Valg af borgmester sker efter regler i den kommunale styrelseslov

I henhold til § 6, stk. 2, i Lov om kummunernes styrelse vælger Byrådet - på det konstituerende møde - sin formand blandt sine medlemmer efter reglerne i § 24, stk. 1. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.

 

Indenrigsministeriet har fastslået, at det er i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov at lade valget af borgmester og viceborgmester foregå ved anvendelse af stemmesedler, men stemmeafgiverens navn skal være påført stemmesedlen sammen med den valgte kandidat.

 

Ifølge den kommunale styrelseslov kan valg af borgmester og viceborgmester ikke ske for lukkede døre, og dermed bør det - ifølge udtalelse fra Indenrigsministeriet - også ske ved åbne afstemninger.

 

Indenrigsministeriet er endvidere af den opfattelse, at dette ’bør’ er at læse som et ’skal’.


 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey