Skip til hoved indholdet

Jobcenter Kolding

Jobcenter Kolding er indgangen til job, hvis du er ledig. Jobcenteret er også samarbejdspartner for kommunens virksomheder, når de søger arbejdskraft.

Jobcentret rådgiver dig om arbejdsmarkedsforhold og vejleder dig om de muligheder, der er inden for området. Det gælder både i forhold til ansættelse i et almindeligt job eller et job med støtteordninger.

Som virksomhed i kommunen tilbyder vores Jobformidling at skaffe den arbejdskraft, virksomheden har brug for. Virksomheden kan også få rådgivning og konkret støtte, når en medarbejder bliver alvorligt eller langvarigt syg.

Jobcenter Kolding er organiseret i en række forskellige fagområder.

Kontakt Jobcenter Kolding på 79 79 86 86.

Er du under 30 år, ring til Ungecentret 79 79 29 00.

Kolding Kommune tror på, at en tidlig indsats er vigtig, så du hurtigst muligt kommer i arbejde eller får afklaret din situation.

Du vil blíve inddraget i sagsbehandlingen, og sagsbehandleren vil forsøge at finde det tilbud, som passer til den situation, du står i. Det forventes, at du medvirker og er aktiv.

Om kontanthjælp

Kolding Kommune tror på, at tæt kontakt og tidlig indsats, er med til at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Jobcentret har en bred viden om arbejdsmarkedet og gode samarbejdsrelationer med virksomhederne i området. Disse relationer bruges aktivt, når Jobcentret skal hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet.

Om dagpenge

Jobcenter Kolding ønsker at yde en tidlig og professionel indsats for at forebygge den usikkerhed, en sygemelding kan medføre.

Du vil blive indkaldt til opfølgningssamtaler, hvor formålet er at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Derfor skal du, mens du er sygemeldt, havde afklaret dine ressourcer og være aktiv.

Jobcentret vil informere dig om dine rettigheder og dine pligter.

Om sygedagpenge

Åbnings- og telefontider

På Dieselvej 6 og Værkstedsvej 6, 6000 Kolding
og Jobcenter Vamdrup, Søndergade 19 B, 6580 Vamdrup

Åbningstider
Mandag kl. 8.00-15.00
Tirsdag kl. 8.00-15.00
Onsdag kl. 8.00-15.00
Torsdag kl. 8.00-16.45
Fredag kl. 8.00-14.00

Telefontider
Mandag kl. 8.15-15.15
Tirsdag kl. 8.15-15.15
Onsdag kl. 8.15-15.15
Torsdag kl. 8.15-17.00
Fredag kl. 8.15-14.15

Afdelinger, arbejdsmarkedsområdet

Jobcenter Kolding - som er en del af arbejdsmarkedsområdet - er indgangen til job, hvis du er ledig. Jobcentret er også samarbejdspartner for kommunens virksomheder, når I søger arbejdskraft.

Arbejdsmarkedsområdet består af fire afdelinger med i alt ca. 230 medarbejdere fordelt på fem adresser.

Modtagelse og Service hører organisatorisk under ungeområdet, men løser en række serviceopgaver på tværs af områderne.

Jobcentret rådgiver borgere om arbejdsmarkedsforhold og vejleder omkring muligheder inden for området. Det gælder både i forhold til ansættelse i et almindelig job eller i et job med støtteordninger.

Som virksomhed i kommunen tilbyder vores Jobformidling af skaffe den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Desuden gives der rådgivning og konkret støtte til virksomheder, hvis en medarbejder bliver alvorligt eller langvarigt syg.

Vi tilbyder professionel rådgivning og hjælp, der matcher din virksomheds behov for rekruttering, uddannelse eller opkvalificering af nuværende eller potentiel arbejdskraft. Vi vejleder din virksomhed til fastholdelse af medarbejdere eller om mulighederne for småjob eller lignende.

Det hjælper vi med:

 • Rekruttering: Få hjælp til at finde din næste medarbejder
 • Uddannelse & Opkvalificering: Vi skræddersyer en løsning efter din virksomheds behov
 • Småjob: Frigiv tid til dine medarbejdere ved at få en småjobber til at klare forefaldende opgaver.
 • Praktik og løntilskud: Vil du hjælpe en ledig tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Fleksjob: Har du for mange arbejdsopgaver, men ikke nok til 37 timer?
 • Arbejdsfordeling, varsling mm.: Oplever din virksomhed et markant fald i arbejdsordre
 • Fastholdelse af medarbejdere: Få råd og vejledning om, hvordan du fastholder dine medarbejdere

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed.

Job og Integration varetager under arbejdsmarkedsområdet indsatsen for forsikrede ledige over 30 år, jobparate- og aktivitetsparate borgere over 30 år på kontanthjælp samt indsatsen for flygtninge og familiesammenførte samt for familiesammenførte til herboende.


Der er i indsatsen for både forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere/flygtninge fokus på en tidlig og vedholdende indsats, således at den ledige hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Der er fokus på opkvalificering og uddannelse således at vi sikrer at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft.


For øvrige borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet ligger fokus på jobpotentialet og opkvalificering. Der er fokus på et arbejdsliv til alle. At selv de borgere der er langt fra arbejdsmarkedet, kan bidrage med at løse opgaver og jobs på færre timer og dermed få lønnede timer på virksomhederne.


For flygtninge og familiesammenførte er der fokus på at den enkelte understøttes i at anvende medbragte kompetencer fra hjemlandet, for at bidrage til den arbejdskraft der er behov for på det danske arbejdsmarked. For unge flygtninge er der endvidere fokus på at motivere til uddannelse i Danmark.


Afdelingen har til huse på Jobcenter Kolding, Dieselvej 6.

Det Rummelige Arbejdsmarked i Jobcenter Kolding varetager den beskæftigelsesrettede indsats for følgende målgrupper:

 • Sygedagpenge
 • Jobafklaring
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløb
 • Borgere ansat i fleksjob
 • Beskæftigelsesrettet indsats for borgere i jobcentret – Jobcenter Vamdrup
 • Drift af kommunens rehabiliteringsteam.

Modtagelse og Service består af en kontanthjælpsgruppe, en integrationsydelsesgruppe, en ressourceforløbs- og sygedagpengegruppe samt en ledighedsydelses- og fleksløntilskudsgruppe.

Kontanthjælpsgruppen beregner og udbetaler kontanthjælp, integrationsydelse , repatrieringsydese, revalideringsydelse, uddannelsesydelse, enkeltydelser. Rådgivning og udbetaling af ydelserne sker fra adressen, Dieselvej 6. Den økonomisk råd- og vejledning er for alle borgere i Kolding Kommune og tilbydes både telefonisk og personligt.

Ressourceforløbsgruppen beregner og udbetaler ressourceforløbsydelse samt kontantydelse. Rådgivning og udbetaling af ressourceforløbsydelse samt kontantydelse sker fra adressen Dieselvej 6

Sygedagpengegruppen beregner og udbetaler sygedagpenge. Rådgivning og udbetaling af sygedagpenge sker fra Dieselvej 6 og Værkstedsvej 6.

Ledighedsydelses- og fleksløntilskudsgruppen beregner og udbetaler ledighedsydelse og fleksløntilskud. Rådgivning og udbetaling af ledighedsydelse og fleksløntilskud sker fra adresserne, Dieselvej 6 og Værkstedsvej 6.

I afdelingen beregnes og udbetales der løntilskud, personlig assistance og voksenlærlingetilskud, derudover løses en række interne serviceopgaver for Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningens øvrige enheder. Det er ligeledes Modtagelse og Service der besvarer anmodninger om aktindsigter. Afdelingens medarbejdere er også at finde i jobcentrets modtagelse på Dieselvej 6, hvor borgere og virksomheder kan modtage råd og vejledning.

Sprogskolen Kolding tilbyder vi undervisning på danskuddannelserne 1, 2 og 3. Der er tale om et tilbud til nyankomne udlændinge i dansk som andetsprog, fra alfabetiseringsniveau til undervisning af højt uddannede. Undervisningen indeholder udover elementær danskundervisning (tale/forstå, læsning, skrivning) også undervisning i arbejdsmarkedsrettet dansk, medborgerskab og dansk kultur. Skolen udarbejder sprogtests og underviser i specialdesignede forløb tilpasset erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner samt afholder Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven.

Desuden tilbyder Sprogskolen FVU, forberedende voksenundervisning for tosprogede (incl. FVU Start) samt OBU, ordblindeundervisning. FVU er et tilbud om danskundervisning til voksne udlændinge, der kan noget dansk, men som ønsker at forbedre deres læse/skrivekompetencer.