Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Kultur Open call: Byrumsinstallationer til inderhavnen i Kolding

Open call: Byrumsinstallationer til inderhavnen i Kolding

Kortet viser den del af Kolding Inderhavn, som er omfattet af projektet.

Ansøgningsfristen er overskredet og der er lukket for ansøgninger.

Vil du være med til at teste byrum af og skabe byliv i området ved Koldings inderhavn? Kulturudvalget i Kolding Kommune har afsat 3 x 50.000 kr. til byrumsinstallationer, der skal opstilles ved inderhavnen i Kolding hen over sommeren 2024. Har du en god ide kan det blive dig, der får en pose penge til at designe og producere en installation.

Hvordan gør du?

Ønsker du at komme med et forslag til en byrumsinstallation, så skal dit forslag sendes senest 13. januar 2024. Du finder link til ansøgningen nedenfor. 

Alle forslag bliver vurderet af en fagjury, og Kulturudvalget i Kolding Kommune beslutter, hvilke forslag der får midler til at realisere deres projekt.

Inden jul kan du komme til åbent møde på havnen og høre mere, få svar på dine spørgsmål og se nærmere på området. Se tidsplan her nedenfor – og læs mere om krav og forventninger til dit projekt.

Du kan også finde kort over området på siden her og hente inspiration i DIVE-rapporten om Kolding inderhavn

Gode kort over området finder du også fx på skråfoto.

Kort over området:
Projektafgrænsning.pdf
Område 1
Område 2
Område 3

Mere om projektet

Formålet er at teste, hvordan man kan arbejde med at skabe et bylivsmiljø ved inderhavnen. Hvad selve installationen skal være, er op til din fortolkning. Det kan være alt fra siddemøbler til bemalede flader, lyd, lys, planter, kunst eller andet. Du kan se mere om krav, kriterier og rammer nedenfor, men hvad det præcis er, der skal skabes, er op til dig.

Projektforslagene vil blive vurderet ud fra nedenstående kriterier: 

 • Skal hjælpe med at binde by og havn sammen
 • Må gerne være attraktivt for de mange studerende, der dagligt går gennem området mellem banegård og campusområdet
 • Visuelt attraktivt for de kørende/cyklende gennem området
 • Må gerne understøtte fællesskaber
 • Skabe nye attraktive byrum og en grønnere profil ved overgangen til erhvervshavnen
 • Hente inspiration i den historiske havn (se materialet, der ligger tilgængelig her på siden om den historiske havn)
 • Invitere til ophold

Krav og betingelser:

 • Robust installation – skal kunne holde til at stå på pladsen i 5 måneder
 • Sikkerhed – installationerne skal sikres, så de ikke udgør en fare, fx ved at de ikke kan vælte eller man ikke falder ned fra dem m.v.
 • Stedet, hvor installationen placeres, skal kunne tilbageføres til den stand det var i før installationen blev opsat, uden at det medfører større udgifter
 • De enkelte projektejere forventes at vedligeholde deres installation i hele perioden
 • Der er ingen erstatning såfremt værket bliver totalskadet eller bortkommer, men heller ikke krav om at projektejer i så fald erstatter installationen.
 • Der ønskes ikke installationer, der er udformet som deciderede legeredskaber målrettet børn, da området på grund af tung trafik ikke er velegnet som legeområde målrettet børn.
 • Efter endt projektperiode er det op til projektejer, om de ønsker at afhente installationen, eller om kommunen skal fjerne installationen og i så fald må genanvende installationen i anden sammenhæng, såfremt det er i en stand, det gør dette muligt.
 • 3 projektforslag får hver 50.000 kr. til realisering af deres projektidé. Midlerne udbetales i februar 2024 og de kan dække alle udgifter i forbindelse med realisering og installation af byrumsinstallationerne. Det er op til den enkelte projektejer at sikre et realiserbart budget og eventuelt hente medfinansiering andre steder.
 • Kolding Kommune dækker udgifter til nedtagning (såfremt projektejer ikke selv ønsker at nedtage værket) og reetablering af området i rimeligt omfang samt udgifter til byggesagsgodkendelse.

Tidsplan

18. dec. 2023 kl. 17-17.30
Åbent møde v. Kolding Havn, hvor du kan møde repræsentanter fra Kolding Havn samt Kolding Kommune og få svar på dine spørgsmål inden du sender dit projektforslag. Vi gennemgår også præcis hvor dit projekt kan – og ikke må – opstilles. Vi mødes ved Havnekontoret, Jens Holms Vej 1, Kolding.

13. jan. 2024
Frist for at sende din projektidé. Digital ansøgning finder du på www.kolding.dk/kultur

5. feb. 2024
Kulturudvalget udvælger 3 projekter, der hver får 50.000 kr. til deres projekt. Alle ansøgere får svar kort derefter.

Feb.- april 2024
Installationerne produceres

Start maj 2024
Installationer opsættes af deltagerne ved inderhavnen

Maj-sep. 2024
Installationer står ved inderhavnen

Slut sep. 2024
Installationer nedtages.

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Projektleder Mette Fersløv Schultz, Kultur og Event, Kolding Kommune.
mefn@kolding.dk
79 79 61 80

Kommunikationschef, Henri Rix, Kolding Havn.
henri@koldinghavn.dk  
50 51 19 59

Byplanlægger Camilla Høyer Horsted, Plan, Kolding Kommune.
cahor@kolding.dk
79 79 43 40

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje