Skip til hoved indholdet

SOJA – Social ∙ Job ∙ Aktivitet

SOJA er den samlede betegnelse for Kolding Kommunes beskyttede beskæftigelse samt aktivitets- og læringstilbud til mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Vi består af følgende tre matrikler:

• Niels Bohrs Vej
• Rytterskolevej
• Fabriksvej, herunder Netværksordningen Kolding AKTIV.

Ud fra Kolding Kommunes værdisæt, Selvværd & Sammenhæng, inddrages borgeren i sit valg af tilbud, så det målrettes borgerens ønsker, behov og udviklingspotentiale.

Alle eksisterende tilbud hos SOJA bliver løbende udviklet, så de tilpasses borgernes behov. På den måde vil der kontinuerligt blive skabt de bedste betingelser for, at borgerne kan udvikle deres arbejdsevne- og identitet. Tilmed etableres nye tilbud i takt med, at samfundet forandres og borgernes efterspørgsel ændres.

Sundhed, bevægelse og trivsel er nøgleord, da det er vigtigt, at borgerne bevæger sig både fysisk og mentalt i løbet af deres arbejdsdag. Derfor har SOJA valgt at være en idrætscertificeret organisation, som har fokus på pædagogisk idræt og bevægelse. På den måde skabes de bedste betingelser for, at borgernes helbred styrkes og deres arbejdsevne udvikles, hvilket vil bringe dem så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt. Tilmed vil dette være med til at nedbringe ulighed i sundhed.

Et bæredygtigt arbejdsliv
Hos SOJA er der fokus på at skabe social bæredygtighed gennem følgende af FN’s verdensmål:

 • Mål nr. 3: Sundhed & Trivsel
 • Mål nr. 4: Kvalitetsuddannelse, herunder livslang læring
 • Mål nr. 8: Anstændige job og økonomisk vækst
 • Mål nr. 17: Partnerskaber for handling, herunder bæredygtige fællesskaber.

Har du lyst til at vide mere?
Så kontakt os på tlf. 40 23 70 23 for yderligere information.
Du kan desuden se mere om os her:

 • Facebook: SOJA – Social ∙ Job ∙ Aktivitet
 • Instagram: soja_social.job.aktivitet

Niels Bohrs Vej og Rytterskolevej.

Formål
Tilbuddet har til formål at udvikle borgerens arbejdsevne- og identitet med henblik på at få borgeren så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt.

Indhold
Ud fra den enkelte borgers ønsker, behov og udviklingspotentiale tilbydes borgeren aktiviteter indenfor:

 • Drama & Teater
 • Skole & Spil (f.eks. journalistik)
 • Musik & Bevægelse
 • Kunst & Design (f.eks. produkter til vores VielGut butik)
 • VielGut butik (servicering af og salg til kunder, butiksopsætning mv.)
 • Krop & Motion
 • Køkken & Service
 • Sansestimuli & Kommunikation
 • Natur (vedligehold af Dybvadbro shelter- og bålsted, affalds- og miljøhåndtering mv)
 • Produktion (montage- og pakkeopgaver, lager- og pedelopgaver mv.).

Ovenstående aktiviteter planlægges som et kombinationstilbud, hvor borgeren tilbydes arbejde indenfor flere områder. På den måde oplever borgeren variation i sin arbejdsdag ud fra vedkommendes ønsker og mål.

Aktiviteterne kan foregå internt såvel som eksternt i samarbejde med andre aktører med henblik på at etablere eksterne fællesskaber i det omgivne samfund. I det daglige er borgeren tilknyttet en mindre gruppe, hvilket er med til at skabe et trygt arbejdsfællesskab. Der er fokus på at støtte og oplære den enkelte i nye aktiviteter, så vedkommende udvikler sin arbejdsevne, sine sociale kompetencer og sin arbejdsidentitet.

Fabriksvej, herunder Kolding AKTIV

Formål
Tilbuddet har til formål at udvikle borgerens arbejdsevne- og identitet ift. aktuelle krav med henblik på at få borgeren så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt.

Indhold

Ud fra den enkelte borgers ressourcer, ønsker, behov og udviklingspotentiale tilbydes borgeren arbejde indenfor:

 • Produktion & Montage
 • Maskinværksted
 • Rammeværksted
 • Køkken (madtilberedning, opvask mv.)
 • Service (servering, rengøring mv.)
 • Kolding, AKTIV, Job med løntilskud på særlige vilkår
 • Kolding AKTIV, Netværket/ fastholdelse
 • Kolding AKTIV, Jobudviklingsbaner

Ovenstående arbejdsopgaver planlægges som et kombinationstilbud, hvor borgeren tilbydes arbejde indenfor flere områder. På den måde oplever borgeren variation i sin arbejdsdag ud fra vedkommendes ønsker og mål.

Arbejdsopgaverne kan foregå internt såvel som eksternt i samarbejde med andre aktører og virksomheder. I det daglige er borgeren tilknyttet en mindre gruppe, hvilket er med til at skabe et trygt arbejdsfællesskab. Der er fokus på at støtte og oplære den enkelte i nye arbejdsopgaver, så vedkommende udvikler sin arbejdsevne, sine sociale kompetencer og sin arbejdsidentitet.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje