Skip til hoved indholdet

Landsbypuljen

Det grønne fællesareal i Skanderup. Bålhytte og legeredskaber er bevilliget af Kolding Kommunes Landsbypulje.

Byrådet har gennem årene afsat midler til forbedringer af landsbymiljøerne via Landsbypuljen.

Landsbyerne kan fremsende ansøgninger på nye projekter via deres landsbyrepræsentant.

Landsbyrepræsentanter kan ses her.

Der kan ansøges en gang om året, normalt i begyndelsen af januar måned.
Ansøgningsfristen for at søge Landsbypuljen 2023 er mandag den 2. januar 2023.

Det er en forudsætning, at der ydes en frivillig indsats, hvor dette er muligt.

Det er ligeledes en forudsætning, at projekter er offentligt tilgængelige.

Landsbyforum vurderer efterfølgende alle ansøgninger, og sender herefter deres anbefaling videre til endelig afgørelse i udvalget Natur, Miljø og Klima.

Kolding Kommune opfordrer til, at der indhentes mere end et tilbud på projekter, som ansøges via landsbypuljen.
Brug gerne lokale entreprenører/leverandører til jeres projekter.
Kolding Kommune vil gerne sikre, at markedsvilkårene overholdes og pengene forvaltes på bedste vis.

Kontakt evt. landsbykoordinator Anne Birgitte Hallas på mob. 20 55 83 54 eller mail ahall@kolding.dk

Overordnet er det et politisk mål at synlige forskønnelser af landsbyernes miljø er højt prioriteret, da det fremmer kvaliteten og kan fastholde interessen for fortsat bosætning i vores landsbyer.

  1. prioritet er projekter, der forskønner lokalområdet,  som f.eks. forbedringer af torve og pladser, opholdsarealer, etablering af rekreative stier, træplantninger mv.
  2. prioritet er projekter er inventar og materialer, som f.eks. bålhytter, borde-/bænkesæt, legeredskaber mv.
  3. prioritet er foreninger og klubber, f.eks. inventar til forsamlingshuse, brochurer og mindre maskiner.

Kolding Kommune er ambitiøse på bæredygtighedsdagsordenen, og har en Bæredygtighedsstrategi, delt op i seks hoved-indsatsområder:

Sundhed og trivsel for alle

Hjerte - ikon for Sundhed og trivsel for alle

Hvordan understøtter vi borgerne i at trives både fysisk og mentalt ved at skabe de rette rammer og forudsætninger?

Cykelsti, motionssti, motionsredskaber, tarzanbane/legeplads, delecykler, cykelværksted mv.

Klima i Balance

Sky og sol - ikon for Klima i balance
Hvordan kan vi nå 70% reduktion i vores CO2 udledning inden 2030 både ved at kigge på transport, energi og landbrug og vores vareforbrug?

Elbilsoplader, delebil eller samkørselsordninger, miljømærkede materialer, energirenovering af fælleshus, køb lokalt mv.

Mangfoldig natur

Blad - ikon for mangfoldig natur
Hvordan kan vi sikre den mangfoldige natur og biodiversiteten i Kolding både ved at beskytte det eksisterende, men også ved at styrke sammenhængen og skabe mere og bedre natur både i by og på land?

Vild med Vilje-områder, plante træer, buske, blomster, plantekasser til grøntsager, insekthotel, fuglekasser, frugtplantage, plant danske sorter og hjælp uddøende insektarter mv.

Vand som ressource

Dråbe - ikon for vand som ressource

Hvordan sikrer vi vores drikkevand, så fremtidens generationer fortsat kan drikke rent vand fra hanen, og hvordan kan vi sikre vores by mod fremtidige klimaforandringer?

Undgå sprøjtemidler, etablering af regnbede, regnvandsopsamling, økologisk drift, grønt tag mv.

Ressourcer i kredsløb

Genbrugstegn med tre pile i en cirkel - ikon for ressourcer i kredsløb
Hvordan sikrer vi, at vores ressourcer ikke går tabt, men i stedet skaber nye løsninger baseret på mere genbrug, genanvendelse, deleøkonomi og repair, og hvordan sættes de menneskelige ressourcer i spil?

Deleordning med trailer/hækkesaks/stiksav mv., værksted til reparation, miljøstation udbygges/forskønnes, evt. med flere fraktioner og tydeligere sortering, genbrug af byggematerialer, indkøb af socialøkonomiske produkter/ydelser mv.

Tre personer - ikon for bæredygtige fællesskaber
Bæredygtige fællesskaber

Hvordan sikrer vi, at alle har den nødvendige viden til at kunne træffe bæredygtige valg, og hvordan kan vi ruste vores eksisterende fællesskaber til at kunne bidrage til den bæredygtige omstilling?

Anlæg af fællesområde, herunder opsætning af bord/bænke og grill/bålplads, faciliteter til fællesspisning, afmærkning/ruteplan til fælles gåture/cykelture, bogbytteskab mv.

Se hele bæredygtighedsstrategien

Målet med strategien

Målet med strategien er at vi, sammen med borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, skal skabe fremtidens bæredygtige samfund. Derfor spiller jer, der søger bydelspuljen, også en vigtig rolle i den omstilling vi skal igennem.

Vi vil derfor bede jer overveje jeres projekts eventuelle bidrag til den grønne omstilling, med udgangspunkt i ovennævnte indsatser, og derfor har vi - nederst i selve ansøgningsskemaet - lavet et lille ansøgningstillæg som vi vil bede jer udfylde.

Måske har I allerede tænkt ’grønt’ ind i jeres projekt? I har måske planlagt at bruge genbrugsfliser, at bestille en bænk af miljømærket træ, har en låneordning med naboerne om trailer og redskaber, så I undgår at købe nyt, eller I påtænker at planter danske træer og så vilde blomster, til gavn for biodiversiteten? Så er I jo allerede i gang.

Udover at vi, med jeres svar, kan få en indikation på, hvordan jeres projekt støtter op om kommunens bæredygtighedsstrategi, bliver I måske inspirererede til at ændre jeres projekt i en lidt grønnere retning. Det ville jo være fantastisk.
Vi glæder os til at læse jeres ansøgning