Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler og boligindretning

Vedligeholdelse af hjælpemidler

Som borger har du pligt til at holde dit lånte hjælpemiddel i funktionsduelig stand. Det vil sige, at du betaler udgifterne til drift, rengøring og vedligeholdelse.

Manuelle og elektriske kørestole/køretøj

Du kan ikke få hjælp til at vedligeholde din kørestol. Du skal fx selv sørge for at rengøre og pumpe. Ved punktering skal du selv betale for lapning eller for at få skiftet slangen.

Du skal selv sørge for at udskifte dæk og slanger, når de er slidte.

Slider du mere end ét sæt dæk og slanger om året, kan du søge om at få skiftet de næste sæt ved Hjælpemiddelafdelingen. Du skal gemme kvittering for første udskiftning som dokumentation ved ansøgningen.

Du skal kun betale for ét sæt dæk og slanger om året, uanset hvor mange kørestole, du har.

Hvis forhjulet på kørestolen er én enhed (det kan ikke skilles af), skal du ikke selv betale for at få udskiftet disse hjul.

Vi anbefaler, at du køber dig en pumpe, som viser dæktryk og som kan bruges til forskellige ventiler. Dæktryk på almindelige kørestole skal ligge på 7-10 bar og på el-kørestole 2-4 bar. Dæktrykket står ofte beskrevet på dækket. Hvis du kører på flade dæk, ødelægges de, og dækkene kan risikere at sprænge, når de pumpes op igen.

Kørestolen er desuden tung at køre, når dækkene er flade.

Tryksårsforebyggende hjælpemidler

Hvis et tryksårsforebyggende hjælpemiddel går i stykker uden for åbningstid, kan du kontakte hjemmesygeplejen, som har mulighed for at hente et erstatningsprodukt fra et af kommunens akutdepoter.

Reparation og vedligeholdelse af boligindretning

Du skal selv afholde udgifter til reparation og vedligeholdelse af boligindretningen med mindre andet fremgår af bevillingen. I særlige tilfælde kan der søges om hjælp til dette som en nødvendig merudgift.

Reparation af hjælpemidler

 1. Borger: Du kan kontakte Hjælpemiddelafdelingen på telefon 79 79 70 50 mandag til fredag kl. 8.30-12.00. Hvis det er uden for dette tidsrum er punkt 2 gældende.

  Personale:
   Du kan kontakte Hjælpemiddelafdelingen med beskrivelse af reparationsbehovet på skema i Nexus. Hvis det er en akut reparation, kan du også ringe på telefon 79 79 70 50 mandag til fredag kl. 8.30-12.00. Hvis det er uden for dette tidsrum er punkt 2 gældende.
 2. Behov for nødvendig akut reparation af hjælpemidler efter Hjælpemiddelafdelingens åbningstid og i weekender/helligdage.
  Check først om strøm er sat til, nødstop ikke er aktiveret, batterier i fjernbetjening m.m.
  Du kontakter Jydsk Handiservice på tlf. 75 26 02 07 og bestiller reparationen.

HUSK: Senest den førstkommende hverdag kontakter du Hjælpemiddelafdelingen og informerer om den nødvendige akutte reparation.

Nødvendig akut reparation af hjælpemidler kan f.eks. være:

 • Reparation af personløfter/lift
 • Reparation af elektrisk patientvender
 • Reparation af plejeseng
 • Reparation af el-kørestol, hvor det ikke er muligt at anvende en manuel kørestol i mellemliggende periode
 • Reparation af trappelift, hvor det er meget nødvendigt


Eks. på situationer, som ikke betragtes som nødvendig akut:

 • Reparation af en hjælpemotor til kørestol
 • Reparation af en kørestol, hvis der er en reservekørestol
 • Reparation af arbejdsstole
 • Reparation af køretøj, der primært anvendes udendørs
 • Punkteringer – det er borgers eget ansvar 


Hvis et tryksårsforebyggende hjælpemiddel går i stykker, skal du kontakte hjemmesygeplejen, som kan levere et erstatningsprodukt fra et af kommunens akutdepoter.

OBS. Borger og personale: Hvis du bestiller en reparation, der ikke er akut, kan du ikke regne med at få den betalt af Hjælpemiddelafdelingen.