Kollektiv signatur

I henhold til § 32 i lov om kommunernes styrelseskal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Byrådets formand (borgmesteren) eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

I Byrådets møde den 1. december 2017 (sag nr. 89) vedtoges signaturbestemmelser til opfyldelsen af ovennævnte bestemmelse:

Kommunaldirektøren eller byrådssekretariatschefen bemyndiges - med gyldighed indtil videre - til sammen med borgmesteren eller den viceborgmester, der til enhver tid måtte træde i borgmesterens sted, at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, når det af påtegningen fremgår, at der kun kan disponeres over dokumentet med Byrådets samtykke.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey