Skip til hoved indholdet

Databeskyttelse

Dine rettigheder - TV-overvågning

    Hjem Om kommunen Databeskyttelse

Sådan behandler vi dine personoplysninger

I Kolding Kommune har vi ofte brug for personlige oplysninger om dig, når vi udfører vores arbejde som offentlig myndighed. Personlige oplysninger også kaldet personoplysninger er oplysninger der kan identificere dig som person, det er derfor et meget bredt begreb. Vi bruger kun dine oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver. Det er vores ansvar at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med loven, det er et ansvar vi som kommune tager alvorligt.

Når vi behandler dine personoplysninger, er behandlingen underlagt reglerne i databeskyttelsesforordningen – også kendt som GDPR. Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 er vores behandling af dine oplysninger underlagt oplysningspligten. I denne forbindelse skal vi give dig en række informationer, når vi behandler dine personoplysninger. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om de generelle informationer, der gælder når vi behandler dine oplysninger.

Du skal være opmærksom på, at der kan være undtagelser til rettighederne, da kommunen er en offentlig myndighed, der i mange tilfælde er forpligtet til at behandle personoplysninger efter andre regler end GDPR.

Du skal som udgangspunkt have besked om, at der behandles oplysninger om dig, hvem der er dataansvarlig, formålet med behandlingen, eventuelle modtagere af oplysninger mm.

I forbindelse med din sagsbehandling vil du modtage mere specifikke informationer fra den afdeling, der behandler din sag.

Kolding Kommune er dataansvarlig – sådan kontakter du os

Hvis du har generelle spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på:

Kolding Kommune
Akseltorv 1
6000 Kolding

Telefon: 79 79 79 79

CVR: 29 18 98 97

For mere specifikke og konkrete spørgsmål til behandlingen af personoplysningerne i forbindelse med din sagsbehandling bedes du kontakte den konkrete afdeling, der behandler din sag.

Kolding Kommune behandler dine personoplysninger, fordi vi som kommune skal levere services og ydelser og i den forbindelse har brug for oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Kolding Kommunes sagsbehandling er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov. Vi behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9, stk. 2. Desuden gælder databeskyttelseslovens kapitel 3. Loven gælder for både børn og voksne. Indehaveren af forældremyndigheden varetager normalt barnets rettigheder efter loven.

Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til:

  • At få indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler om dig,
  • At gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne,
  • At bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet,
  • I særlige tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen,
  • At trække dit samtykke tilbage, ved at kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan finde vejledningen på datatilsynet.dk.

Kolding Kommune får normalt de fleste af de oplysninger, vi skal bruge, fra dig. Men vi kan f.eks. også hente oplysninger fra cpr-registreret eller andre offentlige registre.

Vi registrerer og udveksler eventuelt oplysninger med andre myndigheder, parter i sagen eller andre, for at kunne behandle din sag korrekt.

Har du givet samtykke til, at vi må indhente oplysninger vedrørende dig i forbindelse med behandling af din sag/ansøgning, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte os, jf. nedenfor under kontaktoplysninger.

I Kolding Kommune behandler vi oplysninger om dig, fordi vi behandler din sag. Oplysningerne kan være almindelig personoplysninger som navn, cpr-nummer, adresse og økonomi. Det kan også være mere følsomme personligoplysninger for eksempel om dit helbred og dine sociale forhold.

Kolding Kommune videregiver kun dine personoplysninger, hvis vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning, har indgået kontrakt med tredjemand med henblik på at løse vores opgaver, andre offentlige myndigheder – eksempelvis Udbetaling Danmark.

Kommunen sletter oplysningerne, når din sag ikke længere er aktiv og opbevaringspligten udløber samt når et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Kolding Kommune
CVR.nr.: 29 18 98 97
Akseltorv 1
6000 Kolding
Tlf. 79 79 79 79

Kolding Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse.

Endvidere kan databeskyttelsesrådgiveren vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Kolding Kommunes behandling af dine personoplysninger, herunder hvilken organisatorisk enhed du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:
Telefon: 79 79 75 00
Via sikker mail på Digital Post.
Ved brev: Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Du kan læse mere i Datatilsynets Vejledning om databeskyttelsesrådgivere (PDF-dokument)

Databeskyttelsesrådgiverens opgaver

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Endvidere kan databeskyttelsesrådgiveren vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Kolding Kommunes behandling af personoplysninger, herunder hvilken organisatorisk enhed du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe med:

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde Kolding Kommune behandler dine personoplysninger på. Du kan kontakte Datatilsynet via deres hjemmeside datatilsynet.dk eller på nedenstående kontaktoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje