Skip til hoved indholdet

Til kulturelle foreninger

Kolding Kommune har et rigt kulturliv - og rigtig meget af dette finder sted i kulturelle foreninger, hvor der danses, forskes i lokalhistorie, synges eller, hvor frivillige på et utal af måder i fællesskab er med til at skabe gode oplevelser for andre.

Der er 320 registrerede foreninger under Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune - en del af dem er kulturelle.

Der er også foreninger, som arbejder uden for Folkeoplysningslovens rammer. Det gælder mange af de kulturelle og musiske foreninger. Disse foreninger kan du møde til store arrangementer som for eksempel Kolding Kulturnat, der afholdes en gang om året.

Vejledning for foreninger

I Kultur og Event kan du som kulturel forening eller initiativtager få vejledning i forhold til stiftelse og drift af kulturelle foreninger. 

Du har også mulighed for at kontakte os for at høre mere om støttemuligheder, markedsføring og spørgsmål om praktisk afvikling af arrangementer. 

Hos Kultur og Event vil vi gerne holde en løbende kontakt med Kolding Kommunes foreninger for blandt andet at kunne holde os ajour med nye oplysninger omkring formandsskifte, medlemstal, kontaktoplysninger, arbejdsområde og andre relevante nyheder, som din forening mener, at vi bør kende til. På den måde kan vi formidle vores arbejde bedre til jer og ikke mindst give jer besked om kurser, arrangementer, nyheder og så videre.

Hvis Jeres forening ønsker at blive oprettet eller at opdatere oplysningerne på foreningslisten, skal i kontakte Kultur og Event på kultur@kolding.dk.

Kultur og Event sender jævnligt (ca. hver måned) et nyhedsbrev ud. Her orienterer vi om, hvad der sker i Koldings kulturliv; om muligheder for at søge støtte, indbydelser til samarbejder om kulturelle aktiviteter med mere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet 

Kontakt

Kultur og Event

Nytorv 11
6000 Kolding
Tlf. 79 79 75 20