Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Undervisning af voksne med særlige behov

Undervisning af voksne med særlige behov


CVS leverer kompenserende undervisning til unge og voksne

CSV Kolding er et kompentenceudviklingscenter under Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Kolding Kommune. Vores fulde navn er Center for specialundervisning og rådgivning for unge og voksne

CSV's overordnede mission er at yde undervisning, vejledning, afprøvning og rådgivning til mennesker med funktionsnedsættelser, så disse i videst muligt omfang har mulighed for at tage aktiv del i samfundslivet, som fx at tage en uddannelse, komme i beskæftigelse eller på forskellig vis opnå en meningsfyldt tilværelse.


CSV er opdelt i fire overordnede områder:

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 - 25 år. Det er for de unge, der ikke vil kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Undervejs i uddannelsen udvikler de unge alle sider af sig selv - fagligt, socialt, personligt og kommunikativt. I 2007 blev STU'en etableret i Kolding.

I 2017 åbnede CSV yderligere en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Christiansfeld. Formålet er det samme som i Kolding, nemlig at eleverne udvikler sig fagligt, personligt, socialt og kommunikativt. Eleverne i Christiansfeld er kendetegnet ved, at de har behov for hjælp til personlig pleje og en tættere guidning end eleverne i Kolding.

Voksenspecialundervisning (VSU) er kompenserende undervisning for eksempelvis mennesker med læse-, stave- og matematikvanskeligheder. Vi har forskellige hold for personer med en psykisk sårbarhed herunder studieforberedende og studieunderstøttende tilbud til unge og voksne.

Hjerne og kognition er en afdeling ved CSV med undervisningstilbud til unge og voksne, der har fået en skade på hjernen. Det kan fx være hjerneblødning, blodprop eller trafikskade, men vi har også mange kursister med senfølger efter hjernerystelse eller kognitivfølger efter stress. Fagene kan fx handle om at udvikle kompenserende strategier, erkendelse af nye livsvilkår og lære eller genlære færdigheder.

Kommunikation & Teknologi (KOM) har eksperter ansat i forhold til tale-, høre- og synsudfordringer. Det kan handle om indstilling af høreapparater, at finde det rette synshjælpemiddel, mobilityundervisning for blinde, eller udfordringer knyttet til det at tale eller bruge sin stemme. IT-hjælpemidler som fx alternativ betjening af PC og strukturredskaber hører også under dette område.

I Kommunikation & Teknologi er der et tæt samarbejde med de øvrige kommuner i trekantområdet. Det betyder, at kommunerne i fællesskab kan sikre en stor grad af faglighed – også på områder, der er meget sjældne. Alle kommunerne er med i det landsdækkende faglige netværk DTHS, der arbejder for viden- og metodeudvikling inden for tale-, høre- og synsområdet.


CSV's tilbud er gratis for borgere bosat i Kolding Kommune. Det samme gælder for borgere bosat i Fredericia Kommune i forhold til undervisningstilbud i afdelingerne: Voksenspecialundervisning og Hjerne & Kognition.

Voksenspecialundervisning skal man visiteres til, og alle kursister deltager først i en personlig samtale, hvor man får afklaret, hvad der skal arbejdes med, interesser, motivation med videre. Optag på STU'en sker gennem UU vejlederne, der typisk har fulgt eleven i grundskolen.

Også i kommunikationsafdelingen er der forskellige kriterier, hvor det afhænger af en konkret vurdering af, hvorvidt man er i målgruppen for vores ydelser. Man er altid velkommen til at kontakte CSV.

Kontakt

CSV finder du på Skovvejen 1A og 1B i Kolding.

Hovedtelefon:
79 79 29 99

Mail:
csv@kolding.dk


Hovedtelefonens åbningstid

  • Mandag: 08.00 - 12.00
  • Tirsdag: 08.00 - 12.00
  • Onsdag: 08.00 - 12.00
  • Torsdag: 08.00 - 14.00
  • Fredag: 08.00 - 12.00
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje