Skip til hoved indholdet

Arkitektur

Om god arkitektur i Kolding Kommune

    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Arkitektur

Torvet ved Lunderskov Station
Torvet ved Lunderskov Station

Med arkitekturstrategien, Bedre rammer for livet, udtrykkes den politiske vision og retning for arkitekturen i kommunen. Strategien er et værktøj til dialog med borgere, bygherrer og investorer omkring ny- og tilbygning, restaurering, offentlige anlæg og byrum.

Bydesign-guide for Kolding bymidte sætter rammer for benyttelse og udvikling af gader og pladser i Kolding bymidte. Guiden er blevet til i samarbejde med Kolding Byforum og vil løbende blive revideret i takt med bymidtens udvikling. Guiden forholder sig til arkitektur, inventar, tilgængelighed, grøn struktur og meget andet. Det første projekt der udføres, som følge af den Bydesign-guiden, bliver renoveringen af Jernbanegade, mellem Buen og Banegårdspladsen.

Hvert år uddeles Kolding Kommunes Arkitekturpris, hvor aktuelle byggerier eller anlæg belønnes for en særlig god arkitektur. Prisoverrækkelsen sker på Arkitekturens dag, hvor kommunale og lokale aktører bidrager aktivt med et væld af forskelligartede offentlige arrangementer, med arkitekturen som omdrejningspunkt.

Stadsarkitekt, Michael Pagaard Madsen står i spidsen for Arkitekturteamet, der er forankret i By- og Udviklingsforvaltningen med reference til det politiske fagudvalg. Arkitekturteamet har fokus på arkitekturen i konkrete bygge- og anlægsprojekter og bistår både bygherrer og egne kolleger med at fremme kvaliteten i det enkelte projekt. Målet er, at byggeri og anlæg bidrager bedst muligt til sine omgivelser såvel som til Kolding Kommunes udvikling.

Inspirationskataloget.pdfer tænkt som en guide til ejere og –lejere i bymidtens stueetager, og rummer konkrete værktøjer, der kan anvendes som værdifulde, funktionelle løsninger for fremtidens byliv.

Kolding Kommunes Arkitekturpris

Følgende byggeri blev præmieret af bedømmelsesudvalget:

Prisbelønnet for:
”- en konsekvent og veludført arkitektur med fokus på smukke materialer og imødekommende rum”

Ejendommen: Stranden 21

Bygherre: Dorte og Jakob Wiechmann Aaskov
Rådgiver: Baks Arkitekter

 

Prisbelønnet for:
"- skabelsen af merværdi i sammentænkningen af vandhåndtering, naturoplevelser og formidling”

Ejendommen: Klimasikring i Hylkedal

Bygherrer: Kolding Kommune og Blue Kolding
Rådgivere: Envidan,
Entreprenører: HedeDanmark, Vejle Anlægsteknik

 

Hædrende omtale for:

"- et grundigt og kærligt restaureringsarbejde af høj, håndværksmæssig kvalitet”

Ejendommen: Stejlbjergallé 10-12

Bygherre: René Dall-Jensen

Rådgivere: ArkitektOle, Skovløkke Entreprise, Herse Byg

 

Hædrende omtale for:
"- en fin arkitektonisk bearbejdning, som videreudvikler det eksisterende hus ud fra stedets kvaliteter og potentialer”


Ejendommen: Olaf Ryes Gade 43

Bygherre: Laila og lemming Hein
Rådgivere: Tømrerfirmaet Bjarne Skovby

 

Hædrende omtale for:
"- en stilsikker renovering med øje for sammenhæng på både bygnings- og gadeniveau”


Ejendommen: Søndergade 29-35

Bygherre: Lars Risbjerg

 

Hædrende omtale for:

"- en samlet, funktionel og forskønnende løsning på flere samtidige problemstillinger”

Ejendommen: Storegade og Torvet, Lunderskov

Bygherre: Kolding Kommune

Rådgivere: Artelia, Mattle

Entreprenører: Arkil A/S, Henning Have A/S,

Borgernes Favorit:

Ejendommen: Kikkenborgvej 28

 

Bygherrer:  Annette Rudolf Nielsen og Erik Jørgensen

Valgt som Borgernes favorit med 15,6 % af de afgivne stemmer

Vinderne 2022

Følgende byggeri blev præmieret af bedømmelsesudvalget:

Prisbelønnet for:

"en omhyggelig udførelse af en moderne teknikbygning, der bogstaveligt talt lyser af overskud, og giver meget mere end blot elektricitet til byen”

Ejendommen: Transformerstation, Ålegården

Bygherre: TRE-FOR
Rådgiver: Tegnestuen Mejeriet

Prisbelønnet for:

"opførelsen af nye boliger, der med sikker hånd er bygget direkte ind i landsbyfællesskabet med blik for både rum, materialer og mennesker”

Ejendommen: Bofællesskab ved Agtrupgård

Bygherrer: Klaus Kjær, Troels Kjærholm, Esben Padkjær, Nicolaj Ebbesen
Rådgivere: Bregenov Architects, Bendix Arkitekter, Avnø byggerådgivning

Prisbelønnet for:

"en enkel bygningskrop, der i kraft af proportioner, placering og et eksklusivt materialevalg løftes op i en klasse for sig”

Ejendommen: Rytterskolevej 18

Bygherre: Allan Kristensen
Arkitekt: DNA arkitekter

Hædrende omtale for

"et vellykket eksempel på fortætning med boliger, der på elegant vis indpasses i den omgivende bys struktur”

Ejendommen: Klostergården, almene boliger

Bygherre: Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding
Rådgivere: TNT arkitekter, Sahl arkitekter, Dansk Boligbyg, Oluf Jørgensen

Hædrende omtale for

"en elegant tilbygning af høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet”

Ejendommen: Marsvej 5

Bygherre: Danfoss Campus Kolding
Arkitekt: RUM as
Rådgiver: Rambøll

Hædrende omtale for

"at udvise både nysgerrighed og mod til at lade det oprindelige hus træde frem af sin maskering - til glæde og inspiration for mange andre husejere!”

Ejendommen: Kløvervej 5

Bygherre: Hans Gehlert og Mette Denning

Hædrende omtale for

"et gennemført helhedsgreb, med en stærk grøn identitet og flot afstemte valg af farver og materialer”

Ejendommen: Borchs gård, Nyanlæg af byrum i Kolding

Bygherre: Kolding Kommune
Rådgivere: DETBLÅ
Land + Tegnestuen Mejeriet
Munck Havne og Anlæg Frisesdahl HedeDanmark

Hædrende omtale for

"en omhyggelig restaurering med fokus på både bygningens og byens bærende bevaringsværdier”

Ejendommen: Nørregade 12

Bygherre: Hans Erik Bylling

 

Borgernes Favorit

"opførelsen af nye boliger, der med sikker hånd er bygget direkte ind i landsbyfællesskabet med blik for både rum, materialer og mennesker”

Ejendommen: Bofællesskab ved Agtrupgård

Bygherrer: Klaus Kjær, Troels Kjærholm, Esben Padkjær, Nicolaj Ebbesen
Rådgivere: Bregenov Architects, Bendix Arkitekter, Avnø byggerådgivning

Vinderne 2021

Følgende byggeri blev præmieret af bedømmelsesudvalget:

Prisbelønnet for

”- etableringen af smukke og funktionelle anlæg med et kraftfuldt arkitektonisk udtryk, som gør både naturen og historien tilgængelig for alle”

Ejendommen: Mødesteder ved Troldhedestien

Bygherre: Kolding Kommune
Rådgivere: LYTT Architecture, Designskolen Kolding
Entreprenører: Kirkegaard Byggeri, Hanson & Knudsen A/S og Wood-ways.com Bidrag fra: Lokale & Anlægsfonden, Realdania, Friluftsrådet og Nordeafonden

Prisbelønnet for

”- en overbevisende og smuk arkitektur der, med stor selvfølgelighed, formidler
oplevelsen af det omkringliggende istidslandskab”

Ejendommen :Besøgscenter Skamlingsbanken

Bygherre: Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet, Fonden til opretholdelse af Klokkestabelen Arkitekt: CEBRA
Landskab: Opland
Ingeniør: Dansk Energi Management & Esbensen, Drias Rådgivende Ingeniører

Prisbelønnet for

” – en omhyggelig indføjelse af et enkelt og moderne nybyggeri, med stor respekt for Christiansfelds unikke byplan, skala og materialebrug”

Ejendommen: Nørregade 7-13

Bygherre: Domea
Arkitekt: Luplau & Poulsen ApS
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Hædrende omtale for

”- et boligbyggeri i høj materialemæssig kvalitet og med god arkitektonisk integration af de nødvendige, funktionelle løsninger”

Ejendommen: Bramrup Skovvej 22-26

Bygherre: Birch ejendomme
Arkitekt: Aarstiderne Arkitekter / Sweco Architects
Ingeniør: Sweco

Hædrende omtale for

”- et varieret og velindrettet boligområde, der giver gode rammer for hverdagslivet”

Ejendommen: Bertram Knudsens Vej 2-74

Bygherre: AAB Kolding
Arkitekt: Friis & Moltke
Ingeniør: DRIAS og Spangenberg & Madsen
Totalentreprenør: Hansson & Knudsen A/S
Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg
Bygherrerådgiver: Rambøll A/S

Hædrende omtale for

”- et gennemført, arkitektonisk helhedsgreb og flot afstemte valg af farver og materialer”

Ejendommen: Rødkælkvej 9

Bygherre: Natalie Kristensen og Simon Schmidt

Hædrende omtale for

Hædrende omtale for
”- en robust og indbydende arkitektur, der inviterer på nye oplevelser i naturen”

Ejendommen: Trailcenter i Seest

Bygherre: Kolding Kommune
Arkitekt: Tegnestuen Mejeriet
Entreprenør: Henrik Madsen Tømrerfirma ApS

Hædrende omtale for

”- en vellykket og dynamisk brobygning mellem to meget forskellige bygningstyper”

Ejendommen:Vonsild skole og specialcenter

Bygherre: Kolding Kommune
Arkitekt: RUBOW arkitekter
Entreprenør: Anton Knudsen Egtved
Ingeniør: OBH Rådgivende Ingeniører

Hædrende omtale for

”- en overordentligt grundig istandsættelse og modernisering, der giver stor værdi til den nye bolig - og til hele landsbyen

Ejendommen: Gl. Ålbovej 2

Borgernes favorit

Bygherre: Michael Johansen
Arkitekt: Schmidt Arkitektfirma ApS Ingeniør: Gregersen & Olsson

 

 

Vinderne 2019


Følgende byggeri blev præmieret af bedømmelsesudvalget:

Prisbelønnet for

Ejendommen: Fjordvej 114
Type: Boligbyggeri
Ejer: Jeanett og Kim Hyldahl
Rådgiver:
Stokvad rådgivende ingeniører
Lars Schwarts Hansen
Skads Tømrer

Prisbelønnet for

"-et enkelt og let aflæseligt greb, der elegant indrammer boligen og fjorden"

Ejendommen: Havneparken 1
Type: Byggeri til offentlige formål
Bygherre: IBA Erhvervsakademi
Rådgiver:
Hoffmann A/S
Arkitektfirmaet Kjaer og Richter A/S
NIRAS A/S
Arkitektfirmaet Gustin A/s

Prisbelønnet for

"-en enkel arkitektur med en særdeles karakterfulld og skulpturel facade, der formidler bygningens indre liv"

Ejendommen: Kløvkærvej - Fyrværkeriparken
Type: Boligbyggeri
Ejer: Alfabo
Rådgiver:
Dissing + Weitling architecture
MOVE arkitekter
Wissenbjerg A/S
Eigil Rasmussen

Prisbelønnet for

"-en nyskabende boligbebyggelse, der på fornem vis demonstrerer social og miljømæssig bæredygtighed"

Ejendommen: Nørregade 1
Type: Bygnings- og byforbedring
Ejer: Kolding Kommune og Region Syddanmark
Rådgiver:GPP arkitekter
Niras
KG Hansen
Boldt-Henningsen Landskab
Tegnestuen Mejeriet

Prisbelønnet for

"-en smuk arkitektur, der med stor selvfølgelighed skaber et nyt, samlende rum i bygningens hjerte"

Ejendommen: Kirkegårds Allé 4
Type: Bygnings- og byforbedring
Ejer: Szocska Living A/S

Hædrende omtale for

"-en omhyggelig restaturering, der er tro mod bygningens arkitektur og historie"

Ejendommen: Fjordvej 106A
Type: Boligbyggeri
Ejer: Karen Margrethe og Jørgen Fode
Arkitekt: E+N Arkitektur
Entreprenør: Chr. & Kaj Nielsen
Murerfirma: Johansen og Bodholdt

Hædrende omtale for

"-en arkitektur med fokus på materialets skønhed og håndværksmæssig stolthed"

Ejendommen: Skovhavevej 18 - Bjert
Type: Erhvervsbebyggelse
Ejer: Bettina W. Houmann og Mark A. Houmann
Rådgiver:
Claus Reinholdt

Hædrende omtale for

"-En ambitøs omdannelse med omsorg og respekt for de oprindelige bygningers karakter og historie"

Borgernes favorit


Ejendommen: Kirkegårds Allé 4
Type: Bygnings- og byforbedring
Ejer: Szocska Living A/S

Bygnings og byforbedring valgt som Borgernes favorit med 411 stemmer ud af 11524 afgivne stemmer, svarende til næsten 27% af de afgivne stemmer

2029

Ressourcer

Link til Dansk Arkitektur Center Kulturministeriet

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje