Skip til hoved indholdet

Styringsdialog

Her kan du læse referater fra styringsdialogmøderne.

Formålet med styringsdialogmøderne er ifølge loven at skabe en smidigere dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

By- og Udviklingsforvaltningen har, som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri i Kolding Kommune, ansvaret for at afvikle styringsdialogmøderne og udarbejde de lovpligtige referater.

Kolding Kommune gennemfører som udgangspunkt styringsdialogmøderne om efteråret.


Her kan du læse referater fra styringsdialogmøderne:


Styringsdialoger afholdt i 2020

Bovia, AAB Kolding, Lunderskov Boligforening, Den almennyttige Andelsboligforening Grønnevangen

Alfabo

Boligselskabet Kolding

Domea Lunderskov-Kolding

Tyrstrup Andelsboligforening af 1955

Vamdrup Boligselskab

Varde Bolig Administration