Kort over afstemningssteder og -områder.

I henhold til Lov om kommunale valg § 51, stk. 1, foregår afstemningen i de samme afstemningsområder som ved valg til Folketinget.

I hvert afstemningsområde foregår afstemningen på ét afstemningssted.

I henhold til Lov om valg til Folketinget § 9 er hver kommune eller del af en kommune i en opstillingskreds inddelt i afstemningsområder. En kommune eller del af en kommune kan dog udgøre ét afstemningsområde. Byrådet træffer beslutning om oprettelse, ændring eller nedlæggelse af afstemningsområder.

I medfør af ændring af lov om valg til Folketinget - lov nr. 536 af 8. juni 2006 - medfører, at Kolding Kommune inddeles i 2 opstillingskredse: Opstillingskreds 11 Kolding Nordkredsen og Opstillingskreds 12 Kolding Sydkredsen.

Sammenlægningsudvalget har den 18. september 2006 (sag nr. 06.12.1) vedtaget, at 7. Sydjyllands Storkreds – Opstillingskreds 11 Kolding Nordkredsen og Opstillingskreds 12 Kolding Sydkredsen - med virkning fra 1. januar 2007 og indtil videre inddeles i i alt 15 afstemningsområder med 7 afstemningsområder/afstemningssteder i Kolding Nordkredsen og med 8 afstemningsområder/afstemningssteder i Kolding Sydkredsen og i øvrigt på grundlag af følgende principper/synspunkter: 

  • at afstemningsområder mindst består af 2.000 vælgere og højst består af 7.000 vælgere af hensyn til organisering, styring og opgørelse af valget på afstemningsstederne,
  • at afstemningsstedet geografisk placeres i centrum af afstemningsområdet,
  • at adgangsforhold, tilkørselsforhold, parkeringsforhold er bedst mulig for handicappede og gangbesværede,
  • at lokalerne funktionelt er indrettet under videst muligt hensyn til afstemningsstedets behov,
  • at anvende bygninger og lokaler, der ikke i forvejen anvendes til permanent brug,
  • at kommunalt ejede bygninger i videst muligt omfang anvendes,
  • at lokaler på kommunale skoler ikke må medføre, at undervisningen ikke kan opretholdes,
  • at afstemningsstederne placeres så tæt på holdepladsen for kollektiv trafik som muligt,
  • at fastholde inddelingen i afstemningsområder i så lang tid som muligt af hensyn til vælgernes vaner.

Sammenlægningsudvalget vedtog den 18. september 2006 (sag nr. 06.12.2) at inddele kommunen i 15 afstemningsområder pr. 1. marts 2007.

Afstemningsområde nr. 01 Centrum Nord (ca. 5.700 stemmeberettigede) Afstemningssted: Parkhallen, Fynsvej 49 , Kolding Ndr. Ringvej (incl.) - Marielundsøen - Marielundskoven - Kolding Skov - Bramdrup Skov - Bramdrupskovvej - Fynsvej (incl.) - Havnen (incl.) - Kolding Å - Søndergade 2-10C og 1-9 (incl.) Kolding Stadion-område.


Afstemningsområde nr. 02 Nordbyen (ca. 4.200 stemmeberettigede) Afstemningssted: Pædagogisk Center (tidl. Dronning Dorothea Skolen), Dyrehavevej 108B , Kolding Gøhlmannsvej - Vejlevej - Ndr. Fælledvej (incl.) - Emerholtsvej (incl.) - Skovvangen (incl.) - Skovbrynet (incl.) - Ndr. Ringvej.


Afstemningsområde nr. 03 Vestbyen (ca. 4.800 stemmeberettigede) Afstemningssted: Munkevængets Hal, Munkevænget 2, Kolding Kolding Stadion-område - Kolding Å - Ejstrup Å - Kommunegrænsen mod Lunderskov - Motortrafikvejen til Esbjerg - Motorvej S - Egtvedvej øst for motorvej (incl.) - Vejlevej (incl.) - Gøhlmannsvej (incl.) - Ndr. Ringvej.


Afstemningsområde nr. 04 Strandhuse/Nr. Bjert/Eltang (ca. 5.900 stemmeberettigede) Afstemningssted: Lyshøjhallen, Lyshøj Allé 1 , Kolding Fynsvej - Kolding Fjord - Motorvej C/Ø - Kommunegrænse mod Fredericia - Sognegrænse Eltang/Viuf - Sognegrænse Eltang/Almind.


Afstemningsområde nr. 05 Bramdrupdam (ca. 4.100 stemmeberettigede) Afstemningssted: Bramdrupdam Sports- & Mødecenter, Bramdrupskovvej 110 , Kolding Egtvedvej - Vejlevej - Ndr. Fælledvej - Banestien - Marielund - Bramdrup Skov - Motorvej Ø/C - Sognegrænse Bramdrup/Eltang - Sognegrænse Bramdrup/Almind - den tidligere kommunegrænse mod Egtved - den tidligere kommunegrænse mod Lunderskov - Stubdrupvej (nr. 47-175 og 44-200 incl.) - Motorvej S/V.


Afstemningsområde nr. 06 Alminde-Viuf/Vester Nebel (ca. 3.400 stemmeberettigede) Afstemningssted: Almind-Viuf-Hallen, Storgaden 7 , Viuf Sognegrænse Almind/Harte - Sognegrænse Almind/Bramdrup - Sognegrænse Almind/Eltang - Sognegrænse Almind/Sdr. Vilstrup - Kommunegrænse mod Fredericia - tidligere kommunegrænse mod Børkop. Fra Egtvedvej 167 over Donsvej 81 og videre mod syd langs hele den vestlige bred af Donssøerne, videre til Koldingvej 119. Derfra går grænsen i nordvestlig retning og adskiller ved Elkærholmvej 9, Jordrupvej 28 samt Sparkærvej 27, gennem Bølling Sønderskov til Egtvedvej 114. Derfra mod øst over Ågårdvej 35.


Afstemningsområde nr. 07 Lunderskov/Jordrup (ca. 4.200 stemmeberettigede) Afstemningssted: Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, Lunderskov Mod vest kommunegrænse til Vejen kommune - mod nord tidligere kommunegrænse til Egtved kommune - mod øst tidligere kommunegrænse til Kolding Kommune - mod syd tidligere kommunegrænse til Vamdrup kommune.

Afstemningsområde nr. 08 Centrum Syd (ca. 5.000 stemmeberettigede) Afstemningssted: International Business College (IBC), Tvedvej 7 , Kolding Sdr. Ringvej (incl.) - Agtrupvej nr. 98-144 og 101-159 (incl.) - Dalbygade - Sydbanegade (incl.) - Søndergade - Kolding Å - Fjordstien - Skamlingvejen 2-80 (incl.) - Kløvervej - Fjordvang - Nellikevej - Syrenvej - Liljevej - Gyvelvej - Tulipanvej - Dyvekesvej - Christoffer 2. Vej.


Afstemningsområde nr. 09 Sydbyen (ca. 6.500 stemmeberettigede) Afstemningssted: PULZION - KFUM-Hallerne, Peter Tofts Vej 21, Kolding Tankedalsvej - Østerskovvej - Eliassensvej - Drachmannsvej (incl.) - Lykkegårdsvej (incl.) - Kolonihaveområde - Munkensdam (incl.) - Tøndervej nr. 17-41/58-84 (incl.) - Warmingsgade(incl.) - Vejrupsgade (incl.) - Bredgade nr. 22-24 (incl.) - Sydbanegade - Dalbygade (incl.) - Agtrupvej (incl.) - Sdr. Ringvej.


Afstemningsområde nr. 10 Seest (ca. 4.400 stemmeberettigede) Afstemningssted: Bakkeskolen, Seestvej 6, Kolding Sognegrænse Seest/Vonsild - den tidligere kommunegrænse mod Vamdrup - den tidligere kommunegrænse mod Lunderskov - Ejstrup Å - Kolding Å - Vestre Ringgade - Tøndervej (incl.) - Kolonihaveområde - Drachmannsvej - Lykkegårdsvej - Eliassensvej (incl.) - Østerskovvej (incl.) - Midtkærvej (incl.).


Afstemningsområde nr. 11 Dalby/Tved/Rebæk (ca. 3.000 stemmeberettigede) Afstemningssted: Dalbyhus, Dalbyvej 118, Kolding Erik Glippingsvej - Christian 4 Vej - Agtrupvej 146-198 og 181-219 (incl.) - Brunebjerg - Valmuevej - Primulavej - Skellet - Skamlingvejen 61-65 og 82 (incl.) - Rebæk - Stenderupvej 1-10 (incl.) - sognegrænsen Dalby/Vonsild.


Afstemningsområde nr. 12 Sdr. Bjert/Sdr. Stenderup/Vejstrup (ca. 3.400 stemmeberettigede) Afstemningssted: Bjert-Hallen, Engløkke 7, Bjert Højvejen 2-48 og 1-49, Åstorpvej 2-68 og 1-69, Vejstruprødvej 1-47 og 2-48, Fjællebrovej 2-48 og 1-47, Vesterslettevej 2-10 og 14-22 og 1-17 - sognegrænse Sdr. Bjert/Vonsild - sognegrænse Sdr. Bjert/Dalby.


Afstemningsområdet nr. 13 Vonsild (ca. 2.000 stemmeberettigede) Afstemningssted: Vonsild-Hallen, Catolhavegyden 21, Kolding Sognegrænse Vonsild/Kristkirken – Sognegrænse Vonsild/Seest – tidligere kommunegrænse mod Lunderskov – tidligere kommunegrænse mod Vamdrup, Sognegrænse Vonsild/Dalby – tidligere kommunegrænse Christiansfeld.


Afstemningsområde nr. 14 Vamdrup/Hjarup/Ødis (ca. 5.700 stemmeberettigede) Afstemningssted: Arena Syd, Idrætsvej 3, Vamdrup De tidligere kommunegrænser til Vejen og Rødding mod vest - de tidligere kommunegrænser til Lunderskov og Vejen mod nord - den tidligere kommunegrænse til Kolding mod øst - de tidligere kommunegrænser til Christiansfeld og Rødding mod syd.


Afstemningsområde nr. 15 Christiansfeld/Stepping/Taps/Aller/Hejls (ca. 5.100 stemmeberettigede) Afstemningssted: Cuben, Østprøven 1, Christiansfeld Åstorpvej 70-134 og 71-127, Vejstruprødvej 56-115 og 57-109, Højvejen 50-58, Fjællebrovej 50 og 49-55, Vesterslettevej 12, Gartnervej 10-14 og 1-15, Stubbum Landevej 2-64A og 1-81, kommunegrænsen mod Haderslev, tidligere kommunegrænse mod Vamdrup, tidligere kommunegrænse mod Kolding. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey