Skip til hoved indholdet

Selvbetjening

Affald og genbrug

Appen Affald Kolding giver dig fuldt indblik i alt med affald og genbrug.

Du kan fx få overblik over, hvornår vi henter dit affald, bestille storskrald og få adgang til genbrugspladserne uden for åbningstid med Genbrug 24-7. 

Søg efter "Affald Kolding" i App Store eller Google Play og hent appen til din telefon.

På siden Mit Affald kan du nemt få et overblik over, hvilke affaldsløsninger din ejendom er tilmeldt.

Muligheder på Mit Affald

 • Se din nuværende affaldsordning og tømmedage for din husstand
 • Give besked hvis du ikke har fået hentet affald
 • Se om du er tilmeldt en miljøstation
 • Give besked hvis din miljøstation er fyldt
 • Bestille afhentning af fx møbler, hårde hvidevarer eller materialer til genanvendelse med Genbrugsbilen op til 12 gange om året
 • Bestille afhentning af den grå kasse til farligt affald

Besøg siden Mit Affald 

Du kan skifte din mad- og restaffaldsbeholder til en større eller mindre model.

Du kan også vælge, om du vil have tømt din beholder hver uge eller hver 14. dag.

Udfyld formularen for at foretage ændringer i din affaldsordning

Som forsøgsordning frem til 31. december 2022 kan du få hentet affald med asbest og/eller eternit på din egen adresse.

Læs mere på siden 'Bestil afhentning af affald med asbest eller eternit'

Bestil bigbags i vores affaldsshop

Bestil afhentning af de fyldte bigbags med asbestaffald

Anmeld dit bygge- og anlægsaffald i Byg og Miljø (husk NemID)

 

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk.

 


Skal du renovere eller bygge om, producerer du en del byggeaffald.

Du skal anmelde dit byggeaffald, når:

 • Dit bygge- eller nedrivningsprojekt medfører mere end 1 ton affald
 • Du skal have fjernet materialer med asbest
 • Du skal udskifte materialer fra perioden 1950-1977, da termoruder, fugemasse og maling kan indeholde PCB

Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang med arbejdet. 

Anmeld dit byggeaffald

Du kan køre på genbrugspladsen døgnet rundt, når du har registreret dit telefonnummer som bruger af Genbrug 24-7. For at blive bruger skal din mobiltelefon være i stand til at sende sms'er. 

Tilmeld dig Genbrug 24-7

Virksomheder skal tilmelde sig Genbrug 24-7 Erhverv

Genbrugsbilen, tidligere kendt som ordningen for storskrald, henter dine ting og materialer til genbrug ved din bolig op til 12 gange om året.

Du kan blandt andet få hentet hårde hvidevarer, møbler, pap, mad- og drikkekartoner, tekstiler, metal og meget andet, dog ikke bygge-, have- og farligt affald. 

Virksomheder kan ikke få hentet ting af Genbrugsbilen.

Bestil Genbrugsbilen

Arbejde og ledighed

Til ansøgning om befordringsgodtgørelse efter beskæftigelseslovens §175.

Ansøg om befordringsgodtgørelse

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Ansøg om enkeltydelser

Hvis du allerede har meldt dig ledig på jobnet, kan du søge kontanthjælp gennem denne formular.

Ansøg om hjælp til forsørgelse

I denne selvbetjeningsløsning kan du som ledig søge om ledighedsydelse.

Søg Ledlighedsydelses oplysningsskema 

I denne selvbetjeningsløsning kan arbejdsgiver og lønmodtager lave en aftale om refusion af løn eller dagpenge under sygdom. Denne løsning forudsætter at virksomheden starter med at udfylde data.

Ansøg om løntildskudsrefusion

I denne selvbetjeningsløsning kan arbejdsgiver og lønmodtager lave en aftale om refusion af løn eller dagpenge under sygdom. Denne løsning forudsætter at virksomheden starter med at udfylde data.

Ansøg om §56-aftale

Bolig, byggeri og flytning

Her kan du finde yderligere information om
beboerforespørgselse

Du kan søge om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig (boligforening), almen ældrebolig eller i et bofællesskab.

Ansøg om lån til beboerindskud

Du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter) og tilslutningsudgifter til fx tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt. 

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat

Hvis I bor flere sammen, er det kun én person, der skal søge.

Ansøg om boligstøtte

Her kan du finde mere information om
Bopælsattest

Hjælp til at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Byg og Miljø

Kolding Kommunes byggesagsarkiv

Søg i byggesagsarkivet

Ejendomsdatarapporten koster 100 kr og samler en række oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel. Bl.a. indgår oplysninger fra kommuner, Skat og regioner samt fx tilstandsrapport, energimærke og jordforureningsattester m.v.

Køb Ejendomsdatarapport

Med denne løsning kan borgere og virksomheder selv trække en kopi af sin ejendomsskattebillet.

Se ejendomsskattebillet

Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage efter du har skiftet bopæl.

Meld flytning

Du kan med fordel tage billeder af bilag og situationsbilleder inden du går i gang med ansøgningsforløbet.

Ansøg om et hegnssyn

Flytning af jord kan nogle gange kræve, at du anmelder det til kommunen.

Du skal anmelde jordflytning til Kolding Kommune, hvis du skal flytte følgende typer jord:

 • forurenet jord, eksempelvis ved akut spild af kemikalier
 • jord fra områdeklassificerede ejendomme
 • jord fra offentlige veje
 • jord fra en ejendom med en kendt/kortlagt forurening
 • jord fra et modtageanlæg for jord

Anmeld jordflytning

Hvis du mener, at din situation gør, at kommunen skal hjælpe dig, skal du udfylde Ansøgning om bolig anvist af kommunen

Du kan ansøge om at få dit navn og adressebeskyttet på sider, som krak m.m.

Navne- og adressebeskyttelse 

Til indgivelse af BBR-oplysninger ved nedrivning af hele bygninger.

Send BBR-oplysninger

Beskeden sendes direkte til rottebekæmperen.

Anmeld rotter

For at søge ungdomsboliger, så skal du være i gang med en uddannelse. 
Læs mere om Ungdsomboliger

Borgerservice, økonomi og ydelser

Hvis du ønsker at få oplyst adressen på en bestemt person.

Foretag adresseforespørgsel

Her kan du som ejer eller lejer af en bolig forespørge på antallet af beboere på en bestemt adresse.

Foretag beboerforespørgsel

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten, og afdøde havde ret til dansk sygesikring .

Begravelseshjælpen er afhængig af den afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Du kan som pårørende selv søge om begravelseshjælp, men bedemanden kan også søge for dig, hvis du giver fuldmagt til det.

Ansøg om begravelseshjælp

Hvis du har brug for at dokumentere nuværende eller tidligere adresse, samt dokumentation for civilstand, statsborgerskab og tidligere navne.

Anmod om bopælsattest

Ejendomsdatarapporten koster 100 kr og samler en række oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel. Bl.a. indgår oplysninger fra kommuner, Skat og regioner samt fx tilstandsrapport, energimærke og jordforureningsattester m.v.

Køb Ejendomsdatarapport

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Ansøg om enkeltydelser

Kortet er gratis. Du kan bestille kort til dine børn (under 18 år) og ægtefælle, hvis de bor på samme adresse som dig. Du vil normalt modtage kortet på din adresse i løbet af 2-3 uger.

Når du søger om det blå EU-sygesikringskort, får du automatisk sendt et midlertidigt bevis til Digital Post.

Husk, at du stadig skal bruge dit gule sundhedskort i Danmark, fx når du tager til lægen.

Bestil EU-sygesikringskort

Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage efter du har skiftet bopæl.

Meld flytning

Grundlovsceremonien er fastsat til den 23. marts 2022 kl. 15.30. 

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 1. marts 2022.

Grundet situationen med Corona tager vi forbehold for eventuelle ændringer i afholdelse af ceremonien.

Du kan kun tilmelde dig, hvis du bor i Kolding kommune. Til ceremonien vil der være plads til alle ansøgere der er bosat i Kolding kommune.

Tilmelding til grundlovsceremonien

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning til at søge om almindelig helbredstillæg.

Ægtefælle/samlever kan ansøge samtidig

Skal du og din ægtefælle/samlever begge søge om helbredstillæg, kan I gøre det samtidigt. Det kræver, at din ægtefælle/samlever kan signere med NemID. Hvis ikke det er muligt, så kan I kontakte kommunen og få hjælp til din ægtefælles/samlevers ansøgning.

En anden kan udfylde ansøgningen for dig

En anden person(en partsrepræsentant) kan hjælpe dig med at ansøge digitalt. Dette kræver en fuldmagt, som du kan finde her: fuldmagtsskabelon (nyt vindue). Fuldmagten skal printes ud, underskrives, scannes ind og tilføjes, som bilag til ansøgningen.

Ansøg om helbredstillæg

Hvis du allerede har meldt dig ledig på jobnet, kan du søge kontanthjælp gennem denne formular.

Ansøg om hjælp til forsørgelse

Som borger har du ret til indsigt i personlige elektroniske oplysninger, der indgår i dine sagsbehandlinger.

Anmod om indsigt

Her kan du ansøge om at få udstedt eller fornyet dit kørekort. Du kan kun udfylde en del af ansøgningen her. Efterfølgende skal du møde personligt op hos Borgerservice, Nytorv 1 i Kolding.

Bestil/forny kørekort

Her kan du ansøge om navneændring for dig selv eller for dit barn under 18 år. Er du medlem af et anerkendt trossamfund, kan du søge om navneændring ved trossamfundet.

Ønsker du at medunderskrive en ansøgning om navneændring, der allerede er udfyldt, kan du underskrive den udfyldte ansøgning her.

Ansøg om navneændring

Her kan du ansøge om navneændring ved vielse. Er du medlem af et anerkendt trossamfund kan du ansøge til trossamfundets præst.

Ønsker du at medunderskrive en ansøgning om navneændring på bryllupsdagen, der allerede er udfyldt, kan du underskrive den udfyldte ansøgning her.

Ansøg om navneændring på bryllupsdagen

Du kan ansøge om navngivning af dit barn. Hvis barnet skal navngives ved dåb i folkekirken eller et andet trossamfund, skal du i stedet kontakte præsten, hvor barnet skal døbes.

Ønsker du at medunderskrive en ansøgning om navngivning, der allerede er udfyldt af den anden forælder, kan du underskrive den udfyldte ansøgning her.

Ansøg om navngivning

Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR. Dit navn og din adresse bliver heller ikke udleveret fra CPR til brug for private vejvisere eller til PostNord.

Ansøg om navne- og adressebeskyttelse

Du kan i denne løsning ansøge om at komme på folketingsvalglisten, når du har ophold i udlandet.
Betingelsen er at du har dansk statsborgerskab/indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, men opholder dig i udlandet.

Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten

Når du ønsker at få et pas, skal du henvende dig personligt i Borgerservice (Nytorv 1, Kolding) uanset alder. Du skal bestille tid på forhånd.

Alle nye pas skal indeholde fingeraftryk, så du får taget digitale fingeraftryk, når du bestiller et nyt pas. Dette gælder indtil videre ikke for børn under 12 år.

Du skal medbringe:

 • dit sidst udstedte pas, hvis passet skal fornys
 • original dåbs-, navne- eller fødselsattest,
 • sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation, hvis du ikke har et pas i forvejen
 • fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn
 • sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen.
 • et vellignende foto - eller få taget billede hos Borgerservice (koster penge)

Bestil tid til fornyelse af pas

For at et barn under 18 år kan få udstedt eller fornyet et pas, skal begge indehavere af forældremyndigheden udfylde felterne om samtykkeerklæring.

Hvis du har forældremyndigheden alene, er det kun dig der skal underskrive samtykkeerklæringen.

Du skal medbringe dåbs-, navne- eller fødselsattest, hvis barnet ikke har fået lavet pas før.

For at færdiggøre ansøgningen skal barnet møde personligt op i borgerservice gerne i selskab med en voksen. Når du søger om pas til dit barn, gælder de samme regler for fx foto som for pas til voksne. Dog skal børn under 12 år indtil videre ikke afgive fingeraftryk.

Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn

Giv samtykke til kommunen om indhentning og videregivelse af oplysninger fra arbejdsgiver, læge, a-kasse eller andre i din sag.

Send samtykke om personlige oplysninger

Er du pensionist med særligt vanskelige økonomiske forhold, kan du ansøge om personligt tillæg.

Ansøg om personligt tillæg

Du skal være berettiget til helbredstillæg for at kunne søge om refusion.

Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

Dette skal du bruge:

 • Oplysninger om placering, materiel type og tidsrum for anbringelsen af materiellet
 • Afmærkningsplaner (hvis relevant)
 • Oplysninger om ansøger og evt. afmærkningsansvarlig

Ansøg om råden over vej, opstilling af materialer

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive separeret, kan I søge om separation her.

Hvis I ikke er enige, kan sagen alligevel startes. I begge tilfælde starter sagen med, at en af jer indsender ansøgningen.

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i sager om separation og skilsmisse som er 650 kr. (2020). Gebyret for en vilkårsforhandling er 1.630 kr. (2020).

Ansøg om separation

Anvendes i forbindelse med prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Arvingerne efter den afdøde skal udfylde erklæringen.
Når et ægteskab er ophørt ved død, må den efterlevende ægtefælle ikke indgå nyt ægteskab, før betingelserne i ægteskabslovens § 10 om skifte af fællesboet er opfyldt.

Send erklæring om skifte

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive skilt, kan I søge om skilsmisse her.
Hvis I ikke er enige, kan sagen alligevel startes. I begge tilfælde starter sagen med, at en af jer indsender ansøgningen.

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i sager om separation og skilsmisse som er 650 kr. (2020). Gebyret for en vilkårsforhandling er 1.630 kr. (2020).

Ansøg om skilsmisse uden forudgående separation

Hvis du planlægger at afholde et offentligt arrangement, fx koncert, markeds- eller byfest, cirkus, demonstration eller lignende, skal du ansøge om tilladelse.

Ansøg om tilladelse til offentligt arrangement

Statsforvaltningen og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner:

 • er dansk eller nordisk statsborger(e)
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Statsforvaltningen står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Indgiv ægteskabserklæring

Familie og børn

Ind- og udmeld barn, søg friplads, søg tilskud til privat pasning

mitkolding.kolding.dk

Enhver borger har pligt til at underrette kommunen, hvis borgeren får kendskab til eller har mistanke om, at børn eller unge under 18 år lever under forhold, som bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt.

Underretning om mistrivsel

Her kan du ansøge om navneændring for dig selv eller for dit barn under 18 år. Er du medlem af et anerkendt trossamfund, kan du søge om navneændring ved trossamfundet.

Ønsker du at medunderskrive en ansøgning om navneændring, der allerede er udfyldt, kan du underskrive den udfyldte ansøgning her.

Ansøg om navneændring

Her kan du ansøge om navneændring ved vielse. Er du medlem af et anerkendt trossamfund kan du ansøge til trossamfundets præst.

Ønsker du at medunderskrive en ansøgning om navneændring på bryllupsdagen, der allerede er udfyldt, kan du underskrive den udfyldte ansøgning her.

Ansøg om navneændring på bryllupsdagen

Ønsker du at etablere en privat pasningsordning, kan du benytte Ansøgning til privat pasningsordning

Hvis du som privat pasningsordning ønsker at få godkendt en vikar, skal du benytte Ansøgning som vikar til privat pasningsordning

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive separeret, kan I søge om separation her.

Hvis I ikke er enige, kan sagen alligevel startes. I begge tilfælde starter sagen med, at en af jer indsender ansøgningen.

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i sager om separation og skilsmisse som er 650 kr. (2020). Gebyret for en vilkårsforhandling er 1.630 kr. (2020).

Ansøg om separation

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive skilt, kan I søge om skilsmisse her.
Hvis I ikke er enige, kan sagen alligevel startes. I begge tilfælde starter sagen med, at en af jer indsender ansøgningen.

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i sager om separation og skilsmisse som er 650 kr. (2020). Gebyret for en vilkårsforhandling er 1.630 kr. (2020).

Ansøg om skilsmisse uden forudgående separation

Hvis du ikke i forvejen er bruger af Ungekontakten, skal du først lave en aftale via vores åbne anonyme rådgivning på telefon 79 79 28 51.

Bemærk: Du kan tidligst booke en tid om 24 timer.

Book en medarbejder - Ungekontakten

Handicap

Er I forældre til et barn med handicap, kan I ansøge kommunen om at få bevilliget aflastning.

Ansøg om aflastning/afløsning

Til ansøgning om befordringsgodtgørelse efter beskæftigelseslovens §175.

Ansøg om befordringsgodtgørelse

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til bilister med handicap. For at benytte disse parkeringspladser, skal man have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Ansøg om handicapparkeringskort

I denne løsning kan du søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsevne, som er varigt nedsat (efter loven om social service §§ 112, 113, 116).

Ansøg om hjælpemiddel, forbrugsgode ell. boligindretning

F. eks. kompressionsstrømper, brystproteser, ortopædiske sko, testmaterialer til diabetespatienter, fodindlæg, parykker, bandager, skinner, høretekniske hjælpemidler, briller og kontaktlinser, arm- og benproteser.

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum.

Ansøg om ledsagekort

Du kan søge kommunen om en ledsageordning, hvis du er mellem 12 og 67 år, og har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Ansøg om ledsagelse

I denne løsning kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Ansøg om merudgiftsydelse

Hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ansøg om merudgiftsydelse

Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet kan ansøge om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118.

Ansøg om plejevederlag

I denne løsning kan du ansøge om støtte i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse til bil efter lov om social service § 114.

Ansøg om støtte til bil

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste v. barns sygdom
Trin 1 - når du søger om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Oplysninger om løn m.m. i forbindelse med ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Trin 2 - yderligere nødvendige oplysninger når du søger om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Anmod om udbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Trin 3 - når du har fået bevilget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og skal have kompensationen udbetalt

 

Når du skal anmode om udbetaling af tilskud til løn eller rejseudgifter til en person, der assisterer en handicappet medarbejder.

Anmod om udbetaling af tilskud til personlig assistance

Kultur og fritid

Har du en nyopstartet forening, så kan du søge om tilskud fra Foreningspuljen
Læs mere om Foreningspuljen

Du skal indsende dit regnskab for din foreningsdrevet fritidsklub.

Indsend regnskab (PDF)

Indsend oplysning om foreningsdrevne fritidsklubs bestyrelse

Indsend her(PDF)

Laver du frivilligt arbejde for socialt udsatte borgere, for etniske minoriteter eller for borgere med handicap, kan du søge tilskud til at få dækket nogle udgifter 

Ansøg om tilskud til socialt arbejde

Beløb under 15.000 kr. - Kvik-puljen.

Ansøg om støtte fra Kulturpuljen

Beløb over 15.000 kr. (kvartals-uddeling frist 1. september 2022)

Ansøg om støtte fra Kulturpuljen

Du søger via Foreningsportalen.

Book lokaler/idrætsfaciliteter

Hvis du planlægger at afholde et offentligt arrangement, fx koncert, markeds- eller byfest, cirkus, demonstration eller lignende, skal du ansøge om tilladelse.

Ansøg om tilladelse til offentligt arrangement

Det kan være en fordel at tage billeder af dokumenterne og have dem klar inden du går i gang.

Ansøg om leje af scenetrailer

Miljø, natur og klima

Hjælp til at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Byg og Miljø

På egen grund og eventuelt sammen med andre grundejere:
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som privatperson for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som virksomhed for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

 • Placér dit praj
 • Beskriv problemet
 • Kontaktoplysninger
 • Indsend praj

Indberet invasiv art

Kort over registrerede invasive arter i Kolding Kommune

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Ansøg om landzonetilladelse

Beskeden sendes direkte til rottebekæmperen.

Anmeld rotter

Skole og uddannelse

Her kan du anmelde. hvorvidt du har hjemme undervisning

Anmeldelse af hjemmeundervisning

Her kan du få hjælp til indmeldelse, udmeldelse og fripladser til dit barn i folkeskolen 

Ind- og udmeld barn og friplads

Her kan du lave skoleindskrivning af dit barn til start i 0. klasse.

Indskriv barn i folkeskolen

Sundhed og omsorg

Tilskuddet ydes til almindelig fodpleje (fodbad og klipning af tånegle og lignende) og egentlig fodbehandling, som du ikke selv kan udføre, og som ikke er omfattet af sundhedslovens kapitel 15 eller anden lovgivning.

Ansøg om helbredstillæg til almindelig fodbehandling

Kortet er gratis. Du kan bestille kort til dine børn (under 18 år) og ægtefælle, hvis de bor på samme adresse som dig. Du vil normalt modtage kortet på din adresse i løbet af 2-3 uger.

Når du søger om det blå EU-sygesikringskort, får du automatisk sendt et midlertidigt bevis til Digital Post.

Husk, at du stadig skal bruge dit gule sundhedskort i Danmark, fx når du tager til lægen.

Bestil EU-sygesikringskort

Medicinpriser.dk giver dig opdaterede oplysning om priser på medicin og tilskudsydelser på de enkelte lægemidler. Priser opdateres hver 14. dag og tilskud opdateres dagligt.

Beregn egenbetaling/tilskud ved medicinkøb

Du skal være berettiget til helbredstillæg for at kunne søge om refusion via denne selvbetjeningsløsning.

Du kan søge refusion til at dække dine udgifter i forbindelse med:

 • behandling, hvortil der ydes tilskud efter det der i daglige tale kaldes sygesikring, Sundshedslovens kapital 15 og 42.
 • eller hvis du er blevet bevilliget tilskud til briller, tandproteser eller almindelig fodbehandling (udvidet helbredstillæg).

Bemærk venligst, at det er en betingelse, at du forinden har søgt om tilskud til briller, tandprotese eller almindelig fodpleje for at kunne få dine udgifter hertil refunderet.

Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling

Du kan i denne selvbetjeningsløsning tilmelde dig en læge, der har lukket for patienttilgang.
Tilmeldingen kræver en accept fra lægen og du skal opfylde nogle forudsætninger inden lægen kan give accepten.
Ved flytning skal accepten være indhentet og sendt til kommunen senest 14 dage efter, flytningen er meddelt kommunen. Ellers vil kommunen tildele dig en anden læge administrativt.

Tilmelding til læge med lukket patienttilgang

Her kan du vælge eller skifte læge og skifte sygesikringsgruppe. Der er som udgangspunkt gebyr på lægeskift.

Vælg læge

Købt i andet EU/EØS land.

Ansøg om tilskud til medicin

I denne løsning kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Ansøg om merudgiftsydelse

Hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ansøg om merudgiftsydelse

Her kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag.

Ansøg om plejevederlag til pasning af døende

Når du skifter læge, skal du beslutte, om du vil have din journal overført til din nye læge. Hvis du ikke ønsker at din nye læge får adgang til din journal, kan du sætte kryds i ”Min læge skal ikke have overdraget journal”.

Se seneste lægeskift eller journaloverdragelse

Sundhedskortet (sygesikringsbevis) er gratis

 • ved flytning
 • ved navneskift hvis navneskiftet sker på grund af ægteskab

Hvis du mister dit sundhedskort, skal du betale for et nyt kort. Du vil modtage kortet i løbet af 14 dage.

Du kan også bestille et sundhedskort til dit hjemmeboende barn, indtil det fylder 18 år.

Bestil nyt sundhedskort

Her kan du vælge eller skifte læge og skifte sygesikringsgruppe. Der er som udgangspunkt gebyr på lægeskift.

Skift sygesikringsgruppe

Kortet er et sundhedskort, der gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen.

Søg om særligt sundhedskort

Her kan du søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning/træning af børn med handicap eller langvarig sygdom (omfattet af servicelovens § 42).

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Via sundhed.dk

Find tandlæge

Hvis du opfylder de krav, som er listet op nedenfor, kan du bruge denne selvbetjeningsløsning til at søge om udvidet helbredstillæg.

 • Du er folkepensionist eller førtidspensionist under reglerne fra før 2003
 • Du og din eventuelle ægtefælles/samlevers samlede formue overstiger ikke 89.800 kr. (år 2020).
 • Din personlige tillægsprocent er mere end 0. Udbetaling Danmark fastsætter din personlige tillægsprocent i forbindelse med pensionsberegningen og tallet fremgår af din pensionsmeddelelse.

Udvidet helbredstillæg gives til udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Det er vigtigt, at du søger om udvidet helbredstillæg inden behandlingen påbegyndes.
Du kan på din kommunes hjemmeside læse om, hvilke prisaftaler din kommune har og dermed også, hvor meget tilskud netop din kommune giver.

Ansøg om udvidet helbredstillæg

Trafik, veje og parker

Vedhæft et billeder sammen med dit praj. Så kan vi nemmere vurdere omfanget og hurtigere få løst opgaven.

Giv et praj 

Unge

Hvis du er 15, 16 eller 17 år skal du have kørekort til lille knallert for at køre på knallert.

Meld til knallertkørekort, undervisning

Ældre

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten, og afdøde havde ret til dansk sygesikring .

Begravelseshjælpen er afhængig af den afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Du kan som pårørende selv søge om begravelseshjælp, men bedemanden kan også søge for dig, hvis du giver fuldmagt til det.

Ansøg om begravelseshjælp

Medicinpriser.dk giver dig opdaterede oplysning om priser på medicin og tilskudsydelser på de enkelte lægemidler. Priser opdateres hver 14. dag og tilskud opdateres dagligt.

Beregn egenbetaling/tilskud ved medicinkøb

Her kan du søge folkepension og evt. udenlandsk pension. Det anbefales, at du har følgende klar:

 • Dit NemID
 • Dine fremtidige forventede indkomster
 • Din evt. samlevers indkomst
 • Oversigt over engangsudbetalinger, fx fratrædelsesgodtgørelse
 • Oversigt over renteindtægter og lignende
 • Evt. dokumentation og oplysninger om ophold eller arbejde i udlandet

Ansøg om folkepension

Du skal være berettiget til helbredstillæg for at kunne søge om refusion.

Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning til at søge om almindelig helbredstillæg.

Ægtefælle/samlever kan ansøge samtidig

Skal du og din ægtefælle/samlever begge søge om helbredstillæg, kan I gøre det samtidigt. Det kræver, at din ægtefælle/samlever kan signere med NemID. Hvis ikke det er muligt, så kan I kontakte kommunen og få hjælp til din ægtefælles/samlevers ansøgning.

En anden kan udfylde ansøgningen for dig

En anden person(en partsrepræsentant) kan hjælpe dig med at ansøge digitalt. Dette kræver en fuldmagt, som du kan finde her: fuldmagtsskabelon (nyt vindue). Fuldmagten skal printes ud, underskrives, scannes ind og tilføjes, som bilag til ansøgningen.

Ansøg om helbredstillæg

Tilskuddet ydes til almindelig fodpleje (fodbad og klipning af tånegle og lignende) og egentlig fodbehandling, som du ikke selv kan udføre, og som ikke er omfattet af sundhedslovens kapitel 15 eller anden lovgivning.

Ansøg om helbredstillæg til almindelig fodbehandling

I denne løsning kan du søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsevne, som er varigt nedsat (efter loven om social service §§ 112, 113, 116).

Ansøg om hjælpemiddel, forbrugsgode ell. boligindretning

F. eks. kompressionsstrømper, brystproteser, ortopædiske sko, testmaterialer til diabetespatienter, fodindlæg, parykker, bandager, skinner, høretekniske hjælpemidler, briller og kontaktlinser, arm- og benproteser.

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Købt i andet EU/EØS land.

Ansøg om tilskud til medicin

Her kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag.

Ansøg om plejevederlag til pasning af døende

Anvendes i forbindelse med prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Arvingerne efter den afdøde skal udfylde erklæringen.
Når et ægteskab er ophørt ved død, må den efterlevende ægtefælle ikke indgå nyt ægteskab, før betingelserne i ægteskabslovens § 10 om skifte af fællesboet er opfyldt.

Send erklæring om skifte

Her kan du søge varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller førtidspension (tilkendt før 2003). Du kan søge varmetillæg, uanset om du er lejer eller ejer.

Det anbefales, at du har følgende klar:

 • Dit NemID
 • Dine varmeregnskaber
 • Information om din opvarmningsform.

Ansøg om varmetillæg