Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Ungdomsskolen

Ungdomsskolen

Fritidsundervisning 7.klasse til 18 år (ungdomsskolen). Ungdomsskolens tilbud er gratis, der kan dog være egenbetaling på nogle af aktiviteterne/fagene samt weekend, ture og events.

Som udgangspunkt ligger hovedparten af vore fritidshold i perioden september til april, og holdene kun, såfremt der er tilmelding nok.

Vore tilbud om fritidsundervising er opdelt i følgende kategorier:

 • Design og kreativ
 • IT og Medier
 • Mad og livsstil
 • Motor og Ræs
 • Musik og Dans
 • Sport og Outdoor
 • Sprog og skolefag

I fritidsundervisningen er der mulighed for at tage forskellige beviser:

 • Jagttegn
 • Traktorteori
 • Knallertkørekort samt færdselsrelateret førstehjælp. Se mere her.

Weekend, ture og events:

Der udbydes forskellige weekendarrangementer, ture og events. Det kan eksempelvis være en tur til Heide Park syd for Hamborg. Se en opdateret oversigt på ungdomsskolens hjemmeside.

Fritidsklubberne er for 4. - 6. klasse. Her har børnene mulighed for at vælge mellem aktiviteter som eksempelvis spil, idrætsaktiviteter, kreative aktiviteter og hyggeligt samvær med andre jævnaldrende samt kompetente voksne.

Ungdomsskolen Kolding har fritidsklubber i:

 • Alminde-Viuf, Storgaden 9
 • Christiansfeld, Gammelkongevej 3
 • Lunderskov, Reinholdts bakken 31
 • Vamdrup, Herredsvej 45
 • Vester Nebel, Koldingvej 2

Klubberne har som udgangspunkt adresse på skolerne (i Alminde-Viuf dog i hallen) og drives af personale fra Ungdomsskolen Kolding.
Hver eftermiddag serveres der frugt, grønt, brød eller lignende.
Der stilles ingen krav om fremmøde, og man behøver ikke give besked, hvis barnet ikke møder ind. Det ses dog gerne, at barnet giver besked til en voksen, når det kommer og går fra fritidsklubben.

Tilmelding til én af fritidsklubberne skal ske via kommunens digitale pladsanvisningssystem.

Fritidsklub er forældrebetalt. Se taksterne under takster for børnepasning.

Er for 7. kl. til 18 år, hvor de unge kan mødes i fritiden under opsyn af ansvarligt personale. Det er frit hvilken, eller hvilke klubber man ønsker at bruge.

Ungdomsskolen har ungdomsklubber i:

Kolding:
Fabriksvej 22
Skovparken 99b,
C.F.Tietgensvej 7c

Lyshøjskolen

Vamdrup:
Vamdrup Skole, Vest, Herredsvej 45

Lunderskov:
Kongsbjergskolen, Reinholdts bakken 31,

Christiansfeld:
Christiansfeld Skole, Gammelkongevej 3

Dagundervisning er for unge, som har brug for et alternativ til den almindelige folkeskoleundervisning (fra 7. klasse). Dagundervisning består af forskellige tilbud, som alle kræver visitation.

Nordre Skole:

Dette tilbud henvender sig til 7. – 10. klasses elever, som enten ikke kan eller ikke ønsker at fortsætte i den traditionelle folkeskole. Der arbejdes ud fra folkeskolens målsætninger med fokus på elevernes faglige, sociale og personlige kvalifikationer. Formålet er at ruste dem til videre uddannelse eller erhvervsarbejde.
Visitation: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

PULS:

PULS står for Personlig Udvikling, Læring og Socialisering, og er et tilbud, som henvender sig til sentankomne unge to-sprogede. Der er tale om et specielt tilrettelagt undervisningsforløb, som primært skal kvalificere eleverne til folkeskolens afgangsprøver. Sekundært giver det eleverne mulighed for, at tage sprogskolens prøver ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Visitation: Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen v. Peter Brøndsted.

 • Internationale aktiviteter i EU- og UBC-regi.
 • Tværgående kommunale indsatser i SSP (samarbejde mellem Socialforvaltningen, Skole og Politi).
 • Demokratisk initiativer for at få ungdommen til at være deltagende i beslutningsprocesser, herunder arbejde med Ungdomsrådet Kolding og Fælles Elevråd Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje