Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Valg til Europa-Parlamentet 9. juni 2024 Handicappede og gangbesværede mv.

Handicappede og gangbesværede mv.

Kvinde i kørestol

Vi forsøger at gøre det nemt at stemme for alle.

Hjælp

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen og til at sætte dit kryds?

Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.
Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, for eksempel:

  • ledsagekort
  • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
  • lægeerklæring
  • erklæring/attest fra en anden myndighed

Kørestolsbruger

På to afstemningssteder på selve valgdagen bliver der opstillet en valgboks med hæve-/sænkebord med vippeplade og fri benplads, så en kørestolsbruger har lettere adgang til bordet. De to afstemningssteder, som på selve valgdagen tilbyder denne service, er Parkhallen og KFUM Hallen.

Filtpen og lup

På alle afstemningssteder vil der være sorte filtpenne og en ikke-håndholdt lup til rådighed.

Også i Borgerservice og på Rådhuset i forbindelse med brevstemmeafgivning vil ovenstående hjælpemidler være til rådighed.

Du kan læse mere om hjælp til stemmeafgivning på Indenrigsministeriets hjemmeside: Kan jeg få hjælp til at stemme?

Hvis du på grund af et handicap eller nedsat førlighed ønsker at afgive din stemme på valgdagen, men på et andet afstemningssted i Kolding Kommune end der, hvor du hører til, kan du ansøge om at blive overflyttet til dette afstemningssted.

Find ansøgningsskema på www.kolding.dk/valg eller ring til Borgerservice på tlf. 79 79 79 79, eller send en e-mail til borgerservice@kolding.dk og få en ansøgningsblanket tilsendt, hvis du ønsker at benytte denne mulighed. Ansøgningen kan tidligst indsendes søndag den 12. maj 2024. Borgerservice skal senest modtage ansøgningen fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på et afstemningssted på valgdagen, kan du brevstemme i dit eget hjem. Ring til Borgerservice på tlf. 79 79 79 79, hvor vi klarer anmodningen over telefonen.

Hvis du modtager hjælp i hjemmet, får du udleveret en formular hvor du kan søge om at brevstemme hjemme.

Du kan også hente formularen her:

Anmodning om at brevstemme i hjemmet til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024

og sende den udfyldte formular til Borgerservice, Nytorv 1, 6000 Kolding.

Ansøgningen om at stemme hjemme kan tidligst indsendes søndag den 12. maj 2024. Borgerservice skal senest modtage ansøgningen tirsdag den 28. maj 2024 kl. 18.00.

Hvis du kan møde op på afstemningsstedet, men på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme ind i selve valglokalet, kan du stemme uden for valglokalet ved henvendelse til afstemningsstedets valgstyrere.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje