Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Ejer- og andelsbolig Hegn og hække

Hegn og hække

Hegn og hække mellem naboer

Et hegn kan fx være en hæk, et plankeværk, et trådhegn, en mur med videre.

Hegn deles i grupper efter deres placering ved skellinjen:

  • Fælleshegn står i skel mod nabo og er omfattet af hegnsloven.
  • Egne hegn står langs skel i en afstand af indtil 1,75 meter og er omfattet af hegnsloven.
  • Indre hegn er hegn, som ikke følger skellinien eller som står mere end 1,75 meter fra skellet. Disse hegn er ikke omfattet af hegnsloven. Træer i skel eller ved skel bliver normalt ikke regnet for at være et hegn, og er derfor ikke omfattet af hegnsloven. I nogle tilfælde vil træerne tilsammen kunne danne et hegn (både fælleshegn og egne hegn). Hvis træerne vurderes at danne et hegn, er de omfattet af hegnsloven.


Hegn og hække mod vejareal

Når grundejere skal placere en hæk eller et hegn ud mod vej, sti eller plads, skal det placeres min. 50 cm inde på egen grund. Samtidig skal der tænkes på, hvor bredt det er plantet. Beplantningen må nemlig ikke gro ud over skel, hvis vejen, stien eller pladsen anvendes til almindelig færdsel eller er udlagt til brug for flere private grundejere. Hegnet må heller ikke vokse op og være i vejen for oversigten i vejkryds.

Herudover har grundejere pligt til at klippe hække/beskære plantninger ud til offentlige veje, stier og pladser.


Hegnsyn

Det er altid en god idé selv at forsøge at lave en aftale eller et forlig med sin nabo, hvis man bliver uenige om et hegn. Man skal trods alt også være naboer i fremtiden.

Er det helt umuligt at blive enige, kan man skrive til Hegnsynet i kommunen og bede om et hegnsyn.Det er Hegnsynet der afgør, hvem der skal betale omkostningerne.

Ønsker man et hegnsyn skal man udfylde en ansøgning om hegnssyn.

Anmod om hegnssyn

31/5 2023

Vores digitale løsning til anmodning om hegnssyn er midlertidigt ude af drift.

I mellemtiden kan du ringe til 79 79 13 62 eller skrive til byogudvikling@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje