Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Seniorpuljen § 79

Seniorpuljen § 79

Foreninger, klubber og frivillige, der fortrinsvis henvender sig til pensionsmodtagere i Kolding Kommune, kan søge om tilskud efter Servicelovens § 79 en gang årligt.

Foreningens, klubbens eller de frivilliges tilbud skal være et generelt tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, samt være stilet mod en bred kreds, og hvor brugerne får størst glæde.

Der kan søges om driftstilskud til aktiviteter og eventuelt til leje af speciallokaler.

Ansøgningsfristen var den 5. januar 2024. 

Inden ansøgning sikres det at foreningen har:

Alle foreninger, klubber og frivillige skal have CVR-nr. og Nemkonto - uden disse kan der ikke udbetales tilskud.

CVR-nr. fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og koster intet. Det er kun muligt at lade sig registrere online hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der skal anvendes digital signatur, men den behøver ikke være tilknyttet foreningen. Signaturen skal kun benyttes til oprettelse/registrering.

CVR-nr. kan oprettes hos Erhvervsstyrelsen.

For nærmere informationer og hjælp kan du kontakte Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen på telefon 79 79 72 03.

Alle foreninger og klubber med et CVR-nr. skal fra den 1. november 2013 have en digital postkasse til sikker post fra det offentlige - herunder Kolding Kommune. I postkassen vil foreninger og klubber fremover modtage meddelelser om f.eks. tilskud fra Kolding Kommune mv. Postkassen er gratis, og kan oprettes på hjemmesiden www.virk.dk

Ikke alle foreninger og klubber er helt fortrolige med computeren eller de digitale muligheder.

Kolding Bibliotek tilbyder derfor IT-hjælp til foreninger og klubber til oprettelse af den digitale postkasse.

Interesserede foreninger og virksomheder kan kontakte biblioteket for at aftale tid for et møde. Koldingbibliotekerne kan træffes på tlf. 79 79 11 00, e-mail: bibliotek@kolding.dk eller ved personligt fremmøde på et af kommunens biblioteker.

Retningslinjer for tilskud til foreninger og frivillige på Seniorområdet

Tilskud ydes kun til foreninger, klubber og frivillige, der fortrinsvis henvender sig til pensionsmodtagere.
Tilskuddet gives ud fra antallet af brugere som modtager pension af Kolding Kommune.

Se mere om retningslinjerne

Foreningens, klubbens eller de frivilliges målgruppe skal være hjemmehørende i Kolding Kommune og åben for alle i målgruppen. Der kan i specielle tilfælde ydes støtte inden for Region Syddanmark, når en forening, klub eller frivillige ikke findes i Kolding Kommune.

Der ydes normalt ikke tilskud til f.eks.:

  • Borgerforeninger/boligforeninger
  • Faglige organisationer
  • Hjælpeorganisationer (ASF, Dansk Folkehjælp, Frelsens Hær, Folkekirkens Nødhjælp)
  • Menighedsråd
  • Idrætsforeninger.

Gøres dette undtagelsesvis er det for målrettet at fremme aktiviteter og genoptræning af pensionister.

Tilskuddet er et årige og gives som driftstilskud til aktiviteter og evt. til leje af speciallokaler efter
nedenstående tabel:

Tilskuddets størrelse

Antal brugere

Tilskud

Op til 10 brugere

2.000 kr.

11 - 20 brugere

3.000 kr.

21 - 40 brugere

5.000 kr.

41 - 60 brugere

6.500 kr.

61 - 80 brugere

8.000 kr.

81-100 brugere

10.000 kr.

101 - 150 brugere

11.500 kr.

151- 200 brugere

13.500 kr.

201 - 250 brugere

15.000 kr.

251 brugere og derover

17.500 kr.

Der kan ydes tilskud til leje af lokaler, når en primær aktivitet ikke kan finde sted i de kommunale lokaler, f.eks.:

  • svømmehal med ekstra varmt vand
  • bowlingbane

Det vil sige, at der ikke ydes lokaletilskud til en forening, klub eller frivillige, der fortsat ønsker at bruge et forsamlingshus, en kro eller lignende, når der er stillet forslag om egnede lokaler i f.eks. et ældrecenter.
Det er op til de enkelte, om de vil bruge driftstilskuddet hertil.

Tildeling af tilskuddet er delegeret og administreres af Senior- og Sundheds- og Fritidsforvaltningen, som forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for antallet af brugere, aktiviteter m.v.

Ved manglende overholdelse af retningslinjerne for tildeling af tilskud vil det tildelte tilskud kræves tilbagebetalt.

Tilskuddet vil blive reduceret tilsvarende, hvis der samlet ansøges om mere end budgetteret.

Klageadgang

I henhold til Lov om Social Service § 79, stk. 2. kan afgørelse efter stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Retningslinjerne er godkendt af Seniorudvalget den 1. februar 2017.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje