ydelsen tildeles borgere, der har tættest tilknytning til udvalgtes område:

 • § 32 og 32 a i lov om social service om hjemmetræning
 • § 41 i lov om social service om merudgifter
 • §§ 42 og 43 i lov om social service om tabt arbejdsfortjeneste
 • §§ 44 og 45 om personlig hjælp og ledsagelse
 • kapitel 11 og 12 i lov om social service om særlig støtte og tilbud til børn
 • § 80 i lov om social service om husvilde
 • §§ 82 a - 82 d i lov om social service om tidlig forebyggende indsats
 • §§ 84, 85 og 86 i lov om social service (afløsning/aflastning, socialpædagogisk bistand og genoptræning)
 • § 97 i lov om social service om ledsagelse
 • § 99 i lov om social service om støtte- og kontaktperson
 • § 100 i lov om social service om merudgifter
 • kapitel 18 i lov om social service om behandling
 • kapitel 19 i lov om social service om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
 • kapitel 20 i lov om social service om botilbud
 • anmodning om iværksættelse af værgemål i det omfang denne opgave ikke er henlagt til Seniorudvalget eller Socialøkonomi, Fysisk Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
 • integrationslovens § 42
 • tilbudsportal, tilsyn og magtanvendelse i det omfang boligerne hovedsageligt er oprettet til målgrupper under Social- og Sundhedsudvalgets område
 • forebyggelse og sundhedsfremme efter sundhedslovens kapitel 35
 • forebyggende sundhedsydelser til børn og unge efter sundhedslovens kapitel 36
 • tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37 med undtagelse af visitation til omsorgstandpleje efter § 131
 • genoptræning og vederlagsfri fysioterapi sundhedslovens kapitel 39 og 39 a
 • alkoholmisbrug efter sundhedslovens kapitel 40
 • stofmisbrug efter sundhedslovens kapitel 41
 • befordringsgodtgørelse til genoptræning efter sundhedslovens § 140, jf. § 172
 • aktivitetsafhængige bidrag fra kommunen til regionen (aktivitetsbestemt medfinansiering), jf. §§ 13-14a i lov om regioners finansiering
 • sundhedsaftaler efter sundhedslovens kapitel 62
 • sundhedslovens bestemmelser om kvalitetsudvikling og IT (§ 193), forskning (§ 194), indberetning til centrale sundhedsmyndigheder (§ 195), utilsigtede hændelser (§ 198), sundhedsberedskab (§ 210), hospice (§ 238)

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • de under stk. 2 nævnte områder
 • opgaver vedrørende Kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde Kommunens forpligtelser efter sociallovgivningen og som ikke er henlagt til andre udvalg
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • opgaver vedrørende Udsatterådet.

Stk. 4. Udvalget tager initiativ til at udarbejde forslag til en sammenhængende børnepolitik jf. lov om social service § 19, stk. 2 i samarbejde med Børne- og Uddannelsesudvalget.

Stk. 5. Udvalget godkender udviklingsstrategi og styringsaftale indgået i KKR Syddanmark samarbejdet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget
 • anlægsplaner
 • takster

§ 25. Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner i henhold til nedenstående bestemmelser i lov om social service og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte denne i det omfang ydelsen tildeles borgere, der har
tættest tilknytning til udvalgets område:

 • §§ 82 a, 82 b og § 82 d i lov om social service om tidlig forebyggende indsats
 • §§ 84 og 85 i lov om social service (afløsning/aflastning, socialpædagogisk bistand)
 • § 96 i lov om social service om tilskud til borgerstyret personlig assistance
 • §§ 97 og 98 i lov om social service om ledsagelse og kontaktperson
 • kapitel 19 i lov om social service om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
 • kapitel 20 i lov om social service om botilbud
 • §§ 112 -116 i lov om social service om hjælpemidler og boligindretning
 • § 118 i lov om social service om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
 • kapitel 24a i lov om social service om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger
 • tilbudsportal, tilsyn og magtanvendelse, i det omfang boligerne hovedsageligt er oprettet til målgrupper under Socialøkonomi, Fysisk Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område
 • anmodning om iværksættelse af værgemål for beboere på institutioner på Socialøkonomi, Fysisk Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område, samt for borgere, der udelukkende har kontakt til handicapområdet

Stk. 3. Udvalget har ansvaret for

 • udvikling af socialøkonomi, samt
 • for videreudvikling af strategi for socialøkonomi

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • de under stk. 2 nævnte områder

§ 26. Teknik- og Klimaudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver indenfor nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil

 • taxiloven
 • lov om trafikselskaber, kollektiv trafik
 • lov om affald
 • lov om offentlige veje
 • lov om private fællesveje
 • vandsektorloven
 • vandforsyningslovgivningen
 • spildevandsområdet under miljøloven

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
 • anlægsplaner, herunder byggemodning
 • takster

Stk. 4. Udvalget varetager endvidere

 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af rekreative områder, herunder parker med undtagelse af Geografisk Have og Legeparken
 • udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for udvalgets områder.

§ 27. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Børne- og Uddannelsesudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget modtager et vederlag, som udgør 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Fritids- og Idrætsudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,01 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Kulturudvalget modtager et vederlag, som udgør 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Kulturudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,01 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Lokaldemokratiudvalget modtager et vederlag, som udgør 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,01 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Plan-, Bolig og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Plan-, Bolig og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Seniorudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Seniorudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Socialudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for Socialøkonomi, Fysiske Handicap- og Hjælpemiddeludvalget modtager et vederlag, som udgør 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget modtager et vederlag, som udgør 4,01 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Formanden for Teknik- og Klimaudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Teknik- og Klimaudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 11. Formanden for Børn- og Unge-udvalget - nedsat i medfør af § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 12. Næstformanden for Økonomiudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 13. Den i stk. 1-12 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

§ 28. Et medlem, der på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf.
§ 27, stk. 1-11.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

§ 29. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, styrelsesplanen 2014-2017, som vedtaget i Byrådets møder den 25. november 2013 og 1. december 2013 med senere ændringer.

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Styrelsesvedtægten og vedtægtsændringer skal sendes til Statsforvaltningen Syddanmark.


P.B.v.

Jørn Pedersen
Formand

Vedtaget i møder den 24. november og 1. december 2017.

Ændring af § 27, stk. 1, vedtaget i møder den 18. december 2018 og 29. januar 2019.

P.B.v.

Jørn Pedersen
formand

Politisk repræsentation under udvalgene

Kommunernes Landsforening

Adr.: Weidekampsgade 10, 2300 København S.
E-mail: kl@kl.dk

I henhold til § 4, stk. 1, i love af 8. april 2005 for Kommunernes Landsforening vælger Byrådet efter forholdstalsvalgmåden delegerede samt stedfortrædere for disse til landsforeningens ordinære og ekstraordinære delegeretmøder.

12 stemmeberettigede delegerede (1 for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen) samt stedfortrædere er udpeget for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021:

Delegerede

Personlige stedfortrædere

(V) Jørn Pedersen

(V) Asger Christensen

(V) Ole Alsted

(V) Tanya Buchreitz Løwenstein

(V) Birgitte Kragh

(V) Yrsa Mastrup

(B) Merete Due Paarup

(V) Michael Krogh

(V) Trille Nikolajsen

(V) Jakob Ville

(A) Hamlaoui Bahloul

(A) Elvis Comic

(A) Poul Erik Jensen

(A) Per Bødker Andersen

(L) Hanne Dam

(V) Henrik Nielsen

(O) Kristina Jørgensen

(O) Søren Rasmussen

(F) Jesper Elkjær

(V) Tobias K. J. Jørgensen

(F) Hans Holmer

(F) Mette Voss

(Ø) Benny Dall

(V) Eea Haldan Vestergaard

Kommunernes Landsforenings repræsentantskab

Borgmesteren er født medlem af repræsentantskabet.
Iflg. § 13 i KL's love udpeges en stedfortræder for borgmesteren.

Født medlem

Stedfortræder

Borgmester Jørn Pedersen

(O) Søren Rasmussen  

 

 

 

Billund Lufthavn A/S, generalforsamlingen

info@bll.dk

Stemmeberettiget aktionærrepræsentant (stemmebefuldmægtiget) ved generalforsamlingen udpeget i henhold til § 9 i selskabets vedtægter af 10. maj 1996 med senere ændringer.

(V) Jørn Pedersen

Aktionæroverenskomst

Vedtægter: Billund Lufthavn A/S


Business Kolding, Advisory Board

Adr.: Pakhuset, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding


Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til stk. 9 i fondens vedtægter af 6. april 2020:

Medlemmer:

Personlige stedfortrædere:

(A) Poul Erik Jensen

(A) Elvis Comic

(O) Kristina Jørgensen

(O) Molle Lykke Nielsen

(V) Jørn Pedersen

(V) Ole Alsted


Vedtægter (af 6. april 2020)


Foreningen Business Kolding, repræsentantskabet

Adr.: Business Kolding, Pakhuset, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding


Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til stk. 3 i foreningens vedtægter af 1. januar 2020.


(A) Poul Erik Jensen

(B) Merete Due Paarup

(F) Hans Holmer

(O) Kristina Jørgensen

(V) Jørn Pedersen

(Ø) Benny Dall


Erhvervenes Hus, Den selvejende institution, bestyrelsen.

Adr.: Pakhustorvet 4, 6000 Kolding


Udpeget som observatør uden stemmeret i henhold til stk. 3 i foreningens vedtægter af 1. januar 2020:


Kommunaldirektøren


Foreningen Business Koldings vedtægter


Fonden Vranderup Østergård, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: Kolding Herreds Landbrugsforening, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding

Kontaktperson: (B) Merete Due Paarup, stedfortræder: (V) Asger Christensen

Fundats for Fonden Vranderup Østergård

Kolding Lufthavn, Vamdrup, Fonden, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: ekvd@post.tele.dk, Koldingvej 16, 6580 Vamdrup


Udpeget i henhold til § 4 i fondens fundats af 1. januar 2007:


(A) Poul Erik Jensen


Vedtægter: Koldingegnens Lufthavn


Fonden til bevarelse af naturen i Kühls Lund, reg. nr. 14265, fondsbestyrelsen

Adr.: Kolding Kommune, Rådhuset, 6000 Kolding


I henhold til § 7 i fondens vedtægter af 5. februar 1991 ledes fonden af en bestyrelse bestående af Økonomiudvalget:


Økonomiudvalgets medlemmer er fødte medlemmer.

Vedtægter: Fonden til bevarelse af naturen i Kühls Lund


Syddansk kontor i Bruxelles, repræsentantskabet

E-mail: gwa@southdenmark.be

Bemydiget til at afgive stemme på generalforsamlingen i Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark:

(V) Asger Christensen


Repræsentanter uden stemmeret:


(A) Per Bødker Andersen

(F) Jesper Elkjær


Vedtægter

Syddansk kontor i Bruxelles

Syddansk kontor i Bruxelles - tillæg


Politisk følgegruppe for Trekantområdet (cirkulær økonomi):

(A) Hamlaoui Bahloul

(V) Eea Haldan Vestergaard

Politisk følgegruppe for Trekantområdet (erhvervsudvikling):

(B) Merete Due Paarup

(F) Hans Holmer

Politisk følgegruppe for Trekantområdet (arbejdsmarked og uddannelse):

(A) Poul Erik Jensen

(V) Michael Krogh

Politisk følgegruppe for Trekantområdet (infrastruktur og forsyning):

(V) Jakob Ville

(O) Molle Lykke Nielsen

Politisk følgegruppe for Trekantområdet (bosætning og oplevelser)

(F) Jesper Elkjær

(B) Merete Due Paarup

Fonden til bevarelse af Aller Mølledam, bestyrelsen

Adr.: Kaj Paaske, Kongensgade 31, 6070 Christiansfeld


Kontaktperson: (V) Tobias K. J. Jørgensen


Fundats for Fonden til bevarelse af Aller Mølledam


Fonden Harteværket, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: TRE-FOR El-net A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding


Udpeget i henhold til § 6 i institutionens vedtægteraf 9. oktober 2007:


(V) Birgitte Kragh

(A) Hamlaoui Bahloul

Jakob Sønderskov Weber By- og Udviklingsforvaltningen

Lisbet Holten Lambert, By- og Udviklingsforvaltningen


Vedtægt: Fonden Harteværket


Brugerrådet for Naturstyrelsen, Trekantsområdet

Adr.: Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet, Gjøddinggård, Førstballevej 2, Randbøl
E-mail: tre@nst.dk

Udpeget - efter i henhold til Retningslinjer for Brugerråd:


(A) Elvis Comic

Områdechef By- og Udviklingsforvaltningen: Inger Birkebæk Madsen


Kolding Grønne Fond, bestyrelsen

Adr.: Mogens Westen, e-mail: mbw@mogenswesten.dk

Udpeget i henhold til § 7 i fondens vedtægter af 27. januar 1997:

(V) Birgitte Kragh

(F) Margit Vestbjerg


Vedtægt: Kolding Grønne Fond


Naturpark Lillebælt, Forretningsudvalget (sidder samtidig i Naturparkrådet)

1 medlem fra Kolding Kommune (formand i 2018):


(V) Eea Haldan Vestergaard


Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS), bestyrelsen

Det er aftalt, at TRE-FOR stiller forslag om det ene medlem og den ene suppleant til bestyrelsen for TVIS.


Udpeget i henhold til § 7.2 og 7.5 i selskabets vedtægter af 28. november 1997 med seneste ændringer af 19. januar 1999 og 12. december 2008:

Medlemmer:

Stedfortrædere:

Morten Hansen,
Fjordvej 117, Kolding

Anker Klaaby
Midtvej 3, Sdr. Stenderup

(B) Merete Due Paarup

(V) Asger Christensen

 

Vedtægt: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S


Domea Kolding, Lunderskov-Kolding, bestyrelsen

Udpeget i henhold til § 11, stk. 1, i selskabets vedtægter af 28. september 2017:

Medlem: (V) Eea Haldan Vestergaard
Stedfortræder: (B) Merete Due Paarup

Vedtægt: Domea Kolding


Arbejdernes Andels-Boligforening Kolding

Adr.: Engstien, 6000 Kolding

E-mail: info@bovia.dk

Udpeget i henhold til § 12, stk. 1, i selskabets vedtægter af 25. maj 2010:

Medlem: (F) Hans Holmer

Stedfortræder: (F) Mette Voss

Vedtægter

Fælleskøkkenet Elbo I/S

Adr.: Tingvejen 31, 7000 Fredericia

Udpeget i henhold til punkt 7 i interessentskabskontrakten.

Medlemmer:

Personlige stedfortrædere:

(V) Ole Alsted

(V) Birgitte Kragh

(A) Per Bødker Andersen 

(A) Hamlaoui Bahloul

Interessentskabskontrakt om Fælleskøkkenet Elbo I/S

Styregruppen for Dreyershus

(V) Tobias Jørgensen

(V) Trille Nikolajsen

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A, bestyrelsen

Adr.: Ravnhavevej 2A, 6070 Christiansfeld

E-mail: christiansfeld@fjernvarme.net

Udpeget i henhold til § 8, stk. 2, i selskabets vedtægter af 26. september 2011:


(B) Helge Mariegaard


Vedtægt: Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A.


Dansk Affaldsforening

mail@danskaffaldsforening.dk

Stemmeberettiget repræsentant udpeget i henhold til pkt. 6.2 i foreningens vedtægter af 10. maj 2016:

(A) Per Bødker Andersen

Deponi Syd I/S

E-mail: post@deponisyd.dk

Udpeget i henhold til stk. 7.2 og 7.3 i selskabets vedtægter af marts 2010

Medlem: (A) Per Bødker Andersen

Stedfortræder: (A) Poul Erik Jensen


Vedtægt: Deponi Syd I/S


Ejerforeningen Toldbodgade 10-12/Buen, generalforsamlingen

Adr.: By- og Udviklingsforvaltningen


Stemmeberettiget repræsentant ved generalforsamlingen udpeget i henhold til § 3 i foreningens vedtægter, godkendt i Byrådets møde den 23. april 2001:


Mette Pipper Bertelsen


Vedtægt: Ejerforeningen Toldbodgade/Buen


BlueKolding, generalforsamlingen

Adr.: Kolding Åpark 1 st. tv., Kolding
E-mail: kontakt@bluekolding.dk

Stemmeberettiget repræsentant til generalforsamlingen udpeget i henhold til pkt. 11 i selskabets vedtægter af 23. maj 2017.


Kommunaldirektør Thomas Boe


Den stemmebefuldmægtigede er forpligtet til at stille forslag om valg af nedenstående 5 medlemmer til


BlueKolding, bestyrelsen og bestyrelserne i koncernens datterselskaber

(V) Tanya Buchreitz Løwenstein

(V) Ole Alsted

(A) Per Bødker Andersen

(B) Jesper Elkjær

(O) Gunner Nielsen


Vedtægt: BlueKolding - BKholding


MOTAS - Modtagestation Syddanmark I/S - repræsentantskabet

Adr.: Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia


Udpeget i henhold til § 6.1 i selskabets vedtægter af 1. oktober 2007.

Medlem: (O) Molle Lykke Nielsen

Stedfortræder: (O) Kristina Jørgensen


Vedtægt: MOTAS


Sydtrafik, repræsentantskabet

Adr.: Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen

E-mail: post@sydtrafik.dk

Udpeget i henhold til § 8 i trafikselskabets vedtægter fra februar 2014:

(V) Jakob Ville


Vedtægter: Sydtrafik

 

Energnist, repræsentantskabet

Adr.: Energnist, Kolding Forbrændingsanlæg, Bronzevej 6, Kolding.
E-mail: energnist@energnist.dk

Udpeget i henhold til pkt. 10.1 i selskabets vedtægter gældende fra 1. januar 2018:

Medlem: (A) Per Bødker Andersen

Suppleant: (V) Eea Haldan Vestergaard

Designskolen Kolding, repræsentantskabet

Adr. Ågade 10, 6000 Kolding
E-mail: dk@designskolenkolding.dk


Udpeget i henhold til § 3 i henhold til skolens vedtægter af 14. september 1999:

(B) Merete Due Paarup


Vedtægt: Designskolen Kolding


Ejendomsselskabet Jernbanegade 25 (gl. bibliotek)

Adr.: Lars K. Mikkelsen, Søgade 12, 6000 Kolding.


Stemmeberettiget repræsentant til den stiftende generalforsamling i henhold til § 6.1 i selskabets vedtægter af 25. august 2008.


By- og udviklingsdirektøren

 

Ejerforeningen Slotsmøllen, generalforsamlingen

Henv.: Biblioteket

Udpeget i henhold til § 7 i foreningens vedtægter af 17. april 2004:


1 repræsentant fra Bibliotekets ledergruppe


Vedtægt: Ejerforeningen Slotsmøllen

Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamlingsbanke for de i modstandsbevægelsens Region III i kampen mod den tyske besættelsesmagt i 1940 - 1945 faldne kammerater, styrelsen

Adr.: Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, Odense Kaserne, Sdr. Boulevard 21, 5000 Odense C,


Udpeget i henhold til § 3 i Fondens vedtægter af 5. maj 2011:


(V) Michael Krogh (fra 1/4-18 - 31/3-22)

Vedtægt: Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamlingsbanken


Fælles Museumsmagasiner, Den selvejende institution, repræsentantskabet

Adr.: Maribovej 10, 7100 Vejle
E-mail: kons@konsv.dk


Udpeget i henhold til § 7 i institutionens vedtægter af 30. maj 2006:


(B) Jesper Elkjær

 

Geografisk Have, bestyrelsen

Adr.: Christian 4 Vej 23, 6000 Kolding


(B) Jesper Elkjær

(B) Merete Due Paarup


Jens Holms Biblioteksfond, bestyrelsen

Adr.: Biblioteket


Udpeget - blandt Kulturudvalgets medlemmer - i henhold til § 4 i fondens vedtægter af 25. oktober 1993:


(B) Jesper Elkjær

(V) Eea Haldan Vestergaard


Udpeget af Kulturudvalget:

a. Lars Thorup

b. Carsten Hove

c. Hanne Skov Bertelsen

Vedtægt: Jens Holms Biblioteksfond


Kolding Teaterforening, bestyrelsen

Thomas Vilrich (formand)

Adr.: Skovbrynet 1, 6000 Kolding
e-mail: teaterforening@comwell.com

Udpeget - efter anmodning fra formanden - i henhold til § 6 i foreningens vedtægter af 9. september 2010:


(A) Annie Terp Thomsen


Vedtægter: Kolding Teaterforening


Mungo Park, den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: Fredericiagade 1, 6000 Kolding

E-mail: mungoparkkolding@mungoparkkolding.dk

Udpeget efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 30. juni 2008:


(B) Merete Due Paarup

Søren Nielsen

Vedtægt: Mungo Park


Lunderskov Kommunes Lokalhistoriske Forening, bestyrelsen

Adr.: Vestergade 1, 6640 Lunderskov


Udpeget i henhold til § 6 i foreningens vedtægter af 24. februar 1993:


(V) Hans Peter Andersen

Vedtægt: Lunderskov Kommunes Lokalhistoriske Forening

Love: Lunderskov Kommunes Lokalhistoriske Forening


Museet på Koldinghus, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: Koldinghus, 6000 Kolding

E-mail: museum@koldinghus.dk

I henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 26. juni 2000 udpeger Kolding Byråd 2 medlemmer blandt Kulturudvalgets medlemmer til bestyrelsen.


(B) Jesper Elkjær

(V) Eea Haldan Vestergaard

Vedtægt: Museet på Koldinghus


Museet på Koldinghus, Den selvejende institution, Udviklingsfonden

Adr.: Koldinghus, 6000 Kolding
E-mail: museum@koldinghus.dk


Udpeget i henhold til § 8 i fondens vedtægter af 6. maj 2003:


(B) Jesper Elkjær

Vedtægt: Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus

Sygeplejehistorisk Museum

Udpeget i henhold til § i fondens vedtægter

(V) Michael Krogh


Trapholt, Museum for moderne dansk billedkunst, kunsthåndværk og møbeldesign, Den selvejende institution, bestyrelsen

I henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 1. januar 2003 udpeger Kolding Byråd 2 medlemmer blandt Kulturudvalgets medlemmer til styrelsen.


(V) Michael Krogh - Født formand

(B) Merete Due Paarup - Født næstformand

Vedtægt: Kunstmuseet Trapholt

 


Vejle Konserveringscenter, den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: Maribovej 10, 7100 Vejle

E-mail: kons@konsv.dk


Medlem i henhold til selvejemodel - efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget:


Museumsdirektør Thomas C. Thulstrup

Café "Paraplyen", den selvejende institution, bestyrelsen.

Adr.: Café "Paraplyen", Adelgade 10, 6000 Kolding

e-mail: kontakt@cafe-paraplyen.dk

Udpeget - efter indstilling fra Socialudvalget - i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 16. december 2004:

(F) Mette Voss

Vedtægt: Café Paraplyen

Esther og Hans Clausens Mindelegat

Adr.: PENTA Advokater, lku@penta.dk

Udpeget - efter indstilling fra Venstre - i henhold til § 3 i udkast til vedtægter for legatet

(V) Tobias K. J. Jørgensen

Vedtægt: Esther og Hans Clausens Mindelegat


Victor Petersens og Hustrus Legat, legatbestyrelsen

Adr.: Advokat Carsten Hove, Adv. Skjøde Knudsen, Rendebanen, 6000 Kolding


Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til § 7 i legatets fundats af 14. december 1977 med seneste tilføjelse af 6. februar 1979:

(V) Jørn Pedersen


Fundats for Victor Petersen og Hustrus Legat


Virksomhedsnetværket, bestyrelsen

c/o Business Kolding, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding

E-mail: info@businesskolding.dk

Udviklingschef Birte Muhs

Seniorudvalget

AMU SYD, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: C. F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding,
E-mail: info@amusyd.dk

Udpeget i henhold til § 4 stk. 2, i institutionens vedtægter af 11. december 2008:

(V) Ole Alsted

Valgperiode: 1. maj 2014 til 30. april 2018


Vedtægt: AMU SYD


Center for Specialundervisning til unge og Voksne i Kolding (CSV), bestyrelsen

Adr.: Skovvejen 1, 6000 Kolding

E-mail: csv@kolding.dk


Udpeget i henhold til § 2, stk. 1, i institutionens styrelsesvedtægt af 18. september 2006:

Medlemmer:

Stedfortrædere:

(V) Ole Martensen

(V) Trille Nikolajsen

(O) Kristina Jørgensen 

(L) Hanne Dam

Vedtægt: Center for Specialundervisning til unge og Voksne i Kolding


Erhvervsakademi Kolding, bestyrelsen

Adr.: Skamlingvejen 32, 6000 Kolding

E-mail: iba@iba.dk

Udpeget (kandidat) i henhold til § 4, stk. 1 c, i institutionens vedtægter af 27. marts 2009:


(V) Mette Balsby

Udpeget af Kommunekontaktrådet den 10. marts 2010.


Vedtægt: Erhvervsakademi Kolding


Fonden Syddanske Forskerparker

Adresse: sakc@syddanskeforskerparker.dk

Udpeget i henhold til § 8.1 i fondens vedtægter af 28. juni 2006:


(V) Jørn Pedersen


Efter indstilling fra Kolding Erhvervsudvikling:


Tove Gæmelke, Akseltorv 8, 6000 Kolding.


Vedtægt: Fonden Syddanske Forskerparker


Hansenberg, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: Skovvangen 28, 6000 Kolding
E-mail: hansenberg@hansenberg.dk

Udpeget i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 24. marts 2009:


(A) Poul Erik Jensen

Valgperiode: 1. maj 2014 til 30. april 2018


Vedtægter: Hansenberg


Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB-World School, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: Skovvangen 10, 6000 Kolding
E-mail: kg@kolding-gym.dk

Udpeget i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 14. november 2006:

(B) Merete Due Paarup

Skoleleder Dorte Svane Peschardt, Kolding Realskole


Valgperiode: 1. maj 2018 - 30. april 2022


Vedtægt: Kolding Gymnasium, HF Kurser og IB-World School


Munkensdam Gymnasium, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: Tøndervej 100, 6000 Kolding
E-mail: munkensdam@munkensdam.dk

Udpeget i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 15. november 2006:


(O) Kristina Jørgensen


Vedtægter: Munkensdam Gymnasium


Niels og Anna Nørgårds Studielegat, bestyrelsen

Adr.: Sognepræst Niels Risbjerg Lai, Lejrskov Kirke

E-mail: nrl@km.dk og skoleinspektør Max Agger, Fynslundskolen

Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til legatets fundats af 26. januar 1977:


(O) Kristina Jørgensen

Fundats for Niels og Anna Nørgårds Studielegat


Produktionsskolen Kolding, bestyrelsen

Adr.: Esbjergvej 138, Harte, 6000 Kolding


Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 26. november 2012:


(L) Hanne Dam

(V) Tobias Jørgensen


Studenterhuset, bestyrelsen

Adr.: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Ålegården 1, 6000 KoldingUdpeget i henhold til § i institutionens vedtægter


(V) Tanya Buchreitz Løwenstein


Syddansk Universitet, den selvejende institution, repræsentantskabet

Adr.: Ledelsessekretariatet, Campusvej 55, 5230 Odense M
E-mail: sdu@sdu.dk


Udpeget i henhold til § 16, stk. 1, 2., i institutionens vedtægter af 11. december 2007:


(V) Jørn Pedersen


Vedtægter: Syddansk Universitet

Forretningsorden: Syddansk Universitet


Ungdommens Studiefond, bestyrelsen

Adr.: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Ålegården 1, 6000 Kolding


I henhold til § 4 i fondens vedtægter af 23. september 1996 består bestyrelsen af det af Kolding Byråd - efter den kommunale styrelseslov - udpegede udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører uddannelse:

Uddannelsesudvalgets medlemmer er fødte medlemmer.


Vedtægt - Ungdommens Studiefond


Kolding HF og VUC

Kolding Åpark 16, 6000 Kolding

E-mail: post@koldinghfogvuc.dk

Udpegningen sker i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1223 af 4. december 2006 og i henhold til VUC Koldings bestyrelses beslutning om Uddannelsesudvalgets sammensætning:


(O) Kristina Jørgensen


Vedtægter: Kolding HF og VUC

Idrætsakademi Kolding, bestyrelsen

Adr.: Idrætsakademi Kolding v/Flemming Pedersen fp@kif.dk

Medlem uden stemmeret udpeget i henhold til Idrætsakademi Koldings vedtægter:


(V) Kjeld Kjeldsen


KIF Holding A/S, bestyrelsen

Adr.: Ambolten 2, 6000 Kolding
E-mail: info@koldinghallerne.dk

Udpeget i henhold til bestemmelse i samtykkeerklæring af 24. februar 2010.


(V) Jørn Pedersen


Samtykkeerklæring af 24. februar 2010: KIF Holding A/S

Nordea Danmark Fondens Idrætspris, komiteen

Udpeget i henhold til fondens fundats af 22. oktober 1993

(O) Søren Rasmussen


Kolding Lystbådehavn, bestyrelsen

klh@koldinglystbaadehavn.dk

Udpeget i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 15. december 2005

(A) Per Bødker Andersen

(B) Jesper Elkjær


TalentUdviklingsSamarbejde-fonden i Kolding Kommune (TUS-Fonden), bestyrelsen

Adr.: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Ålegården 1, 6000 Kolding


Udpeget i henhold til § 6 i fondens vedtægter


(V) Trille Nikolajsen


Vedtægter: TalentUdviklingSamarbejde-fonden i Kolding Kommune (TUS-fonden)

Øvrige udpegninger

I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af tvister efter lov om leje af almene boliger.

Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale beboerklagenævn.

 

Nævnet består af en formand, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen i Syddanmark, og to medlemmer, der vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen. Der vælges suppleanter for hvert medlem.

Udpegningen af medlemmer og suppleanter skal foretages af Byrådet efter indstilling af de almene boligorganisationer og større lejerforeninger i kommunerne.

Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Formand

Formanden er beskikket for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017:

Formand: Fuldmægtig Mikael Kunst
Stedfortræder: Fuldmægtig Leif Guldhammer

Udpeget af Byrådet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021:

Medlemmer

Efter indstilling fra boligorganisationerne

Medlem: Erik Pallesen
Stedfortræder: Susanne Parbo

Efter indstilling fra lejerforeningerne

Medlem: Anders Bækby
Stedfortræder: Jeanette Daugbjerg Hansen

Social sagkyndig

Mona Mikkelsen
Stedfortræder: Githa Nadi Holm

Sekretariat

Huslejenævnets sekretariat, Akseltorv 1, 3. sal, 6000 Kolding
Sekretær og protokolfører: Jurist Mette Jensen

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

Almenlejeloven §§ 96-98

 

Medlem af Ekspropriationskommissionen for Jylland
Udpegning af én person til optagelse på liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen for Jylland i henhold til § 7, stk. 3, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008).

Medlemmer af Ekspropriationskommissionen for Jylland kan ikke samtidig udpeges til Taksationskommissionen for Fyn og Sydlige Jylland.

(V) Carl Otto Mastrup, Lillevej 2, Bastrup, 6580 Vamdrup.

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del
Kolding Åpark 11
6000 Kolding
Tlf. 99 68 68 00
mail: biran@domstol.dk

Medlem: (Å) Bjarne Aasø
Stedfortræder: (A) Hans Ole Petersen

Naturbeskyttelsesloven, § 35, stk. 3 og 4

Lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017 om rettens pleje, § 72, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister.

For hver nævningekreds udtages for et tidsrum af 4 år regnet fra en 1. januar et antal personer, der må anses egnede til at virke som nævninger eller domsmænd. Listerne over disse personer benævnes grundlister. Udtagelse til grundlisten finder sted hvert 4. år senest i begyndelsen af marts måned.

Udtagelse finder sted i marts 2019 for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023.

Udtagelsen foretages inden for hver kommune af et grundlisteudvalg på 5 medlemmer, der udpeges af Byrådet for de kommunale råds valgperiode:

 • (B) Steen F. Hansen
 • (F) Ole Rosendahl Damborg
 • (C) Ole Kærup
 • (O) Gunner Nielsen
 • (V) Tobias K. J. Jørgensen

Retsplejeloven

Bekendtgørelse om grundlister

Lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015 om hegn, §§ 27 - 32.
Byrådet nedsætter et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til formand.

På samme måde beskikkes suppleanter til at udføre hvervet i tilfælde af, at nogen af synsmændene har forfald eller er afskåret fra at deltage i behandlingen af en hegnssag (inhabilitet).

Mindst et medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal et medlem være bygningskyndigt.

Ingen der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som synsmand. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Om i øvrigt nogen har gyldig grund til at fordre sig fritaget for hvervet, afgøres af Byrådet, hvis afgørelse kan indankes for Landbrugsministeriet.

Afskedigelse af en synsmand eller suppleant kan foretages af Byrådet, hvis afgørelse kan indankes for Landbrugsministeriet. - Nødvendiggør afskedigelse eller dødsfald beskikkelse af ny synsmand eller suppleant, sker beskikkelsen for den tilbageværende del af den løbende periode.

Medlemmer:

 • (O) Gunner Nielsen - beskikket formand, Skovlundvej 52, Kolding
 • (C) Daniel Klestrup Bjærge
 • (F) Anita Ploug Nørgaard

 

Stedfortrædere:

 • (O) Flemming Hansen, Alpetoppen 15, Kolding
 • (A) Johs Møller
 • (F) Villy Juknelis

Sekretariat: By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding

Hegnsloven

Lovbekendtgørelse nr. 988 af 21. oktober 2009 om midlertidig regulering af boligforholdene, §§ 35 - 44.

I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister efter denne lov og efter lov om leje. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale huslejenævn.

Nævnet består af en formand, der beskikkes af direktøren for statsforvaltningen i Syddanmark, og to medlemmer, der vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større grundejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.
Der vælges suppleanter for hvert medlem.

Udpegningen af medlemmer og suppleanter skal foretages af Byrådet efter indstilling af de større grundejer- og lejerforeninger i kommunerne.

Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Formand

Formanden er beskikket for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021:

Formand: Fuldmægtig Leif Guldhammer

Næstformand: Fuldmægtig Mikael Kunst

Medlemmer

Efter indstilling fra Kolding Grundejerforening:

Medlem: Benno Feldthaus Pedersen
Stedfortræder: Claus Eland

Efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation, Kolding:

Medlem: Anders Bækby
Stedfortræder: Rita Buhl

Socialt sagkyndig

Mona Mikkelsen
Stedfortræder: Githa Nadi Holm

Boligreguleringsloven

Adresse: Rådhustorvet 1, 8700 Horsens

Lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017 om rettens pleje, § 111. Retsplejeloven - Bekendtgørelse af lov om rettens pleje.

I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed.

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Der vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Politidirektøren er formand for kredsrådet. Rådet vælger sin næstformand.

Medlem: Borgmester Jørn Pedersen
Stedfortræder: (O) Søren Rasmussen

Retsplejeloven

Udpegning af et medlem til optagelse på liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Vejle i henhold til § 58, stk. 3 i lov om offentlige veje.

I henhold til vejlovens § 60, stk. 1, skal medlemmer af Taksationskommissioner have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Et medlem af Overtaksationskommissionen kan ikke samtidig være medlem af Taksationskommissionen, og i h.t. vejlovens § 60, stk. 2, nr. 3, må medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag, ikke være medlemmer af de vejbestyrelser (kommunalbestyrelse), der har truffet beslutning om ekspropriation.

(V) Martin Servé Brunghart

Lov om offentlige veje

Hver kommunalbestyrelse indstiller mindst to personer med stedfortrædere til hver af kommunens pladser i nævnet.
Adr.: Skattecenter Haderslev, Nørregade 13, 6100 Haderslev

Skatteforvaltningslovens § 6, stk. 2

Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles.

Kandidat: (V) Bent Ole Jonsen
Stedfortræder: (V) Lau Tuxen

Kandidat: (C) Knud Erik Langhoff
Stedfortræder: (C) Fritz Sørensen

Kandidat: (A) Poul Erik Jensen
Stedfortræder (A) Per Bødker Andersen

Kandidat:(O) Molle Lykke Nielsen
Stedfortræder: (O) Flemming Hansen

Skatteforvaltningsloven

Medlem af Taksationskommissionen for Fyn og Sydlige Jylland

Udpegning af én person til optagelse på liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Fyn og Sydlige Jylland i henhold til § 6, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008)).

Medlemmer af Taksationskommissionen for Fyn og Sydlige Jylland kan ikke samtidig udpeges til Ekspropriationskommissionen for Jylland.

(A) Bent Ginnerskov Jensen

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom

Udpegning af to medlemmer til optagelse på liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Vejle i henhold til § 57, stk. 3 i lov om offentlige veje.
I henhold til vejlovens § 60, stk. 1, skal medlemmer af Taksationskommissioner have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Et medlem af Taksationskommissionen kan ikke samtidig være medlem af Overtaksationskommissionen, og i h.t. vejlovens § 60, stk. 2, nr. 3, må medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag, ikke være medlemmer af de vejbestyrelser (kommunalbestyrelse), der har truffet beslutning om ekspropriation.

(C) Claus Hagedorn Schultz

(A) Bent Ginnerskov Jensen

Lov om offentlige veje

Lovbekendtgørelse nr. 209 af 5. marts 2019 samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskolebestyrelser.

Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 - 11 medlemmer. I kommuner med flere ungdomsskoler kan Byrådet beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler.

I henhold til Vedtægt for Bestyrelsen for Kolding Kommunes Ungdomsskoler - godkendt af Sammenlægningsudvalget i møde den 18. september 2006 (Sag nr. 06.12.15) består Ungdomsskolebestyrelsen af 11 medlemmer:

3 medlemmer udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer.

2 medlemmer udpeget af Byrådet efter indstilling fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.

3 medarbejderrepræsentanter heraf en medarbejder fra klub- og fritidsvirksomheden.

3 elevrepræsentanter.

For hvert medlem af Ungdomsskolebestyrelsen udpeges en stedfortræder.

Medlemmer

Medlem: (B) Merete Due Paarup
Personlig stedfortræder: (V) Ole Martensen

Medlem: (L) Hanne Dam
Personlig stedfortræder: (A) Elvis Comic

Udpeget efter indstilling til DI:

Kim Sander Sørensen

Udpeget efter indstilling fra LO-Kolding:

Peter Thuesen

Udpeget efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation, Kolding Afdeling:

Lars Bjarke Noe

Sekretariat:

Kolding Ungdomsskole NORD, C. F. Tietgensvej 7 C, 6000 Kolding

Sekretær: Ungdomsskoleinspektør Christine Rasmussen

Vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen for Kolding Kommunes ungdomsskole

Kapitel I Ungdomsskolebestyrelsen Sammensætning og valg

§ 1.

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen består af:

• 2 repræsentanter for Byrådet

• 3 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet og lokalområderne, herunder arbejdsmarkedets parter

• 3 elevrepræsentanter

• 3 medarbejderrepræsentanter, heraf en medarbejder fra klub- og fritidsvirksomheden

Stk. 2. For hvert medlem af Ungdomsskolebestyrelsen udpeges en stedfortræder.

Stk. 3. Elevrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemningen eller overvære den del af forhandlingerne, der angår personsager.

§ 2.

Stk. 1. Repræsentanterne for Byrådet og deres stedfortrædere vælges af dette inden for dets medlemskreds.

Repræsentanterne for organisationerne og deres stedfortrædere vælges af Byrådet efter indstilling fra de stedlige organisationer.

Stk. 2. Ungdomsskolens ledelse indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste i ungdomsskolen til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater.

Først vælges de to repræsentanter, der ikke er fra klub- og fritidsvirksomheden. De to, der får flest stemmer, er valgt. Derefter vælges en repræsentant for klub- og fritidsvirksomheden. Til sidst vælges der en stedfortræder for hver af de tre repræsentanter efter samme fremgangsmåde.

Stk. 3. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til Ungdomsskolebestyrelsen vælges af ungdomsskolens elevråd/elevforsamling ved en fælles valghandling jf. § 9 i lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004.

Stk. 4. De i § 2, stk. 1, nævnte byrådsmedlemmer/stedfortrædere og organisationsrepræsentanter/stedfortrædere samt de i § 2, stk. 2, nævnte medarbejderrepræsentanter/stedfor-trædere, vælges snarest muligt efter hvert byrådsvalg.

Stk. 5. Valg i henhold til stk. 3 afholdes ved hvert ungdomsskoleårs begyndelse.

Stk. 6. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyvalg til Ungdomsskolebestyrelsen, jf. stk. 4, har fundet sted.

§ 3.

Stk. 1. Ungdomsskoleinspektøren varetager hvervet som sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen. Denne deltager i møderne uden stemmeret. Samtidig udpeges en suppleant for denne.

Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren eller dennes stedfortræder fører under møderne bestyrelsens protokol.

§ 4.

Stk. 1. På Ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af de i § 2, stk. 1, nævnte repræsentanter til formand og næstformand ved bundet flertalsvalg.

Forretningsorden og mødevirksomhed

§ 5.

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6.

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

§ 7.

Stk. 1. Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et møde i Ungdomsskolebestyrelsen, indkaldes så vidt muligt stedfortræderen.

§ 8.

Stk. 1. Formanden indkalder til møde med mindst 10 dages varsel.

Stk. 2. Formanden sørger for, at der senest 4 hverdage inden mødet udsendes en dagsorden og eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt samtidig orientere om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 9.

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 2. Formanden – og ved dennes forfald næstformanden – leder Ungdomsskolebestyrelsens møder.

§ 10.

Stk. 1. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede ved afstemningen.

§ 11.

Stk. 1. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 12.

Stk. 1. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der er fraværende. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af mødedeltagerne.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelse og beslutninger.

Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

§ 13.

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og som fremgår af Ungdomsskoleplan for Kolding Kommune, som vedrører ungdomsskolens ordning.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er jf. § 8 i lovbekendtgørelse 997 af 8. oktober 2004:

1. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af Byrådet fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.

2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Byrådet om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den.

Kapitel III Elevråd

§ 14.

Stk. 1. Ungdomsskolens elever kan danne et elevråd til varetagelse af deres interesser over for ungdomsskolen og de kommunale ungdomsskolemyndigheder.

Stk. 2. Såfremt der ikke dannes elevråd, vælges elevrepræsentanterne i et valgmøde, hvor alle elever er indkaldt.

Ikrafttrædelse

§ 15.

Stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2012.

Stk. 2. Ændringer i vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra Ungdomsskolebestyrelsen.

Vedtaget på Byrådets møde den 21. november 2011.

P.B.v.

Jørn Pedersen

borgmester

 

Ungdomsskoleloven

Bekendtgørelse nr. 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskoler

 

Ungdommens uddannelsesvejledning
Kommunalbestyrelserne skal - jf. LBK nr. 770 af 27. juni 2007 med senere ændringer LBK af Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv - sørge for, at Ungdommens uddannelsesvejledning har en daglig ledelse, som over for kommunalbestyrelsen er ansvarlig for vejledningen inden for de rammer og bevillinger, der fastlægges af kommunalbestyrelsen, med henblik på at opnå de mål for vejledningen, som fremgår af loven og de regler, som fastsætes i medfør af loven, eller som kommunalbestyrelsen fastsætter.


UU-rådet består af repræsentanter fra følgende institutioner/organisationer:

 • UU-center Kolding (2)
 • Kolding Gymnasium
 • Munkensdam Gymnasium
 • IBC
 • CEU Kolding
 • SOSU Fredericia
 • Produktionsskolerne i UU's område
 • LO
 • DA (2)
 • Skolelederne i UU's område (2)
 • Socialforvaltningen i Kolding Kommune
 • Ungdomsskolerne i UU's område
 • PPR
 • VUC Kolding
 • Studievalg Sydjylland

LBK nr. 1097 af 28. september 2017 (Vejledningsloven)

Lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 2015 om mark- og vejfred, §§ 21 og 22.
For hver kommune beskikker Byrådet 3 vurderingsmænd og bestemmer samtidig, hvem der skal fungere som formand.

Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser.

Ingen, der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som vurderingsmand. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Om i øvrigt nogen har gyldig grund til at begære sig fritaget for hvervet, afgøres af byrådet, hvis afgørelse kan indbringes for Landbrugsministeriet.

I stedet for at beskikke vurderingsmænd kan Byrådet bestemme, at de vurderingsmændene tillagte forretninger skal overdrages medlemmerne af det nedsatte Hegnsyn.

(V) Jørn Pedersen - Formand

(C) Knud Erik Langhoff

(O) Flemming Hansen


Sekretariat: By- og Udviklingsforvaltningen

Mark- og vejfredsloven