Skip til hoved indholdet

Takster for skole og uddannelse

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2021, mens 2020-takster er angivet i parentes. 

Der ydes IKKE længere støtte fra 2020/2021. For skoleåret 2019/2020 udgjorde egenbetalingen 336 kr. pr. uge.

Til unge under 18 år.

Knallertkørekort inkl. færdselsrelateret førstehjælp: 889 kr. (863 kr.)

Duplikatkørekort: 240 kr. (220 kr.)

Teoriprøve eller praktisk prøve ud over første prøve: 240 kr. (220 kr.)

Helårlige takster inkl. moms.

Videregående uddannelsesinstitutioner: 5.000 kr. (5.000 kr.)

Kulturinstitutioner: 1.500 kr. (1.500 kr.)

Enkeltstående workshops: 400 kr. (400 kr.)

 

Medlemskabet giver brugerne adgang til at benytte Skatkammeret på følgende vilkår:

  • Der kan hentes materialer fra reolerne i Skatkammeret.
  • Det er tilladt at medbringe op til 5 børn/elever pr. besøg.
  • Der er mulighed for at dele og hente inspiration fra Skatkammerets loungeområde.
  • Billeder af projekter lavet i institutionerne kan deles på Skatkammerets facebookside.

Medlemskabet løber fra august til august, men der er mulighed for at erhverve et halvårs medlemskab, som gælder fra januar til august eller fra august til januar.