Skip til hoved indholdet

Vesterled

Vesterled ligger midt i hovedgaden i den lille by Ødis, ca. 15 km. vest for Kolding. Det ligger tæt på naturen, blandt andet den genetablerede Ødis Sø. Reetablering af søen betyder, at området har et rigt fugle- og planteliv. 

Plejehjemmet har et modtagekøkken, et trænings-/aktivitetsrum samt en stor
spisestue, hvor de aktiviteter der er fælles for hele plejehjemmet foregår.

Plejehjemmet har en dejlig lukket gårdhave og en hyggelig have foran plejehjemmet. I gårdhaven er der en petanquebane, hvor der flittigt spilles om sommeren.

Plejehjemmet har 22 et-rums og 3 to-rums lejligheder som er forbeholdt ægtepar. Et-rums lejlighederne er fra 43-47 m² plus andel af fællesarealer, så det samlede areal pr. lejlighed er mellem 66 m² og 77 m². Ægtepar-lejlighederne er 65-66 m² plus andelen af fællesarealer på 28 m². Ægtepar-lejlighederne har eget køkken.

De fleste lejligheder har vinduer med udsigt ud over naturen eller med udsigt til en flot gårdhave med terrasse. 

Plejehjemmet Vesterled
Ødis Byvej 6, Ødis, 6580 Vamdrup
Tlf. 76 92 89 90

Plejehjemsleder Katja Ahrendtsen
mail: kasa@kolding.dk 

Efter visitation og tilbud om plejebolig indgås der lejekontrakt med Kolding Kommune der ejer Vesterled.

Den nøjagtige indflytningsdato aftales med plejehjemmet.

Du skal selv sørge for at flytte dit bohave, og blive indrettet på plejehjemmet.

Du skal betale indskud, husleje, varme og el for din bolig.

Du kan købe forplejningen til et fast beløb hver måned. Du skal ved indflytningen underskrive en betalingsaftale, hvor du har afkrydset hvilke kost- og øvrige ydelser du ønsker. Vores administration sender en regning på beløbet hver måned.

Vi forventer, at du tilmelder regningen til Betalingsservice.

Taksterne bliver reguleret årligt pr. den 1. januar. Der bliver sendt information ud om de nye takster sidst på året.

På betalingsaftalen er der oplysning om hvad betalingen dækker og om eventuel afmelding af måltider.

På Vesterled har vi fast plejehjemslæge ved lægehus Vamdrup. Hvis du gerne vil vælge
plejehjemslægen, så kontakt personalet.

Hvis du vælger plejehjemslægen ved indflytning er det gratis at skifte læge, men hvis du senere ønsker at skifte til plejehjemslægen, skal du betale et gebyr som ved alm. lægeskift.

Der foregår aktiviteter af forskellig art på Vesterled. Det kan f.eks. være, at baren er åben, gåture, sang, læsning, pigeklub, sangeftermiddage, hyggestunder, spil osv.

På plejehjemmet er der valgt et Bruger-/pårørenderåd som består af beboere, pårørende, frivillige samt ledelse. Rådet vælges for et år ad gangen. Rådet arbejder ud fra vedtægter, som er politisk godkendt i Kolding Kommune.

Rådet er bindeleddet mellem beboere, pårørende og kommunen og er med til at skabe rammerne for samarbejdet, samt dialog og forhold der gør sig gældende for beboerne på plejehjemmet.

Læs tilsynsrapporter for plejehjemmet Vesterled på Plejehjemsoversigten

---

Læs Fødevarestyrelsens smileyrapport for køkken Vesterled

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje