Byrådet

pdfKL's regler for kommunalt udepegede bestyrelsesmedlemmer438.13 KB

KL's love

 

Kommunernes Landsforening

Adr.: Weidekampsgade 10, 2300 København S.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


I henhold til § 4, stk. 1, i love af 8. april 2005 for Kommunernes Landsforening vælger Byrådet efter forholdstalsvalgmåden delegerede samt stedfortrædere for disse til landsforeningens ordinære og ekstraordinære delegeretmøder.


12 stemmeberettigede delegerede (1 for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen) samt stedfortrædere er udpeget for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021:

Delegerede

Personlige stedfortrædere

(V) Jørn Pedersen

(V) Asger Christensen

(V) Ole Alsted

(V) Tanya Buchreitz Løwenstein

(V) Birgitte Kragh

(V) Yrsa Mastrup

(B) Merete Due Paarup

(V) Michael Krogh

(V) Trille Nikolajsen

(V) Jakob Ville

(A) Hamlaoui Bahloul

(A) Elvis Comic

(A) Poul Erik Jensen

(A) Per Bødker Andersen

(L) Hanne Dam

(V) Henrik Nielsen

(O) Kristina Jørgensen

(O) Søren Rasmussen

(B) Jesper Elkjær

(V) Tobias K. J. Jørgensen

(F) Hans Holmer

(F) Mette Voss

(Ø) Benny Dall

(V) Eea Haldan Vestergaard


Kommunernes Landsforenings repræsentantskab
.

Borgmesteren er født medlem af repræsentantskabet.
Iflg. § 13 i KL's love udpeges en stedfortræder for borgmesteren.

Født medlem

Stedfortræder

Borgmester Jørn Pedersen

(O) Søren Rasmussen    

 

 

 

Billund Lufthavn A/S, generalforsamlingen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Stemmeberettiget aktionærrepræsentant (stemmebefuldmægtiget) ved generalforsamlingen udpeget i henhold til § 9 i selskabets vedtægter af 10. maj 1996 med senere ændringer.

 

(V) Jørn Pedersen


Aktionæroverenskomst

Vedtægter: Billund Lufthavn A/S


Business Kolding
, Fonden, bestyrelsen

Adr.: Erhvervenes Hus, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding

Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til § 8 i fondens vedtægter af 30. november 2006:

Medlemmer:

Personlige stedfortrædere:

(A) Poul Erik Jensen

(A) Elvis Comic

(O) Kristina Jørgensen

(O) Molle Lykke Nielsen

(V) Jørn Pedersen

(V) Ole Alsted


Vedtægter: Business Kolding


Foreningen Business Kolding
, repræsentantskabet

Adr.: Business Kolding, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding


Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til stk. 3 i foreningens vedtægter af 31. marts 2011.

(A) Poul Erik Jensen

(B) Merete Due Paarup

(F) Hans Holmer

(O) Kristina Jørgensen

(V) Jørn Pedersen

(Ø) Benny Dall 


Erhvervenes Hus
, Den selvejende institution, bestyrelsen.

Adr.: Pakhustorvet 4, 6000 Kolding

Udpeget som observatør uden stemmeret i henhold til § 5 i institutionens vedtægter af 28. november 1991:


Kommunaldirektøren

Vedtægter: Erhvervenes Hus


Fonden Vranderup Østergård
, Den selvejende institution, bestyrelsen.

Adr.: Kolding Herreds Landbrugsforening, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding

Kontaktperson: (B) Merete Due Paarup, stedfortræder: (V) Asger Christensen

Fundats for Fonden Vranderup Østergård


Kolding Handelsråd
, bestyrelsen

Adr.: Erhvervenes Hus, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding

Udpeget i henhold til § 10 i rådets vedtægter fra 2006:

(V) Jørn Pedersen

Vedtægter


Kolding Turistforening
, bestyrelsen

Adr.: Erhvervenes Hus, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til § 6 i foreningens vedtægter af 27. marts 2015:

(V) Eea Haldan Vestergaard


Kolding Lufthavn, Vamdrup
, Fonden, Den selvejende institution, bestyrelsen.

Adr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Koldingvej 16, 6580 Vamdrup

Udpeget i henhold til § 4 i fondens fundats af 1. januar 2007:

(A) Poul Erik Jensen

Vedtægter: Koldingegnens Lufthavn


Fonden til bevarelse af naturen i Kühls Lund
, reg. nr. 14265, fondsbestyrelsen.

Adr.: Kolding Kommune, Rådhuset, 6000 Kolding

I henhold til § 7 i fondens vedtægter af 5. februar 1991 ledes fonden af en bestyrelse bestående af Økonomiudvalget:

Økonomiudvalgets medlemmer er fødte medlemmer.


Vedtægter: Fonden til bevarelse af naturen i Kühls Lund


Syddansk kontor i Bruxelles
, repræsentantskabet.

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Bemydiget til at afgive stemme på generalforsamlingen i Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark:


(V) Asger Christensen


Repræsentanter uden stemmeret:


(A) Per Bødker Andersen

(B) Jesper Elkjær


Vedtægter

Syddansk kontor i Bruxelles

Syddansk kontor i Bruxelles - tillæg


Politisk følgegruppe for Trekantområdet
(cirkulær økonomi):

(A) Hamlaoui Bahloul

(V) Eea Haldan Vestergaard

 

Politisk følgegruppe for Trekantområdet (erhvervsudvikling):

(B) Merete Due Paarup

(F) Hans Holmer

 

Politisk følgegruppe for Trekantområdet (arbejdsmarked og uddannelse):

(A) Poul Erik Jensen

(V) Michael Krogh

 

Politisk følgegruppe for Trekantområdet (infrastruktur og forsyning):

(V) Jakob Ville

(O) Molle Lykke Nielsen

 

Politisk følgegruppe for Trekantområdet (bosætning og oplevelser)

(B) Jesper Elkjær

(B) Merete Due Paarup

 

Fonden til bevarelse af Aller Mølledam, bestyrelsen

Adr.: Kaj Paaske, Kongensgade 31, 6070 Christiansfeld

Kontaktperson: (V) Tobias K. J. Jørgensen

Fundats for Fonden til bevarelse af Aller Mølledam


Fonden Harteværket, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: TRE-FOR El-net A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding


Udpeget i henhold til § 6 i institutionens vedtægteraf 9. oktober 2007:


(V) Birgitte Kragh

(A) Hamlaoui Bahloul

Jakob Sønderskov Weber By- og Udviklingsforvaltningen

Lisbet Holten Lambert, By- og Udviklingsforvaltningen


Vedtægt: Fonden Harteværket


Brugerrådet for Naturstyrelsen, Trekantsområdet

Adr.: Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet, Gjøddinggård, Førstballevej 2, Randbøl
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget - efter i henhold til Retningslinjer for Brugerråd:


(A) Elvis Comic

Områdechef By- og Udviklingsforvaltningen: Inger Birkebæk Madsen


Kolding Grønne Fond
, bestyrelsen

Adr.: Mogens Westen, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget i henhold til § 7 i fondens vedtægter af 27. januar 1997:


(V) Birgitte Kragh

(F) Margit Vestbjerg


Vedtægt: Kolding Grønne Fond


Naturpark Lillebælt
, Forretningsudvalget (sidder samtidig i Naturparkrådet)


1 medlem fra Kolding Kommune (formand i 2018):


(V) Eea Haldan Vestergaard


Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS), bestyrelsen.

Det er aftalt, at TRE-FOR stiller forslag om det ene medlem og den ene suppleant til bestyrelsen for TVIS.


Udpeget i henhold til § 7.2 og 7.5 i selskabets vedtægter af 28. november 1997 med seneste ændringer af 19. januar 1999 og 12. december 2008:

Medlemmer:

Stedfortrædere:

Morten Hansen,
Fjordvej 117, Kolding

Anker Klaaby,
Midtvej 3, Sdr. Stenderup

(B) Merete Due Paarup  

(V) Asger Christensen

Vedtægt: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S


Domea Kolding, Lunderskov-Kolding, bestyrelsen

Udpeget i henhold til § 11, stk. 1, i selskabets vedtægter af 28. september 2017:

Medlem: (V) Eea Haldan Vestergaard, stedfortræder: (B) Merete Due Paarup

Vedtægt: Domea Kolding


Arbejdernes Andels-Boligforening Kolding

Adr.: Engstien, 6000 Kolding

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpeget i henhold til § 12, stk. 1, i selskabets vedtægter af 25. maj 2010:

Medlem:

Stedfortræder:

(F) Hans Holmer

(F) Mette Voss


Vedtægter 


Fælleskøkkenet Elbo I/S

Adr.: Tingvejen 31, 7000 Fredericia

Udpeget i henhold til punkt 7 i interessentskabskontrakten.

Medlemmer:

Personlige stedfortrædere:

(V) Ole Alsted 

(V) Birgitte Kragh

(A) Per Bødker Andersen

(A) Hamlaoui Bahloul

   


Interessentskabskontrakt om Fælleskøkkenet Elbo I/S

 

Styregruppen for Dreyershus

(V) Tobias Jørgensen

(V) Trille Nikolajsen

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A, bestyrelsen.

Adr.: Ravnhavevej 2A, 6070 Christiansfeld

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget i henhold til § 8, stk. 2, i selskabets vedtægter af 26. september 2011:


(B) Helge Mariegaard


Vedtægt: Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A.


Dansk Affaldsforening

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Stemmeberettiget repræsentant udpeget i henhold til pkt. 6.2 i foreningens vedtægter af 10. maj 2016:

 

(A) Per Bødker Andersen

 


Deponi Syd I/S

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget i henhold til stk. 7.2 og 7.3 i selskabets vedtægter af marts 2010

Medlem

Stedfortræder

(A) Per Bødker Andersen

(A) Poul Erik Jensen


Vedtægt: Deponi Syd I/S


Ejerforeningen Toldbodgade 10-12/Buen, generalforsamlingen.

Adr.: By- og Udviklingsforvaltningen


Stemmeberettiget repræsentant ved generalforsamlingen udpeget i henhold til § 3 i foreningens vedtægter, godkendt i Byrådets møde den 23. april 2001:


Mette Pipper Bertelsen


Vedtægt: Ejerforeningen Toldbodgade/Buen


BlueKolding, generalforsamlingen.

Adr.: Kolding Åpark 1 st. tv., Kolding
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Stemmeberettiget repræsentant til generalforsamlingen udpeget i henhold til pkt. 11 i selskabets vedtægter af 23. maj 2017.


Kommunaldirektør Thomas Boe


Den stemmebefuldmægtigede er forpligtet til at stille forslag om valg af nedenstående 5 medlemmer til


BlueKolding, bestyrelsen og bestyrelserne i koncernens datterselskaber

(V) Tanya Buchreitz Løwenstein

(V) Ole Alsted

(A) Per Bødker Andersen

(B) Jesper Elkjær

(O) Gunner Nielsen


Vedtægt: BlueKolding - BKholding


MOTAS - Modtagestation Syddanmark I/S - repræsentantskabet.

Adr.: Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia


Udpeget i henhold til § 6.1 i selskabets vedtægter af 1. oktober 2007.

Medlem:

Stedfortræder:

(O) Molle Lykke Nielsen

(O) Kristina Jørgensen


Vedtægt: MOTAS


Sydtrafik, repræsentantskabet.

Adr.: Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget i henhold til § 8 i trafikselskabets vedtægter fra februar 2014:

 

(V) Jakob Ville


VedtægterEnergnist, repræsentantskabet.

Adr.: Energnist, Kolding Forbrændingsanlæg, Bronzevej 6, Kolding.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget i henhold til pkt. 10.1 i selskabets vedtægter gældende fra 1. januar 2018:

 

Medlem: (A) Per Bødker Andersen

Suppleant: (V) Eea Haldan Vestergaard

 

Designskolen Kolding, repræsentantskabet

Adr. Ågade 10, 6000 Kolding
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget i henhold til § 3 i henhold til skolens vedtægter af 14. september 1999:

(B) Merete Due Paarup


Vedtægt: Designskolen Kolding


Ejendomsselskabet Jernbanegade 25 (gl. bibliotek)

Adr.: Lars K. Mikkelsen, Søgade 12, 6000 Kolding.


Stemmeberettiget repræsentant til den stiftende generalforsamling i henhold til § 6.1 i selskabets vedtægter af 25. august 2008.


By- og udviklingsdirektøren


Ejerforeningen Slotsmøllen, generalforsamlingen

Henv.: Biblioteket

Udpeget i henhold til § 7 i foreningens vedtægter af 17. april 2004:


1 repræsentant fra Bibliotekets ledergruppe

Vedtægt: Ejerforeningen Slotsmøllen

 

Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamlingsbanke for de i modstandsbevægelsens Region III i kampen mod den tyske besættelsesmagt i 1940 - 1945 faldne kammerater, styrelsen.

Adr.: Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, Odense Kaserne, Sdr. Boulevard 21, 5000 Odense C,
E-mail:hjk


Udpeget i henhold til § 3 i Fondens vedtægter af 5. maj 2011:


(V) Michael Krogh (fra 1/4-18 - 31/3-22)

 

Vedtægt: Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamlingsbanken


Fælles Museumsmagasiner, Den selvejende institution, repræsentantskabet.

Adr.: Maribovej 10, 7100 Vejle
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget i henhold til § 7 i institutionens vedtægter af 30. maj 2006:


(B) Jesper ElkjærGeografisk Have, bestyrelsen

Adr.: Christian 4 Vej 23, 6000 Kolding

(B) Jesper Elkjær

(B) Merete Due Paarup

 


Jens Holms Biblioteksfond, bestyrelsen

Adr.: Biblioteket


Udpeget - blandt Kulturudvalgets medlemmer - i henhold til § 4 i fondens vedtægter af 25. oktober 1993:


(B) Jesper Elkjær

(V) Eea Haldan Vestergaard


Udpeget af Kulturudvalget:

a. Lars Thorup

b. Carsten Hove

c. Hanne Skov Bertelsen

Vedtægt: Jens Holms Biblioteksfond


Kolding Teaterforening, bestyrelsen.

Thomas Vilrich (formand)

Adr.: Skovbrynet 1, 6000 Kolding
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


Udpeget - efter anmodning fra formanden - i henhold til § 6 i foreningens vedtægter af 9. september 2010:


(A) Annie Terp Thomsen


Vedtægter


Mungo Park, den selvejende institution, bestyrelsen.

Adr.: Fredericiagade 1, 6000 Kolding

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 30. juni 2008:


(B) Merete Due Paarup

Søren Nielsen

 

Vedtægt: Mungo Park


Lunderskov Kommunes Lokalhistoriske Forening, bestyrelsen.

Adr.: Vestergade 1, 6640 Lunderskov


Udpeget i henhold til § 6 i foreningens vedtægter af 24. februar 1993:


(V) Hans Peter Andersen

Vedtægt: Lunderskov Kommunes Lokalhistoriske Forening

Lunderskov Kommunes Lokalhistoriske Forening - Love


Museet på Koldinghus, Den selvejende institution, bestyrelsen.

Adr.: Koldinghus, 6000 Kolding

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


I henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 26. juni 2000 udpeger Kolding Byråd 2 medlemmer blandt Kulturudvalgets medlemmer til bestyrelsen.


(B) Jesper Elkjær

(V) Eea Haldan Vestergaard 

Vedtægt: Museet på Koldinghus


Museet på Koldinghus, Den selvejende institution, Udviklingsfonden.

Adr.: Koldinghus, 6000 Kolding
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget i henhold til § 8 i fondens vedtægter af 6. maj 2003:


(B) Jesper Elkjær

Vedtægt: Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus

 

Sygeplejehistorisk Museum

 

Udpeget i henhold til §  i fondens vedtægter

 

(V) Michael Krogh

 

 


Trapholt,
Museum for moderne dansk billedkunst, kunsthåndværk og møbeldesign, Den selvejende institution, bestyrelsen.

I henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 1. januar 2003 udpeger Kolding Byråd 2 medlemmer blandt Kulturudvalgets medlemmer til styrelsen.


(V) Michael Krogh - Født formand

(B) Merete Due Paarup - Født næstformand

Vedtægt: Kunstmuseet TrapholtVejle Konserveringscenter, den selvejende institution, bestyrelsen.

Adr.: Maribovej 10, 7100 Vejle

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Medlem i henhold til selvejemodel - efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget:


Museumsdirektør Thomas C. Thulstrup 

Café "Paraplyen", den selvejende institution, bestyrelsen.

Adr.: Café "Paraplyen", Adelgade 10, 6000 Kolding

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget - efter indstilling fra Socialudvalget - i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 16. december 2004:

(F) Mette Voss

Vedtægt: Café Paraplyen

 

 

Esther og Hans Clausens Mindelegat

Adr.: PENTA Advokater, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Udpeget - efter indstilling fra Venstre - i henhold til § 3 i udkast til vedtægter for legatet

(V) Tobias K. J. Jørgensen

Vedtægt: Esther og Hans Clausens Mindelegat

 


Victor Petersens og Hustrus Legat, legatbestyrelsen

Adr.: Advokat Carsten Hove, Adv. Skjøde Knudsen, Rendebanen, 6000 Kolding


Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til § 7 i legatets fundats af 14. december 1977 med seneste tilføjelse af 6. februar 1979:

(V) Jørn Pedersen

Fundats for Victor Petersen og Hustrus Legat


Virksomhedsnetværket, bestyrelsen

c/o Business Kolding, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udviklingschef Birte Muhs

Seniorudvalget

AMU SYD, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: C. F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding,
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpeget i henhold til § 4 stk. 2, i institutionens vedtægter af 11. december 2008:

(V) Ole Alsted

Valgperiode: 1. maj 2014 til 30. april 2018

Vedtægt


Center for Specialundervisning til unge og Voksne i Kolding (CSV), bestyrelsen

Adr.: Skovvejen 1, 6000 Kolding

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpeget i henhold til § 2, stk. 1, i institutionens styrelsesvedtægt af 18. september 2006:

Medlemmer: Stedfortrædere:
(V) Ole Martensen (V) Trille Nikolajsen
(O) Kristina Jørgensen                (L) Hanne Dam


Vedtægt - Center for Specialundervisning til unge og Voksne i Kolding


Erhvervsakademi Kolding, bestyrelsen

Adr.: Skamlingvejen 32, 6000 Kolding

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget (kandidat) i henhold til § 4, stk. 1 c, i institutionens vedtægter af 27. marts 2009:

(V) Mette Balsby

  

Udpeget af Kommunekontaktrådet den 10. marts 2010.


Vedtægt - Erhvervsakademi Kolding


Fonden Syddanske Forskerparker

Adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udpeget i henhold til § 8.1 i fondens vedtægter af 28. juni 2006:


(V) Jørn Pedersen 


Efter indstilling fra Kolding Erhvervsudvikling:


Tove Gæmelke, Akseltorv 8, 6000 Kolding.


Vedtægt - Fonden Syddanske Forskerparker


Hansenberg, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: Skovvangen 28, 6000 Kolding
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  

Udpeget i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 24. marts 2009:


(A) Poul Erik Jensen

 

Valgperiode: 1. maj 2014 til 30. april 2018


Vedtægter


Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB-World School, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: Skovvangen 10, 6000 Kolding
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Udpeget i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 14. november 2006:

 

(B) Merete Due Paarup

Skoleleder Dorte Svane Peschardt, Kolding Realskole


Valgperiode: 1. maj 2018 - 30. april 2022


Vedtægt


Munkensdam Gymnasium, Den selvejende institution, bestyrelsen

Adr.: Tøndervej 100, 6000 Kolding
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 15. november 2006:


(O) Kristina Jørgensen


Vedtægter


Niels og Anna Nørgårds Studielegat, bestyrelsen.

Adr.: Sognepræst Niels Risbjerg Lai, Lejrskov Kirke

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og skoleinspektør Max Agger, Fynslundskolen


Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til legatets fundats af 26. januar 1977:

(O) Kristina Jørgensen

 

Fundats for Niels og Anna Nørgårds Studielegat


Produktionsskolen Kolding, bestyrelsen

Adr.: Esbjergvej 138, Harte, 6000 Kolding

Udpeget - blandt Byrådets medlemmer - i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 26. november 2012:

(L) Hanne Dam

(V) Tobias Jørgensen


Studenterhuset, bestyrelsen

Adr.: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Ålegården 1, 6000 KoldingUdpeget i henhold til § i institutionens vedtægter

(V) Tanya Buchreitz Løwenstein


Syddansk Universitet, den selvejende institution, repræsentantskabet.

Adr.: Ledelsessekretariatet, Campusvej 55, 5230 Odense M
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Udpeget i henhold til § 16, stk. 1, 2., i institutionens vedtægter af 11. december 2007:

(V) Jørn Pedersen


Vedtægter

Forretningsorden


Ungdommens Studiefond, bestyrelsen

Adr.: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Ålegården 1, 6000 Kolding 

I henhold til § 4 i fondens vedtægter af 23. september 1996 består bestyrelsen af det af Kolding Byråd - efter den kommunale styrelseslov - udpegede udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører uddannelse:

Uddannelsesudvalgets medlemmer er fødte medlemmer.


Vedtægt - Ungdommens Studiefond


Kolding HF og VUC

Kolding Åpark 16, 6000 Kolding

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpegningen sker i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1223 af 4. december 2006 og i henhold til VUC Koldings bestyrelses beslutning om Uddannelsesudvalgets sammensætning:


(O) Kristina Jørgensen


Vedtægter

Idrætsakademi Kolding, bestyrelsen

Adr.: Idrætsakademi Kolding v/Flemming Pedersen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Medlem uden stemmeret udpeget i henhold til Idrætsakademi Koldings vedtægter:


(V) Kjeld Kjeldsen


KIF Holding A/S, bestyrelsen

Adr.: Ambolten 2, 6000 Kolding
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Udpeget i henhold til bestemmelse i samtykkeerklæring af 24. februar 2010.


(V) Jørn Pedersen

Samtykkeerklæring af 24. februar 2010

 

Nordea Danmark Fondens Idrætspris, komiteen

 

Udpeget i henhold til fondens fundats af 22. oktober 1993

 

(O) Søren Rasmussen

 

Kolding Lystbådehavn, bestyrelsen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Udpeget i henhold til § 4 i institutionens vedtægter af 15. december 2005

 

(A) Per Bødker Andersen

(B) Jesper Elkjær

 


TalentUdviklingsSamarbejde-fonden i Kolding Kommune (TUS-Fonden), bestyrelsen

Adr.: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Ålegården 1, 6000 Kolding


Udpeget i henhold til § 6 i fondens vedtægter


(V) Trille Nikolajsen


Vedtægter

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey