Med et seniorjob er du sikret en ansættelse i kommunen, indtil du kan gå på efterløn. Et seniorjob er som udgangspunkt et almindeligt fuldtidsarbejde på overenskomstmæssige vilkår.

Du har ret til et seniorjob, hvis du er lige ved at miste eller lige har mistet dagpengeretten og har højst fem år tilbage til efterlønsalderen.


Betingelser

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du:

  • være ledig
  • fortsat være medlem af en a-kasse
  • fortsat betale efterlønsbidrag
  • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
  • have opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før, du når efterlønsalderen, og hvis det sker efter 6. januar 2014, skal du derudover have opbrugt retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse


Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er i et seniorjob og sige ja, hvis jobcentret finder et job til dig.


Økonomi

I et seniorjob får du løn efter almindelige overenskomstmæssige vilkår. Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge.

Hvis du har ret til et seniorjob, vil du modtage et brev fra din a-kasse cirka 3 måneder, før din dagpengeperiode udløber. I brevet orienterer a-kassen dig om muligheden for at få tilbudt et seniorjob. Du skal herefter selv sende en ansøgning til din kommune, og du vil efterfølgende blive indkaldt til en samtale. Kommunen skal så vidt muligt tage hensyn til dine tidligere kvalifikationer og interesser, når de ansætter dig i et seniorjob.


Du kan også holde dig orienteret om arbejdsmarkedets seniorpolitik og få hjælp til at finde et job på netværket www.seniorerhvervdanmark.dk


Personer født i perioden  Ret til seniorjob ved alder  Efterlønsalder (pligttidspunkt)
01. jan. 1954   - 30. juni 1954      55 ½ år 60 ½ år
01. juli 1954   - 31. dec. 1954     56 år 61 år
01. jan 1955 -   30. juni 1955     56 ½ år 61 ½ år
01. juli 1955   - 31. dec. 1955     57 år 62 år
01. jan. 1956   - 30. juni 1956     57 ½ år 62 ½ år
01. juli 1956   - 30. juni 1959      58 år 63 år
01. dec. 1959   - 30. juni 1956     58 ½ år 63 ½ år
01. juli 1959   og senere      59 år 64 år


*For personer, der er født efter den 31. december 1962, er efterlønsalderen tre år før pensionsalderen, jf. lov om social pension.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots
Denne hjemmeside bruger cookies.
privacy policy Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies