For hver opstillingskreds vælges en valgbestyrelse, jf. § 23, stk. 1 og 3, og § 97, stk. 1, i Lov om valg til Folketinget samt § 16 i Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet.

I kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, vælges én valgbestyrelse, der er fælles for alle opstillingskredse i kommunen.

I opstillingskredse, der består af én kommune, vælges 5 medlemmer blandt Byrådets medlemmer ved forholdstalsvalg (§ 25). Den gruppe i Byrådet, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.

Efter lov om kommunernes styrelse, § 25, stk. 2, regnes borgmesterens plads som en af de pladser, der kan tilkomme den gruppe i Byrådet, hvortil borgmesteren hører.

Der vælges en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

 

Valgbestyrelsen for Sydjyllands Storkreds's 11. og 12. opstillingskredse

Kolding Nord kredsen og Kolding Syd kredsen

 

Medlemmer Personlige stedfortrædere
(V) Jørn Pedersen - formand (B) Merete Due Paarup
(O) Søren Rasmussen - næstformand (O) Kristina Jørgensen
(A) Poul Erik Jensen  (A) Per Bødker Andersen
(B) Jesper Elkjær (V) Jakob Ville
(F) Hans Holmer (V) Ole Alsted

 

Med hensyn til gennemførelse af valg til Folketinget og til Europa-Parlamentet henvises til valgbøgerne for valgenes afholdelse. Adgang til valgbøgerne opnås hos valgsekretariatet.

Valgsekretariat: Centralforvaltningen, Kolding Rådhus, 6000 Kolding

Sekretær: Kommunaldirektøren

Protokolfører: Rikke Laigaard-Andersen

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey